Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charter Tarwegilde

Ga naar beneden 
AuteurBericht
nadiakieAantal berichten : 308
Registration date : 27-11-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
60/255  (60/255)

BerichtOnderwerp: Charter Tarwegilde   wo jan 09, 2008 7:50 am

Citaat :

[rp]
Charter Tarwegilde

1 Algemene zaken
1.1 Het Tarwegilde bestaat uit leden die minimaal één tarweveld bezitten.
1.2 Het Tarwegilde wordt vertegenwoordigd door een bestuur, verkozen uit de leden.
1.3 Het Tarwegilde heeft als doel de belangen van de leden te behartigen.
1.4 Het bestuur behartigt de belangen van het gilde op lokaal, provinciaal en internationaal niveau.
1.5 Enkel de leden mogen een verkiezing voor een nieuw bestuur eisen.
1.5.1 De kandidaat met de meerderheid van de stemmen wint de verkiezing.

2 Het bestuur
2.1 Het bestuur bestaat uit een grootmeester, raadsmeester en een handelsmeester. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een actief gilde.

2.2 De Grootmeester
2.2.1 Is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en eenheid binnen het gilde.
2.2.2 Zorgt dat de verkiezingen goed verlopen.
2.2.3 Bekrachtigt handelscontracten en verdragen.
2.2.4 Stelt de gildeprijs van Tarwe vast.
2.2.5 Treedt op als onderhandelaar en woordvoeder.

2.3 De Raadsmeester
2.3.1 Vervangt de grootmeester indien deze afwezig is.
2.3.2 Is verantwoordelijk voor het tweemaandelijkse gildefeest.
2.3.3 Ondersteunt leden en bestuur bij vragen, klachten of andere moeilijkheden.
2.3.4 Houdt de ledenlijst actueel.
2.3.5 Verschaft aankomende leden toegang (of wijst hen af) tot het gilde en neemt hen op in de ledenlijst.

2.4 De Handelsmeester
2.4.1 Is hoofdverantwoordelijke voor de financiën van het gilde.
2.4.2 Beheert samen met de Grootmeester de rekening van het Gilde.
2.4.3 Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de inkomsten en uitgaven.
2.4.4 Mag contacten leggen die aan de basis liggen van een handelsovereenkomst.

3 De leden
3.1 De leden zijn verplicht de regels en verdragen van het Gilde na te volgen.
3.2 De leden hebben het recht om de tweemaandelijkse ALV bij te wonen.
3.3 De leden hebben het recht om bij belangrijke beslissingen te kunnen stemmen.

4 Ereleden
4.1 De Grootmeester mag na overleg met de rest van het bestuur een lid tot erelid benoemen.
4.2 Een erelid mag als enige de medaille voor Ereleden dragen.
4.3 Een erelid mag contacten leggen die aan de basis liggen van een (handels)overeenkomst voor het gilde.
4.4 Het bestuur mag per maand slechts twee personen tot erelid benoemen.

5 Interne conflicten
5.1 Bij conflicten tussen leden van het gilde kan de Grootmeester een commissie aanstellen van drie personen die optreden als gildenrechter.
5.2 Alle leden die in de commissie zitten mogen geen relaties hebben die de onpartijdigheid kan schaden.
5.4 In een gildenrechtszaak krijgen beide partijen de kans om zich te verdedigen waarna de commissie in beraad gaat en een oordeel vellen.
5.5 Het oordeel kan uitgesteld worden indien de commissie meer onderzoek wilt doen.
5.6 Beide partijen dienen het oordeel te respecteren en te accepteren als een geldige uitkomst.
5.7 Indien de uitkomst niet wordt geaccepteerd kan men alsnog naar de graafschappelijke rechtbank stappen.

6 De Algemene Leden Vergadering
6.1 De ALV wordt elke twee maanden georganiseerd door het bestuur.
6.2 De ALV duurt tot zeven dagen na de opening door de Grootmeester.
6.3 Tijdens de ALV worden de door het bestuur en leden ingebrachte punten besproken.
6.4 Bij een belangrijke beslissing, zoals een gildeprijs, dient er een stemming geopend te worden.
6.5 De stemmingen duren tot één dag na het eindigen van de ALV.
[/rp]


Terug naar boven Ga naar beneden
Raboude

avatar

Man Aantal berichten : 419
Leeftijd : 561
Registration date : 01-03-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burgraaf
Spierkracht:
76/0  (76/0)

BerichtOnderwerp: Re: Charter Tarwegilde   vr feb 05, 2010 2:22 pm

Oude charter

Citaat :
Charter: het Gilde der Tarwetelers

Artikel 1: Het Gilde

-Het Gilde der Tarwetelers bestaat uitsluitend uit leden die in het bezit van één of meerdere tarwevelden.(Een uitzondering is mogelijk.)
-Het Gilde der Tarwetelers streeft ernaar om een goede economie op te bouwen en die te behouden voor zijn leden en het Graafschap Holland.
-Het bestuur van het Gilde wordt gekozen door en uit de leden.
-In het bestuur is het mogelijk volgende posten te bekleden:
1) Voorzitter
2) Raadsman
3) Notulist

-De verkiezingen lopen gelijktijdig met die van de provincieraad.
-Het Gilde mag lokalen bezitten als de winst naar de leden gaat.
-Het Gilde mag een bankrekening openen, leningen aanvragen en donaties ontvangen.
-Het Gilde heeft één keer per maand een vergadering


Artikel 2: De voorzitter

-De voorzitter wordt verkozen door en uit de leden van het Gilde.
-De verkiezingsprocedure:
1) Degene die een meerderheid haalt wint de stemming.
2) Als de twee hoogst scorende kandidaten een gelijk aantal stemmen ontvangen, wordt een nieuwe stemming georganiseerd voor deze twee personen.

-De voorzitter voert volgende taken uit:
1) Organiseren van verkiezingen en vergaderingen.
2) Als woordvoerder van het Gilde optreden.
3) Opstellen van regels, verdragen en contracten.
4) Het aanstellen van vertegenwoordigers.


Artikel 3: De raadsman

-De raadsman wordt gekozen door en uit de leden van het Gilde.
-De verkiezingsprocedure:
1) Degene die een meerderheid haalt wint de stemming.
2) Als de twee hoogst scorende kandidaten een gelijk aantal stemmen ontvangen, wordt een nieuwe stemming georganiseerd voor deze twee personen.

-De raadsman voert volgende taken uit:
1) De voorzitter bijstaan met raad.
2) Leden bijstaan met raad over het telen van tarwe.


Artikel 4: De notulist

-De notulist wordt gekozen door en uit de leden van het Gilde.
-De verkiezingsprocedure:
1) Degene die een meerderheid van boven dan 50% haalt wint de stemming.
2) Als de twee hoogst scorende kandidaten een gelijk aantal stemmen ontvangen, wordt een nieuwe stemming georganiseerd voor deze twee personen.

-De notulist voert volgende taken uit:
1) Opstellen van regels, verdragen en contracten.(Alleen op vraag van de voorzitter.)
2) Bijhouden van de officiële documenten van het Gilde.


Artikel 5: De vertegenwoordigers

- De vertegenwoordigers worden gekozen uit leden van het Gilde.
- De vertegenwoordigers worden aangesteld door de voorzitter, bijgestaan door de raadsman.
- Een vertegenwoordiger kan niet aangesteld worden zonder goedkeuring van de persoon zelf.
- In elke stad wordt één vertegenwoordiger aangesteld.
- De functie van vertegenwoordiger is geen bestuursfunctie.
- Bestuursleden van het Gilde mogen eveneens de functie van vertegenwoordiger bekleden.
- De vertegenwoordigers voeren de volgend taken uit:
1) Het op de hoogte houden van het bestuur over de tarwemarkt in de stad waarvan de desbetreffende persoon is aangesteld.
2) Het uitvoeren van steekproeven op de tarwemarkt door tarwe die duurder verkocht wordt dan het gilde toelaat op te kopen en kijken wie die te dure tarwe verkoopt.Artikel 6: De leden

- Toetreding tot het Gilde:
1) Indien de persoon in kwestie in het bezit is van één of meerdere tarwevelden is, wordt deze zonder problemen in het Gilde toegelaten. Tenzij deze persoon in het verleden al aangetoond heeft dat hij de regels en/of medeleden niet respecteert.
2) Indien de persoon in kwestie niet in bezit is van een tarweveld, wordt er gestemd over al dan niet de toetreding tot het Gilde. Hij/zij moet wel 60% van de stemmen vóór krijgen, anders wordt hij/zij niet in het Gilde toegelaten.

- Leden uit het Gilde zetten:
1) Als een lid de regels heeft overtreden kan hij zonder verdere aankondiging uit het Gilde worden verwijderd.
2) Als een lid zijn tarweveld heeft veranderd naar een ander veldtype zonder zich af te melden bij het Gilde kan hij uit het Gilde gezet worden nadat de voorzitter hem de vraag heeft voorgelegd of hij van plan is weer tarwe te gaan telen. Als de persoon in kwestie deze vraag ontkennend beantwoord mag hij verwijderd worden uit het Gilde.


-Rechten van leden:
1) Elk lid heeft recht op vertegenwoordiging door de voorzitter van het Gilde.
2) Elk lid heeft het recht om één stem bij de verkiezingen van een voorzitter, raadsman of notulist geven.
3) Elk lid heeft het recht om zich aan te bieden als voorzitter, raadsman of notulist bij de stemming.
4) Elk lid heeft het recht de maandelijkse vergadering bij te wonen.

-Plichten van leden:
1) Als lid is men verplicht om de verdragen, contracten en gilderegels te eerbiedigen.
2) Als lid is men verplicht iemand die de regels, verdragen of contracten niet eerbiedigt aan te geven bij de voorzitter.


Artikel 7: De raad van Holland

-De democratisch verkozen voorzitter van de Tarwegilde verbindt zich ertoe de Graafschappelijke Raad te informeren van alle genomen akkoorden of overeenkomsten die de Tarwegilde neemt. Dit minstens 1 week voor de overeenkomst van kracht wordt. In die week is het de Raad toegestaan een negatief advies uit te spreken, bij overtreding van de Hollandse wet is het negatief advies bindend.
-De Graafschappelijke Raad op zijn beurt geeft de democratisch verkozen voorzitter van de Tarwegilde kennis van alle wetten die rechtstreeks betrekking tot tarwe en/ of tarwevelden hebben, op minstens 1 week voor de wet wordt uitgebracht. In die week kan de voorzitter een negatief advies uitspreken, met dit advies wordt rekening gehouden, maar het is nooit bindend.Graaf Julius Victor de Ligne van HollandTerug naar boven Ga naar beneden
 
Charter Tarwegilde
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland-
Ga naar: