Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
OfficiŽle site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Niet-aanvalsverdrag met Sussex

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Romerio

avatar

Man Aantal berichten : 1947
Leeftijd : 36
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 12-08-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Niet-aanvalsverdrag met Sussex   di nov 17, 2009 10:08 pm

Citaat :
Non-Aggression Pact Between Holland and Sussex (Version V)

Preamble

We, Ophelia Agneth Fairfax, Countess of Sussex, and Romerio Alexander Tailleur, Count of Holland, as the esteemed representatives of the governments of our respective territories, being conscious of the gravity of the impact of conflicts on peace, security and stability as well as their devastating impact on socio-economic development, are committed to our common vision of peaceful co-existence, non-aggression, non-interference in the internal affairs of the other territory, and mutual respect for the territorial integrity of each land. As such, we are determined to put a perpetual end to the possibility of conflicts through the signing of this treaty.

Article I

With this treaty, we agree that either party will not do Aggressive actions to the treaty partner. Aggressive actions include, but are not limited to:

a) Acts of Subversion in which an act is done with the sole purpose of inciting, aggravating or creating dissension within a territory with the intention or purpose to destabilize or overthrow the existing regime or political order.
b) A hostile act by a treaty partner or the use of an authorized by a treaty partner armed force against the other treaty partner. In the case of a force unauthorized to enter the territory of a treaty partner, the partner whose land was entered, may prosecute the individuals of the force per their law codex unless the partners in this treaty mutually agree for the matter to be handled in another manner. Each territory has the right to request that an armed force be allowed to pass through the treaty partnerís lands, but must respect the law codex for the territory they wish to enter.
c) Support of individuals who have been convicted of treason against a treaty partner from the date of signing. Any conviction of treason will be sent to the treaty partner from the Judge of the territory they were convicted in.
d) Support of a third party who is committing belligerent action(s) to the treaty partnerís territory
e) The closing of the embassy to or from the respective territory

Article II

Should disputes or conflicts arise between the parties of one kind or another, both parties shall settle these disputes or conflicts exclusively through friendly exchange or opinion, or, if necessary through agreed upon arbitration.

Article III

1. This treaty is binding to both territories until canceled.
2. If a territory wishes to cancel this treaty, a mail from the Count(ess) must be sent to the other territoryís Count(ess) as well as a formal declaration published in the Inn of each respective territory and the Embassies as well.
3. A unilateral cancellation of this treaty in a peacetime context should proceed as per Section 2, otherwise, it would be assumed as a hostile act and could lead to a response by the offended party.
4. An aggressive act will be assumed as a treasonous act and could lead to full retaliation
5. A full or partial rewriting of the treaty or even its cancellation can be decided by mutual consent.


Signed on 3 November 1457

In name of the county Holland:

Count Romerio Alexander Tailleur


Chancellor An Mathilde van Eckhardt ConnorIn name of the county Sussex:

Countess Ophelia Agneth FairfaxCitaat :
Niet-aanvalsverdrag tussen Holland en Sussex (versie V)

Inleiding

Wij, Ophelia Agneth Fairfax, Gravin van Sussex, en Romerio Alexander Tailleur, Graaf van Holland, zijnde de geachte vertegenwoordigers van de regeringen van onze grondgebieden respectievelijk, zijn zich bewust van de ernst van de gevolgen van conflicten ten aanzien van vrede, veiligheid en stabiliteit en hun verwoestende uitwerking op de sociaal-economische ontwikkeling. Samen hechten wij aan onze gemeenschappelijke visie van vreedzame co-existentie, non-agressie, niet-inmenging in de interne aangelegenheden van het andere gebied, en wederzijds respect voor de territoriale integriteit van elk land. Als zodanig zijn we vastbesloten om een eeuwigdurende einde te maken aan de mogelijkheid van conflicten door middel van de ondertekening van dit verdrag.

Artikel I

Met dit verdrag, zijn we het eens dat een van beide partijen geen agressieve acties zal doen ten opzichte van de ander. Agressieve acties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

a) Besluiten van menselijke aard waarin een handeling wordt gedaan met het enige doel van uitlokking, belasten van of het creŽren van verdeeldheid binnen een gebied met de bedoeling of het doel te destabiliseren of het bestaande regime omver te werpen of de politieke orde.
b) Een vijandige daad door een verdrag partner of het toelaten van geweld tegenover een verdrag partner of gewapend geweld tegen de andere verdrag partner. In het geval van een mogendheid welke onbevoegd binnendringt op het grondgebied van een verdrag partner, de partner wiens land was binnengevallen, heeft het recht tot het vervolgen van de personen uit de mogendheid per codex, tenzij de partners in dit verdrag onderling afspreken om de zaak te behandelen in een andere wijze. Elk gebied heeft het recht om te verzoeken dat een gewapende macht mag passeren in het grondgebied van de verdrag partner, maar het moet wel aan de wet codex voor het grondgebied welke zij wensen te betreden voldoen.
c) Ondersteuning van personen die zijn veroordeeld wegens verraad tegen een verdrag partner vanaf de datum van ondertekening. Elke veroordeling van verraad zal worden toegezonden aan het verdrag partner door de rechter van het grondgebied waar deze of gene in veroordeeld is.
d) Ondersteuning van een derde partij welke gewelddadige acties pleegt op het grondgebied van het verdrag partner
e) De sluiting van de ambassade van of naar een grondgebied respectievelijk.

Artikel II

Indien geschillen of conflicten ontstaan tussen de partijen van een of andere vorm, zijn beide partijen bereid tot het bijleggen van genoemde geschillen of conflicten uitsluitend via vriendelijke uitwisselen of advies, of, zo nodig door middel van arbitrage.

Artikel III

1. Dit verdrag is bindend voor beide gebieden tot wederopzegging.
2. Als een gebied dit verdrag wenst te annuleren, zal een brief aan de Graaf/Gravin moeten worden gericht aan de Graaf/Gravin van het andere gebied. Verder zal ook een formele verklaring gepubliceerd moeten worden in het Kasteel van de respectieve grondgebieden en de ambassades.
3. Een eenzijdige opzegging van dit verdrag in vredestijd, moet als gezegd in art III lid 2 gaan. Een opzegging in een andere manier zal worden aangenomen als een vijandige daad en kan leiden tot een reactie van de beledigde partij.
4. Een agressieve actie zal worden aangenomen als verraad en kan leiden tot volledige vergelding.
5. Een volledige of gedeeltelijke herziening van het verdrag of zelfs intrekking ervan kan worden besloten met wederzijdse instemming.


Getekend op 3 november 1457

Namens het graafschap Holland:

Graaf Romerio Alexander Tailleur


Kanselier An Mathilde van Eckhardt ConnorNamens het graafschap Sussex:

Countess Ophelia Agneth Fairfax


Terug naar boven Ga naar beneden
Romerio

avatar

Man Aantal berichten : 1947
Leeftijd : 36
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 12-08-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Niet-aanvalsverdrag met Sussex   di nov 17, 2009 10:25 pm

Citaat :
Beste inwoners van Holland,

Onlangs is er een verdrag getekend om de vriendschapsband met Sussex op de been te brengen. Dank aan de medewerking voor de tot stand brenging van dit verdrag gaat uit naar de Hollandse Ambassadeur voor Sussex, Heer AsmaŽl Ychnik dela Mendoza. Oud-Kanselier An Mathilde van Eckhardt Connor. Gravin van Sussex, Ophelia Agneth Fairfax en de Sussexse Ambassadeur voor Holland, Leon Degas.

Als blijk en onderstreping van deze vriendschap en het verdrag heeft Graaf Romerio Alexander Tailleur, Graaf van Holland een brief geschreven naar het volk van Sussex. Op hun beurt heeft Gravin Ophelia Agneth Fairfax, Gravin van Sussex een brief geschreven naar ons.Citaat :
Beste inwoners van Holland en Sussex,

De Raad van Holland en de Raad van Sussex hebben onlangs tezamen een Niet-aanvalsverdrag getekend. Reden hiervoor is de recente opening van de havens en de ontdekking van de zeewegen die ons naar elkaar kunnen leiden. Dit verdrag toont onze goede wil en goede voornemens naar elkaar. Het brengt ons dichter tot elkaar. Want dit verdrag zal aan de basis staan voor een goede samenwerking tussen Sussex en Holland.
Als Graaf van Holland hoop ik niets anders dan dat deze basis mag uitgroeien tot een hechte relatie die vruchtbaar zal zijn voor zowel Sussex als Holland.
Dat wij elkaar in vrede mogen ontmoeten op de zeeŽn. De zeeŽn scheiden ons nog maar de verbondenheid zal met elke zucht wind in de zeilen sterker worden.

Getekend op 10 november van het Jaar des Herens 1457Romerio Alexander Tailleur, Graaf van Holland

Citaat :
Dear people of Holland and Sussex,

The court of Holland and the court of Sussex recently signed a Non-Aggression Pact. The reason therefore is the recent opening of the harbours and the discovery of the sealanes that can lead us to each other. This pact shows our good will and our good intentions we have for each other. Because this pact will stand at the base of a good cooperation between Sussex and Holland. As Count of Holland I really do hope that this base will grow to a close relationship that will be fruitful for Sussex as well as for Holland.
That we may meet together in peace on the seas. The seas separate us but the connection will become stronger with every sigh of wind that blows in the sails.

Signed on 10 November in the year of the Lord 1457Romerio Alexander Tailleur, Count of HollandCitaat :
November 12, 1457.

Dear people of Holland and Sussex,

It is with great pleasure that I address you in recognition of the Treaty which the Councils of Holland and Sussex have signed. It has often been said that one of the better parts of life consists of Friendships. On this day, we can be proud to say that our lives are all the more better due to the Friendship between Holland and Sussex.

Our two great lands have historic ties to the sea. What was the case in the past, will be again in the future. Upon completion of our first Port, I invite Holland to send an official delegation to enjoy the hospitality of Sussex. I look forward to personally meeting them in the spirit of friendship.

On a personal note, I wanted to express my sincere appreciation to his Grace, Lord Romerio Alexander Tailleur, the Count of Holland, and Sir Leon Degas, Sussexís Ambassador to Holland for their efforts in working towards this historic day. Their efforts are a great boon to the peoples of Holland and Sussex.

Yours Sincerely,

Ophelia Fairfax

The Right Honourable Ophelia Agneth Fairfax Countess of Sussex
Knight of the Realm


Citaat :
November 12, 1457.

Beste mensen van Holland en Sussex,

Het is met groot genoegen dat ik u op de hoogte mag brengen van de erkenning van een verdrag dat de Raad van Holland en de Raad van Sussex hebben getekend. Het wordt vaak gezegd dat het beste deel van het leven bestaat uit vriendschappen. Op deze dag, kunnen we met trots zeggen dat onze levens beter zijn geworden als gevolg van de vriendschap tussen Holland en Sussex.

Onze twee grote landen hebben historische banden met de zee. Wat het geval was in het verleden, zal opnieuw zijn in de toekomst. Na voltooiing van onze eerste haven, nodig ik Holland uit om een officiŽle delegatie te sturen om van de gastvrijheid van Sussex te genieten. Ik kijk uit om hen persoonlijk te ontmoeten in de geest van onze vriendschap.

Op een persoonlijke noot, ik wilde mijn oprechte waardering uitspreken voor zijne Gratie, Heer Romerio Alexander Tailleur, de Graaf van Holland, en Sir Leon Degas, Sussexí Ambassadeur voor Holland voor hun inspanningen om te werken richting deze historische dag. Hun inspanningen zijn een geweldige zegen voor de volkeren van Holland en Sussex.

Hoogachtend,

Ophelia Fairfax

De eervolle Ophelia Agneth Fairfax, Gravin van Sussex
Ridder van de RealmLees deze brieven met dankbaarheid en vreugde.
We verwachten het beste in de toekomst voor Holland en Sussex.

Getekend op 17 November van het Jaar des Herens 1457,Niek Vencedor
Kanselier van Holland

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Niet-aanvalsverdrag met Sussex
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: