Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
OfficiŽle site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Decreet Kanselarij

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Silvain

avatar

Aantal berichten : 683
Leeftijd : 27
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 14-08-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
170/255  (170/255)

BerichtOnderwerp: Decreet Kanselarij   ma nov 02, 2009 10:33 pm

Citaat :
Decreet over de werking van de Kanselarij

Opus 1: Algemeen

  Artikel 1. Doelstelling

  De Kanselarij van Holland is het orgaan verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het Graafschap Holland in het buitenland, met als doel de internationale betrekkingen en handel te onderhouden en te stimuleren. Het buitenlands beleid wordt bepaald door de graafschappelijke raad en de Kanselarij van Holland draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van dit beleid.

  Artikel 2. Structuur

  De Kanselarij bestaat uit de volgende personen.

  • Graaf
  • Kanselier
  • Vicekanselier
  • Ambassadeurs
  • Minister van Handel


Opus 2: Functies

  Artikel 1. De Graaf

  De graaf staat aan het hoofd van de Kanselarij. Hij zal contact onderhouden met de kanselier en deze informeren over gebeurtenissen in het Graafschap en de Raad van Holland. Hij zal de kanselier aansturen wat betreft het ondernemen van verdragen met Graafschappen, Hertogdommen, Republieken, Koninkrijken of Keizerrijken (hierna te noemen: de gebieden).

  Artikel 2. De Kanselier

  De kanselier wordt door de Raad van Holland aangesteld voor een termijn van 12 maanden, bij stemming met een meerderheid. Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de Raad van Holland ook in staat deze persoon uit zijn functie te ontheffen, opnieuw na stemming met een meerderheid. De kanselier neemt de dagelijkse leiding van de Kanselarij op zich en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de overige gebieden. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid over de Kanselarij en het juist uitvoeren van het buitenlandse beleid en kan ambassadeurs aanstellen of die uit hun functie zetten. Ook benoemd hij een vicekanselier. Hij is de enige functionaris van de Kanselarij die bij machte is een verdrag met een ander gebied te sluiten, mits een meerderheid van de Raad van Holland goedkeuring heeft gegeven. Ook is hij verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van de gesloten verdragen met andere gebieden. De kanselier is verantwoordelijk voor de verslaggeving richting de Raad van Holland. De kanselier stuurt elke week een verslag naar de Raad van Holland, dit verslag wordt opgenomen in het wekelijks verslag van de Raad van Holland.

  Artikel 3. De Vicekanselier

  De vicekanselier is de rechterhand van de kanselier. De vicekanselier wordt aangesteld voor een periode van 6 maanden door de kanselier. Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de kanselier ook in staat deze persoon uit zijn functie te ontheffen. Hij adviseert de kanselier en vervangt hem tijdens periode van afwezigheid. De vicekanselier is tevens ambassadeur. De vicekanselier mag ook afwezige ambassadeurs vervangen.

  Artikel 4. De Ambassadeur

  Een ambassadeur wordt opgeleid binnen de Kanselarij en wordt benoemd door de kanselier. Hij zal Holland vertegenwoordigen in het aan hem toegewezen gebied. De ambassadeur dient zich goed te kunnen uitdrukken in het Engels. Een ambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied. De ambassadeur kan niet zonder toestemming van de Raad van Holland en de kanselier een verdrag/contract/overeenkomst sluiten met een gebied. Als het gebied van een ambassadeur in staat van oorlog verkeert, dient hij zich onpartijdig te gedragen en neemt hij geen enkele maatregel die de onpartijdigheid van Holland in het gedrang kan brengen zonder de toestemming van de kanselier en de Raad van Holland.

  Artikel 5. De Minister van Handel

  De minister van handel zal via zijn kantoor in de Kanselarij actief deelnemen aan de bevordering van internationale handel. De minister van handel zal gesprekken bijwonen betreffende handel of economie. De minister van handel geeft tevens op verzoek advies over handelsvragen.

Citaat :
 • Laatst aangepast op 30 november 1459 door Alyssa
 • Laatst aangepast op 7 oktober 1460 door Alyssa
 • Laatst aangepast op 24 december 1462 door Alyssa
Terug naar boven Ga naar beneden
Asmachnik

avatar

Man Aantal berichten : 1199
Woonplaats : Leiden
Registration date : 28-04-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burger
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Decreet Kanselarij   di maa 02, 2010 6:16 pm

OUD:

Deathseeker schreef:
Citaat :
Decreet over de werking van de kanselarij

Doelstelling:
De kanselarij van Holland is het orgaan, verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het Graafschap Holland in het buitenland, met als doel de internationale betrekkingen te stimuleren. Aan het hoofd van dit orgaan staat de Kanselier, bijgestaan door de Kamerheer, Rijksambassadeurs en Ambassadeurs.


Structuur:
De kanselarij bevat de volgende functies:
-De kanselier
-De kamerheer/dame
-Rijksambassadeurs
-Ambassadeurs

Elke functie in de kanselarij is een officiŽle functie, zoals beschreven in de strafwet, Opus 1, Artikel 2.1: "Onder officiŽle functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiŽle functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, veldwachters en handelaren. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiŽle functie".

I. De Kanselier

De kanselier is het verkozen raadslid, die door de Graaf tot deze functie benoemd wordt. De Kanselier staat aan het hoofd van de Kanselarij en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de overige graafschappen en hertogdommen. (Grondwet, Opus 1, art. 7.10) Hij draagt eindverantwoordelijkheid over de Kanselarij en het buitenlands beleid, en kan, vanuit die positie ambassadeurs en rijksambassadeurs aanstellen of uit hun functie ontzetten. Ook is hij de enige functionaris van de kanselarij die bij machte is een verdrag met een ander graafschap, republiek of hertogdom te sluiten.
Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van de gesloten verdragen met andere graafschappen en hertogdommen. Hij brengt de Raad op de hoogte van alle belangrijke informatie welke de Rijksambassadeurs en Ambassadeurs hem bezorgen, die betrekking kan hebben op ons graafschap.

II. De Kamerheer/dame

De Kamerheer/dame staat in voor de opleiding van Hollandse ambassadeurs. Hij of zij zal ervoor instaan dat kandidaat-ambassadeurs hun taken, rechten en plichten kennen, alvorens de kanselier hen benoemt. Ook staat hij of zij in voor de ontvangst van buitenlandse Ambassadeurs, en ziet hij of zij erop toe dat elke Ambassadeur een kantoor heeft. Hij/zij zal de kanselier vervangen bij korte afwezigheden (1 tot 7 dagen).
De Kamerheer/dame dient zich vlot van Engels en Frans te kunnen bedienen.
De Kamerheer/dame wordt door de Raad van Holland aangesteld voor een termijn van 4 maanden, bij stemming met absolute meerderheid. Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de Raad van Holland ook in staat deze persoon uit zijn/haar functie te ontheffen, opnieuw na stemming met absolute meerderheid.
De functie van Kamerheer/dame is niet cumuleerbaar met enige andere functie in de Kanselarij.

III. De Rijksambassadeur

Een Rijksambassadeur is een persoon, aangewezen door de Kanselier, die Holland in het aan hem of haar toegewezen gebied vertegenwoordigt. Dit gebied is een Koninkrijk, Republiek of een alliantie van verschillende graafschappen. De Rijksambassadeur staat aan het hoofd van de Rijksambassade en voert controle uit op de Ambassadeurs.
Een Rijksambassadeur wordt geacht de taal van het aan hem toegewezen gebied machtig te zijn. Indien een Rijk meerdere talen bezit dient hij minstens 2 talen uit het Rijk machtig zijn en zich goed kunnen uitdrukken in het Engels.
Een Rijksambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied. Ten allen tijde vallen onder relevante informatie: het statuut van de grenzen (open-gesloten), de samenstelling van de Raad, een oorlogsverklaring of het sluiten van een militaire alliantie.
Indien binnen zijn Rijk niet voldoende Ambassadeurs aanwezig zijn om alle gebieden in te vullen, dan treedt de Rijksambassadeur als Ambassadeur op in de niet bezette gebieden.
Een Rijksambassadeur mag buiten zijn Rijk in geen enkel ander gebied als Ambassadeur optreden.

IV. De Ambassadeur

Een Ambassadeur is een persoon, aangewezen door de kanselier, die Holland in het aan hem of haar toegewezen provincie vertegenwoordigt.
Een Ambassadeur dient een ambassade te openen in de kanselarij van het hem of haar toegewezen Graafschap, Hertogdom of Republiek.
Een Ambassadeur wordt geacht de taal van het aan hem toegewezen gebied machtig te zijn of zich goed te kunnen uitdrukken in het Engels.
Een Ambassadeur kan maximaal voor 3 gebieden als Ambassadeur worden aangesteld.
Een Ambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied. Ten allen tijde vallen onder relevante informatie: het statuut van de grenzen (open-gesloten), de samenstelling van de Raad, een oorlogsverklaring of het sluiten van een militaire alliantie.Getekend op 2 November van het Jaar des Herens 1457,Silvain Nicolas Valentin Hugo de Ligne
Terug naar boven Ga naar beneden
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Decreet Kanselarij   di mei 11, 2010 3:29 pm

OUD:


Deathseeker schreef:
Citaat :
Citaat :
Decreet over de werking van de Kanselarij

Doelstelling:
De Kanselarij van Holland is het orgaan, verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het Graafschap Holland in het buitenland, met als doel de internationale betrekkingen te stimuleren. Aan het hoofd van dit orgaan staat de Kanselier, bijgestaan door de Kamerheer, Rijksambassadeurs en Ambassadeurs.

Structuur:
De Kanselarij bevat de volgende functies:
- Kanselier
- Kamerheer/dame
- Rijksambassadeurs
- Ambassadeurs

Elke functie in de Kanselarij is een officiŽle functie, zoals beschreven in de strafwet, Opus 1, Artikel 2.1: "Onder officiŽle functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiŽle functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, veldwachters en handelaren. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiŽle functie".


I. De Kanselier

De Kanselier is het verkozen raadslid, die door de Graaf tot deze functie benoemd wordt. De Kanselier staat aan het hoofd van de Kanselarij en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de overige graafschappen en hertogdommen. (Grondwet, Opus 1, art. 7.10) Hij draagt eindverantwoordelijkheid over de Kanselarij en het buitenlands beleid, en kan, vanuit die positie Ambassadeurs en Rijksambassadeurs aanstellen of uit hun functie ontzetten. Ook is hij de enige functionaris van de Kanselarij die bij machte is een verdrag met een ander graafschap, republiek of hertogdom te sluiten. Mits een meerderheid van de Graafschappelijke Raad dit goedgekeurd heeft.
Ook is hij verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van de gesloten verdragen met andere graafschappen en hertogdommen. Hij brengt de Raad op de hoogte van alle belangrijke informatie welke de Rijksambassadeurs en Ambassadeurs hem bezorgen, die betrekking kan hebben op ons graafschap.

II. De Kamerheer/dame

De Kamerheer/dame staat in voor de opleiding van Hollandse Ambassadeurs. Hij of zij zal ervoor instaan dat kandidaat-Ambassadeurs hun taken, rechten en plichten kennen, alvorens de Kanselier hen benoemt. Ook staat hij of zij in voor de ontvangst van buitenlandse Ambassadeurs, en ziet hij of zij erop toe dat elke Ambassadeur een kantoor heeft. Hij/zij zal de Kanselier vervangen bij korte afwezigheden (1 tot 7 dagen). †
De Kamerheer/dame dient zich vlot van Engels en Frans te kunnen bedienen. De Kamerheer/dame wordt door de Raad van Holland aangesteld voor een termijn van 4 maanden, bij stemming met absolute meerderheid. Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de Raad van Holland ook in staat deze persoon uit zijn/haar functie te ontheffen, opnieuw na stemming met absolute meerderheid.
De functie van Kamerheer/dame is niet cumuleerbaar met enige andere functie in de Kanselarij.

III. De Rijksambassadeur

Een Rijksambassadeur is een persoon, aangewezen door de Kanselier, die Holland in het aan hem of haar toegewezen gebied vertegenwoordigt. Dit gebied is een koninkrijk, republiek of een alliantie van verschillende graafschappen. De Rijksambassadeur staat aan het hoofd van de Rijksambassade en voert controle uit op de Ambassadeurs.
Een Rijksambassadeur wordt geacht de taal van het aan hem toegewezen gebied machtig te zijn. Indien een rijk meerdere talen omvat dient hij minstens twee talen uit dat rijk machtig zijn en zich goed kunnen uitdrukken in het Engels.
Een Rijksambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied.
Ten allen tijde vallen onder relevante informatie:
- Het statuut van de grenzen (open/gesloten);
- De samenstelling van de Raad;
- Een oorlogsverklaring;
- Het sluiten van een militaire alliantie.
Indien binnen zijn rijk niet voldoende Ambassadeurs aanwezig zijn om alle gebieden in te vullen, dan treedt de Rijksambassadeur als Ambassadeur op in de niet bezette gebieden.
Een Rijksambassadeur mag buiten zijn rijk in geen enkel ander gebied als Ambassadeur optreden. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden na toestemming van de Kanselier.

IV. De Ambassadeur

Een Ambassadeur is een persoon, aangewezen door de Kanselier, die Holland in het aan hem of haar toegewezen provincie vertegenwoordigt.
Een Ambassadeur dient een ambassade te openen in de kanselarij van het hem of haar toegewezen graafschap, hertogdom of republiek.
Een ambassadeur sluit nooit zelf of zonder toestemming van de Graaf en zijn raad een verdrag, een contract of overeenkomst met het aan hem toegewezen gebied noch met een ander gebied.
Een Ambassadeur wordt geacht de taal van het aan hem toegewezen gebied machtig te zijn of zich goed te kunnen uitdrukken in het Engels.
Een Ambassadeur kan maximaal voor drie gebieden als Ambassadeur worden aangesteld.
Een Ambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied.
Ten allen tijde vallen onder relevante informatie:
- Het statuut van de grenzen (open/gesloten);
- De samenstelling van de Raad;
- Een oorlogsverklaring;
- Het sluiten van een militaire alliantie.
Als de provincie van een Ambassadeur in staat van oorlog verkeert dient deze zich onpartijdig te gedragen en neemt geen enkele maatregel die de onpartijdigheid van Holland in het gedrang kan brengen zonder de toestemming van de Kanselier en de Raad van Holland.


Citaat :
Memorie van toelichting
Er hing een decreet met regels voor ambassadeurs deze regels zijn ingevoegd in dit decreet alsmede is er duidelijk een structuur opgebouwd.
Ook heeft het decreet een wijziging ondergaan qua lay-out


Getekend op 2 Maart van het Jaar des Herens 1458,

Namens de raad van Holland,
Asmael Ychnik dela Mendoza
Graaf van Holland

Citaat :
Citaat :
Decreet over de werking van de Kanselarij

Doelstelling:
De Kanselarij van Holland is het orgaan, verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het Graafschap Holland in het buitenland, met als doel de internationale betrekkingen te stimuleren. Aan het hoofd van dit orgaan staat de Kanselier, bijgestaan door de Kamerheer, Rijksambassadeurs en Ambassadeurs.

Structuur:
De Kanselarij bevat de volgende functies:
- Kanselier
- Kamerheer/dame
- Rijksambassadeurs
- Ambassadeurs

Elke functie in de Kanselarij is een officiŽle functie, zoals beschreven in de strafwet, Opus 1, Artikel 2.1: "Onder officiŽle functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiŽle functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, veldwachters en handelaren. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiŽle functie".


I. De Kanselier

De Kanselier is het verkozen raadslid, die door de Graaf tot deze functie benoemd wordt. De Kanselier staat aan het hoofd van de Kanselarij en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de overige graafschappen en hertogdommen. (Grondwet, Opus 1, art. 7.10) Hij draagt eindverantwoordelijkheid over de Kanselarij en het buitenlands beleid, en kan, vanuit die positie Ambassadeurs en Rijksambassadeurs aanstellen of uit hun functie ontzetten. Ook is hij de enige functionaris van de Kanselarij die bij machte is een verdrag met een ander graafschap, republiek of hertogdom te sluiten. Mits een meerderheid van de Graafschappelijke Raad dit goedgekeurd heeft.
Ook is hij verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van de gesloten verdragen met andere graafschappen en hertogdommen. Hij brengt de Raad op de hoogte van alle belangrijke informatie welke de Rijksambassadeurs en Ambassadeurs hem bezorgen, die betrekking kan hebben op ons graafschap.

II. De Kamerheer/dame

De Kamerheer/dame staat in voor de opleiding van Hollandse Ambassadeurs.
Hij of zij zal ervoor instaan dat kandidaat-Ambassadeurs hun taken, rechten en plichten kennen, alvorens de Kanselier hen benoemt. Ook staat hij of zij in voor de ontvangst van buitenlandse Ambassadeurs, en ziet hij of zij erop toe dat elke Ambassadeur een kantoor heeft. Hij/zij zal de Kanselier vervangen bij korte afwezigheden (1 tot 7 dagen).
De Kamerheer/dame dient zich vlot van Engels en een tweede buitenlandse taal te kunnen bedienen. De Kamerheer/dame wordt door de Raad van Holland aangesteld voor een termijn van 4 maanden, bij stemming met absolute meerderheid.
Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de Raad van Holland ook in staat deze persoon uit zijn/haar functie te ontheffen, opnieuw na stemming met absolute meerderheid.

III. De Rijksambassadeur

Een Rijksambassadeur is een persoon, aangewezen door de Kanselier, die Holland in het aan hem of haar toegewezen gebied vertegenwoordigt. Dit gebied is een koninkrijk, republiek of een alliantie van verschillende graafschappen. De Rijksambassadeur staat aan het hoofd van de Rijksambassade en voert controle uit op de Ambassadeurs.
Een Rijksambassadeur wordt geacht de taal van het aan hem toegewezen gebied machtig te zijn. Indien een rijk meerdere talen omvat dient hij minstens twee talen uit dat rijk machtig zijn en zich goed kunnen uitdrukken in het Engels.
Een Rijksambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied.
Ten allen tijde vallen onder relevante informatie:
- Het statuut van de grenzen (open/gesloten);
- De samenstelling van de Raad;
- Een oorlogsverklaring;
- Het sluiten van een militaire alliantie.
Indien binnen zijn rijk niet voldoende Ambassadeurs aanwezig zijn om alle gebieden in te vullen, dan treedt de Rijksambassadeur als Ambassadeur op in de niet bezette gebieden.

IV. De Ambassadeur

Een Ambassadeur is een persoon, aangewezen door de Kanselier, die Holland in het aan hem of haar toegewezen provincie vertegenwoordigt.
Een Ambassadeur dient een ambassade te openen in de kanselarij van het hem of haar toegewezen graafschap, hertogdom of republiek.
Een ambassadeur sluit nooit zelf of zonder toestemming van de Graaf en zijn raad een verdrag, een contract of overeenkomst met het aan hem toegewezen gebied noch met een ander gebied.
Een Ambassadeur wordt geacht de taal van het aan hem toegewezen gebied machtig te zijn of zich goed te kunnen uitdrukken in het Engels.
Een Ambassadeur kan maximaal voor drie gebieden als Ambassadeur worden aangesteld.
Een Ambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied.
Ten allen tijde vallen onder relevante informatie:
- Het statuut van de grenzen (open/gesloten);
- De samenstelling van de Raad;
- Een oorlogsverklaring;
- Het sluiten van een militaire alliantie.
Als de provincie van een Ambassadeur in staat van oorlog verkeert dient deze zich onpartijdig te gedragen en neemt geen enkele maatregel die de onpartijdigheid van Holland in het gedrang kan brengen zonder de toestemming van de Kanselier en de Raad van Holland.

Citaat :
Memorie van toelichting
Voor de kamerheer/dame is de verplichting van het Frans verwijderd. In plaats hiervan dient men Engels plus een tweede buitenlandse taal te kennen.
Het verbod om functies te cumuleren binnen de Kanselarij is weggehaald, gezien het tekort aan ambassadeurs.

Getekend op 5 mei van het Jaar des Herens 1458,

Namens de raad van Holland,
Alyssa Ciara Connor de Mťrode
Gravin van Holland

Citaat :
[rp]Wetswijziging met betrekking tot de Assistent-Schout in diverse wetten

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende aanpassing mede aangaande de doorvoering van assistent-schout in verschillende wetten:

Oud artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 1: Het bestuur van het Graafschap

Artikel 7.6.1.

Onder de schutterij hoort de veldwacht, stadswacht, AID en tollenaars.

Nieuw artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 1: Het bestuur van het Graafschap

Artikel 7.6.1.

Onder de schutterij hoort de assistent-schout, stadswacht, AID en tollenaars.

Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.


Oud artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 5: Over het bestuur van de steden

Artikel 2.

De Burgemeester, bijgestaan door de hoofdveldwachter, is belast met het waken over de goede naleving van de Graafschappelijke en Keizerlijke wetten en decreten.

Nieuw artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 5: Over het bestuur van de steden

Artikel 2.

De Burgemeester is belast met het waken over de goede naleving van de Graafschappelijke en Keizerlijke wetten en decreten in zijn stad. Bij het vaststellen van overtredingen neemt de burgemeester contact op met de (assistent-)schout.

Memorie van Toelichting schreef:
Daar er niet in elke stad een assistent-schout aanwezig is, is gekozen om dit artikel op deze manier aan te passen.


Oud artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 1: Over de definitie van misdaden, misdrijven en straffen

Artikel 2.1

Onder officiŽle functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiŽle functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, veldwachters en handelaren. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiŽle functie.

Nieuw artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 1: Over de definitie van misdaden, misdrijven en straffen

Artikel 2.1.

Onder officiŽle functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiŽle functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, assistent-schout, hoofdstadswachters, hoofdmentoren, etc. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiŽle functie.

Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.


Oud artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 3: Verstoring van de Openbare Orde

Artikel 4.

Eenieder is verplicht desgevraagd aan de veldwachters alle inlichtingen te verschaffen die zij nodig hebben in het onderzoek naar een bepaald strafbaar feit.

Nieuw artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 3: Verstoring van de Openbare Orde

Artikel 4.

Eenieder is verplicht desgevraagd aan de (assistent-)schout alle inlichtingen te verschaffen die hij nodig heeft in het onderzoek naar een bepaald strafbaar feit.

Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.


Oud artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 3: Verstoring van de Openbare Orde

Artikel 8.

Iedere Hollander in het bezit van informatie die het graafschap kan helpen bij het bestrijden van misdaad of andere gevaren, is verplicht deze informatie aan de Raad, een Burgemeester of een Veldwachter door te geven op straffe van vervolging voor verstoring van de Openbare Orde.

Nieuw artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 3: Verstoring van de Openbare Orde

Artikel 8.

Iedere Hollander in het bezit van informatie die het graafschap kan helpen bij het bestrijden van misdaad of andere gevaren, is verplicht deze informatie aan de raad, een burgemeester of de/een (assistent-)schout door te geven op straffe van vervolging voor verstoring van de Openbare Orde.

Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.


Oud artikel uit de Wet over de werking van de universiteit schreef:
Artikel 4.
Het is iedere student toegestaan om lessen te volgen in de universiteit. Inwoners van Holland die nog geen student zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de minister van Onderwijs, die hierover overlegt met de rector en decanen. De overtreding van dit artikel doet de veldwacht ten eerste male af met een waarschuwing. De rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.

Nieuw artikel uit de Wet over de werking van de universiteit schreef:
Artikel 4.
Het is iedere student toegestaan om lessen te volgen in de universiteit. Inwoners van Holland die nog geen student zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de minister van Onderwijs, die hierover overlegt met de rector en decanen. De overtreding van dit artikel doet de (assistent-)schout ten eerste male af met een waarschuwing. De rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.

Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.


Oud artikel uit het Decreet over de werking van de Kanselarij schreef:
Structuur:

[...]

Elke functie in de Kanselarij is een officiŽle functie, zoals beschreven in de strafwet, Opus 1, Artikel 2.1: "Onder officiŽle functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiŽle functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, veldwachters en handelaren. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiŽle functie".

Nieuw artikel uit het Decreet over de werking van de Kanselarij schreef:
Structuur:

[...]

Elke functie in de Kanselarij is een officiŽle functie, zoals beschreven in de strafwet, Opus 1, Artikel 2.1: "Onder officiŽle functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiŽle functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, assistent-schout, hoofdstadswachters, hoofdmentoren, etc. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiŽle functie.". richting.

Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van opus 1,artikel 2.1 uit het strafwetboek dient dit hier ook aangepast te worden.


Getekend op 22 september van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]

Elchan schreef:
Citaat :
[rp]
Aan de inwoners van Holland,

  Met 7 stemmen vůůr, 1 onthouding en 4 niet stemmers is het onderstaande decreet Kanselarij aangenomen.


Was getekend op de drieŽntwintigste dag van de twaalfde maand van het jaar des Heeres MCDLXII te Den Haag,Elchan de Mťrode van Amerongen
woordvoerder van de Raad van Holland
[/rp]
Citaat :
[rp]Decreet over de werking van de Kanselarij

Opus 1: Algemeen

  Artikel 1. Doelstelling

  De Kanselarij van Holland is het orgaan verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het Graafschap Holland in het buitenland, met als doel de internationale betrekkingen en handel te onderhouden en te stimuleren. Het buitenlands beleid wordt bepaald door de graafschappelijke raad en de Kanselarij van Holland draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van dit beleid.

  Artikel 2. Structuur

  De Kanselarij bestaat uit de volgende personen.

  • Graaf
  • Kanselier
  • Vicekanselier
  • Ambassadeurs
  • Minister van Handel


Opus 2: Functies

  Artikel 1. De Graaf

  De graaf staat aan het hoofd van de Kanselarij. Hij zal contact onderhouden met de kanselier en deze informeren over gebeurtenissen in het Graafschap en de Raad van Holland. Hij zal de kanselier aansturen wat betreft het ondernemen van verdragen met Graafschappen, Hertogdommen, Republieken, Koninkrijken of Keizerrijken (hierna te noemen: de gebieden).

  Artikel 2. De Kanselier

  De kanselier wordt door de Raad van Holland aangesteld voor een termijn van 12 maanden, bij stemming met een meerderheid. Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de Raad van Holland ook in staat deze persoon uit zijn functie te ontheffen, opnieuw na stemming met een meerderheid. De kanselier neemt de dagelijkse leiding van de Kanselarij op zich en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de overige gebieden. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid over de Kanselarij en het juist uitvoeren van het buitenlandse beleid en kan ambassadeurs aanstellen of die uit hun functie zetten. Ook benoemd hij een vicekanselier. Hij is de enige functionaris van de Kanselarij die bij machte is een verdrag met een ander gebied te sluiten, mits een meerderheid van de Raad van Holland goedkeuring heeft gegeven. Ook is hij verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van de gesloten verdragen met andere gebieden. De kanselier is verantwoordelijk voor de verslaggeving richting de Raad van Holland. De kanselier stuurt elke week een verslag naar de Raad van Holland, dit verslag wordt opgenomen in het wekelijks verslag van de Raad van Holland.

  Artikel 3. De Vicekanselier

  De vicekanselier is de rechterhand van de kanselier. De vicekanselier wordt aangesteld voor een periode van 6 maanden door de kanselier. Indien deze functionaris ernstig in gebreke blijft, is de kanselier ook in staat deze persoon uit zijn functie te ontheffen. Hij adviseert de kanselier en vervangt hem tijdens periode van afwezigheid. De vicekanselier is tevens ambassadeur. De vicekanselier mag ook afwezige ambassadeurs vervangen.

  Artikel 4. De Ambassadeur

  Een ambassadeur wordt opgeleid binnen de Kanselarij en wordt benoemd door de kanselier. Hij zal Holland vertegenwoordigen in het aan hem toegewezen gebied. De ambassadeur dient zich goed te kunnen uitdrukken in het Engels. Een ambassadeur dient de Kanselier op de hoogte te brengen van elke relevante informatie over zijn gebied. De ambassadeur kan niet zonder toestemming van de Raad van Holland en de kanselier een verdrag/contract/overeenkomst sluiten met een gebied. Als het gebied van een ambassadeur in staat van oorlog verkeert, dient hij zich onpartijdig te gedragen en neemt hij geen enkele maatregel die de onpartijdigheid van Holland in het gedrang kan brengen zonder de toestemming van de kanselier en de Raad van Holland.

  Artikel 5. De Minister van Handel

  De minister van handel zal via zijn kantoor in de Kanselarij actief deelnemen aan de bevordering van internationale handel. De minister van handel zal gesprekken bijwonen betreffende handel of economie. De minister van handel geeft tevens op verzoek advies over handelsvragen.Was getekend op de 22e dag van de maand december van het jaar des Heerens 1462 te Den HaagMorrigan de Pirou
Gravin van Holland

[/rp]

Memorie van Toelichting schreef:
De lijnen van communicatie worden door deze revisie verbeterd. Tevens wordt de Graaf nu definitief als hoofd van de kanselarij aangeduid, waar de Kanselier het buitenlandse beleid uitvoert. De Rijksambassadeur wordt geschrapt. Er zijn te weinig mensen voor deze functies, daarnaast geeft het woord Rijksambassadeur problemen met het vertalen. De Kanselier duidt een plaatsvervanger voor hem aan. Dit is de Vicekanselier. De Kamerheer wordt geschrapt, ook deze titel geeft verwarring. Ook de Minister van Handel heeft een vaste plek binnen de Kanselarij. Hij zorgt voor meer integratie van de Raad van Holland met betrekking tot handelsverdragen en snelle beslissingen betreft handelsdeals te bewerkstelligen. Overbodige teksten die al vermeld staan in andere wetboeken zijn verwijderd.
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Decreet Kanselarij   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Decreet Kanselarij
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Wetten van Holland-
Ga naar: