Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charters Culturele Organisatie Den Roosche Olifant

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Romerio

avatar

Man Aantal berichten : 1947
Leeftijd : 36
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 12-08-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Charters Culturele Organisatie Den Roosche Olifant   za dec 12, 2009 2:22 am

Citaat :
Charter Culturele Organisatie Den Roosche Olifant

Citaat :
Charter Culturele Organisatie Den Roosche Olifant

Opus 1: Algemene bepalingen
Artikel 1: "Culturele Organisatie Den Roosche Olifant", kortweg CODRO, hierna te noemen 'de organisatie', is een openbare organisatie;
Artikel 2: De organisatie heeft als doel de RP binnen het Graafschap Holland effectief te bevorderen;
Artikel 3: Onderdelen;
3.1 De Thaddeus Angelus Academie (RP-Academie);
3.2 Het Cultureel Gilde;
3.3 De 'Gouden Big'-Commissie;
Artikel 4: De organisatie is bevoegd een bankrekening te openen en donaties ontvangen;
Artikel 5: De organisatie is bevoegd een herberg te openen in elke stad van haar leden;
Artikel 6: De organisatie mag als enige het keurmerk [CODRO] afgeven;
Artikel 7: De organisatie is verantwoordelijk voor de samenwerking en de productiviteit van de onderdelen van de organisatie en dient deze te controleren en te stimuleren;

Opus 2: De leden
Artikel 1: Iedere burger (lvl1 en hoger) kan lid worden van de organisatie;
Artikel 2: De leden;
2.1 Alle leden, medewerkers en studenten van de Thaddeus Angelus Academie, het Cultureel Gilde en de Gulden Big Commissie zijn automatisch lid van het CODRO.
Artikel 3: Het lidmaatschap;
3.1 Inschrijving bij het CODRO of een van haar onderdelen, geschiedt door het invullen van het daarvoor bestemde formulier in de openbare ruimte van de organisatie;
3.2 Bij een correcte aanmelding worden de volgende gegevens vermeld;
- Naam, zowel IG als eventuele RP-namen;
- Woonplaats (IG);
- Eventuele RP woonplaatsen en het adres van woning/erf;
- De onderdelen waar men lid van wil worden;
3.3 Het bestuur van de organisatie dient het potentiële lid binnen 7 dagen op de hoogte te brengen van de status van zijn lidmaatschap;
Artikel 4: Rechten van de leden;
4.1 Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter van de organisatie;
4.2 Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris;
4.3 Leden hebben bij stemmingen en verkiezingen het recht om één stem uit te brengen;
4.4 Verdere rechten van de leden zijn bepaald in de charters van de afzonderlijke onderdelen van de organisatie
Artikel 5: Plichten van de leden;
5.1 Leden zijn verplicht om de regels en bepaling van de organisatie te respecteren en na te leven;
5.2 Leden zijn verplicht om overtredingen van de regels en bepalingen van de organisatie te melden bij het bestuur;
5.3 Leden zijn verplicht actief met hun RP-leven bezig te zijn, dat wil zeggen dat van hen verwacht wordt ten minste een maal per week zijn activiteit te laten merken binnen de muren van de organisatie;
5.4 Leden zijn verplicht afwezigheid vooraf te melden in de gezamenlijke ruimte van de organisatie wanneer zij langer dan een week afwezig zijn;
5.5 Bij uitzonderlijke reden kan worden afgeweken van Artikel 2.5.4

Opus 3: Het bestuur
Artikel 1: De organisatie wordt bestuurd door een bestuursraad;
Artikel 2: De bestuursraad bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Minister van Cultuur en Onderwijs, de Prefect van de Thaddeus Angelus Academie, de Gildemeester van het Cultureel Gilde en de Voorzitter van de 'Gulden Big'- commissie;
Artikel 3: Verantwoordelijkheden;
3.1 De bestuursraad is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de organisatie en haar onderdelen;
3.2 De bestuursraad is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de organisatie en haar onderdelen;
3.3 De bestuursraad doet maandelijks verslag van de activiteiten binnen de organisatie op een vaste plaats (sticky) op het graafschappelijk plein (Graafschap Holland forum);
3.4 De bestuursraad is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten tijdens de opening en sluiting van het semester.
Artikel 4: De benoemingen
4.1 De leden van de bestuursraad worden benoemd door de leden van de organisatie door middel van stemming;
4.2 De leden van de bestuursraad worden aangesteld tot het einde van elk semester;
4.3 Ieder lid van de organisatie, dat geen lid is van een andere bestuursraad binnen de organisatie, mag zich kandidaat stellen voor een functie binnen de bestuursraad;
4.4 De aankondiging van de verkiezing zal geplaatst worden in de algemene hal van de organisatie, ten minste één week voor de daadwerkelijke verkiezing;
4.5 De verkiezing vindt plaats in de algemene hal van de organisatie en duurt één week;
4.6 De kandidaat met de meeste stemmen wordt benoemd tot de positie in de bestuursraad;
4.7 Elk lid kan maximaal twee aaneengesloten semesters een positie in de bestuursraad bekleden;
Artikel 5: Ontslag van een bestuurslid;
5.1 Indien de voorzitter ontslag wil nemen dient deze de minister van Onderwijs en Cultuur
tenminste twee weken voorafgaand te informeren, daarnaast moet de voorzitter een verkiezing opstarten om een nieuwe voorzitter aan te wijzen;
5.2 Indien de secretaris ontslag wil nemen dient deze de voorzitter van de organisatie tenminste twee weken voorafgaand te informeren, en zelf een nieuwe verkiezing opstarten;
5.3 Bij uitzonderlijke reden kan worden afgeweken van artikel 3.5.1 en 3.5.2

Opus 4: De voorzitter
Artikel 1: De voorzitter is het hoofd van de bestuursraad van de organisatie;
Artikel 2: De voorzitter organiseert vergaderingen voor de bestuursraad van de organisatie en zit deze voor;
Artikel 3: De voorzitter is verantwoordelijk voor de activiteit binnen de organisatie;
Artikel 4: De voorzitter begeleidt en stimuleert de onderlinge communicatie tussen de afzonderlijke onderdelen van de organisatie;
Artikel 5: De voorzitter is mede beheerder van de bankrekening van de organisatie;
Artikel 6: De voorzitter is verantwoordelijk voor de promotie van de organisatie en haar activiteiten;
Artikel 7: De voorzitter is verantwoordelijk voor de eenheid en rust binnen de organisatie;
Artikel 8: De voorzitter is woordvoerder van de organisatie en vertegenwoordigd de organisatie in openbare ruimten;

Opus 5: De secretaris
Artikel 1: De secretaris is verantwoordelijk voor de financiële en administratieve taken binnen de organisatie;
Artikel 2: De secretaris beheert de bankrekening van de organisatie;
Artikel 3: De secretaris is verantwoordelijk voor alle financiële transacties van de organisatie;
Artikel 4: De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de organisatie;
Artikel 5: De secretaris schrijft na elke vergadering een kort verslag;
Artikel 6: Indien nodig staat de secretaris de voorzitter bij met raad;
Artikel 7: De secretaris is eindverantwoordelijk voor het beheer van de herbergen van de organisatie;

Opus 6: De bankrekening van de organisatie;
Artikel 1: De bankrekening van de organisatie wordt beheerd door de secretaris van de organisatie;
Artikel 2: De voorzitter van de organisatie is medebeheerder van de bankrekening van de organisatie;
Artikel 3: De bankrekening van de organisatie wordt gebruikt voor inkomsten en uitgaven van alle onderdelen van de organisatie;
Artikel 4: Elke transactie moet goedgekeurd en geadministreerd worden door de secretaris van de organisatie;
Artikel 5: Inkomsten van de organisatie;
5.1 Donaties aan de organisatie of haar onderdelen;
5.2 Inkomsten uit herbergen van de organisatie;
Artikel 6: Uitgaven van de organisatie;
6.1 Promotie van de organisatie en haar onderdelen in lokale en provinciale kranten en tijdschriften;
6.2 Stimulatie van de RP door middel van beloning bij wedstrijden;
6.3 Uitgaven aan de herbergen van de organisatie;
Artikel 7: Eventuele overige winsten worden aangewend voor de bevordering van cultureel maatschappelijke activiteiten (RP).

Opus 7: Herbergen van de organisatie
Artikel 1: Herbergen van de organisatie zijn te herkennen aan de naam "Den Roosche Olifant";
Artikel 2: In de herbergen van de organisatie is enkel RP toegestaan;
Artikel 3: Alle herbergen van de organisatie zullen worden opgenomen in het financieel overzicht en het archief van de organisatie;
Artikel 4: De herbergen van de organisatie worden beheerd door het Cultuur Gilde;
Artikel 5: De prijzen van de aangeboden producten worden bepaald door de bestuursraad van de organisatie;
Artikel 6: De herbergen van de organisatie zijn verplicht de prijzen die het CODRO oplegt te hanteren, deze prijzen kunnen verschillend zijn per stad;
Artikel 7: Herbergen van de organisatie zijn verplicht de activiteitenkalender van de organisatie op het uithangbord te publiceren;
Artikel 8: Het Cultuur Gilde doet wekelijks verslag van de staat en financiën van de herbergen bij de secretaris van de organisatie;
Artikel 9: In elke stad kan zich maar één herberg van de organisatie bevinden.

Opus 8: Het Keurmerk [CODRO]
Artikel 1: Het keurmerk wordt afgegeven door de bestuursraad van de organisatie met als doel de RP te stimuleren en een duidelijkere grens te scheppen tussen RP en OOC;
Artikel 2: Het keurmerk wordt gegeven aan instanties die actief bezig zijn met de stimulatie van RP;
Artikel 3: Voorwaarden voor ontvangst van het keurmerk,
3.1 Er wordt actief aan RP gedaan binnen de instantie;
3.2 De openbare RP wordt gestimuleerd door periodieke, openbare activiteiten, ofwel in de herbergen, ofwel op het stadsplein of het graafschappelijke plein;
3.3 Het gebruik van OOC binnen de instantie wordt zo veel mogelijk beperkt en actief gecontroleerd;
3.4 De eigenaar is lid van de organisatie en heeft het keurmerk zelf aangevraagd.
Artikel 4: Instanties die het kerumerk dragen zijn niet per definitie onderhevig aan de reglementen en bepalingen van de organisatie.

Opus 9: Definities en overige bepalingen.
Artikel 1: Definities;
1.1 Een semester duurt 13 weken (3 maanden);
1.2 Indeling van een semester;
- Week 1: Opening van het semester;
- Week 2: Start activiteiten;
- Week 12: Einde activiteiten;
- Week 13: Afsluiting van het semester;
Artikel 2: Juridische bepalingen;
2.1 Het CODRO verplicht zich ertoe de raad van het Graafschap Holland te informeren van alle stemmingen, afspraken en overeenkomsten binnen het CODRO;
2.2 Het charter van het CODRO is onderhevig aan de wetten van het Graafschap Holland;
2.3 Indien een bepaling, regel of afspraak in strijd is met de wetten van het Graafschap Holland, is deze ongeldig.

Getekend op 12 december van het Jaar des Herens 1457,

An Mathilde van Eckhardt ConnorLaatst aangepast door Remco360 op za dec 12, 2009 2:27 am; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
Romerio

avatar

Man Aantal berichten : 1947
Leeftijd : 36
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 12-08-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Charter Thaddeus Angelus Academie   za dec 12, 2009 2:23 am

Citaat :
Charter Thaddeus Angelus Academie

Opus 1: Algemene bepalingen.
Artikel 1: De "Thaddeus Angelus Academie", hierna te noemen 'de academie', is een openbaar instituut;
Artikel 2: De academie heeft als doel de inwoners van het Graafschap Holland te doceren en informeren teneinde een aangename deelname aan het dagelijks leven (de RP) te bevorderen;
Artikel 3: De academie biedt opleidingen en workshops aan die gericht zijn op de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van burgers van het Graafschap Holland;
Artikel 4: De academie is bevoegd om haar opleidingen en workshops aan te bieden aan de residenten van het Graafschap Holland;
Artikel 5: De academie is bevoegd om de studenten, bij afronding van hun studie, de daarbij behorende documenten aan te bieden, zijnde een diploma of certificaat;
Artikel 6: De academie is onderdeel van "Culturele Organisatie Den Roosche Olifant" en is onderhevig aan de bepalingen in het daarbij behorende charter.

Opus 2: De leden
Artikel 1: Iedere burger (lvl1 en hoger) kan zich inschrijven op de academie;
Artikel 2: Er zijn twee soorten leden, namelijk docenten en studenten;
Artikel 3: Het lidmaatschap;
3.1 Inschrijving geschiedt volgens de bepalingen in het charter van het CODRO
3.2 Na succesvolle inschrijving bij het CODRO neemt de Prefect binnen zeven dagen contact op met het nieuwe lid over zijn wensen;
Artikel 4: Rechten van de docent;
4.1 Docenten hebben het recht zich kandidaat te stellen voor de functie van Hoofddocenten;
4.2 Docenten hebben bij stemmingen het recht om één stem uit te brengen;
4.3 Docenten hebben het recht om zelf zijn werkvlakken, interessegebieden en beschikbaarheid naar eigen inzicht te bepalen mits zij, op eigen initiatief, de hoofddocent hier tijdig over informeren;
4.4 Docenten hebben het recht op toegang tot de openbare ruimtes van de academie en de docentenkamer;
Artikel 5: Plichten van de docent;
5.1 Docenten hebben de plicht actief les te geven in de aan hem toegewezen materie, aan de aan hem toegewezen studenten;
5.2 Docenten hebben de plicht om de vooruitgang van de aan hem toegewezen studenten actief te controleren en eventuele problemen te melden bij de Hoofddocent;
5.3 Docenten hebben de plicht om de lesstof en richtlijnen aan te houden die worden aangeboden door de Hoofddocent;
5.4 Docenten hebben de plicht om eventuele afwezigheid,ten minste een week voorafgaand aan het verlof, te melden aan de hoofddocent zodat deze tijdig voor vervanging kan zorgen;
Artikel 6: Rechten van de student;
6.1 Studenten hebben het recht om zich verkiesbaar te stellen voor de functie van Studentenvertegenwoordiger;
6.2 Studenten hebben het recht op toegang tot de openbare ruimtes van de academie;
6.3 Studenten hebben het recht op begeleiding van de Studentenvertegenwoordiger;
6.4 Studenten hebben het recht om zelf te bepalen aan welke opleiding of workshop hij deelneemt;
6.5 Studenten hebben het recht om gedoceerd te worden in de door hem gekozen opleiding of workshop;
Artikel 7: Plichten van de student;
7.1 Studenten zijn verplicht om de gekozen opleiding actief te volgen;
7.2 Studenten zijn verplicht om eventuele afwezigheid vooraf te melden bij zijn docent; Artikel 8: Leden van de academie zijn automatisch lid van het CODRO en daarmee onderhevig aan de bepalingen in het betreffende charter.

Opus 3: Het bestuur.
Artikel 1: De academie wordt bestuurd door een bestuursraad;
Artikel 2: De leden van de bestuursraad zijn de Prefect, de Hoofddocent en de Studentenvertegenwoordiger;
Artikel 3: De bestuursraad is verantwoordelijk voor de aansturing van docenten en studenten van de academie en het samenstellen van het lesaanbod, direct verantwoordelijk voor de activiteit binnen de academie en doet verslag aan het CODRO over hun activiteiten en ontwikkelingen.
Artikel 4: Ontslagen binnen het bestuur;
6.1 Bij voortijdig ontslag is de Prefect verplicht dit, ten minste een week vooraf, aan te kondigen bij de bestuursraad van het CODRO;
6.2 Bij voortijdig ontslag zijn de Hoofddocent en de Studentenvertegenwoordiger verplicht dit, tenminste een week vooraf. aan te kondigen bij de Prefect van de academie;
6.3 Bij uitzonderlijke reden kan afgeweken worden van artikel 3.6.1 en 3.6.2

Opus 4: De Prefect
Artikel 1: De Prefect is het hoofd van de bestuursraad van de academie;
Artikel 2: Benoeming van de Prefect van de academie;
2.1 De Prefect van de academie wordt benoemd door de bestuursraad van het CODRO;
2.2 De Prefect wordt aangesteld tot het einde van een semester (drie maanden);
2.3 Ieder lid van het CODRO, die geen lid is van de bestuursraad van het CODRO, mag zich kandidaat stellen voor de functie van Prefect;
2.4 De vacature voor de functie van Prefect zal geplaatst worden in de algemene hal van het CODRO;
Artikel 3: Taakomschrijving;
3.1 De Prefect organiseert vergaderingen van de bestuursraad van de academie en zit deze voor;
3.2 De Prefect is verantwoordelijk voor de activiteit binnen de academie;
3.2 De Prefect beheert het monitorprogramma van de academie;
3.3 Indien nodig begeleidt en ondersteunt de Prefect de Hoofddocent en de Studentenvertegenwoordiger bij hun taken;
3.4 De Prefect is verantwoordelijk voor de eenheid en rust binnen de academie;
3.5 De Prefect is woordvoerder van de academie en vertegenwoordigd de academie in openbare ruimten;
3.6 De Prefect vertegenwoordigd de academie in de bestuursraad van het CODRO;

Opus 5: De Hoofddocent
Artikel 1: De Hoofddocent vertegenwoordigd de docenten in de bestuursraad van de academie;
Artikel 2: Benoeming van de Hoofddocent;
2.1 De Hoofddocent wordt benoemd door de docenten;
2.2 De Hoofddocent wordt aangesteld tot het einde van een semester;
2.3 Iedere docent mag zich kandidaat stellen voor de functie van Hoofddocent;
2.4 Verkiezing gebeurt door middel van stemming in de docentenkamer en duurt één week;
2.5 De kandidaat met de meeste stemmen wordt benoemd tot Hoofddocent;
Artikel 3: Taakomschrijving;
3.1 De Hoofddocent is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van de docenten;
3.2 De Hoofddocent inventariseert de kwaliteiten en wensen van de docenten en legt aan de hand daarvan het lesaanbod voor het nieuwe semester samen en legt deze, ten minste vier weken voor het ingaan van een nieuw semester, voor aan de andere leden van de bestuursraad van de academie;
3.3 De Hoofddocent is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van workshops;
3.4 De Hoofddocent houdt zich actief bezig met de ontwikkeling en evaluatie van het lesaanbod;

Opus 6: De Studentenvertegenwoordiger
Artikel 1: De Studentenvertegenwoordiger vertegenwoordigd de studenten in de bestuursraad van de academie;
Artikel 2: Benoeming van de Studentenvertegenwoordiger;
2.1 De Studentenvertegenwoordiger wordt benoemd door de studenten;
2.2 De Studentenvertegenwoordiger wordt aangesteld tot het einde van een semester;
2.3 Iedere student mag zich kandidaat stellen voor de functie van Studentenvertegenwoordiger;
2.4 Verkiezing gebeurt door middel van stemming in de algemene hal van de academie
2.5 De kandidaat met de meeste stemmen wordt Studentenvertegenwoordiger;
Artikel 3: Taakomschrijving;
3.1 De Studentenvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van de studenten;
3.2 De Studentenvertegenwoordiger begeleidt de Prefect bij de aansturing van het monitorprogramma van de academie;

Opus 7: Studeren aan de academie.
Artikel 1: Soorten studies;
1.1 Opleidingen;
1.2 Workshops;
Artikel 2: Studierichtingen;
2.1 Expressie, hoe uit men zich in het openbaar, zowel maatschappelijk als cultureel (RP-technieken);
2.2 Gedragswetenschap, waaronder karakterontwikkeling en filosofie (interpretatie van teksten, etc.);
2.3 Specialisatie, verschillende onderwerpen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de burger of de deelname aan het dagelijks leven;
Artikel 3: De studies aan de academie worden gegeven aan de hand van gedocumenteerd lesmateriaal om de uniformiteit van de aangeboden informatie te kunnen garanderen;
Artikel 4: Het thema van de studies moet gerelateerd zijn aan het spel "Koninkrijken der Renaissance" en de daar heersende tijdsgeest (midden 15e eeuw);

Opel 8: Opleidingen
Artikel 1: Een opleiding duurt één semester;
Artikel 2: Een opleiding gaat diep in op de aangegeven materie;
Artikel 3: Een opleiding heeft als doel de student zo volledig mogelijk op te leiden in de gekozen materie;
Artikel 4: Bij succesvolle afronding van een opleiding ontvangt de student een diploma;
Artikel 5: Het grootste deel van een opleiding vindt plaats in de leslokalen van de academie;

Opus 9: Workshops
Artikel 1: Een workshop duurt vijf dagen en kan uitgebreid worden tot maximaal 15 dagen;
Artikel 2: Een workshop geeft een impressie van het gekozen thema en is praktijkgericht;
Artikel 3: Een workshop heeft als doel de culturele en maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren en de interesse voor de academie te vergroten;
Artikel 4: Bij succesvolle afronding van een workshop ontvangt de student een certificaat;
Artikel 5: Workshops vinden enkel plaats op aanvraag;
Artikel 6: Workshops kunnen op locatie gehouden worden;
Artikel 7: In overleg met de bestuursraad, heeft de Hoofddocent het recht om, gedurende de uitvoering en ontwikkeling van een workshop, gebruik te maken van een gastdocent;
Artikel 8: Een aanvraag voor een workshop kan pas gedaan worden wanneer ten minste vijf burgers interesse tonen in het gewenste thema.

Opusl 10: Het monitorprogramma
Artikel 1: Het monitorprogramma is ontwikkelt met het oog op burgers die moeite hebben met de eerste stappen van hun middeleeuwse leven en heeft als doel hen over hun verlegenheid heen te helpen;
Artikel 2: Onderdelen;
2.1 monitoren, actieve, ervaren burgers die hun kennis graag willen delen;
2.2 Deelnemers, burgers die graag actief deel willen nemen aan het leven, maar niet goed weten hoe ze moeten beginnen;
Artikel 3: monitoren;
3.1 monitoren mogen niet meer dan één deelnemer tegelijk onder hun hoede hebben;
3.2 monitoren hebben het recht op begeleiding van de Prefect van de academie;
3.3 monitoren hebben het recht om een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden, wanneer dit echter drie maal opeenvolgend gebeurt, wordt de monitor ontzet uit zijn functie;
3.4 monitoren hebben de plicht om de deelnemer, voor de afgesproken periode, te ondersteunen in zijn middeleeuwse leven en de deelnemer met respect te behandelen;
3.5 Als onderdeel van het programma is de monitor verplicht om gezamenlijk met de toegewezen deelnemer deel te nemen aan een activiteit (RP) naar keuze;
3.6 monitoren zijn automatisch lid van het "CODRO" en zijn onderhevig aan de bepalingen in het betreffende charter;
3.7 De monitor heeft de plicht om eventuele afwezigheid vooraf te melden bij de Prefect van de academie;
Artikel 4: Deelnemers;
4.1 Deelnemers hebben het recht op begeleiding van de monitor die hen wordt toegewezen;
4.2 Deelnemers hebben het recht om een monitor te weigeren zonder opgaaf van reden, wanneer dit echter drie maal opeenvolgend gebeurt, vervalt het recht op deelname aan het monitorprogramma;
4.3 Deelnemers hebben de plicht om, voor de afgesproken periode, de aanwijzingen van de toegewezen monitor te respecteren en zich volledig in te zetten;
4.4 Als onderdeel van het programma zijn deelnemers verplicht om gezamenlijk met de toegewezen monitor deel te nemen aan een activiteit (RP) naar keuze;
Artikel 5: Deelnemers criteria;
5.1 De deelnemer heeft tenminste één diploma behaald in een expressieve richting, of is bezig met een expressieve opleiding;
5.2 De deelnemer is op de hoogte van zijn aanmelding bij het programma en heeft hier vrijwillig toestemming voor verleent;

Opus 11: De Bibliotheek van de academie
11.1 In de bibliotheek worden de documenten van de academie opgeslagen;
11.2 De bibliotheek is toegankelijk voor de bestuursraad en docenten van de academie;
11.3 Inhoud van de bibliotheek;
11.3.1 Informatie voor de opleidingen en workshops, lesstof, lesplannen, hulpmiddelen;
11.3.2 Informatie over de academie, cursusoverzichten en evaluatiegegevens;
11.3.3 Gegevens van personeel en leerlingen van de academie;

Artikel 12: Definities en overige bepalingen
Artikel 1: Definities;
1.1 Een semester duurt 13 weken (3 maanden)
1.1 Een semester is als volgt samengesteld;
- Week 1: Opening van het semester;
- Week 2 t/m 4: Lesperiode;
- Week 5: Inloopweek;
- Week 6 t/m 8: Lesperiode;
- Week 9: Inloopweek;
- Week 10: Examenweek;
- Week 11: Evaluatie;
- Week 12: Diploma uitreiking;
- Week 13: Sluiting van het semester;
Artikel 2: Juridische bepalingen;
2.1 Het charter van de academie is onderhevig aan de wetten van het Graafschap Holland;
2.2 Indien een bepaling, regel of afspraak in strijd is met de wetten van het Graafschap Holland, is deze vanzelf ongeldig.
Terug naar boven Ga naar beneden
Romerio

avatar

Man Aantal berichten : 1947
Leeftijd : 36
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 12-08-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Charter Cultureel Gilde   za dec 12, 2009 2:25 am

Citaat :
Charter Cultureel Gilde

Opusl 1: Algemene Bepalingen
Artikel 1: Het "Cultuur Gilde", hierna te noemen 'het gilde', is een publieke onderneming;
Artikel 2: Het gilde heeft als doel de maatschappelijke activiteit in het Graafschap Holland te verenigen en te stimuleren;
Artikel 3: Het gilde mag herbergen openen na toestemming van het CODRO;
Artikel 4: Het gilde is onderdeel van "Culturele Organisatie Den Roosche Olifant" en is onderhevig aan de bepalingen in het daarbij behorende charter;

opus 2: De leden
Artikel 1: Iedere burger (lvl1 en hoger) kan lid worden van het gilde;
Artikel 2: Alle leden van het gilde zijn van gelijke orde;
Artikel 3: Het lidmaatschap;
3.1 Inschrijving geschiedt volgens de bepalingen in het charter van het CODRO;
3.2 Na succesvolle inschrijving bij het CODRO neemt de stadsvertegenwoordiger uit zijn woonplaats binnen zeven dagen contact op met het nieuwe lid over zijn wensen;
Artikel 4: Rechten van de leden;
4.1 Leden hebben het recht om ledenvergaderingen van het gilde bij te wonen;
4.2 Leden hebben het recht zich verkiesbaar te stellen voor een functie in de bestuursraad van het gilde;
4.3 Leden hebben bij stemmingen het recht om één stem uit te brengen;
4.4 Leden hebben het recht op advies en ondersteuning van de bestuursleden van het gilden bij het ontwikkelen en uitvoeren van RP's;
4.5 Leden hebben het recht op toegang tot de algemene hal van het gilde;
Artikel 5: Plichten van de leden;
5.1 Leden hebben de plicht om actief deel te nemen aan de projecten van het gilde, dat wil zeggen dat van hen verwacht wordt dat zij maandelijks aan tenminste één project van het gilde deelnemen;
Artikel 6: Leden van het gilde zijn automatisch lid van het CODRO en daarmee onderhevig aan de bepalingen in het betreffende charter.

Opus 3: Het bestuur
Artikel 1: Het gilde wordt bestuurd door een bestuursraad;
Artikel 2: Het bestuur bestaat uit een Gildemeester, een Penningmeester en de Stadsvertegenwoordigers;
Artikel 3: Verantwoordelijkheden;
3.1 De bestuursraad is verantwoordelijk voor de aansturing van de leden van het gilde;
3.2 De bestuursraad is direct verantwoordelijk voor de activiteit binnen het gilde;
3.3 De bestuursraad is verantwoordelijk voor het beheer van de herbergen van het CODRO;
3.4 De bestuursraad doet wekelijks verslag aan de bestuursraad van "CODRO" over hun activiteiten en ontwikkelingen;
Artikel 4: Benoemingen binnen de bestuursraad;
4.1 De verschillende bestuursfuncties worden benoemd door de leden van het gilde door middel van stemming;
4.2 De bestuursraad wordt aangesteld tot het einde van elk semester;
4.3 Ieder lid van het gilde, dat geen lid is van een andere bestuursraad binnen het CODRO, mag zich kandidaat stellen voor Gildemeester en penningmeester van het Cultureel Gilde;
4.4 Ieder lid, ongeacht andere lidmaatschappen binnen het CODRO, mag zich kandidaat stellen voor stadsvertegenwoordiger;
4.5 De aankondiging van de verkiezing zal geplaatst worden in de algemene hal van het gilde, ten minste één week voor de daadwerkelijke verkiezing;
4.6 De verkiezing vindt plaats in de algemene hal van het gilde en duurt één week;
4.7 De kandidaat met de meeste stemmen wordt benoemd tot de functie;
4.8 Elk lid kan maximaal twee aaneengesloten semesters een bepaalde positie binnen de bestuursraad bekleden;
Artikel 5: Ontslagen binnen de bestuursraad;
5.1 Bij voortijdig ontslag is de Gildemeester verplicht dit, ten minste een week vooraf, aan te kondigen bij de bestuursraad van het CODRO;
5.2 Bij voortijdig ontslag zijn de penningmeester en de stadsvertegenwoordigers verplicht dit, ten minste een week vooraf, aan te kondigen bij de Gildemeester van het gilde;
5.3 Bij uitzonderlijke reden kan afgeweken worden van artikel 3.5.1 en 3.5.2;

Opus 4: De Gildemeester
Artikel 1: De Gildemeester is het hoofd van de bestuursraad van de organisatie;
Artikel 2: De Gildemeester organiseert vergaderingen van de bestuursraad van het gilde en zit deze voor;
Artikel 3: De Gildemeester organiseert ledenvergaderingen van het gilde en zit deze voor;
Artikel 4: De Gildemeester is verantwoordelijk voor de activiteit binnen het gilde;
Artikel 5: De Gildemeester stelt contracten, verdragen en regels op die de RP bevorderen;
Artikel 6: De Gildemeester is verantwoordelijk voor de eenheid en rust binnen de organisatie;
Artikel 7: De Gildemeester is woordvoerder van het gilde en vertegenwoordigd het gilde in openbare ruimten;
Artikel 8: De Gildemeester vertegenwoordigt het gilde in de bestuursraad van het CODRO;

Opus 5: De penningmeester
Artikel 1: De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële en administratieve taken binnen het gilde;
Artikel 2: De penningmeester maakt notulen bij vergaderingen;
Artikel 3: De penningmeester is verantwoordelijk voor de aansturing van de stadsvertegenwoordigers;
Artikel 4: De penningmeester is verantwoordelijk voor het aansturen van de herbergen van het CODRO;
Artikel 5: Indien nodig staat de penningmeester de Gildemeester bij met raad;
Artikel 6: De penningmeester schrijft maandelijks een verslag over de activiteiten en vorderingen van het gilde en legt deze voor aan de bestuursraad van het CODRO;
Artikel 7: De penningmeester helpt de Gildemeester met het maken van contracten, verdragen en regels;

Opus 6: Stadsvertegenwoordigers
Artikel 1: Stadsvertegenwoordigers vertegenwoordigen het gilde binnen de aan hen toegewezen stadshal;
Artikel 2: Stadsvertegenwoordigers zijn direct aanspreekpunt voor de gildeleden uit zijn stad;
Artikel 3: Stadsvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van het gilde in hun stadshal;
Artikel 4: Stadsvertegenwoordigers hebben de mogelijkheid een stadsherberg te openen en beheren met toestemming van het CODRO;

Opus 7: Het beheer van de herbergen van het CODRO
Artikel 1: Stadsvertegenwoordigers mogen, met toestemming van het CODRO, herbergen openen en beheren;
Artikel 2: De herbergen zijn eigendom van het CODRO en onderhevig aan de bepalingen in het daarbij behordende charter;
Artikel 3: Elke herberg is verplicht de prijzen te hanteren die zijn vastgestelt door het CODRO;
Artikel 4: Rechten;
4.1 De stadsvertegenwoordiger is vrij om zelf een waard aan te stellen in de herberg;
4.2 De stadsvertegenwoordiger is vrij om zelf de inhoud van het menu samen te stellen;
4.3 De stadsvertegenwoordiger heeft het recht op begeleiding en ondersteuning van de penningmeester van het gilde;
Artikel 5: Plichten;
5.1 De stadsvertegenwoordiger heeft de plicht om dagelijks verslag te doen van het menu, de prijzen en de transacties van zijn herberg in het topic van zijn herberg;
5.2 De stadsvertegenwoordiger houdt zich aan de marges die worden aangegeven door de penningmeester;
5.3 De stadsvertegenwoordiger houdt eventuele winsten in bewaring tot deze overgedragen kunnen worden aan de penningmeester;
5.4 De stadsvertegenwoordiger heeft de plicht RP in de herberg effectief te stimuleren.
Artikel 6: Winsten;
6.1 Winsten vallen onder de verantwoording van de penningmeester en worden in bewaring gehouden door de stadsvertegenwoordiger tot de dag van overdracht;
6.2 Winsten worden wekelijks, op zondag, overgedragen aan de penningmeester;
6.3 Na controle van de winsten stort de penningmeester de winsten op de bankrekening van het CODRO.

Opus 8: Definities en overige bepalingen
Artikel 1: Definities;
1.1 Een semester duurt 13 weken (3 maanden);
Artikel 2: Juridische bepalingen;
2.1 Contracten, verdragen en regels zijn pas geldig wanneer zij ondertekend zijn door alle bestuursleden van het gilde;
2.2 Bij nieuwe contracten of verdragen dient de graafschappelijke raad geïnformeerd te worden, ten minste een week voor het in werking gaan van de nieuwe afspraken;
2.3 Het charter van het gilde is onderhevig aan de wetten van het Graafschap Holland;
2.4 Indien een bepaling, regel of afspraak in strijd is met de wetten van het Graafschap Holland, is deze vanzelf ongeldig.
Terug naar boven Ga naar beneden
Romerio

avatar

Man Aantal berichten : 1947
Leeftijd : 36
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 12-08-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Charter Gulden Big Commissie   za dec 12, 2009 2:25 am

Citaat :
Charter Gulden Big Commissie

Opus 1: Algemene bepalingen
Artikel 1: De Gulden Big Commissie, hierna te noemen 'de commissie', is een gesloten organisatie;
Artikel 2: De commissie heeft als doel de RP binnen het Graafschap Holland te stimuleren;
Artikel 3: De commissie organiseert de nominaties en prijsuitreiking van 'De Gulden Big';
Artikel 4: De commissie mag als enige de 'Gulden Big' uitreiken;
Artikel 5: De commissie is onderdeel van "Culturele Organisatie Den Roosche Olifant" en is onderhevig aan de bepalingen in het daarbij behorende charter.

Opus 2: De leden
Artikel 1: De commissie bestaat uit drie leden;
Artikel 2: Het lidmaatschap;
2.1 Leden van de commissie worden benoemd door de bestuursraad van het CODRO;
2.2 Leden van de commissie worden aangesteld voor onbepaalde tijd
2.3 Leden van de commissie mogen geen lid zijn van een bestuursraad binnen het CODRO;
Artikel 3: Rechten van de leden;
3.1 Leden hebben het recht om vergaderingen bij te wonen van de commissie;
3.2 Leden hebben het recht op toegang tot de hal van de commissie;
Artikel 4: Plichten van de leden;
4.1 Leden hebben de plicht om één van de bestuursfuncties van de commissie in te vullen en de daarbij behorende taken uit te voeren naar zijn beste kunnen;
4.2 Leden hebben de plicht om de taak van jurylid te vervullen tijdens de voorbereidingen van de uitreiking van de 'Gulden Big';
Artikel 5: Leden van de commissie zijn automatisch lid van het CODRO en daarmee onderhevig aan de bepalingen in het betreffende charter.

Opus 3: Het bestuur
Artikel 1: De commissie wordt bestuurd door haar leden;
Artikel 2: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, organisator en archivaris;
Artikel 3: Wanneer een lid vervangen wordt dient, binnen een week na aanstelling van het nieuwe lid, de nieuwe verdeling van de bestuursfuncties bekend gemaakt te worden;
Artikel 4: Benoemingen binnen het bestuur;
4.1 De bestuursleden worden benoemd door de leden van de commissie door middel van stemming;
4.2 De bestuursleden worden aangesteld tot het einde van elk semester;
4.3 Elk lid kan maximaal twee aaneengesloten semesters een bepaalde positie binnen het bestuur bekleden;

Opus 4: De voorzitter
Artikel 1: De voorzitter is het hoofd van de bestuursraad van de organisatie;
Artikel 2: De voorzitter organiseert vergaderingen van de commissie en zit deze voor;
Artikel 3: De voorzitter is verantwoordelijk voor de activiteit binnen de commissie;
Artikel 4: De voorzitter zit de jury voor tijdens de voorbereidingen van de uitreiking van 'De Gulden Big';
Artikel 5: De voorzitter is verantwoordelijk voor de eenheid en rust binnen de commissie;
Artikel 6: De voorzitter vertegenwoordigd de commissie in de bestuursraad van het CODRO.

Opus 5: De organisator
Artikel 1: De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitreiking van 'De Gulden Big';
Artikel 2: De organisator stelt het programma samen van de uitreiking van 'De Gulden Big';
Artikel 3: De organisator houdt contact met personen en groeperingen die iets kunnen betekenen voor de uitreiking van 'De Gulden Big';
Artikel 4: De organisator verstuurt uitnodigingen naar de genomineerden;
Artikel 5: De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en promotie van de uitreiking van 'De Gulden Big';
Artikel 6: De organisator is jurylid tijdens de voorbereidingen en de uitreiking van 'De Gulden Big'.

Opus 6: De archivaris
Artikel 1: De archivaris is verantwoordelijk voor de administratieve taken van de commissie;
Artikel 2: De archivaris administreert de uitreiking van 'De Gulden Big';
Artikel 3: De archivaris ontvangt nominaties van buitenstaanders en legt deze voor bij de commissie;
Artikel 4: De archivaris schrijft na elke uitreiking een verslag en legt deze voor aan de bestuursraad van het CODRO;
Artikel 5: De archivaris is jurylid tijdens de voorbereidingen en de uitreiking van 'De Gulden Big'.

Opus 7: Uitreiking van 'De Gulden Big'
Artikel 1: De leden van de commissie organiseren, aan het eind van elk semester, de uitreiking van de 'Gulden Big Trofee';
Artikel 2: Categorieën;
2.1 Beste RP;
2.2 Beste verhaal;
2.3 Beste drama;
2.4 Beste klucht;
2.5 Beste romantiek;
2.6 Beste ceremonie;
2.7 Beste begin;
2.8 Beste vrouwelijke rol;
2.9 Beste mannelijke rol;
2.10 Beste gemaskerde rol;
2.11 Beste criminele rol;
2.12 Beste kleding (banner);
2.13 Beste make-up (avatar);
Artikel 3: Nominaties;
3.1 Nominaties kunnen worden aangebracht door burgers (lvl 1 en hoger) of door de leden van de commissie;
3.2 Nominaties worden in ontvangst genomen door de archivaris;
3.3 De archivaris legt de nominaties voor aan de commissie;
3.4 De commissie kiest maximaal drie nominaties per categorie;
3.5 Categorieën met minder dan twee nominaties komen te vervallen;
Artikel 4: Juryronde;
4.1 Na het sluiten van de nominaties wordt gestart met de juryronde;
4.2 De leden van de commissie fungeren alle 3 als jurylid;
4.3 De organisator stelt een lijst samen met de categorieën en genomineerden en stuurt deze naar de leden van de commissie;
4.4 De leden van de commissie voorzien elke nominatie van een cijfer en een motivatie en sturen deze terug naar de organisator;
Artikel 5: Publieksronde;
5.1 De organisator maakt de nominaties en de opmerkingen bekend aan het volk;
5.2 De inwoners van Graafschap Holland kopiëren het formulier, vullen het in volgens de instructies en sturen het via PM naar de organisator;
Artikel 6: Bepaling van de winnaar;
6.1 De leden van de commissie tellen de stemmen van het publiek;
6.2 Het gemiddelde van de publieksstemmen en de jurybeoordeling tezamen bepaalt de winnaar;
Artikel 7: De leden van de commissie mogen geen vergoedingen, zowel financieel als in natura, ontvangen voor hun activiteiten omtrent de uitreikingen;
Artikel 8: De leden van de commissie dienen zich zo min mogelijk te laten beïnvloeden door persoonlijke relaties tijdens hun activiteiten omtrent de uitreikingen.

Opus 8: Definities en overige bepalingen
Artikel 1: Definities;
1.1 Een semester duurt 13 weken (3 maanden);
1.2 Eens semester is als volgt samengesteld;
- Week 1: Opening semester;
- Week 2 t/m 7: Voorbereidingen en nominaties;
- Week 8: Juryronde;
- Week 9 en 10: Publieksronde;
- Week 11: Puntentelling;
- Week 12: Gulden Big Uitreiking;
- Week 13: Sluiting van het semester;
Artikel 2: Juridische bepalingen;
2.1 Het charter van de commissie is onderhevig aan de wetten van het Graafschap Holland;
2.2 Indien een bepaling, regel of afspraak in strijd is met de wetten van het Graafschap Holland, is deze vanzelf ongeldig.
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Charters Culturele Organisatie Den Roosche Olifant   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Charters Culturele Organisatie Den Roosche Olifant
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland :: Archief-
Ga naar: