Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Vriendschapsverdrag met het Koninkrijk Portugal

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Fleury

avatar

Vrouw Aantal berichten : 1126
Woonplaats : Laralaikalaan 20 te Utrecht
Registration date : 02-01-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
215/255  (215/255)

BerichtOnderwerp: Vriendschapsverdrag met het Koninkrijk Portugal   ma nov 10, 2008 10:51 am

Citaat :
Verdrag van vriendschap tussen het Koninkrijk Portugal en het Graafschap Holland

Met de bedoeling van het bevestigen en het laten groeien van de vriendschap die onze Koninkrijken/Provincies bindt, het Koninkrijk Portugal en het Graafschap Holland, stellen deze vriendschap op schrift met als doel deze specifiek te maken in een verdrag. Het Koninkrijk Portugal en het Graafschap Holland en hun steden maken hierbij hun wederzijdse respect en eerbied officieel.

Artikel I
Zijn machthebbers, in naam van hun steden, provincies, erfgenamen, opvolgers en vazallen, bieden een wederzijdse, oprechte en duurzame vrede en vriendschap aan en zullen alles in het werk stellen opdat ondergetekenende ervoor zorgen dat de vermelde vriendschap blijft bestaan en dat geen vijandigheid, van zowel de ene kant als van een andere kant, zal plaatsvinden vanwege welke reden of gelegenheid dan ook.

Artikel II

Ondergetekenende compromiteren zich aan het bevorderen van handelsoverenkomsten voor zover dat in hun macht ligt. Handelsovereenkomsten die aldus overeengekomen worden, zullen voor zover mogelijk uitgaan van bevoorrechte tarieven. Als beschaafde vennoot, compromiteren zij zich om elke poging om de economie te destabiliseren bij een van de partners te straffen, waarbij de autoren onder vallen.

Artikel III
Dit verdrag verbindt de ondergetekenende om wederzijdse juridische hulp te bieden in de gevallen waarin er wederzijdse overeenstemming is. Dit verdrag dwingt de twee contractanten niet om samen te werken maar het spreekt de wens uit tot toenadering op het voornoemde niveau van Koninkrijken van de gerechtelijke procedures.

Artikel IV
Ondergetekenende compromiteren zich om het delen van hun diplomatieke, economische en militaire informatie te vergemakkelijken. De twee gebieden zullen elkaar technisch en logistiek wederzijds zo veel mogelijk steunen. Overeenkomsten om van elkaar te leren zullen in overweging worden genomen.

Artikel V
Dit verdrag verplicht niet tot enige militaire inspanning die niet direct aan beide Koninkrijken is verbonden. Één van de contractanten kan van andere niet eisen om militaire acties te begaan jegens een derde noch in de verdedigende dan wel aanvallende zin.

Artikel VI
Het Koninkrijk Portugal en het Graafschap Holland, evenals hun erfgenamen en opvolgers, compromiteren zich aan het gestelde in de artikelen van dit verdrag. Elk negering van een clausule door één van de contractanten, ontheft de andere van zijn verplichtingen tot een wezenlijke compensatie wordt verkregen. Elke éénzijdige annulering van het verdrag bij een oorlogsverklaring is een handeling van Verraad en zal een vergelding autorizeren. Door wederzijdse toestemming kan het verdrag in zijn geheel of gedeeltelijk worden herschreven, danwel worden geannuleerd.

Ondertekend te Den Haag op 21 juli 1456
Ondertekend in Portugal op 4 November 1456.

In naam van het Koninkrijk Portugal:Vega_adc Camões, Royal Chancellor of Portugal.


In naam van het Graafschap Holland:

plaatsvervangend gouverneur van Holland


Getuige voor het Koninkrijk Portugal:Vega_adc Camões, Royal Chancellor of Portugal.


Getuige voor het Graafschap Holland:

Zijne Excellentie Hademar van den Burght. Kanselier van Holland.


Citaat :
Tratado de amizade entre o Condado da Holanda e do Reino de Portugal

Com o objectivo de confirmar e deixar crescer a amizade que une os nossos Reinos / Condado, o Reino de Portugal e o Condado da Holanda coloca por escrito essa amizade com o objectivo de a tornar num tratado específico. O Reino de Portugal, o Condado da Holanda e as suas cidades fazem assim oficial o seu respeito mútuo e concórdia.

Artigo I

Seus governos, em nome das suas cidades, províncias, herdeiros, sucessores e súbditos, uma paz e amizade sinceras e duradouras são oferecidos mutuamente e iram colocar tudo no trabalho de modo a que as partes assinantes se certifiquem de que a amizade mencionada neste permanecem e que nenhuma hostilidade, de qualquer dos lados, é cometida por qualquer motivo ou ocasião.

Artigo II
As partes assinantes empenhar-se-ão em favorecer todos os acordos comercial entre elas na extensão do seu poder. Os acordos comerciais realizados farão assim uso de tarifas especiais na medida do possível. Tal como associações civilizadas, eles estão empenhados em punir todos os desestabilizadores económicos no sentido de uma ou outra das partes, cujos autores estão entre os seus súbditos.

Artigo III
Este tratado obriga as partes assinantes a um auxílio jurídicos mútuo, nos casos em que há acordo mútuo. Este tratado não obriga as duas partes a cooperarem, mas marca o desejo de aproximar os reinos acima mencionados a nível dos processos judiciais.

Artigo IV
As partes assinantes empenhar-se-ão no sentido de facilitar a partilha de informação diplomática, económica e militar. As duas regiões darão apoio técnico e logístico mútuo, na medida do possível. Acordos de aprendizagem de um para outro condado serão levados a consideração.

Artigo V
Este tratado não compromete qualquer obrigação militar, que não diga respeito directamente a ambos os reinos. Uma das partes não pode exigir à outra a cometer agressões no sentido de um terceiro, nem de defende-la contra um terceiro.

Artigo VI
O Reino de Portugal e o Condado da Holanda, assim como os seus herdeiros e sucessores, comprometem-se a respeitar os artigos do presente tratado. Toda a falha de uma cláusula por uma das partes liberta a outra dos seus compromissos até que seja feita uma compensação substancial. Toda a rescisão unilateral do tratado para actividades militares declaradas é um acto de traição e autoriza a retaliação total. Por mútuo consentimento o tratado pode ser rescrito, total ou parcialmente, ou até mesmo cancelado.


Assinado à Haia o dia 21 de Julho 1456
Tratado assinado em Portugal a 4 de Novembro de 1456.

Em nome do Reino de Portugal:


Vega_adc Camões, Real Chanceler do Reino de Portugal

Em nome do Condado da Holanda:

plaatsvervangend gouverneur van Holland


Testemunhas do Reino de Portugal:Vega_adc Camões, Royal Chancellor of Portugal.

Testemunhas do Condado da Holanda:
Zijne Excellentie Hademar van den Burght. Kanselier van Holland.

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Vriendschapsverdrag met het Koninkrijk Portugal
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: