Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Vriendschaps- en Ambassadeurverdrag met Hongarije (feb 1459)

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Machteld van Eckhardt

avatar

Vrouw Aantal berichten : 756
Woonplaats : Koningstraat, Haarlem
Registration date : 18-07-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
180/255  (180/255)

BerichtOnderwerp: Vriendschaps- en Ambassadeurverdrag met Hongarije (feb 1459)   zo feb 27, 2011 12:31 am

Citaat :


Vriendschaps - en Ambassadeursverdrag tussen het Koninkrijk Hongarije en het Graafschap Holland.

1. Vriendschap:
 1. Door de ondertekening van dit verdrag verklaren het Graafschap Holland en het Koninkrijk Hongarije hierbij een verbond van vriendschap en de wil om samen te werken met de beste intenties voor beide landen.

 2. Het Graafschap Holland erkent het Koninkrijk Hongarije als onafhankelijk, autonoom en soeverein.
  Het Koninkrijk Hongarije erkent het Graafschap Holland als onafhankelijk, autonoom en soeverein deel van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicć (SRING).

 3. Hongarije en Holland stemmen in om de rechtmatig verkozen raden van elkaar te erkennen. Ze zullen onrechtmatige raden, die de macht kregen door bestorming en niet door het democratische verkiezingssysteem, niet erkennen. Een uitzondering is mogelijk, wanneer de raad beslist een stap opzij te zetten en zijn macht overgeeft aan een ander raad, door middel van een erkende bestorming.


2. Diplomatie:
 1. De Ambassade van het Graafschap Holland in Hongarije, wordt beschouwd als soeverein grondgebied van het Graafschap Holland.
  De Ambassade van het Koninkrijk Hongarije in Holland, wordt beschouwd als soeverein grondgebied van het Koninkrijk Hongarije.

 2. Het Diplomatieke korps van het Graafschap Holland, samengesteld uit de Graaf, de Kanselier en de Ambassadeur, heeft diplomatieke immuniteit op het gehele gebied van het Koninkrijk Hongarije.
  Het Diplomatieke korps van het Koninkrijk Hongarije, samengesteld uit de Graaf, de Proconsul en de Ambassadeur, heeft diplomatieke immuniteit op het gehele gebied van het Graafschap Holland.

 3. Het Koninkrijk Hongarije kan een lid van het Hollandse Diplomatieke Korps tot ongewenst persoon uitroepen, met uitzondering van de Graaf en de Kanselier.
  Het Graafschap Holland kan een lid van het Hongaarse Diplomatieke Korps tot ongewenst persoon uitroepen, met uitzondering van de Graaf en de Proconsul.

 4. De ambassadeur heeft diplomatieke immuniteit, zolang hij geen misdaad begaat of aversie uitlokt door zijn gedrag. In dit geval, wordt een formeel verzoek tot vervanging verstuurd naar het thuisland, dat moet worden goedgekeurd binnen de week. De ambassadeur blijft in functie, tot hij wordt vervangen. Als de ambassadeur een misdaad heeft gepleegd, wordt hij dadelijk verwijderd uit zijn functie.

 5. Diplomatieke immuniteit is een juridisch privilege voor leden van het diplomatieke korps.
  Door immuniteit wordt men niet vervolgd voor misdaden, uitgezonderd: De aankoop, zonder toestemming, van grote hoeveelheden goederen in het gastland, een overval plegen of de bestorming van het kasteel of een stad. Deze misdaden zullen afgehandeld worden, volgens de wetten van het gastland.

 6. Het Koninkrijk Hongarije machtigt het vrije verkeer op hun grondgebied van de Diplomatieke Korpsen van het Graafschap Holland.
  Het Graafschap Holland machtigt het vrije verkeer op hun grondgebied van de Diplomatieke Korpsen van de Koninkrijk Hongarije.

 7. De Koninkrijk Hongarije zal het Diplomatieke Korps van Holland op zijn grondgebied en in elke situatie beschermen en helpen.
  Het Graafschap Holland zal het Diplomatieke Korps van Hongarije op zijn grondgebied en in elke situatie beschermen en helpen.

 8. De diplomatieke vertegenwoordiger is onschendbaar. Een aanval tegen hem/haar of het uitbreken van degelijke bescherming door het gastland, wordt aanzien als een ernstige belediging.


Als een van de twee ondertekenden partijen dit verdrag wil annuleren is het noodzakelijk een geschreven verklaring van de Raad, aan de andere partij af te geven. Eenzijdige annulatie van dit verdrag, in oorlogstijd, kan bezien worden als een vijandelijke daad. Wederzijdse annulatie in oorlogstijd is mogelijk. Dit verdrag kan veranderd worden, met goedkeuring van beide partijen.


Dit verdrag is geschreven in het Engels, het Nederlands en het Hongaars. De drie versies hebben dezelfde waarde en doeltreffendheid.

Getekend te Buda, in de Ambassade van Hongarije op 26 februari 1459.

In naam van het Graafschap Holland

Karande de Mérode de LigneKanselier Machteld van Eckhardt Connor
In naam van het Koninkrijk Hongarije:

Prince Naght d'Calme


Marquis Leutold d'Calme, KanselierVerdrag opgesteld en onderhandeld door Buitenlands Kanselier Markies Leutold d'Calme & Kanselier Machteld van Eckhardt Connor

Citaat :


Baráti és Diplomáciai Szerződés a Magyar Királyság és a Holland Megye között.


1. Barátság:

 1. Ezen szerződés aláírásával a Holland Megye és a Magyar Királyság kijelentenek egy életre szóló barátságot egymás között, illetve a legjobb közös munkára törekednek, melyek mindkét fél érdekei. Ez a barátság alapja, amely remélhetőleg örökké tart és kifejezett szándéka, hogy minden tőlük telhetőt megtesz mindkét fél egyaránt, hogy továbbra is fennmaradjon.

 2. A Magyar Királyság elismeri a Holland Megye függetlenségét és szuverenitását a Szent Német-Római Császárság (SPRING) részeként.
  A Holland Megye elismeri a Magyar Királyság függetlenségét és szuverenitását a Magyar-Horvát Királyság részeként.

 3. A Magyar Királyság és a Holland Megye megállapodnak abban, hogy elismerik a jogosan megválasztott Kamarák egymást, és nem fogják elismeri a bitorló Kamarákat, amelyek a hatalom elleni lázadással, s nem pedig választási folyamattal jöttek létre. Kivételt képez azon tény, ha a Kamara úgy dönt, hogy lemond, és szankcionált lázadással átadja a hatalmat.2. Diplomácia:

 1. A Magyar Királyság Nagykövetsége a Holland Megyében a Magyar Királyság szuverén területének minősül.
  A Holland Megye Nagykövetsége a Magyar Királyságban a Holland Megye szuverén területének minősül.

 2. A Holland Megye diplomáciai testületének tagjai a nádor, a kancellár, a nagykövet diplomáciai mentességet élveznek a Magyar Királyság egész területén.
  A Magyar Királyság diplomáciai testületének tagjai a nádor, a kormányzó, a nagykövet diplomáciai mentességet élveznek a Holland Megye egész területén.

 3. A Holland Megye nemkívánatos személynek nyilváníthatja a Magyar Királyság diplomáciai testületének tagjait, kivéve a nádort és a kormányzót. Ez a képviselő diplomáciai státuszának elvesztését eredményezi.
  A Magyar Királyság nemkívánatos személynek nyilváníthatja a Holland Megye diplomáciai testületének tagjait, kivéve a nádort és a kancellárt. Ez a képviselő diplomáciai státuszának elvesztését eredményezi.

 4. A Nagykövet diplomáciai mentességet élvez mindaddig, amíg nem követ el bűncselekményt, vagy amíg nem tanúsít provokáló viselkedést. Ebben a helyzetben egy hivatalos cserekérelmet kell küldeni a Követségnek, amelyet egy héten belül jóvá kell hagyni. A Nagykövet mindaddig élvezi jogkörét és végezheti feladatát, amíg a helyére más nem kerül.

 5. A diplomáciai mentesség egy szubjektív kiváltságos jogi helyzet, amely elismeri és garantálja néhány ember számára intézményi helyét és funkcióját. A mentelmi jog megszűnik a következő bűncselekmények elkövetésével:
  Nagy mennyiségű áru engedély nélküli vásárlása, rablás, városok és kastélyok elleni támadás esetén a befogadó megye területén. Ezek a bűnök feldolgozásra kerülnek, és a befogadó megye törvényei szerint kell megítélni.

 6. A Holland Megye lehetővé teszi a Magyar Királyság diplomáciai testületének szabad mozgását egész területén belül.
  A Magyar Királyság lehetővé teszi a Holland Megye diplomáciai testületének szabad mozgását egész területén belül.

 7. A Holland Megye elkötelezetten védi és segíti a Magyar Királyság diplomáciai testületét egész területén és minden helyzetben.
  A Magyar Királyság elkötelezetten védi és segíti a Holland Megye Diplomáciai Testületét egész területén és minden helyzetben.

 8. A diplomácia képviselőket sérthetetlennek tartják. Egy támadás ellene, vagy nem megfelelő védelme a fogadó országban súlyos szabálysértésnek számít a másik féllel szemben.


Ha bármelyik fél vissza kíván lépni a szerződéstől, akkor egy hivatalos nyilatkozatot kell tennie a Kamarának, békeidőben. A szerződés egyoldalú törlését háború idején ellenséges cselekménynek lehet tekinteni. A szerződést közös megegyezéssel lehet törölni háború idején. Ezt a szerződést közös megegyezéssel lehet megváltoztatni.

Ez a szerződés magyarul, hollandul és angolul íródott. Mindhárom verzió azonos értékeket és egyezményeket tartalmaz.Kelt. Budán, a Magyar Nagykövetségnél 1459. 02/26.


A Holland Megye nevében:

Nádor Karanda de Mérode de LigneKancellár Machteld van Eckhardt Connor
A Magyar Királyság nevében:

Prince Naght d'Calme
NádorMarquis Leutold d'Calme
Külügyi Nagykancellár
A szerződést elkészítette és megtárgyalta Marquis Leutold d’Calme, Külügyi Nagykancellár és Machteld van Eckhardt, Kancellár.

Citaat :


Friendship and Diplomatic Treaty between the Kingdom of Hungary and the County of Holland.


1. Friendship:
 1. By signing this treaty the County of Holland and the Kingdom of Hungary hereby declare a bond of friendship between each other and seek to work together in the best interest of both. It is the foundation for a friendship that will hopefully last forever and express the intention to do their best to continue it.

 2. The Kingdom of Hungary recognizes the County of Holland's independence and sovereignty, as part of Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicć (SRING).
  The County of Holland recognizes the Kingdom of Hungary's independence and sovereignty, as part of Hungarian-Croatian Kingdom.

 3. Hungary and Holland agree to recognize the rightfully elected Councils of each other and will refuse to recognize usurper Councils, that gain power through revolt and not the electoral process. An exception to this can be made if the Council decides to step down and transfer its power to another through a sanctioned revolt.2. Diplomacy:


 1. The Embassy of the Kingdom of Hungary in County of Holland is considered sovereign territory of the Kingdom of Hungary.
  The Embassy of the County of Holland in Kingdom of Hungary is considered sovereign territory of the County of Holland.

 2. The Diplomatic Corps of the County of Holland, composed by the Count, the Chancellor and the Ambassador, has diplomatic immunity on the whole territory belonging to the Kingdom of Hungary.
  The Diplomatic Corps of the Kingdom of Hungary, composed by Count, the Proconsul and the Ambassador, has diplomatic immunity on the whole territory belonging to the County of Holland.

 3. The County of Holland may declare a member of the Diplomatic Corps of the Kingdom of Hungary "persona non grata", except the Count and Proconsul. This leads to the loss of the status of diplomatic representative in the County of Holland.
  The Kingdom of Hungary may declare a member of the Diplomatic Corps of the County of Holland "persona non grata", except the Count and the Chancellor, This leads to the loss of the status of diplomatic representative in the Kingdom of Hungary

 4. The Ambassador has diplomatic immunity, as long as not committing a crime or not provoking aversion with behaviour. In this situation, a formal request of replacement will be sent to his home county , which must be approved within a week. An Ambassador remains in office until he is replaced. If the Ambassador has commited a crime, he will immediatly be removed from his office.

 5. Diplomatic immunity is a subjective legal situation privileged, recognized and guaranteed to some persons because of their institutional location and function. The effects of immunity, provide to be not processed for all crimes, except those provided by the following:
  The purchase of large quantities of goods on the territory of the host county without permission, the robbery, the assault on the Castle or on the cities. These crimes will be processed and be judged according to the laws of the host county.

 6. The County of Holland allows the free movement throughout its territory to the Diplomatic Corps of the Kingdom of Hungary.
  The Kingdom of Hungary allows the free movement throughout its territory to the diplomatic corps of the County of Holland.

 7. The County of Holland is committed to protecting and helping the Hungarian Diplomatic Corps in all of its territory and in any situation.
  The Kingdom of Hungary is committed to protecting and helping the Holland's Diplomatic Corps in all of its territory and in any situation.

 8. The diplomatic representative is considered inviolable. An attack against him or a failure to properly protected by the host county is a serious offence to the other.


If either party wishes to withdraw from this treaty, they may do so by an official statement from the Council, in a time of peace. Unilateral cancellation of the treaty, in time of war, can be viewed as a hostile act. The treaty can be cancelled by mutual consent in times of war. This treaty may be changed by mutual consent of both parties.

This treaty is written in Hungarian, Dutch and English. The three versions contain the same values and conventions.Signed in Buda, at the Embassy of Hungary on 26/02 1459.


On behalf of the County of Holland:

Countess Karanda de Mérode de LigneChancellor Machteld van Eckhardt Connor
On behalf of the Kingdom of Hungary:

Prince Naght d'Calme
CountMarquis Leutold d'Calme
Foreign Chancellor

Treaty drafted and negotiated by Foreign Chancellor Marquis Leutold d'Calme & Chancellor Lady Machteld van Eckhardt

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Vriendschaps- en Ambassadeurverdrag met Hongarije (feb 1459)
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: