Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Vriendschapsverdrag met het Koninkrijk Castilla

Ga naar beneden 
AuteurBericht
KarandaAantal berichten : 977
Registration date : 26-07-07

BerichtOnderwerp: Vriendschapsverdrag met het Koninkrijk Castilla   wo aug 06, 2008 2:07 pm

Citaat :
Verdrag van vriendschap tussen het Koninkrijk Castilla en het Graafschap Holland

Met de bedoeling van het bevestigen en het laten groeien van de vriendschap die ons Koninkrijk/Graafschap bindt, het Koninkrijk Castilla en het Graafschap Holland, stellen deze vriendschap op schrift met als doel deze specifiek te maken in een verdrag. Het Koninkrijk Castilla en het Graafschap Holland en hun steden maken hierbij hun wederzijdse respect en eerbied officieel.

Artikel I
Zijn machthebbers, in naam van hun steden, provincies, erfgenamen, opvolgers en vazallen, bieden een wederzijdse, oprechte en duurzame vrede en vriendschap aan en zullen alles in het werk stellen opdat ondergetekenende ervoor zorgen dat de vermelde vriendschap blijft bestaan en dat geen vijandigheid, van zowel de ene kant als van een andere kant, zal plaatsvinden vanwege welke reden of gelegenheid dan ook.

Artikel II
Ondergetekenende compromiteren zich aan het bevorderen van handelsoverenkomsten voor zover dat in hun macht ligt. Handelsovereenkomsten die aldus overeengekomen worden, zullen voor zover mogelijk uitgaan van bevoorrechte tarieven. Als beschaafde vennoot, compromiteren zij zich om elke poging om de economie te destabiliseren bij een van de partners te straffen, waarbij de autoren onder vallen.

Artikel III
Dit verdrag verbindt de ondergetekenende om wederzijdse juridische hulp te bieden in de gevallen waarin er wederzijdse overeenstemming is. Dit verdrag dwingt de twee contractanten niet om samen te werken maar het spreekt de wens uit tot toenadering op het voornoemde niveau van Koninkrijken van de gerechtelijke procedures.

Artikel IV
Ondergetekenende compromiteren zich om het delen van hun diplomatieke, economische en militaire informatie te vergemakkelijken. De twee gebieden zullen elkaar technisch en logistiek wederzijds zo veel mogelijk steunen. Overeenkomsten om van elkaar te leren zullen in overweging worden genomen.

Artikel V

Dit verdrag verplicht niet tot enige militaire inspanning die niet direct aan beide Koninkrijken is verbonden. Één van de contractanten kan van andere niet eisen om militaire acties te begaan jegens een derde noch in de verdedigende dan wel aanvallende zin.

Artikel VI
Het Koninkrijk Castilla en het Graafschap Holland, evenals hun erfgenamen en opvolgers, compromiteren zich aan het gestelde in de artikelen van dit verdrag. Elk negering van een clausule door één van de contractanten, ontheft de andere van zijn verplichtingen.


Ondertekend te Den Haag op den zestiende van den maand juli 1456
Ondertekend te Casa del Cordón op den dertiende van den maand juli 1456


In naam van het Koninkrijk Castilla :
Asclivius Cornelius Celsius
gouverneur van Castilla


In naam van het Graafschap Holland:

plaatsvervangend gouverneur van Holland


Getuige voor het Koninkrijk Castilla:
Vladie de Balboa, Señora de Nazarí Laínez
Kanselier van Castilla


Getuige voor het Graafschap Holland:
Zijne Excellentie Hademar van den Burght
Kanselier van Holland

Citaat :
Tratado de amistad entre el Reino De Castilla y el Condado de Holanda

Con el fin de confirmar y hacer crecer la amistad que une a nuestros Reinos/Condados, el Reino de Castilla ,y el Condado de Holanda, ponen por escrito esta amistad al fin de concretarla en un tratado. El Reino de Castilla , el Condado de Holanda y sus pueblos oficializan su respeto mútuo y concordia.

Artículo I
Sus señorías, en nombre de sus pueblos, provincias, herederos, sucesores y vasallos, se ofrecen mutuamente una paz y amistad sinceras y durables y pondrán todo en obra para que las partes firmantes se aseguren que la mencionada amistad se mantenga y que ninguna hostilidad, de un lado como de otro, se cometa por cualquier razón u ocasión que fuese.

Artículo II
Las partes firmantes se comprometen en favorecer todo acuerdo comercial entre ellas en el extendido de su poder. Los acuerdos comerciales así concluidos se harán con tarifas preferenciales en la medida de lo posible. Como asociados civilizados, se comprometen en castigar toda destabilización económica hacia una u otra de las partes, cuyos autores estén entre sus súbditos.

Artículo III
Este tratado liga las partes firmantes en una ayuda judiciaria mútua en los casos en los cuales haya acuerdo mútuo. Este tratado no obliga a las dos partes a cooperar pero marca el deseo de acercamiento de los susodichos Reinos/Condado a nivel de las procedimientos judiciales.

Artículo IV
Las partes firmantes se comprometen en facilitar el compartir sus informaciones diplomáticas, económicas y militares. Las dos regiones se darán mútuamente apoyo técnico y logístico en la medida de lo posible. Podrán plantearse convenios de aprendizaje de un Reino/Condado a otro.

Artículo V

Este tratado no compromete para ninguna obligación militar que no incumban directamente a ambos Reinos/ Condado. Una de las partes no puede exigir de la otra de cometer agresiones hacia un tercero ni de defenderla contra un tercero.

Artículo VI

Los gobernadores del Reino de Castilla y el Condado de Holanda, así como sus herederos y sucesores, se comprometen en respectar los artículos de este tratado. Toda falta a una claúsula por una de las partes libera a la otra de sus compromisos.

Firmado en la Casa del Cordón el 13 de Julio 1456
Firmado en La Haya el 16 de Julio 1456


En nombre del Reino de Castilla :
Asclivius Cornelius Celsius
III Gobernador electo del Reino de Castilla


En nombre del Condado de Holanda:

Gobernador de Holanda:

Gobernador intermedio de Holanda


Testigo para el Reino de Castilla:
Vladie de Balboa, Señora de Nazarí Laínez
Chambelán del Reino de CastillaTestigo para el Condado de Holanda:
Zijne Excellentie Hademar van den Burght,
Chambelán de Holland
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Vriendschapsverdrag met het Koninkrijk Castilla
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: