Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Vriendschaps- en samenwerkingsverdrag met Hertogdom Finland

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Oranjeman

avatar

Aantal berichten : 119
Registration date : 10-05-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burger
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Vriendschaps- en samenwerkingsverdrag met Hertogdom Finland   wo sep 15, 2010 11:02 pm

Citaat :
VRIENDSCHAPS- EN SAMENWERKINGSVERDRAG TUSSEN HET GRAAFSCHAP HOLLAND EN HET HERTOGDOM FINLAND
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Door de ondertekening van dit verdrag verklaren het Graafschap Holland en het Hertogdom Finland hierbij een verbond van vriendschap tussen beide en de wil om samen te werken in de beste intenties voor beide landen.

I. Vriendschap
Met de creatie en ondertekening van dit verdrag, leggen beide landen de grondslag voor een vriendschap die hopelijk voor eeuwig zal duren en uiten ze de wil om dit te verwezenlijken door inzet en samenwerking.

II. Erkenning
Het Graafschap Holland erkent het Hertogdom Finland als onafhankelijk en soeverein.
Het Hertogdom Finland erkent het Graafschap Holland als onafhankelijk en soeverein.
Beide ondertekende landen stemmen in om de rechtmatig verkozen raden van elkaar te erkennen. Ze zullen onrechtmatige raden, die de macht kregen door bestorming en niet door het democratische verkiezingssysteem, niet erkennen. Een uitzondering is mogelijk, wanneer de raad beslist een stap opzij te zetten en zijn macht overgeeft aan een ander raad, door middel van een erkende bestorming.

III. Diplomatische relaties
Om de diplomatische relaties tussen Holland en Finland te bevorderen, aanvaarden ze beide een ambassadeur, in hun ambassade, van het andere land.

IV. Handel
Beide Ministers van Handel van beide landen zullen met elkaar communiceren. Ze zullen de noden van beide landen aankaarten en bespreken en elkaar op de hoogte houden als nieuwe noden ontstaan. Ze zullen hun best doen om handel mogelijk te maken, maar zijn niet verplicht om een handelsakkoord aan te gaan, als het niet in het beste belang is van beide landen.

V. Annulering en wijziging
Indien een van beide partijen zich wenst terug te trekken uit dit verdrag, is dit mogelijk door een officiële verklaring van de Raad te geven, in tijden van vrede. Eenzijdige annulering van het verdrag in tijden van oorlog zal gezien worden als een vijandige actie. Het verdrag kan geannuleerd worden in tijden van oorlog door wederzijdse instemming. Dit verdrag kan gewijzigd worden door wederzijdse instemming van beide partijen.

Dit verdrag is geschreven in het Fins, Nederlands en Engels. De drie versies bevatten dezelfde waarden en overeenkomsten.


Getekend te Rauma , op de Ambassade van Holland op 15 september 1458.


In naam van het Graafschap Holland:

Gravin Arkimbo Callisto Tailleur
Kanselier Jonathan Tailleur
In naam van het Hertogdom Finland:

Hertog Zors Winterhill

Verdrag opgesteld en onderhandeld door Ambassadrice Machteld van Eckhardt Connor
FRIENDSHIP AND CO-OPERATION TREATY BETWEEN THE COUNTY OF HOLLAND AND THE DUCHY OF FINLAND
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


By signing this treaty the County of Holland and the Duchy of Finland hereby declare a bond of friendship between each other and the will to work together in the best interests of both of their countries.

I. Friendship
By creating and signing this treaty, both countries lay the foundations for a mutual friendship that will hopefully last forever. They both express the will to realize that, by commitment and cooperation.

II. Recognition
The County of Holland recognizes the Duchy of Finland as independent and sovereign.
The Duchy of Finland recognizes the County of Holland as independent and sovereign.
Both signing countries agree to recognize the rightfully elected Councils of each other. They will refuse to recognize illegitimate Councils that gained power through revolting, instead of the democratic electoral process. An exception to this can be made, if the Council decides to step down and transfer its power to another Council, through an accepted revolt.

III. Diplomatic Relations
For the improvement of diplomatic relations between Holland and Finland, they both accept an ambassador, into their embassy, from the other country.
IV. Trade
Both Ministers of Trade shall communicate with each other. They shall express and discuss the needs of both countries, and update each other as new needs arise. They will try their best to make trades possible, but are not required to actually make a trade agreement, if it is not in both countries' interest.

V. Cancellation and Amending
If either party wishes to withdraw from this treaty, they may do so by an official statement from the Council, in a time of peace. Unilateral cancellation of the treaty, in time of war, can be viewed as a hostile act. The treaty can be cancelled by mutual consent in times of war. This treaty may be changed by mutual consent of both parties.

This treaty is written in Finnish, Dutch and English. The three versions contain the same values and conventions.


Signed in Rauma, at the Embassy of Holland on 15 september 1458.


On behalf of the County of Holland:

Countess Arkimbo Callisto Tailleur
Chancellor Jonathan Tailleur
In name of the Duchy of Finland

Duke Zors Winterhill

Treaty drafted and negotiated by Ambassador Machteld van Eckhardt Connor
YSTÄVYYS - JA YHTEISTYÖSOPIMUS HOLLANNIN PIIRIKUNAN JA SUOMEN HERTTUAKUNNAN VÄLILLÄÄ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allekirjoittamallä tämän sopimuksen Hollannin piirikunta ja Suomen herttuakunta julistaa täten ystävyys liitoksen toistensa kanssa ja työskentelee yhdessä molempien maiden parhaan yhteisen edun vuoksi.

I. Ystävyys
Luomalla ja allekirjoittamalla tämän sopimuksen molemmat maat asettavat perustuksen keskinäiselle ystävyydelle, joka toivottavasti kestää ikuisesti. Molemmat haluavat toteuttaa sitoutuneisuutta ja yhteistyötä.

II: Tunnustaminen
Hollannin piirikunta ja Suomen herttuakunta molemmat itsenäisinä ja riippumattomina.
Molemmat allekirjoittaneet maat sopivat tunnustavansa toistensa laillisesti valitut neuvostot. He kieltäytyvät tunnustamasta laittomat neuvostot jotka saadaan valtaan vallankumouksella, demokraattisen valinta prosessin sijaan. Poikkeus tähän voidaan tehdä jos Neuvosto päättää lopettaa itsensä ja siirtää vallan toiselle Neuvostolle odotettavan vallankumouksen sijaan.

III. Diplomaattiset suhteet
Parantaakseen diplomaattisia suhteita Hollannin ja Suomen välillä, molemmat hyväksyvät suurlähettilään lähetystöön , toisesta maasta.

IV: Kauppa
Molemmat Kauppaministerit kommunikoivat toistensa kanssa. He toteavat ja keskustelevat molempien maiden tarpeista ja päivittävät tietoja toisillensa kun uusia tarpeita ilmenee. He yrittävät parhaansa tehdäkseen kaupan mahdolliseksi, mutta ei tarvitse itseasiassa tehdä kauppasopimuksia jos se ei ole molempien maiden etujen mukaista.

V. Peruutus ja Muutos
Jos toinen osapuoli haluaa vetäytyä tästä sopimuksesta, heidän pitää tehdä virallinen lausunto Neuvostolle rauhan aikana. Yksipuoliinen sopimuksen peruuttaminen sota-aikana voidaan katsoa viholliseksi toiminnaksi. Sopimus voidaan peruuttaa vaihtoehtoiseksi huomautukseksi sota-aikana. Tätä sopimusta voidaan muuttaa vaihtoehtoiseksi molempien osapuolien osalta

Tämä sopimus on kirjoitettu suomeksi , hollanniksi ja englanniksi. Kaikki kolme versiota sisältävät samat arvot ja tavat.


Allekirjoitettu Rauma, suurlähetystö Hollannissa, 15 syyskuu 1458


Puolesta läänin Holland:

Kreivitär Arkimbo Callisto Tailleur
Kansleri Jonathan Tailleur
Puolesta suurherttuakunnan Suomi:

Duke Zors Winterhill

Perustamissopimuksen laatinut ja neuvotellut suurlähettiläs Machteld van Eckhardt Connor
Terug naar boven Ga naar beneden
Machteld van Eckhardt

avatar

Vrouw Aantal berichten : 756
Woonplaats : Koningstraat, Haarlem
Registration date : 18-07-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
180/255  (180/255)

BerichtOnderwerp: Re: Vriendschaps- en samenwerkingsverdrag met Hertogdom Finland   do jan 06, 2011 6:18 pm

Het Hertogdom Finland werd omgevormd tot het Koninkrijk Finland.
Hierdoor is dit Verdrag ongeldig en werd er een nieuw opgesteld.
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Vriendschaps- en samenwerkingsverdrag met Hertogdom Finland
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland :: Archief-
Ga naar: