Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charter van de Bank van Holland

Ga naar beneden 
AuteurBericht
KarandaAantal berichten : 977
Registration date : 26-07-07

BerichtOnderwerp: Charter van de Bank van Holland   wo aug 06, 2008 2:30 pm

Citaat :
Charter: Bank van Holland

Memorie van Toelichting:

Eigenaar in partnerschap:
- Colonel van Eckhardt
- Christiaan Blub van den Kasteele

Dagelijkse leiding:
- Colonel van Eckhardt

Zetel: Leiden, Graafschap Holland

Filialen:
- Amsterdam
- Haarlem
- Leiden
- Rotterdam
- Utrecht
- Heusden

Filiaalhouders:
- Colonel (Amsterdam)
- Carnius (Haarlem)
- Martinius (Leiden)
- NickLeFroi(Rotterdam)
- Sgt.kir (Utrecht)
- Chris_von_Antwerp (Heusden)

Openingskosten: Fl. 2,50
Overschrijfkosten: Fl. 0,10


Artikel 1: Definities
§1.1 De instelling de ‘Bank van Holland’, verder genoemd als ‘de bank’ is een gepatenteerde merknaam die enkel gebruikt mag worden door de eigenaar en filiaalhouders van de Bank van Holland.
§1.2 De huidige Bank van Holland is het resultaat van een fusie tussen de Bank van Holland en de Fides Bank.
§1.3 Een persoon, gilde of overheidsinstelling, verder genoemd als ‘de klant’, die zich heeft geregistreerd bij de bank zal worden beschouwd als klant.
§1.4 De off-site http://bvh.imperium-novum.nl, verder genoemd als ‘het loket’, fungeert als de 'tastbare' omgeving waar aanvragen kunnen worden ingediend en transacties kunnen plaatsvinden.
§1.5 Alle documenten en gegevens van de Bank zijn eigendommen van de Bank, het onrechtmatig kopiëren en / of gebruiken van deze gegevens worden beschouwd als diefstal.
§1.6 Een 'rechtspersoon' is een vereniging, organisatie of andere type van coöperatie.
§1.7 Een 'natuurlijke persoon' is een individu.

Artikel 2: Doelstellingen
§2.1 Het doel van de bank is om leningen te verstrekken aan residenten, burgers, gildes en overheidsinstellingen van het Graafschap Holland.
§2.2 Het doel van de bank is om een winstgevende activiteit uit te oefenen.
§2.3 Het doel van de bank is om economie van het Graafschap Holland te ondersteunen en om investeringskapitaal aan te reiken.

Artikel 3: De lening
§3.1 Leningen dienen door de klant aangewend te worden voor één van de volgende uitgaven:
- Aankoop 1ste veld;
- Aankoop 2de veld;
- Aankoop van een werkatelier;
- Investeringen bestemd voor een van de velden of werkateliers
- Investeringen bestemd voor studie;
- Het drijven van handel;
- Overbruggingskredieten voor overheidsinstelling;
- Overbruggingskredieten voor erkende Hollandse gildes.
§3.2 De klant kan een lening aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen aan het loket.
§3.3 De leningaanvraag zal worden beoordeeld door de betreffende filiaalhouder.
§3.4 De klant verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het contract vanaf het moment dat de lening in zijn bezit is.
§3.6 De hoogte van de rentevoet zal in samenspraak met de klant worden bepaald. De rentevoet mag vanaf het ingaan van de lening enkel worden gewijzigd naar tweezijdig overeenkomen tussen de klant en de bank. De rentevoet kan variëren tussen de 0,00% en de 5,00% afhangend van hoogte van de lening en de bestemming voor het geleende geld. De rente wordt op de volgende wijze berekend:

fl = openstaande lening
r = rentevoet in %
n = dagen vanaf het moment van het openen der lening of vanaf de laatste aflossing (kan decimalen bevatten)

rente = fl * (1 + r/100) ^ n - fl

§3.7 De lening is voor geen enkel andere bestemming geldig dan vermeld in het contract, in het geval dat de lening aangewend word door klant voor uitgaven niet voorzien in het contract. Dan beschouwt de Bank dit als contractbreuk en is het verschuldigde bedrag onmiddellijk terugvorderbaar door de Bank.
§3.8 De klant mag beroep aanteken tegen de terugvordering en in overleg treden met de filiaalhouder om een nieuw contract af te spreken. De bank behoudt zich het voorrecht om een boete op te leggen ten gevolge van de contractbreuk die maximaal 25% van het nog verschuldigde bedrag bedraagt.
§3.9 Bij weigering van het uitvoeren van een contract door een klant, zal de Bank gerechtelijke stappen ondernemen op basis van de wetten van het Graafschap van Holland.
§3.10 Indien een klant van de bank verhuist naar een stad buiten het Graafschap Holland, wordt dit beschouwt als contractbreuk.

Artikel 4: Aflossen van lening
§4.1 De lening mag door de klant afgelost worden in een door hem/haar te bepalen periode die binnen de grenzen van redelijkheid dient te vallen. De Bankeigenaar kan besluiten een leninghouder een terugbetalingstermijn op te leggen die niet korter mag zijn dan 30 dagen vanaf het moment dat dit termijn wordt opgelegd.
§4.2 Het aflossen van de lening gebeurt door overschrijvingen vanaf één van de eigen rekeningen. Het is dus noodzakelijk dat een klant een rekening heeft geopend, alvorens een lening kan worden afgesloten.
§4.3 De klant dient zich te schikken naar de consultatie-uren van de filiaalhouder.

Artikel 5: Bankrekeningen
§5.1 alle inwoners van het Graafschap Holland kunnen een bankrekening openen bij de Bank van Holland op voorwaarde:
- dat ze de openingskosten betalen;
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- de rekening niet zal worden misbruikt voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- de persoon niet op de zwarte lijst van de bank voorkomt
- de klant geregistreerd is onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.1.1 De openingskosten kunnen door de Bankeigenaar worden aangepast en kan variëren tussen de Fl. 0,00 en Fl. 5,00. Wijzigingen in de openingskosten hebben geen effecten met terugwerkende kracht.
§5.2 De eigenaar van een rekening kan ervoor kiezen één of twee gemachtigden in te stellen voor zijn/haar rekening. Deze gemachtigden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- mag de rekening niet misbruiken voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- mag niet op de zwarte lijst van de bank voorkomen
- moet geregistreerd zijn onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.2.1 De gemachtigde kan geld van de rekening overschrijven naar andere rekeningen, of het geld gebruiken om persoonlijke leningen mee af te lossen.
§5.2.2 De gemachtigde kan geen geld van de rekening opnemen in één van de filialen.
§5.3 Rekeninghouders en gemachtigden kunnen eigenhandig geld overschrijven van de persoonlijke rekening (of de rekening waartoe de klant gemachtigd is) naar iedere andere actieve rekening van de Bank. Voor het overschrijven wordt per transactie een bedrag in rekening gebracht ter waarde van de overschrijfkosten.
§5.4 men kan geld storten en afhalen van de persoonlijke bankrekening in elk filiaal van de Bank van Holland;
§5.4.1 Bij iedere storting en opname zal de geschiedenis van de rekeninggeschiedenis worden geraadpleegd. Indien er vermoedens zijn van fraude dan kan storting of opname geweigerd worden en kan één van de bankeigenaren besluiten de rekening te bevriezen.
§5.4.2 Zolang een rekening wordt onderzocht en de rekening bevroren is, is het onmogelijk om geld over te schrijven naar, of van de betreffende rekening. Enkel een bankeigenaar heeft het recht de rekening weer terug te ontdooien.
§5.5 de bank behoudt zich het recht om stortingen door derden te weigeren;
§5.6 men kan geen negatief saldo op de bankrekening hebben, daarvoor dient men een lening aan te gaan;
§5.7 indien een rekeninghouder naar het buitenland verhuist of sterft, wordt de rekening verwijderd, eventuele openstaande saldo’s worden beschouwd als giften aan de bank;
§5.8 de klant behoudt zich het recht om ten alle tijden zijn rekening te sluiten, maar dit kan enkel gebeuren tijdens een persoonlijke ontmoeting met een filiaalhouder.
§5.9 Rekeningen van klanten die zich niet aan de door de Bank gestelde voorwaarden hebben gehouden kunnen zonder pardon worden gesloten. Het openstaande saldo zal worden beschouwd als gift. Eventuele openstaande leningen zullen via de gerechtelijke macht worden teruggevorderd na aftrek van de openstaande saldo's.

Artikel 6: Interne structuur
§6.1 de eigenaren (in partnerschap);
§6.1.1 hebben een absolute volmacht over de Bank en haar handelingen.
§6.1.2 kunnen hun aandelen niet opsplitsen, indien zij beslissen hun aandelen te verkopen, dan wordt de Bank in zijn geheel verkocht.
§6.1.3 kunnen alle openstaande schulden van de partners en filiaalhouders terugvorderen wanneer hij dat wenst.
§6.1.3 ontvangen samen 30%(75% Colonel van Eckhardt, 25% Christiaan Blub van den Kasteele) van de winst dat op een door de bankeigenaren vast te stellen moment zal worden verrekend (gelijktijdig met de uitkering voor filiaalhouders).

§6.2 de filiaalhouder;
§6.2.1 mag tot max. 1.000 fl. interne schuld opbouwen.
§6.2.2 ontvangt een deel (70% / aantal filialen) van de winst dat op een door de bankeigenaren vast te stellen moment zal worden verrekend.
§6.2.3 heeft toegang tot de administratie van de Bank
§6.2.4 kan zelfstandig een medewerker aanwerven voor de functie van waard / herbergier / croupier / etc.Hierbij ondertekent de Graaf van Holland, na goedkeuren van de provinciale raad, dat dit Charter conform de provinciale en Keizerlijke wetgeving is en daardoor afdwingbaar is door de provinciale rechtbank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kan niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd of verwijderd worden door de provinciale en stedelijke overheidsinstellingen zonder goedkeuren van de eigenaar van de bank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kunnen niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd worden of verwijderd worden door de eigenaar zonder een goedkeuren van de Graaf van Holland en zijn provinciale raad.

De 'Memorie van Toelichting' kan enkel door de eigenaren gewijzigd worden, na kennisgeving ervan door de eigenaar aan de Graaf van Holland.


Aangepast door Colonel van Eckhardt op 28 september 1457, Artikels 3.1, 3.6 en 6.1.3, Memorie van toelichting
Terug naar boven Ga naar beneden
Colonel
Admin
avatar

Man Aantal berichten : 1726
Registration date : 21-11-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Charter van de Bank van Holland   ma sep 28, 2009 7:19 pm

Oud Charter schreef:
Charter: Bank van Holland

Memorie van Toelichting;

Eigenaar: Nogwa
Zetel: Haarlem, Graafschap Holland

Filialen:
- Rotterdam
- Leiden
- Utrecht
- Haarlem
- Heusden

Filiaalhouders:
- Nogwa (eigenaar)
- Intelex (partner)
- Arogandor (partner)
- Sikkie
- Omenio

Medewerkers
- Bungeeboy (Filiaal Haarlem)


Artikel 1: Definities
§1.1 De instelling ‘Bank van Holland’, verder genoemd als ‘de bank’ is een gepatenteerde merknaam die enkel gebruikt mag worden door de eigenaar en filiaalhouders van de Bank van Holland.
§1.2 Een persoon, gilde of overheidsinstelling, verder genoemd als ‘de klant’ die een lening aangaat bij de bank wordt beschouwd als een klant van de bank, tot zolang de lening is afgelost.
§1.3 Alle documenten en gegevens van de Bank zijn eigendommen van de Bank, het onrechtmatig kopiëren en / of gebruiken van deze gegevens worden beschouwd als diefstal.
§1.4 Een 'rechtspersoon' is een vereniging, organisatie of andere type van cooperatie.
§1.5 Een 'natuurlijke persoon' is een individu.

Artikel 2: Doelstellingen
§2.1 Het doel van de bank is om leningen te verstrekken aan residenten, burgers, gildes en overheidsinstellingen van het Graafschap Holland.
§2.2 Het doel van de bank is om een winstgevende activiteit uit te oefenen.
§2.3 Het doel van de bank is om economie van het Graafschap Holland te ondersteunen en om investeringskapitaal aan te reiken.

Artikel 3: De Lening
§3.1 Leningen dienen door de klant aangewend worden voor één van de volgende uitgaven:
- Aankoop 1ste veld;
- Aankoop 2de veld;
- Aankoop van een werkatelier;
- Investeringen bestemd voor een van de velden of werkateliers;
- Overbruggingskredieten voor overheidsinstelling;
- Overbruggingskredieten voor erkende Hollandse gildes.


§3.2 De klant kan een lening aanvragen door een publieke aanvraag te maken voor een lening.
§3.3 De klant en de filiaalhouder van de bank bespreken de voorwaarden van het contract.
§3.4 De filiaalhouder van de bank houdt zich er aan om het contract publiekelijk ten toon te stellen.
§3.5 De klant verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het contract vanaf het moment dat de lening in zijn bezit is.
§3.6 De rentevoeten zijn door de Bank te bepalen op maat van de klant. De rentevoet van een lopend contract kan niet aangepast worden.
§3.7 De lening is voor geen enkel andere bestemming geldig dan vermeld in het contract, in het geval dat de lening aangewend word door klant voor uitgaven niet voorzien in het contract. Dan beschouwt de Bank dit als contractbreuk en is het verschuldigde bedrag onmiddellijk terugvorderbaar door de Bank.
§3.8 De klant mag beroep aanteken tegen de terugvordering en in overleg treden met de filiaalhouder om een nieuw contract af te spreken. De bank behoud zich het voorrecht om een boete op te leggen ten gevolge van de contractbreuk die maximaal 25% van het nog verschuldigde bedrag bedraagt.
§3.9 Bij weigering van het uitvoeren van een contract door een klant, zal de Bank gerechtelijke stappen ondernemen op basis van de wetten van het Graafschap van Holland.
§3.10 Indien een klant van de bank verhuist naar een stad buiten het Hertogdom Holland, wordt dit beschouwt als contractbreuk op basis van Artikel 2, §2.1.

Artikel 4: Aflossen van lening
§4.1 het contract vermeld ten alle tijden de einddatum waarop de lening en rente dienen teruggestort te zijn aan de Bank.
§4.2 het aflossen gebeurt door ‘lege maaltijden’ te kopen in een filiaal, of door middel van het aan en verkopen van overprijsde goederen. Een voorbeeld: klant koopt 1 ladder van 50 florijnen over van de filiaahouder, en koopt hem dan terug aan 20 florijnen. Het afgeloste bedrag is dan 30 florijnen.
§4.3 Indien de termijn van de lening langer is dan 30 dagen, dien de klant reeds voor de 30ste dag een gedeeltelijke aflossing te doen, zoals bepaald in het contract.
§4.4 de klant dient zich te schikken naar de consultatie-uren van de filiaalhouder;
§4.5 de klant kan uitstel van betaling vragen aan de filiaalhouder; dit moet na beraad goedgekeurd worden door de eigenaar van de Bank van Holland.

Artikel 5: Bankrekeningen
§5.1 alle inwoners van het Graafschap Holland kunnen een bankrekening open bij de Bank van Holland op voorwaarde:
- dat ze 5fl. onkostenvergoeding betalen;
- niet voorkomen op de Zwarte Lijst van de Bank van Holland
- geen ‘personan non grata’ is van het Graafschap Holland
§5.2 men kan geld storten en afhalen van de persoonlijke bankrekening in elk filiaal van de Bank van Holland;
§5.3 de bank behoudt zich het recht om stortingen door derden te weigeren;
§5.4 men kan geen negatief saldo op de bankrekening hebben, daarvoor dient men een lening aan te gaan;
§5.5 indien een rekeninghouder naar het buitenland verhuist of sterft, word de rekening verwijderd, eventuele openstaande saldo’s worden beschouwd als giften aan de bank;
§5.6 de klant behoudt zich het recht om ten alle tijden zijn rekening te sluiten, doch enkel bij dit kan enkel gebeuren tijdens een persoonlijke ontmoeting met een filiaalhouder.
§5.7 de klant kan enkel overschrijvingen uitvoeren indien de begunstigde een rechtspersoon is. Overschrijvingen tussen twee natuurlijke personen kunnen enkel uitgevoerd worden na toestemming van de eigenaar. Rechtspersonen kunnen wel overschrijvingen uitvoeren met als begunstigde een natuurlijk persoon.
§5.8 Rechtspersonen kunnen een rekening openen bij de Bank via de 'eigenaar' van de Bank, een door de Provinciale Raad goedgekeurd charter is vereist. De Bank behoud zich het voorrecht om een contract ter ondertekening voor te leggen aan de rechtspersoon, bij weigering van het contract zal de rekening niet geopend (of opgeheven) worden.

Artikel 6: Interne structuur
§6.1 de eigenaar;
§6.1.1 heeft een absolute volmacht over de Bank en haar handelingen.
§6.1.2 kan zijn aandelen niet opsplitsen, indien hij beslist de aandelen te verkopen, dan verkoopt hij de Bank in zijn geheel.
§6.1.3 kan alle openstaande schulden van zijn partners en filiaalhouders terugvorderen wanneer hij dat wenst.§6.2 de partner;
§6.2.1 mag tot max. 2.500 fl. interne schuld opbouwen.
§6.2.2 kan loon ontvangen van de eigenaar
§6.2.3 heeft toegang tot de administratie van de Bank
§6.2.4 heeft voorspraak bij een mogelijke verkoop van de aandelen van de eigenaar. Indien de Bank aan een vaste prijs verkocht word, dan zal het bod van een partner voorgang krijgen op een particulier bod.
§6.2.5 parnters kunnen ingeschakeld worden om een back-office functie uit te voeren.

§6.3 de filiaalhouder;
§6.3.1 mag tot max. 1.000 fl. interne schuld opbouwen.
§6.3.2 ontvangt geen loon van de eigenaar
§6.3.3 heeft toegang tot de administratie van de Bank
§6.3.4 kan zelfstandig een medewerker aanwerven voor de functie van waard / herbergier / croupier / etc.

§6.4 de medewerker;
§6.4.1 mag geen interne schuld opbouwen.
§6.4.2 ontvangt geen loon van de eigenaar.
§6.4.3 heeft geen toegang tot de administratie van de Bank
§6.4.4 heeft geen bevoegdheid inzake financiele transacties


§6.5 de contractant
§6.5.1 een contractant is niet verbonden aan de Bank
§6.5.2 werkt op zelfstandige basis
§6.5.3 voert een omschreven opdracht uit voor de Bank

Hierbij ondertekent de Graaf van Holland, na goedkeuren van de provinciale raad, dat dit Charter conform de provinciale en Keizerlijke wetgeving is en daardoor afdwingbaar is door de provinciale rechtbank.

De Artikels 1, 2, 3 & 4 van dit charter kan niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd of verwijderd worden door de provinciale en stedelijke overheidsinstellingen zonder goedkeuren van de eigenaar van de bank.

Dit Artikels 1,2, 3 & 4 van dit charter kunnen niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd worden of verwijderd worden door de eigenaar zonder een goedkeuren van de Graaf van Holland en zijn provinciale raad.

De 'Memorie van Toelichting' kan enkel door de eigenaar gewijzigd worden, na kennisgeving ervan door de eigenaar aan de Graaf van Holland.Dame Nadiakie
Gravin van Holland


Heer Nogwa More
Oprichter Bank van Holland
Citaat :
De nieuwe eigenaren van de Bank van Holland hebben een nieuw charter ingediend ter verbetering van de leningen en de winstverdeling. Zie Artikels 3.1, 3.6 en 6.1.3.
De gewijzigde artikelen staan aangeduid in het rood, zodat het voor u makkelijk is om de wijzigingen te herkennen.


Nieuw Charter schreef:
Charter: Bank van Holland

Memorie van Toelichting:

Eigenaar in partnerschap:
- Colonel van Eckhardt
- Christiaan Blub van den Kasteele

Dagelijkse leiding:
- Colonel van Eckhardt

Zetel: Leiden, Graafschap Holland

Filialen:
- Amsterdam
- Haarlem
- Leiden
- Rotterdam
- Utrecht
- Heusden

Filiaalhouders:
- Vacature (Amsterdam)
- Vacature (Haarlem)
- Colonel (Leiden)
- NickLeFroi(Rotterdam)
- Sgt.kir (Utrecht)
- Chris_von_Antwerp (Heusden)

Openingskosten: Fl. 2,50
Overschrijfkosten: Fl. 0,10


Artikel 1: Definities
§1.1 De instelling de ‘Bank van Holland’, verder genoemd als ‘de bank’ is een gepatenteerde merknaam die enkel gebruikt mag worden door de eigenaar en filiaalhouders van de Bank van Holland.
§1.2 De huidige Bank van Holland is het resultaat van een fusie tussen de Bank van Holland en de Fides Bank.
§1.3 Een persoon, gilde of overheidsinstelling, verder genoemd als ‘de klant’, die zich heeft geregistreerd bij de bank zal worden beschouwd als klant.
§1.4 De off-site http://bvh.imperium-novum.nl, verder genoemd als ‘het loket’, fungeert als de 'tastbare' omgeving waar aanvragen kunnen worden ingediend en transacties kunnen plaatsvinden.
§1.5 Alle documenten en gegevens van de Bank zijn eigendommen van de Bank, het onrechtmatig kopiëren en / of gebruiken van deze gegevens worden beschouwd als diefstal.
§1.6 Een 'rechtspersoon' is een vereniging, organisatie of andere type van coöperatie.
§1.7 Een 'natuurlijke persoon' is een individu.

Artikel 2: Doelstellingen
§2.1 Het doel van de bank is om leningen te verstrekken aan residenten, burgers, gildes en overheidsinstellingen van het Graafschap Holland.
§2.2 Het doel van de bank is om een winstgevende activiteit uit te oefenen.
§2.3 Het doel van de bank is om economie van het Graafschap Holland te ondersteunen en om investeringskapitaal aan te reiken.

Artikel 3: De lening
§3.1 Leningen dienen door de klant aangewend te worden voor één van de volgende uitgaven:
- Aankoop 1ste veld;
- Aankoop 2de veld;
- Aankoop van een werkatelier;
- Investeringen bestemd voor een van de velden of werkateliers
- Investeringen bestemd voor studie;
- Het drijven van handel;
- Overbruggingskredieten voor overheidsinstelling;
- Overbruggingskredieten voor erkende Hollandse gildes.
§3.2 De klant kan een lening aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen aan het loket.
§3.3 De leningaanvraag zal worden beoordeeld door de betreffende filiaalhouder.
§3.4 De klant verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het contract vanaf het moment dat de lening in zijn bezit is.
§3.6 De hoogte van de rentevoet zal in samenspraak met de klant worden bepaald. De rentevoet mag vanaf het ingaan van de lening enkel worden gewijzigd naar tweezijdig overeenkomen tussen de klant en de bank. De rentevoet kan variëren tussen de 0,00% en de 5,00% afhangend van hoogte van de lening en de bestemming voor het geleende geld. De rente wordt op de volgende wijze berekend:

fl = openstaande lening
r = rentevoet in %
n = dagen vanaf het moment van het openen der lening of vanaf de laatste aflossing (kan decimalen bevatten)

rente = fl * (1 + r/100) ^ n - fl

§3.7 De lening is voor geen enkel andere bestemming geldig dan vermeld in het contract, in het geval dat de lening aangewend word door klant voor uitgaven niet voorzien in het contract. Dan beschouwt de Bank dit als contractbreuk en is het verschuldigde bedrag onmiddellijk terugvorderbaar door de Bank.
§3.8 De klant mag beroep aanteken tegen de terugvordering en in overleg treden met de filiaalhouder om een nieuw contract af te spreken. De bank behoudt zich het voorrecht om een boete op te leggen ten gevolge van de contractbreuk die maximaal 25% van het nog verschuldigde bedrag bedraagt.
§3.9 Bij weigering van het uitvoeren van een contract door een klant, zal de Bank gerechtelijke stappen ondernemen op basis van de wetten van het Graafschap van Holland.
§3.10 Indien een klant van de bank verhuist naar een stad buiten het Graafschap Holland, wordt dit beschouwt als contractbreuk.

Artikel 4: Aflossen van lening
§4.1 De lening mag door de klant afgelost worden in een door hem/haar te bepalen periode die binnen de grenzen van redelijkheid dient te vallen. De Bankeigenaar kan besluiten een leninghouder een terugbetalingstermijn op te leggen die niet korter mag zijn dan 30 dagen vanaf het moment dat dit termijn wordt opgelegd.
§4.2 Het aflossen van de lening gebeurt door overschrijvingen vanaf één van de eigen rekeningen. Het is dus noodzakelijk dat een klant een rekening heeft geopend, alvorens een lening kan worden afgesloten.
§4.3 De klant dient zich te schikken naar de consultatie-uren van de filiaalhouder.

Artikel 5: Bankrekeningen
§5.1 alle inwoners van het Graafschap Holland kunnen een bankrekening openen bij de Bank van Holland op voorwaarde:
- dat ze de openingskosten betalen;
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- de rekening niet zal worden misbruikt voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- de persoon niet op de zwarte lijst van de bank voorkomt
- de klant geregistreerd is onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.1.1 De openingskosten kunnen door de Bankeigenaar worden aangepast en kan variëren tussen de Fl. 0,00 en Fl. 5,00. Wijzigingen in de openingskosten hebben geen effecten met terugwerkende kracht.
§5.2 De eigenaar van een rekening kan ervoor kiezen één of twee gemachtigden in te stellen voor zijn/haar rekening. Deze gemachtigden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- mag de rekening niet misbruiken voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- mag niet op de zwarte lijst van de bank voorkomen
- moet geregistreerd zijn onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.2.1 De gemachtigde kan geld van de rekening overschrijven naar andere rekeningen, of het geld gebruiken om persoonlijke leningen mee af te lossen.
§5.2.2 De gemachtigde kan geen geld van de rekening opnemen in één van de filialen.
§5.3 Rekeninghouders en gemachtigden kunnen eigenhandig geld overschrijven van de persoonlijke rekening (of de rekening waartoe de klant gemachtigd is) naar iedere andere actieve rekening van de Bank. Voor het overschrijven wordt per transactie een bedrag in rekening gebracht ter waarde van de overschrijfkosten.
§5.4 men kan geld storten en afhalen van de persoonlijke bankrekening in elk filiaal van de Bank van Holland;
§5.4.1 Bij iedere storting en opname zal de geschiedenis van de rekeninggeschiedenis worden geraadpleegd. Indien er vermoedens zijn van fraude dan kan storting of opname geweigerd worden en kan één van de bankeigenaren besluiten de rekening te bevriezen.
§5.4.2 Zolang een rekening wordt onderzocht en de rekening bevroren is, is het onmogelijk om geld over te schrijven naar, of van de betreffende rekening. Enkel een bankeigenaar heeft het recht de rekening weer terug te ontdooien.
§5.5 de bank behoudt zich het recht om stortingen door derden te weigeren;
§5.6 men kan geen negatief saldo op de bankrekening hebben, daarvoor dient men een lening aan te gaan;
§5.7 indien een rekeninghouder naar het buitenland verhuist of sterft, wordt de rekening verwijderd, eventuele openstaande saldo’s worden beschouwd als giften aan de bank;
§5.8 de klant behoudt zich het recht om ten alle tijden zijn rekening te sluiten, maar dit kan enkel gebeuren tijdens een persoonlijke ontmoeting met een filiaalhouder.
§5.9 Rekeningen van klanten die zich niet aan de door de Bank gestelde voorwaarden hebben gehouden kunnen zonder pardon worden gesloten. Het openstaande saldo zal worden beschouwd als gift. Eventuele openstaande leningen zullen via de gerechtelijke macht worden teruggevorderd na aftrek van de openstaande saldo's.

Artikel 6: Interne structuur
§6.1 de eigenaren (in partnerschap);
§6.1.1 hebben een absolute volmacht over de Bank en haar handelingen.
§6.1.2 kunnen hun aandelen niet opsplitsen, indien zij beslissen hun aandelen te verkopen, dan wordt de Bank in zijn geheel verkocht.
§6.1.3 kunnen alle openstaande schulden van de partners en filiaalhouders terugvorderen wanneer hij dat wenst.
§6.1.3 ontvangen samen 30%(75% Colonel van Eckhardt, 25% Christiaan Blub van den Kasteele) van de winst dat op een door de bankeigenaren vast te stellen moment zal worden verrekend (gelijktijdig met de uitkering voor filiaalhouders).

§6.2 de filiaalhouder;
§6.2.1 mag tot max. 1.000 fl. interne schuld opbouwen.
§6.2.2 ontvangt een deel (70% / aantal filialen) van de winst dat op een door de bankeigenaren vast te stellen moment zal worden verrekend.
§6.2.3 heeft toegang tot de administratie van de Bank
§6.2.4 kan zelfstandig een medewerker aanwerven voor de functie van waard / herbergier / croupier / etc.Hierbij ondertekent de Graaf van Holland, na goedkeuren van de provinciale raad, dat dit Charter conform de provinciale en Keizerlijke wetgeving is en daardoor afdwingbaar is door de provinciale rechtbank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kan niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd of verwijderd worden door de provinciale en stedelijke overheidsinstellingen zonder goedkeuren van de eigenaar van de bank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kunnen niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd worden of verwijderd worden door de eigenaar zonder een goedkeuren van de Graaf van Holland en zijn provinciale raad.

De 'Memorie van Toelichting' kan enkel door de eigenaren gewijzigd worden, na kennisgeving ervan door de eigenaar aan de Graaf van Holland.


Was getekend op 21 augustus van het Jaar des Herens 1457,
Gautran Dirk-Jan de Mérode de Guilliotine,
Woordvoerder namens de Raad van Holland.


_________________
Graaf van Montfoort - Ridder in de Orde der Gulden Leeuwen - Heer van Woerden en Reeuwijk
Terug naar boven Ga naar beneden
Raboude

avatar

Man Aantal berichten : 419
Leeftijd : 561
Registration date : 01-03-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burgraaf
Spierkracht:
76/0  (76/0)

BerichtOnderwerp: Contract tussen De Bank van Holland en Graafschap Holland   vr feb 05, 2010 2:37 pm

Bijlage schreef:
Contract tussen De Bank van Holland en Het Graafschap Holland

Op. 1: De rekening

Artikel 1.1
Een rekening wordt kosteloos geopend ten name van Het Graafschap Holland. Gemachtigden zijn de Baljuw en de Graaf van Holland.

Artikel 1.2
Iedere militair of stadswacht kan kosteloos een rekening krijgen. Deze rekening kan enkel geopend worden na aanvraag van de Kapitein of de Schout.

Artikel 1.2.1
Iedere militair of stadswacht staat onder hetzelfde Charter van de Bank van Holland als andere klanten van de Bank van Holland. Iedere militair of stadswacht zal gelijk worden behandeld als andere klanten van de Bank van Holland.

Artikel 1.3
De rekeningen van uit dienst tredende militairen of stadswachters zullen opgeheven worden tenzij er alsnog de 2,50 florijnen wordt betaald door de uit dienst tredende militair of stadswacht. De uit dienst tredende militair of stadswacht heeft zeven dagen de tijd de 2,50 florijnen over te maken of zijn rekening zal worden verwijderd en het eventuele openstaande saldo word beschouwd als een gift aan de bank.

Artikel 1.3.1
De Kapitein en Schout zullen bij iedere transactie aanvraag aan de Bankdirecteur ook mutaties moeten doorgeven over het ledenbestand van het leger of de stadswacht. Indien dat niet wordt gedaan is de Bankdirecteur niet verplicht om de transactie uit te voeren.

Artikel 1.4
Militairen of stadswachters die reeds in het bezit zijn van een rekening krijgen de kosten van het openen van die rekening niet met terugwerkende kracht terug.

Op. 2: Het overschrijven

Artikel 1
De Kapitein en Schout geven bij de Baljuw aan hoeveel soldij een militair of stadswacht nog dient te ontvangen, hij zal dit overschrijven naar de desbetreffende rekeningen.

Artikel 2
Het is de taak van de Baljuw om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de rekening van Het Graafschap Holland staat.

Artikel 2.1
De Baljuw kan geld storten op de rekening van het Graafschap Holland door een mandaat met geld uit te schrijven aan de Bankdirecteur. Deze dient het geld binnen 48 uur uit het mandaat te halen en op te rekening bij te schrijven.

Artikel 2.1.1
De Baljuw zal meer geld in het mandaat stoppen dan eruit gehaald moet en zal worden. Dit om het proces te vereenvoudigen.

Artikel 3
De rekening van Het Graafschap Holland kan niet negatief zijn. Wanneer het saldo 0 is zal geen salaris worden uitgekeerd.


Wijzigingen in dit contract dienen met wederzijds goedkeuren van de Bank van Holland alsook van het Graafschap Holland te gebeuren.


Getekend op 23 December 1457,

In naam van de Bank van Holland:


Burggraaf Colonel van Eckhardt,
Burggraaf van Montfoort,
Heer van Woerden en Blaricum


Ridder Christiaan Blub van den Kasteele,
Ridder in de Orde der Teutonen,
Heer van Oosterhout

In naam van het Graafschap Holland:Graaf Raboude Mondrianus de Ligne
Graaf van Holland
Baron van Edam
Heer van Muyderberg
[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Charter van de Bank van Holland   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Charter van de Bank van Holland
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland-
Ga naar: