Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
OfficiŽle site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Ambassadeursverdrag met VenetiŽ

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Winterstorm

avatar

Vrouw Aantal berichten : 1333
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 06-06-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burger
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Ambassadeursverdrag met VenetiŽ   do okt 08, 2009 9:18 pm

Citaat :
TREATY ON THE STATUTE OF AMBASSADORS OF THE COUNTY OF HOLLAND AND THE SERENISSIMA REPUBLIC OF VENICE

Article 1
I. The County of Holland recognizes the Serenissima Republic of Venice as independent and sovereign.
The Serenissima Republic of Venice recognizes the County of holland as independent and sovereign.

II. The embassy of the County of Holland in the Serenissima Republic of Venice is considered sovereign territory of the County of Holland.
The embassy of the Serenissima Republic of Venice in the County of Holland is considered sovereign territory of the Serenissima Republic of Venice.

Article 2
I. The Diplomatic Corps of the County of Holland, composed by the Count, the Chancellor and the Ambassador, has diplomatic immunity on the whole territory belonging to the Serenissima Republic of Venice.
The Diplomatic Corps of the Serenissima Republic of Venice, composed by the Doge, the Grand Chamberlain, the Ambassador and the Counsellor, has diplomatic immunity on the whole territory belonging to the County of Holland.

II. The County of Holland may declare a member of the Diplomatic Corps of the Serenissima Republic of Venice, except the Doge and the Grand Chamberlain, "persona non grata." This leads to the loss of the status of diplomatic representative in the County of Holland.
The Serenissima Republic of Venice may declare a member of the Diplomatic Corps of the County of Holland, except the Count and the Chancellor, "persona non grata." This leads to the loss of the status of diplomatic representative in the Serenissima Republic of Venice.

III. Diplomatic immunity is a subjective legal situation privileged recognized and guaranteed to some persons because of their institutional location and function. The effects of immunity provide to be not processed for all crimes except those provided by the following.

IV. For crimes such as the purchase of large quantities of goods on the territory of the host province without permission, the robbery, the assault on the Castle or on the cities, diplomatic representatives from both provinces can be processed and be judged according to the laws of the host province.

Article 3
The County of Holland allows the free movement throughout its territory to the Diplomatic Corps of the Serenissima Republic of Venice.
The Serenissima Republic of Venice allows the free movement throughout its territory to the diplomatic corps of the County of Holland.

Article 4
I. The County of Holland is committed to protecting and helping the Diplomatic Corps of the Serenissima Republic of Venice in all of its territory and in any situation.
The Serenissima Republic of Venice is committed to protecting and helping the Diplomatic Corps of the County of Holland in all of its territory and in any situation.

II. The person of a diplomatic representative is considered inviolable. An attack against him or a failure to properly protected by the host province is a serious offense to the other.

Article 5
If one of the signatory provinces wishes to cancel to this Treaty, it have to send a written declaration to the counterpart. The Treaty will then be considered obsolete a week after receiving this notification.

Article 6
This treaty is written in three versions, one Italian, one Hollandes and one English . The three versions have the same value and effectiveness.

Signed for the County of Holland by

Colonel van Eckhardt
Count of HollandWinterstorm Connor van den Kasteele
Chancellor of HollandSigned for the Republic of Venice by
His Serenity Sir Julian Lancaster called "Miglia The Sarcastic", Doge of Venezia, Baron of Soave.Ludovico I Della Scala "Nicuz"
Baron of Sona
Chamberlain of Republic of VeniceTheresa Heleonor Epelfing in Severi
Consigliere di Legazione della Serenissima Repubblica di VeneziaCitaat :
VERDRAG OVER HET STATUUT VAN DE AMBASSADEURS VAN HET GRAAFSCHAP HOLLAND EN DE SERENNISSIMA REPUBLIEK VAN VENETIň

Artikel 1
I. Het Graafschap Holland erkent de Serenissima Republiek van VenetiŽ als onafhankelijk en soeverein.
De Serenissima Republiek van VenetiŽ erkent het Graafschap Holland als onafhankelijk en soeverein.

II. De ambassade van het Graafschap Holland op het gebied van de Serenissima Republiek van VenetiŽ wordt erkent als soeverein grondgebied van het Graafschap Holland.
De ambassade van de Serenissima Republiek van VenetiŽ op het gebied van het Graafschap Holland wordt erkent als soeverein grondgebied van de Serenissima Republiek van VenetiŽ.

Artikel 2
I. ]Het diplomatieke korps van het Graafschap Holland, bestaande uit de Graaf, Kanselier en Ambassadeur, heeft diplomatieke immuniteit op het gehele grondgebied van de Serenissima Republiek van VenetiŽ.
het diplomatieke korps van de Serenissima Republiek van VenetiŽ, bestaande uit de Doge, Hoge Kamerheer, Ambassadeur en Adviseur, heeft diplomatieke immuniteit op het gehele grondgebied van het Graafschap Holland.

II. Het Graafschap Holland mag een lid van het diplomatieke korps van de Serenissima Republiek van VenetiŽ als ďPersona non GrataĒ verklaren. Hierbuiten vallen de Doge en de Hoge Kamerheer. Dit leidt tot het verlies van diplomatieke vertegenwoordiging in het Graafschap Holland.
De Serenissima Republiek van VenetiŽ mag een lid van het diplomatieke korps van het Graafschap Holland als ďPersona non GrataĒ verklaren. Hierbuiten vallen de Graaf en Kanselier. Dit leidt tot het verlies van diplomatieke vertegenwoordiging in de Serenissima Republiek van VenetiŽ.

III. Diplomatieke immuniteit is een subjectieve wettelijke situatie die bevoorrecht en erkend is aan sommige personen vanwege hun institutionele locatie en functie. De immuniteit kan niet verstoort worden door misdaden, behalve door de volgende.

IV. Voor misdaden zoals de aankoop van een grote hoeveelheid goederen zonder toestemming op het grondgebied van de gastprovincie, roverij, aanvallen van het kasteel of de steden, kunnen de diplomatieke vertegenwoordigers aangeklaagd en berecht worden volgens de wetten van de gastprovincie.

Artikel 3
Het Graafschap Holland geeft toestemming voor vrije doorgang door het grondgebied aan het diplomatieke korps van de Serenissima Republiek van VenetiŽ.
De Serenissima Republiek van VenetiŽ geeft toestemming voor vrije doorgang door het grondgebied aan het diplomatieke korps van het Graafschap Holland.

Artikel 4
I. Het Graafschap Holland is verplicht om het diplomatieke korps van de Serenissima Republiek van VenetiŽ in elke situatie, op het gehele grondgebied, te beschermen en te helpen.
De Serenissima Republiek van VenetiŽ is verplicht om het diplomatieke korps van het Graafschap Holland in elke situatie, op het gehele grondgebied, te beschermen en te helpen.

II. Het diplomatieke persoon is onschendbaar. Wordt hij aangevallen of faalt de bescherming van de gastprovincie, dan wordt dit gezien als een serieuze belediging naar de andere provincie.

Artikel 5
Als een van de ondergetekende provincies dit verdrag wil annuleren moet het een geschreven verklaring naar de andere provincie sturen. Het verdrag wordt als geannuleerd beschouwd na een week nadat deze verklaring is ontvangen.

Artikel 6
Dit verdrag is in drie versies geschreven, een Italiaanse, een Nederlandse en een Engelse. De drie versies hebben de zelfde waarde en effectiviteit.

Getekend voor het Graafschap Holland door

Colonel van Eckhardt
Graaf van Holland


Winterstorm Connor van den Kasteele
Kanselier van HollandSigned for the Republic of Venice
His Serenity Sir Julian Lancaster called "Miglia The Sarcastic", Doge of Venice, Baron of Soave.Ludovico I Della Scala "Nicuz"
Baron of Sona
Chamberlain of Republic of VeniceTheresa Heleonor Epelfing in Severi
Consigliere di Legazione della Serenissima Repubblica di VeneziaCitaat :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DELLA CONTEA D'OLANDA E DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

Articolo 1
I. La contea d'Olanda riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia come Repubblica indipendente e sovrana.
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la contea d'Olanda come Regno indipendente e sovrano.

II. L'ambasciata della contea d'Olanda nella Serenissima Repubblica di Venezia Ť considerata territorio sovrano della contea d'Olanda.
L'ambasciata della Serenissima Repubblica di Venezia nella contea d'Olanda Ť considerata territorio sovrano della Serenissima Repubblica di Venezia.

Articolo 2
I. Il Corpo Diplomatico della contea d' Olanda, composto dal Conte, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunitŗ diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore e dai Consiglieri di Legazione dispone dell'immunitŗ diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Contea d'Olanda.

II. La contea d'Olanda puÚ dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". CiÚ comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella contea d'Olanda.
La Serenissima Repubblica di Venezia puÚ dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Contea d'Olanda, esclusi il Conte e il Cancelliere, "persona non grata". CiÚ comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Serenissima Repubblica di Venezia.

III. Per immunitŗ diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunitŗ sono riconducibili alla non processabilitŗ per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

IV.Per i reati quali la compravendita di ingenti quantitŗ di merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, líassalto ai municipi o líassalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.

Articolo 3
La Contea d'Olanda autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia.
La Serenissima Repubblica di Venezia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della contea d' Olanda.

Articolo 4
I. La Contea d' Olanda si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Serenissima Repubblica di Venezia si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Contea d'Olanda su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
II. La persona del rappresentante diplomatico Ť considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo 5
Se una delle due Province firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarŗ allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Articolo 6
Il presente trattato Ť scritto in tre versioni, una italiana, una inglese e una olandese. Le tre versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

Signed for the County of Holland by

Colonel van Eckhardt
Conte dí Olanda


Winterstorm Connor van den Kasteele
Cancelliere dí Olanda
Firmato per la Serenissima Repubblica di Venezia
Sua Serenitŗ Sir Julian Lancaster detto "Miglia Il Sarcastico", Doge di Venezia, Barone di Soave.Ludovico I Della Scala "Nicuz"
Barone di Sona
Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di VeneziaTheresa Heleonor Epelfing in Severi
consigliere di Legazione della Serenissima Repubblica di Venezia

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Ambassadeursverdrag met VenetiŽ
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: