Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
OfficiŽle site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Juridisch Samenwerkingsverdrag met Galloway (nov 1458)

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Machteld van Eckhardt

avatar

Vrouw Aantal berichten : 756
Woonplaats : Koningstraat, Haarlem
Registration date : 18-07-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
180/255  (180/255)

BerichtOnderwerp: Juridisch Samenwerkingsverdrag met Galloway (nov 1458)   za nov 20, 2010 11:25 pm

Citaat :


Juridisch Samenwerkingsverdrag tussen de Graafschappen Galloway en Holland

In hun alwetende wijsheid hebben, Christiaan Blub van den Kasteele , Graaf van Holland , en Alistair243, Graaf van Galloway, besloten hun vriendschap te uiten door een juridisch samenwerkingsverdrag te sluiten, waardoor de burgers van Holland en Galloway verbonden zijn, teneinde deze vriendschap in stand te houden.

Artikel I
 1. Met het tekenen van dit verdrag, komen de partijen overeen dat niemand zou moeten kunnen vluchten van rechtelijke vervolging of pogen om te ontsnappen aan de autoriteit van zijn/haar Graaf op diens gronden.

 2. Een burger die beschuldigd is in ťťn of beide Graafschappen, moet de wetten en decreten volgen van het Graafschap waar de overtreding is gepleegd.


Artikel II
 1. Mocht een beschuldigd persoon vluchten uit een land die door dit verdrag zijn verenigd, in een poging het recht te ontvluchten, dan zal hij of uitgeleverd of berecht worden dit in overleg en beider overeenkomen van de officiŽle aangewezen rechterlijke machten in welk land hij/zij is gearresteerd.
  Door het verdrag wordt er verwacht dat er volledige samenwerking zal plaatsvinden tussen de O.A. en de rechter van beide landen opdat de verdachte een rechtszaak krijgt zoals hij zou krijgen mocht hij niet gevlucht zijn.
  De verdachte zou ook met een competente advocaat bijgestaan moeten worden uit het land waar in hij/zij is gearresteerd.

 2. De procedure is als volgt:
  • De inbeschuldigingstelling vindt plaats door het Graafschap, waar de overtreding is gemaakt.
   De aanvragende aanklager zal de inbeschuldigingstelling schrijven. Bewijs tegen de verdachte zal vergaard worden door de aanvragende (verantwoordelijke) aanklager en gezonden worden naar de andere partij voordat de aanklacht bekend/officieel wordt.
  • De hele procedure vindt plaats(in eerste instantie) onder de rechtsspraak van het aanvragende Graafschap. De lokale rechter zal de uitspraak doen maar zal zijn uitspraak toelichten volgens de wetten en decreten van het aanvragende Graafschap. Hij zal hierin worden bijgestaan door de openbare aanklager van het vragende Graafschap.
  • Samenwerking tussen de beide rechterlijke instellingen is vereist zodat de wetten en decreten van allebei de Graafschappen worden gerespecteerd.


Article III
 1. Beide partijen zijn contractueel verplicht om alle artikelen van dit verdrag te respecteren.
  Het breken en/of negeren van een of meerdere clausules van dit verdrag heft dit verdrag voor de tegenpartij op totdat er een compensatie of overeenkomst is bewerkstelligd.
 2. Een eenzijdige opzegging van dit verdrag in een situatie van vrede moet voldoen aan onderstaande regels. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de opzegging gezien als een vijandelijke actie en dit kan leiden tot een reactie van de benadeelde partij.
 3. Om te annuleren/opzeggen: een brief van de ene naar de andere graaf, dan zal er een officiŽle en formele verklaring gepost worden in de andere Graafschaps forum.
  Een kopie hiervan dient in de ambassade te worden gehangen.
 4. Opzegging/annulering zal in werking zijnde procedures niet stoppen totdat er een uitspraak is.
 5. Een eenzijdige opzegging in tijden van oorlog zal worden gezien als verraad en dit kan leiden tot volledige acties van de tegenpartij.
 6. Een hele, of gedeeltelijke herschrijving of zelfs de volledige annulering kan worden bewerkstelligt door beider Graafschappelijke toestemming.
 7. Dit verdrag is geschreven in het Nederlands en Engels. De twee versies bevatten dezelfde waarden en overeenkomsten.


Getekend te Den Haag, op 10 november 1458.

In naam van het Graafschap Holland:

Graaf Christiaan Blub van den Kasteele
Kanselier Machteld van Eckhardt Connor
Getekend te Graafschap Galloway, op 11 November 1458.

In naam van het Graafschap Galloway:

Graaf Alistair243Kanselier Lady Alanna_kyles

Verdrag opgesteld en onderhandeld door Ambassadeur Rowan James Connor- Reagan en Kanselier Alanna_kyles


Citaat :


Judicial Cooperation Treaty between the Counties of Galloway and Holland

In their almighty wisdom, Christiaan Blub van den Kasteele, Count of Holland , and Alistair243, Count of Galloway, wish to express their friendship by establishing a judicial treaty binding Holland's and Galloway's citizens in order to preserve that friendship over years.

Article I
 1. Upon the signing of this Judicial treaty, the contracting parties agree that no one should flee from legal proceedings or attempt escape from his/her Counts authority on his/her lands.

 2. A citizen accused in one or both counties must follow the laws and customs where the offence was committed.


Article II
 1. If an accused person flees from a territory allied by this treaty in an attempt to flee justice, he will be either extradited or judged, by mutual agreement by duly appointed judicial authorities upon who's lands he was arrested. Concerning the mutual agreement, it implies a full cooperation between prosecutors and judges from both countries in order that the defendant receive a judgement he would have received if he hadn't fled. The accused should also be provided a competent defence council by the Country in which he was arrested.

 2. The procedure will be the following:
  • Indictment on demand by the County holding jurisdiction over the crime committed. Requesting County prosecutor will write the bill of indictment. Proof of Evidence against the accused will be required from the Requesting County to the responding County prior to posting of any indictment.
  • The whole procedure is under the primary jurisdiction of the requesting County. The Local responding Judge will write the sentence, but will show motives of his decision following the law of the requesting duchy. He will be assisted by the prosecutor of the requesting County.
  • Collaboration is required between judicial authorities from both Counties in order to keep the laws of both the requesting and responding Counties respected


Article III
 1. Both parties are contractually obligated to respect the entire treaty. Disregard of any clause(s) within this treaty frees the other party of his commitment until a compensation is made/or agreements can be reached.
 2. A unilateral cancellation of present treaty in a peacetime context should respect the following order, otherwise, it would be assumed as a hostile act and could lead to a response by the offended party.
 3. To Cancel: A mail from the Count will be sent to the other Count, then an official and formal declaration will be published in the other duchy's Inn. Copies should be posted in the Embassies as well.
 4. Cancellation won't stop procedures already in progress between either county and will continue until judgement is rendered.
 5. Any unilateral cancellation in a war situation will be assumed as a treason act and could lead to full retaliation.
 6. A full or partial rewriting of the treaty or even his cancellation can be decided by mutual consent.
 7. This treaty is written in Dutch and English. The two versions contain the same values and conventions.


Signed in The Hague, november 9th 1458.

On behalf of the County of Holland:

Count Christiaan Blub van den Kasteele
Chancellor Machteld van Eckhardt Connor

Signed in The County of Galloway, November 11th 1458.

On behalf of the County of Galloway

Count Alistair243Chancellor Lady Alanna_kyles

Treaty drafted and negotiated by Chancellor Alanna_kyles & Ambassador Rowan James Connor- Reagan

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Juridisch Samenwerkingsverdrag met Galloway (nov 1458)
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: