Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charter Bank van Holland + fusiecontract

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Asherah

avatar

Aantal berichten : 376
Registration date : 27-02-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/0  (255/0)

BerichtOnderwerp: Charter Bank van Holland + fusiecontract   vr okt 10, 2008 10:38 pm

Citaat :
Memorie van Toelichting:

Eigenaar in partnerschap:
- Julius Victor de Ligne
- Omenio d’Ursel

Dagelijkse leiding:
- Julius Victor de Ligne

Zetel: Haarlem, Graafschap Holland

Filialen:
- Haarlem
- Rotterdam
- Leiden
- Heusden

Filiaalhouders:
- JuliusV (Haarlem)
- Omenio (Rotterdam)
- Colonel (Leiden)
- Chris_von_Antwerp (Heusden)

Openingskosten: Fl. 2,50
Overschrijfkosten: Fl. 0,10


Artikel 1: Definities
§1.1 De instelling de ‘Bank van Holland’, verder genoemd als ‘de bank’ is een gepatenteerde merknaam die enkel gebruikt mag worden door de eigenaar en filiaalhouders van de Bank van Holland.
§1.2 De huidige Bank van Holland is het resultaat van een fusie tussen de Bank van Holland en de Fides Bank.
§1.3 Een persoon, gilde of overheidsinstelling, verder genoemd als ‘de klant’, die zich heeft geregistreerd bij de bank zal worden beschouwd als klant.
§1.4 De off-site http://bvh.imperium-novum.nl, verder genoemd als ‘het loket’, fungeert als de 'tastbare' omgeving waar aanvragen kunnen worden ingediend en transacties kunnen plaatsvinden.
§1.5 Alle documenten en gegevens van de Bank zijn eigendommen van de Bank, het onrechtmatig kopiëren en / of gebruiken van deze gegevens worden beschouwd als diefstal.
§1.6 Een 'rechtspersoon' is een vereniging, organisatie of andere type van coöperatie.
§1.7 Een 'natuurlijke persoon' is een individu.

Artikel 2: Doelstellingen
§2.1 Het doel van de bank is om leningen te verstrekken aan residenten, burgers, gildes en overheidsinstellingen van het Graafschap Holland.
§2.2 Het doel van de bank is om een winstgevende activiteit uit te oefenen.
§2.3 Het doel van de bank is om economie van het Graafschap Holland te ondersteunen en om investeringskapitaal aan te reiken.

Artikel 3: De Lening
§3.1 Leningen dienen door de klant aangewend te worden voor één van de volgende uitgaven:
- Aankoop 1ste veld;
- Aankoop 2de veld;
- Aankoop van een werkatelier;
- Investeringen bestemd voor een van de velden of werkateliers;
- Het drijven van handel;
- Overbruggingskredieten voor overheidsinstelling;
- Overbruggingskredieten voor erkende Hollandse gildes.
§3.2 De klant kan een lening aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen aan het loket.
§3.3 De leningaanvraag zal worden beoordeeld door de betreffende filiaalhouder.
§3.4 De klant verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het contract vanaf het moment dat de lening in zijn bezit is.
§3.6 De hoogte van de rentevoet zal in samenspraak met de klant worden bepaald. De rentevoet mag vanaf het ingaan van de lening enkel worden gewijzigd naar tweezijdig overeenkomen tussen de klant en de bank. De rentevoet kan variëren tussen de 0,00% en de 2,50% afhangend van hoogte van de lening en de bestemming voor het geleende geld. De rente wordt op de volgende wijze berekend:

fl = openstaande lening
r = rentevoet in %
n = dagen vanaf het moment van het openen der lening of vanaf de laatste aflossing (kan decimalen bevatten)

rente = fl * (1 + r/100) ^ n - fl

§3.7 De lening is voor geen enkel andere bestemming geldig dan vermeld in het contract, in het geval dat de lening aangewend word door klant voor uitgaven niet voorzien in het contract. Dan beschouwt de Bank dit als contractbreuk en is het verschuldigde bedrag onmiddellijk terugvorderbaar door de Bank.
§3.8 De klant mag beroep aanteken tegen de terugvordering en in overleg treden met de filiaalhouder om een nieuw contract af te spreken. De bank behoudt zich het voorrecht om een boete op te leggen ten gevolge van de contractbreuk die maximaal 25% van het nog verschuldigde bedrag bedraagt.
§3.9 Bij weigering van het uitvoeren van een contract door een klant, zal de Bank gerechtelijke stappen ondernemen op basis van de wetten van het Graafschap van Holland.
§3.10 Indien een klant van de bank verhuist naar een stad buiten het Graafschap Holland, wordt dit beschouwt als contractbreuk.

Artikel 4: Aflossen van lening
§4.1 De lening mag door de klant afgelost worden in een door hem/haar te bepalen periode die binnen de grenzen van redelijkheid dient te vallen. De Bankeigenaar kan besluiten een leninghouder een terugbetalingstermijn op te leggen die niet korter mag zijn dan 30 dagen vanaf het moment dat dit termijn wordt opgelegd.
§4.2 Het aflossen van de lening gebeurt door overschrijvingen vanaf één van de eigen rekeningen. Het is dus noodzakelijk dat een klant een rekening heeft geopend, alvorens een lening kan worden afgesloten.
§4.3 De klant dient zich te schikken naar de consultatie-uren van de filiaalhouder.

Artikel 5: Bankrekeningen
§5.1 alle inwoners van het Graafschap Holland kunnen een bankrekening openen bij de Bank van Holland op voorwaarde:
- dat ze de openingskosten betalen;
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- de rekening niet zal worden misbruikt voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- de persoon niet op de zwarte lijst van de bank voorkomt
- de klant geregistreerd is onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.1.1 De openingskosten kunnen door de Bankeigenaar worden aangepast en kan variëren tussen de Fl. 0,00 en Fl. 5,00. Wijzigingen in de openingskosten hebben geen effecten met terugwerkende kracht.
§5.2 De eigenaar van een rekening kan ervoor kiezen één of twee gemachtigden in te stellen voor zijn/haar rekening. Deze gemachtigden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- mag de rekening niet misbruiken voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- mag niet op de zwarte lijst van de bank voorkomen
- moet geregistreerd zijn onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.2.1 De gemachtigde kan geld van de rekening overschrijven naar andere rekeningen, of het geld gebruiken om persoonlijke leningen mee af te lossen.
§5.2.2 De gemachtigde kan geen geld van de rekening opnemen in één van de filialen.
§5.3 Rekeninghouders en gemachtigden kunnen eigenhandig geld overschrijven van de persoonlijke rekening (of de rekening waartoe de klant gemachtigd is) naar iedere andere actieve rekening van de Bank. Voor het overschrijven wordt per transactie een bedrag in rekening gebracht ter waarde van de overschrijfkosten.
§5.4 men kan geld storten en afhalen van de persoonlijke bankrekening in elk filiaal van de Bank van Holland;
§5.4.1 Bij iedere storting en opname zal de geschiedenis van de rekeninggeschiedenis worden geraadpleegd. Indien er vermoedens zijn van fraude dan kan storting of opname geweigerd worden en kan één van de bankeigenaren besluiten de rekening te bevriezen.
§5.4.2 Zolang een rekening wordt onderzocht en de rekening bevroren is, is het onmogelijk om geld over te schrijven naar, of van de betreffende rekening. Enkel een bankeigenaar heeft het recht de rekening weer terug te ontdooien.
§5.5 de bank behoudt zich het recht om stortingen door derden te weigeren;
§5.6 men kan geen negatief saldo op de bankrekening hebben, daarvoor dient men een lening aan te gaan;
§5.7 indien een rekeninghouder naar het buitenland verhuist of sterft, wordt de rekening verwijderd, eventuele openstaande saldo’s worden beschouwd als giften aan de bank;
§5.8 de klant behoudt zich het recht om ten alle tijden zijn rekening te sluiten, maar dit kan enkel gebeuren tijdens een persoonlijke ontmoeting met een filiaalhouder.
§5.9 Rekeningen van klanten die zich niet aan de door de Bank gestelde voorwaarden hebben gehouden kunnen zonder pardon worden gesloten. Het openstaande saldo zal worden beschouwd als gift. Eventuele openstaande leningen zullen via de gerechtelijke macht worden teruggevorderd na aftrek van de openstaande saldo's.


Artikel 6: Interne structuur
§6.1 de eigenaren (in partnerschap);
§6.1.1 hebben een absolute volmacht over de Bank en haar handelingen.
§6.1.2 kunnen hun aandelen niet opsplitsen, indien zij beslissen hun aandelen te verkopen, dan wordt de Bank in zijn geheel verkocht.
§6.1.3 kunnen alle openstaande schulden van de partners en filiaalhouders terugvorderen wanneer hij dat wenst.
§6.1.3 ontvangen per persoon een deel (15%) van de winst dat op een door de bankeigenaren vast te stellen moment zal worden verrekend (gelijktijdig met de uitkering voor filiaalhouders).

§6.2 de filiaalhouder;
§6.2.1 mag tot max. 1.000 fl. interne schuld opbouwen.
§6.2.2 ontvangt een deel (70% / aantal filialen) van de winst dat op een door de bankeigenaren vast te stellen moment zal worden verrekend.
§6.2.3 heeft toegang tot de administratie van de Bank
§6.2.4 kan zelfstandig een medewerker aanwerven voor de functie van waard / herbergier / croupier / etc.


Hierbij ondertekent de Graaf van Holland, na goedkeuren van de provinciale raad, dat dit Charter conform de provinciale en Keizerlijke wetgeving is en daardoor afdwingbaar is door de provinciale rechtbank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kan niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd of verwijderd worden door de provinciale en stedelijke overheidsinstellingen zonder goedkeuren van de eigenaar van de bank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kunnen niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd worden of verwijderd worden door de eigenaar zonder een goedkeuren van de Graaf van Holland en zijn provinciale raad.

De 'Memorie van Toelichting' kan enkel door de eigenaren gewijzigd worden, na kennisgeving ervan door de eigenaar aan de Graaf van Holland.

Citaat :
Fusie tussen de Fides Bank en de Bank van Holland

Artikel 1: Het doel
De fusie heeft tot doel:
- De vertrouwensbreuk tussen de gemeenschap en het bankwezen te herstellen
- Een sterke bankwezen neer te zetten die de gemeenschap en de economie beter tot dienst kan zijn
- Het vergroten van de service van het bankwezen

Artikel 2: Interne structuur
§2.1 De Fides Bank en de Bank van Holland gaan samen verder onder één bestuur samengesteld uit een gedeeld partnerschap van de eigenaren van eerdergenoemde banken.
§2.2 Beide partners bezitten een gelijk deel (50%) van de bank.
§2.3 De partners zijn:
- Julius Victor de Ligne (voormalig eigenaar van de Fides Bank)
- Omenio d'Ursel (voormalig eigenaar van de Bank van Holland)
§2.4 De dagelijkse leiding ligt in handen van Julius Victor de Ligne, maar kan in overleg tussen de partners worden gewisseld, of worden uitbesteed aan een manager.
§2.5 De filialen van beide banken blijven behouden wat tot resultaat heeft dat alle steden (uitzondering: Utrecht) een filiaal van deze bank zullen hebben:
- Haarlem (JuliusV)
- Rotterdam (Omenio)
- Leiden (Colonel)
- Heusden (Chris_von_Antwerp)
§2.6 De bank zal gebruik maken van het 'Banksysteem 1.0 ~ JuliusV' welke als loket fungeert en te bereiken is via http://bvh.imperium-novum.nl
§2.6.1 Julius Victor de Ligne is verantwoordelijk voor het onderhoud van het loket.
§2.7 Teneinde een deel van de Hollandsche economische historie niet te verliezen, zal het, na fusie ontstane bankbedrijf, verder gaan onder de naam 'De Bank van Holland' (verder genoemd als: 'de nieuwe bank').

Artikel 3: de klant
§3.1 De nieuwe bank heeft tot doel de overgang die voor deze fusie noodzakelijk is zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.
§3.2 Klanten die in het bezit zijn van een rekening bij één van beide banken zullen een nieuwe rekening krijgen bij de nieuwe bank. Het is mogelijk dat hierdoor het rekeningnummer zal veranderen.
§3.3 Dubbele rekeningen (één klant met een rekening bij beide banken) zullen worden samengevoegd tot één rekening.
§3.4 Contracten die zijn afgesloten voor leningen blijven onveranderd voor klanten van beide banken. Klanten met een lening, maar zonder rekening zullen genoodzaakt zijn een rekening te openen om de lening af te kunnen lossen. Hiervoor zal een gereduceerd tarief van 1 florijn gelden.
§3.5 Doordat oude klanten van de Bank van Holland zullen moeten overstappen naar een nieuw banksysteem is er een belangrijke wijziging waar rekening mee gehouden dient te worden:
- Het 'Banksysteem 1.0 ~ JuliusV' vereist dat klanten een geregistreerd account hebben, zodat zij kunnen inloggen en hun eigen bankzaken kunnen beheren.
- De klanten die dit betreffen zullen door een medewerker van de nieuwe bank persoonlijk worden aangeschreven met het verzoek om zich te registreren (BELANGRIJK: dit moet met het IG-account gebeuren). Hiervoor krijgen zij 2 maanden de tijd, hierna zal het recht op de rekening vervallen.

Artikel 4: Financiele garantie
§4.1 Teneinde een kredietwaardige fusie te bewerkstelligen zullen de interne schulden, welke na twee maanden na het geschieden van deze fusie, nog openstaan bij ex-filiaalhouders van de Bank van Holland worden afgelost door Omenio d'Ursel.
§4.2 De betreffende filiaalhouders waar in §4.1 naar verwezen worden zullen, na uitvoering van genoemde artikel, van schuldeiser zijn gewisseld. Omenio d'Ursel kan hierna de betreffende ex-filiaalhouders gerechtelijk vervolgen, dit ligt dan echter niet meer in handen van de nieuwe bank.

Artikel 5: Bestaande contracten
§4.1 Bestaande contracten bij de Fides Bank en de Bank van Holland zullen worden overgenomen door de nieuwe bank.


Hierbij wordt dit contract tot fusie ondertekend door de eigenaren van

De Fides Bank
Julius Victor de Ligne

De Bank van Holland
Omenio d'Ursel
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Charter Bank van Holland + fusiecontract
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland :: Archief-
Ga naar: