Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 De wet over de werking van de universiteit

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Christiaan

avatar

Man Aantal berichten : 3457
Leeftijd : 27
Woonplaats : Botermarkt 11, Heusden
Registration date : 25-11-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burger
Spierkracht:
61/61  (61/61)

BerichtOnderwerp: De wet over de werking van de universiteit   za feb 28, 2009 11:33 pm

Citaat :
Wet over de werking van de universiteit


Artikel 1.
De Graaf van Holland is de hoogste autoriteit op het gebied van onderwijs. Hij benoemt en ontslaat de Minister van Onderwijs en kan tussentijds de Rector ontslaan. Verder heeft de Graaf van Holland de bevoegdheid een waarnemend Rector te benoemen bij afwezigheid van de Rector. De Minister van Onderwijs rapporteert over de gang van zaken in de Universiteit aan de Graaf en de Raad van Holland.

Artikel 2.
De Raad van Holland verkiest iedere 4 maanden de rector door de meerderheid van de stemmen. De Minister van Onderwijs zorgt ervoor dat de verkiezing voor de Rector tijdig in gang wordt gezet. De verkiezing wordt ten laatste 20 dagen voor het einde van het termijn, of direct bij het ontslag van de Rector, gestart door de plaatsing van een vacature die een week geldig blijft. Verder verzorgt de Minister van Onderwijs de aanstelling van de verkozen kandidaat.

Artikel 2.1.
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (niveau VI en hoger) mogen zich kandidaat stellen als Rector. De Decanen geven daarnaast een niet bindend advies over de kandidaten. De Minister van Onderwijs Cultuur is verplicht dit advies in de Graafschappelijke Raad te plaatsen.

Het functioneren van de Rector wordt mede beoordeeld door de Decanen. Indien deze slecht functioneert kunnen de Decanen, indien er een meerderheid is, een aanvraag indienen bij de Graaf van Holland om de Rector af te zetten.

Artikel 2.2.
Het is de taak van de Rector om roosters op te stellen voor de Universiteit. De Rector moet deze tenminste twee weken van tevoren bekend maken. De Rector dient ervoor te zorgen dat het rooster een goede afweging biedt van de in Holland aanwezige studierichtingen.

Artikel 3.
De Rector wijst voor iedere studierichting een Decaan aan. Voor de richtingen Kerk, Staat, Wetenschap en Leger dienen dit studenten uit de betreffende richting te zijn. Voor de richtingen Taal en Maritiem dient deze de desbetreffende kennis te studeren of te bezitten. De Decaan adviseert de Rector over het rooster op basis van de nog niet beheerste vakken van de studenten van de desbetreffende richting. Verder publiceert de Decaan een lijst binnen de Universiteit met de kennis van de studenten van zijn richting en geeft voorlichting over de richting aan aankomende studenten. Wanneer een Decaan verzuimt deze taken te volbrengen kan de Rector hem na toestemming van de Minister van Onderwijs ontslaan.

Artikel 4.
Het is iedere erudiet burger toegestaan om lessen te volgen in de Universiteit. Inwoners van Holland die nog geen erudiet burger zijn (niveau V en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de Minister van Onderwijs, , deze permissie is niet nodig voor metselen en alle maritieme vakken, exclusief de vechtkunsten. Verder moeten uitzonderingen goedgekeurd worden door de Rector en de Decanen. De overtreding van dit Artikel doet de (Assistent-)Schout ten eerste male af met een waarschuwing. De Rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.

Artikel 5.
Het is iedere student (niveau VI en hoger) toegestaan om lessen te geven indien dit past binnen het rooster opgesteld door de Rector van de Universiteit. Het is de Rector toegestaan dit recht te beperken op redelijke gronden na overleg met de minister van Onderwijs en de decanen. Iedere docent heeft de verplichting aan de Rector of Decaan door te geven welke studenten zijn lessen hebben bezocht.

Artikel 6
Het is buitenlanders niet toegestaan om lessen te volgen of te geven in de Hollandse Universiteit wanneer zij hier verblijven zonder toestemming van de Schout of Graaf van Holland. Overtreding van dit verbod zal worden bestraft als verstoring van de openbare orde.
Citaat :

  • artikel 6 toegevoegd door Jrkboy op 31 mei 1457
  • artikel 2 aangepast door Aldwoni op 6 augustus 1457
  • Aangepast op 9 december 1460 door Alyssa
  • Aangepast op 12 mei 1461 door Alyssa
  • Aangepast op 21 augustus 1461 door Alyssa
  • Aangepast op 1 oktober 1462 door Alyssa

Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: De wet over de werking van de universiteit   za aug 08, 2009 8:48 pm

Citaat :
Citaat :
Artikel 2.
De Raad van Holland verkiest iedere 120 dagen de rector door een eenvoudige meerderheid. De minister van Onderwijs zorgt ervoor dat de verkiezing voor de rector tijdig in gang wordt gezet. Verder verzorgt de minister van Onderwijs de aanstelling van de verkozen kandidaat.
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (Level 3) mogen zich kandidaat stellen als rector.
Het is de taak van de rector om roosters op te stellen voor de universiteit. De rector moet deze tenminste twee weken van tevoren bekend maken. De rector dient ervoor te zorgen dat het rooster een goede afweging biedt van de in Holland aanwezige studierichtingen.
Het nieuwe.
Citaat :
Artikel 2.
De Raad van Holland verkiest iedere 120 dagen de rector door een eenvoudige meerderheid. De minister van Onderwijs zorgt ervoor dat de verkiezing voor de rector tijdig in gang wordt gezet. Verder verzorgt de minister van Onderwijs de aanstelling van de verkozen kandidaat.
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (Level 3) mogen zich kandidaat stellen als rector. Indien er meer dan 2 kandidaten zijn bepalen de decanen uit welke 2 kandidaten de Raad van Holland de nieuwe rector kiest.
Het is de taak van de rector om roosters op te stellen voor de universiteit. De rector moet deze tenminste twee weken van tevoren bekend maken. De rector dient ervoor te zorgen dat het rooster een goede afweging biedt van de in Holland aanwezige studierichtingen.
Memorie van toelichting:
Citaat :
In plaats van dat de raad uit alle kandidaten kiest willen we  graag zien dat de decanen 2 kandidaten uitkiezen door te kijken naar de kennis en vaardigheden van de kandidaten. De graafschappelijke raad kiest uit deze 2 kandidaten vervolgens welke de nieuwe rector wordt.
Getekend op 6 augustus van het Jaar des Herens 1457,

Aldwoni


Citaat :
[rp]Aanname wet werking universiteit


Geachte inwoners van Holland,

De Raad van Holland wilt u allen informeren dat zij een nieuwe wet hebben aangenomen betreffende de werking van de Hollandse universiteit.

Oude wetgeving schreef:
Wet over de werking van de universiteit

Memorie van Toelichting
Deze wet stelt regels over de werking van de universiteit en de geldende organisatiestructuur. Het doel hiervan is een duidelijk en goed werkend kader te scheppen voor kennisoverdracht.

Artikel 1.
De graaf van Holland is de hoogste autoriteit op het gebied van onderwijs. Hij benoemt en ontslaat de minister van Onderwijs en kan tussentijds de rector ontslaan. Verder heeft de graaf van Holland de bevoegdheid een waarnemend rector te benoemen bij afwezigheid van de rector. De minister van Onderwijs ziet toe op het goede verloop van de overdracht van kennis binnen de universiteit en rapporteert hierover aan de graaf en de Raad van Holland.

Artikel 2.
De Raad van Holland verkiest iedere 120 dagen de rector door een eenvoudige meerderheid. De minister van Onderwijs zorgt ervoor dat de verkiezing voor de rector tijdig in gang wordt gezet. Verder verzorgt de minister van Onderwijs de aanstelling van de verkozen kandidaat.
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (Level 3) mogen zich kandidaat stellen als rector. Indien er meer dan 2 kandidaten zijn bepalen de decanen uit welke 2 kandidaten de Raad van Holland de nieuwe rector kiest.
Het is de taak van de rector om roosters op te stellen voor de universiteit. De rector moet deze tenminste twee weken van tevoren bekend maken. De rector dient ervoor te zorgen dat het rooster een goede afweging biedt van de in Holland aanwezige studierichtingen.

Artikel 3.
De rector wijst voor iedere studierichting een decaan aan. Voor de richtingen Kerk, Staat, Wetenschap en Leger dienen dit studenten uit de betreffende richting te zijn. De decaan adviseert de rector over het rooster op basis van de nog niet beheerste vakken van de studenten van zijn richting. Verder publiceert hij een lijst binnen de universiteit met de kennis van de studenten van zijn richting en hij geeft voorlichting over zijn richting aan aankomende studenten. Wanneer een decaan verzuimt deze taken te volbrengen kan de rector hem na toestemming van de minister van Onderwijs ontslaan.

Artikel 4.
Het is iedere student toegestaan om lessen te volgen in de universiteit. Inwoners van Holland die nog geen student zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de minister van Onderwijs, die hierover overlegt met de rector en decanen. De overtreding van dit artikel doet de veldwacht ten eerste male af met een waarschuwing. De rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.

Artikel 5.
Het is iedere student toegestaan om lessen te geven indien dit past binnen het rooster opgesteld door de rector van de universiteit. Het is de rector toegestaan dit recht te beperken op redelijke gronden na overleg met de minister van Onderwijs en de decanen. Iedere docent heeft de verplichting binnen een speciale ruimte in de universiteit door te geven welke studenten zijn lessen hebben bezocht.

Artikel 6
Het is buitenlanders niet toegestaan om lessen te volgen in de Hollandse universiteit wanneer zij hier verblijven zonder toestemming van de schout of graaf van Holland. Overtreding van dit verbod zal worden bestraft als verstoring van de openbare orde.
Nieuwe wetgeving schreef:
Artikel 1.
De Graaf van Holland is de hoogste autoriteit op het gebied van onderwijs. Hij benoemt en ontslaat de Minister van Onderwijs en kan tussentijds de Rector ontslaan. Verder heeft de Graaf van Holland de bevoegdheid een waarnemend Rector te benoemen bij afwezigheid van de Rector. De Minister van Onderwijs rapporteert over de gang van zaken in de Universiteit aan de Graaf en de Raad van Holland.

Citaat :
Memorie van toelichting:
De rol van de minister van onderwijs hebben we op een duidelijkere manier verwoord.
Artikel 2.
De Raad van Holland verkiest iedere 4 maanden de rector door de meerderheid van de stemmen. De Minister van Onderwijs zorgt ervoor dat de verkiezing voor de Rector tijdig in gang wordt gezet. De verkiezing wordt ten laatste 20 dagen voor het einde van het termijn, of direct bij het ontslag van de Rector, gestart door de plaatsing van een vacature die een week geldig blijft. Verder verzorgt de Minister van Onderwijs de aanstelling van de verkozen kandidaat.

Artikel 2.1.
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (level 3) mogen zich kandidaat stellen als Rector. De Decanen geven daarnaast een niet bindend advies over de kandidaten. De Minister van Onderwijs Cultuur is verplicht dit advies in de Graafschappelijke Raad te plaatsen.

Het functioneren van de Rector wordt mede beoordeeld door de Decanen. Indien deze slecht functioneert kunnen de Decanen, indien er een meerderheid is, een aanvraag indienen bij de Graaf van Holland om de Rector af te zetten.

Artikel 2.2.
Het is de taak van de Rector om roosters op te stellen voor de Universiteit. De Rector moet deze tenminste twee weken van tevoren bekend maken. De Rector dient ervoor te zorgen dat het rooster een goede afweging biedt van de in Holland aanwezige studierichtingen.

Citaat :
Memorie van toelichting:
Het oud artikel 2 is opgesplitst om alles duidelijker te maken.

Artikel 2 gaat over hoe de rector aangesteld dient te worden, we hebben 120 dagen aangepast naar 4 maanden gezien dit gemakkelijker na te kijken valt dan de dagen te tellen. De tijd wanneer de verkiezingsperiode in gang gezet moet worden is ook vastgelegd erin.

Artikel 2.1 gaat over wie rector kan worden en dat er steeds advies gevraagd dient te worden aan de decanen, dit om problemen te vermijden. Ook is er een mogelijkheid opgenomen zodat een slecht functionerende rector te allen tijde kan vervangen worden.

Artikel 2.2 gaat over de taak van de rector.
Artikel 3.
De Rector wijst voor iedere studierichting een Decaan aan. Voor de richtingen Kerk, Staat, Wetenschap en Leger dienen dit studenten uit de betreffende richting te zijn. Voor de richtingen Taal en Maritiem dient deze de desbetreffende kennis te studeren of te bezitten. De Decaan adviseert de Rector over het rooster op basis van de nog niet beheerste vakken van de studenten van de desbetreffende richting. Verder publiceert de Decaan een lijst binnen de Universiteit met de kennis van de studenten van zijn richting en geeft voorlichting over de richting aan aankomende studenten. Wanneer een Decaan verzuimt deze taken te volbrengen kan de Rector hem na toestemming van de Minister van Onderwijs ontslaan.

Citaat :
Memorie van toelichting:
De decanen voor taal en maritiem zijn hier specifiek in vermeld en hun voorwaarden. Verder zijn er enkele tekstuele wijzigingen gedaan.
Artikel 4.
Het is iedere student toegestaan om lessen te volgen in de Universiteit. Inwoners van Holland die nog geen student zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de Minister van Onderwijs, deze permissie is niet nodig voor de vakken: Metselen, Beginselen Maritieme Vaardigheden en Astronomie, als de student kan tonen dat zijn schip of het schip waarop hij vaart in naam van het Graafschap Holland gebruikt kan worden. Verder moeten uitzonderingen goedgekeurd worden door de Rector en de Decanen. De overtreding van dit Artikel doet de Assistent-)Schout ten eerste male af met een waarschuwing. De Rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.

Citaat :
Memorie van toelichting:
Daar veldwacht niet meer bestaat is deze hier aangepast naar assistent-schout en schout.
Inwoners die drang hebben om te varen krijgen beperkte toestemming om maritieme vakken en metselen te studeren zonder daarvoor een aanvraag te hoeven doen.
Artikel 5.
Het is iedere student (level 3) toegestaan om lessen te geven indien dit past binnen het rooster opgesteld door de Rector van de Universiteit. Het is de Rector toegestaan dit recht te beperken op redelijke gronden na overleg met de minister van Onderwijs en de decanen. Iedere docent heeft de verplichting aan de Rector of Decaan door te geven welke studenten zijn lessen hebben bezocht.

Citaat :
Memorie van toelichting:
De regel om de studenten door te geven hebben we aangepast gezien we hier geen speciale ruimte voor gebruiken maar dat docenten dit per brief doorgeven aan de decanen.
Artikel 6
Het is buitenlanders niet toegestaan om lessen te volgen of te geven in de Hollandse Universiteit wanneer zij hier verblijven zonder toestemming van de Schout of Graaf van Holland. Overtreding van dit verbod zal worden bestraft als verstoring van de openbare orde.

Citaat :
Memorie van toelichting:
Iemand die geen toestemming heeft om in Holland te verblijven dient ook geen les te mogen geven.
Getekend op de vierentwintigste van de maand november van jaar des Heeren 1460
Namens de Raad van Holland,

Lente van de Kasteele Somers
Woordvoerster van de Hollandse raad[/rp]
Princessoflight schreef:
[rp]Aan de inwoners van het Graafschap Holland,

De Raad heeft zich gebogen over het studeren van level 2'ers. In de oude wet staat dat de mensen een speciale toestemming nodig hebben om bepaalde vakken te binnen studeren. Deze Raad heeft over enkele voorstellen gestemd en daar is uitgekomen dat voor het vak "metselen" geen toestemming meer nodig is.

Oud schreef:
Artikel 4.
Het is iedere student toegestaan om lessen te volgen in de Universiteit. Inwoners van Holland die nog geen student zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de Minister van Onderwijs, deze permissie is niet nodig voor de vakken: Metselen, Beginselen Maritieme Vaardigheden en Astronomie, als de student kan tonen dat zijn schip of het schip waarop hij vaart in naam van het Graafschap Holland gebruikt kan worden. Verder moeten uitzonderingen goedgekeurd worden door de Rector en de Decanen. De overtreding van dit Artikel doet de Assistent-)Schout ten eerste male af met een waarschuwing. De Rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.
Nieuw schreef:
Artikel 4.
Het is iedere erudiet burger toegestaan om lessen te volgen in de Universiteit. Inwoners van Holland die nog geen erudiet burger zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de Minister van Onderwijs, deze permissie is niet nodig voor de metselen. De overtreding van dit Artikel doet de Assistent-Schout ten eerste male af met een waarschuwing. De Rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.
Memorie van Toelichting schreef:
De vakken waarbij geen permissie van de MvO nodig is zijn gewijzigd. Het is een feit dat er steeds minder mensen de stap zetten om een erudiet burger te worden. Door enkel metselen vrij te geven wordt er gehoopt dat mensen die willen varen en hiervoor de Maritieme Vaardigheden nodig hebben besluiten om toch de stap te nemen en erudiet te worden.
Was getekend op de twaalfde dag van de maand mei van het jaar des Heerens 1461 te Den Haag

Ariana di Saronno
Vervangend Woordvoerder van Holland [/rp]
Morrigan788 schreef:
Citaat :
[rp] Wijziging in de Universiteitswet

Aan de inwoners van het Graafschap Holland,

Namens de raad van Holland kondig ik u de volgende wijziging in artikel 4 in 'De wet over de werking van de Universiteit' aan. De wijziging is aangenomen met 7 stemmen voor, 4 onthoudingen en 1 stem voor een andere optie.

Oud:
Citaat :
Artikel 4.
Het is iedere erudiet burger toegestaan om lessen te volgen in de Universiteit. Inwoners van Holland die nog geen erudiet burger zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de Minister van Onderwijs, , deze permissie is niet nodig voor de metselen. Verder moeten uitzonderingen goedgekeurd worden door de Rector en de Decanen. De overtreding van dit Artikel doet de (Assistent-)Schout ten eerste male af met een waarschuwing. De Rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.
Nieuw:
Citaat :
Artikel 4

Het is iedere erudiet burger toegestaan om lessen te volgen in de Universiteit. Inwoners van Holland die nog geen erudiet burger zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de Minister van Onderwijs, , deze permissie is niet nodig voor metselen en alle maritieme vakken, exclusief de vechtkunsten. Verder moeten uitzonderingen goedgekeurd worden door de Rector en de Decanen. De overtreding van dit Artikel doet de (Assistent-)Schout ten eerste male af met een waarschuwing. De Rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.
Citaat :
Memorie van Toelichting: De raad heeft voor deze optie gestemd als compromis tussen de wensen van de studenten ( de wensen van zowel de lv 2,als de lv 3 studenten) , de wensen van de Universiteit en de Raad van State. Er zijn door deze wijziging meer vakken vrij beschikbaar gekomen voor lv 2 burgers die willen studeren. De maritieme vechtkunsten zijn niet opengesteld, omdat je daarvoor legervakken nodig hebt om deze te kunnen bestuderen. Er is niet gekozen voor een algehele vrijstelling voor lv 2, omdat zij niks met de overige vakken kunnen en de raad mensen wil stimuleren om door te gaan naar lv 3.


Was getekend op de eenentwintigste dag van het jaar des Heerens 1461 te Den HaagMorrigan
Woordvoerder van Holland[/rp]

Chris_von_antwerp schreef:
Citaat :
[rp]Aan de inwoners van Holland,

Met twaalf stemmen voor zijn de volgende wetten unaniem gewijzigd;
Boek I: Grondwet, Opus 2, Artikel 3.1
Citaat :
Het indienen van een motie van wantrouwen die voldoende stemmen bevat enkel en alleen dankzij de hulp van zwervers (level 0) en/of heksen is ongeldig.
In de nieuwe wet;
Citaat :
Het indienen van een motie van wantrouwen die voldoende stemmen bevat enkel en alleen dankzij de hulp van Vlegels of Paupers (niveau I en II) en/of heksen is ongeldig.

Boek I: Grondwet, Opus 6, Artikel 1
Citaat :
Elke persoon die een erf op het grondgebied van het Graafschap bezit wordt beschouwd als een resident (=level 0 en hoger)
In de nieuwe wet;
Citaat :
Elke persoon die een erf op het grondgebied van het Graafschap bezit wordt beschouwd als een resident (=niveau I en hoger)

Boek I: Grondwet, Opus 6, Artikel 1.1
Citaat :
Elke persoon die ooit in het bezit is geweest van een veld en die momenteel zijn hoofdwoning heeft op Hollands grondgebied (=level 1 en hoger) wordt als burger beschouwd.
In de nieuwe wet;
Citaat :
Elke persoon die ooit in het bezit is geweest van een veld en die momenteel zijn hoofdwoning heeft op Hollands grondgebied (=niveau III en hoger) wordt als burger beschouwd.

Wet over de werking van de universiteit, Artikel 2.1
Citaat :
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (level 3) mogen zich kandidaat stellen als Rector. ...
...
In de nieuwe wet;
Citaat :
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (niveau VI en hoger) mogen zich kandidaat stellen als Rector.
...

Wet over de werking van de universiteit, Artikel 4
Citaat :
... Inwoners van Holland die nog geen erudiet burger zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen ...
In de nieuwe wet;
Citaat :
... Inwoners van Holland die nog geen erudiet burger zijn (niveau V en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen ...

Wet over de werking van de universiteit, Artikel 5
Citaat :
Het is iedere student (level 3) toegestaan om lessen te geven indien dit past binnen het rooster opgesteld door de Rector van de Universiteit. ...
In de nieuwe wet;
Citaat :
Het is iedere student (niveau VI en hoger) toegestaan om lessen te geven indien dit past binnen het rooster opgesteld door de Rector van de Universiteit. ...

Getekend te Den Haag op 28 september van het Jaar des Heeres 1462,
Christiaan Blub van den Kasteele de Ligne
Graaf van Holland
[/rp]

Memorie van Toelichting
In verband met de wijzigingen die zijn doorgevoerd door de Game Admins is de wet aangepast naar de niveaus die die de voorgaande levels vervangen.
Terug naar boven Ga naar beneden
 
De wet over de werking van de universiteit
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Wetten van Holland-
Ga naar: