Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Protocol voor het Hollandse leger

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Protocol voor het Hollandse leger   ma jul 02, 2012 10:08 pm

Citaat :
[rp]Protocol voor het Hollandse leger

Artikel 1: Algemeen 

Dit protocol geeft de basis voor de oprichting en handhaving van een leger ten tijde van oorlog(sdreiging). 

Artikel 2: Structuur 

2.1 Bevelhebbers 
De bevelhebbers kunnen een leger oprichten in naam van Holland en op bevel van de graaf. Zij worden gekozen door de Graaf van Holland en kunnen overleg plegen op het hoofdkwartier in het Kasteel van Den Haag. De kapitein is één van deze bevelhebbers. De Graaf van Holland kan hen op ieder moment weer ontheffen.

2.2 Militair Adviseurs 
De militair adviseurs zijn personen die staatspunten kunnen aanmaken voor het leger. 

2.3 Penningmeester 
De penningmeesters kunnen geld voor lonen ontvangen van de Raad via de bevelhebber, wanneer gewenst door de Raad van Holland. De bevelhebber stelt in zijn leger uit zijn betrouwbaarste manschappen de penningmeester aan. 

2.4 Logistiek Officier 
De logistieke officieren hebben als taak het dagelijks uitkeren van voedsel. Hiervoor licht hij dagelijks zijn bevelhebber in over de inhoud van de inventaris van het leger. De bevelhebber stelt in zijn leger uit zijn betrouwbaarste manschappen de logistiek officier aan. 

2.5 Pelotonscommandanten 
De pelotonscommandanten leiden en organiseren pelotons. Wanneer zij nog niet aangesloten zijn op het leger, dienen zij hun peloton, wanneer nodig, gereed te houden om zich aan te sluiten bij dit leger. De pelotonscommandant stuurt correspondentie van de bevelhebber, wanneer deze dit vraagt, door aan de leden van zijn peloton en licht de bevelhebber dagelijks in over wie er in zijn peloton zitten. 

Artikel 3: Stappenplan 

1: De graaf informeert een van de actieve bevelhebbers waar een leger dient te komen, met hoeveel man en wat het doel is. Hij geeft de baljuw en minister van handel de opdracht om voldoende geld (500 florijnen voor de oprichting, behalve in het geval dat de kapitein het leger opricht, en 20 florijnen per benodigde militair adviseur) beschikbaar te maken voor de bevelhebber. 
2: De graaf (eventueel in overleg met de bevelhebbers) wijst per stad een of meerdere contactpersonen aan, deze organiseren pelotons in hun stad, beantwoorden vragen of sturen ze door naar de graaf. Preferabel zijn de contactpersonen per stad de burgemeesters en mensen met voldoende kennis van zaken wat betreft het leger. 
3: Wanneer nodig, voegen de pelotons zich bij het leger. Vanaf dan dienen de pelotonscommandanten te zorgen dat iedereen in hun peloton blijft volgen. Preferabel houdt de Raad zelf bij wanneer het leger meer voedsel nodig heeft en stuurt de minister van handel voldoende in een mandaat aan de bevelhebber, maar de bevelhebber kan ook zelf vragen bij de Raad om voedsel. Het ligt geheel aan welke regeling de graaf wil treffen, zo ook voor loon voor soldaten. 
4: Het is van het grootste belang dat er tussen de graaf/Raad en de bevelhebber van een leger continu overleg plaatsvindt zodat voor beiden duidelijk is wat er gaande is en wat de bedoeling is. Vanaf dit moment zijn er geen concrete stappen meer aan te leveren en zal men zelf moeten beslissen wat het leger dient te doen.

Artikel 4: Vergoedingen

4.1 Oprichting leger 
Het oprichten van het leger kost 500fl. Indien de kapitein het leger opricht kost dit niets.

4.2 Aanmaken punten 
Het aanmaken van punten kost 20fl, dit telkens per 30 punten.

4.3 Loon Bevelhebber
De bevelhebber krijgt per dag het loon van 18fl.

4.4 Vergoeding soldaten 
Soldaten krijgen dagelijks voedsel voorzien in de vorm van brood of gierst.

4.5 Vergoeding zwaard en schild 
Indien tijdens gevechten het zwaard en/of schild breekt dan kan men hiervoor een vergoeding krijgen mits men bewijs voorlegt van het verlies. De vergoeding bedraagt de dagprijs van dat moment.

4.6 Vergoeding verlies statspunten 
Indien men tijdens gevechten gewond of zwaargewond geraakt kan men hiervoor een vergoeding krijgen. Bij voorlegging van bewijs zullen alle statspunten terugbetaald worden anders slechts 30 statspunten. De vergoeding bedraagt de dagprijs van dat moment.
[/rp]


Laatst aangepast door Alyssa op vr feb 06, 2015 10:04 am; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Protocol voor het Hollandse leger   ma jul 02, 2012 10:11 pm

Citaat :
[rp]

  Burgers van het Graafschap Holland,Bij dezen delen wij u de volgende wijzigingen aangaande het leger mede:OudBoek V: Militair Wetboek Opus 1: Organisatie van De Gulden Leeuwen Artikel 1: Algemeen

   1.1 De Gulden Leeuwen van Holland vormen het militaire orgaan van Holland. Zij staan in voor de algemene veiligheid van het Hollandse territorium, zijn burgers en de Raad. 1.2 De Officieren zijn het hoogst in rang binnen de Gulden Leeuwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hoge Officieren en Onderofficieren. Onder Hoge Officieren wordt verstaan:

    - Graaf - Commandant- Kapitein - Sergeant - Luitenant

   Onder Onderofficieren wordt verstaan:

    - Adjudant - Korporaal

   1.3  Het Hollands leger bestaat uit de Gulden Leeuwen en de Hollandse Garde.

  Artikel 2: De Generale Staf

   2.1 De Generale Staf bestaat uit zes leden:

    - Graaf van Holland - Commandant- Kapitein - Luitenant Hollandse Garde- Luitenant Gulden Leeuwen voor het Noordelijke district- Luitenant Gulden Leeuwen voor het Zuidelijke district

   2.2 De Graaf van Holland staat aan het hoofd van de Officieren van het leger van Holland. Hij staat in voor de militaire en diplomatieke koers van het Graafschap, welke zal gerespecteerd en nageleefd worden door het leger van Holland. De Graaf van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger te ontslaan, te promoveren of te degraderen. 2.3 De Kapitein is de hoogste Officier na de Graaf van Holland. Hij staat in voor de rekrutering en deelt voor de rest het takenpakket van de Commandant. De Kapitein van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger van Holland te ontslaan, te promoveren of te degraderen.2.4  De Commandant staat in voor de algemene verdediging van het Graafschap en het algemeen beheer van het Leger. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van orders van de Graaf en voor de coördinatie van de Garnizoenen. De Commandant heeft de mogelijkheid om elk lid te ontslaan, te promoveren of te degraderen. 2.4.1  De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen. 2.4.2 Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van de Gulden Leeuwen.2.4.3 De Commandant dient binnen 15 dagen na de verkiezing van een nieuwe Graaf van Holland laatstgenoemde trouw te zweren. Verzuim om hieraan te voldoen leidt tot ontheffing van de Commandant uit zijn functie.2.4.4 De Commandant kan verder uit zijn functie worden ontheven in de volgende gevallen:

    - Een motie van wantrouwen van de Raad van Holland, ondertekend door 8 Raadsleden, inclusief Graaf van Holland.- Een motie van wantrouwen van de Generale Staf, ondertekend door 3 Stafleden, inclusief de Kapitein.- Een motie van wantrouwen, gesteund door 30 militairen, inclusief de Kapitein.- Een vrijwillige ontslagname door de Commandant.

   2.4.5 Bij afwezigheid van de Kapitein neemt de Commandant de leiding over.2.5 De Luitenant heeft de leiding over zijn onderdeel van het leger en is verantwoordelijk voor diens organisatie. De Luitenant wordt benoemd door de Commandant. De Luitenant heeft de mogelijkheid om elk lid van zijn respectievelijke onderdeel te promoveren of te degraderen.2.5.1 De Luitenant voor het Noordelijke district is verantwoordelijk voor de steden Leiden, Haarlem en Amsterdam. 2.5.2 De Luitenant voor het Zuidelijke district is verantwoordelijk voor de steden Rotterdam, Utrecht en Heusden.

  Opus 2: De Globale Werking van de Gulden Leeuwen Artikel 1: Voorwaarden

   1.1 Elke meerderjarige inwoner van Holland kan zich inschrijven bij de Gulden Leeuwen. Zij dienen zich geregistreerd te hebben in een Hollandse stad, en moeten over een minimale fysieke conditie beschikken. [NRP: minimaal niveau 1, 20 spierkracht] 1.2 Elke Hollander die ingeschreven is bij de Gulden Leeuwen is een Soldaat en wordt toegewezen aan het Garnizoen van zijn stad. 1.3 Elke Soldaat dient na inschrijving een eed van trouw te zweren aan de Graaf van Holland. 1.4 De Soldaat dient het Militair Wetboek gelezen te hebben, zodat hij de werking van de Gulden Leeuwen kent.

  Artikel 2: Fundamentele Plichten van het Hollandse Leger

   2.1 Een Gulden Leeuw dient steeds de hiërarchie, zoals beschreven in Opus 1, te respecteren. 2.2 Een Gulden Leeuw dient orders van zijn oversten onmiddellijk te gehoorzamen. In geval van conflicterende orders geeft hij gehoor aan het order afkomstig van de Officier met de hoogste rang. 2.3 Een Gulden Leeuw zal nooit vertrouwelijke, strategische of economische informatie doorgeven aan derden. 2.4 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste informeren indien hij op verlof wil. Hij zal daarbij vermelden de verwachte vertrekdatum en verwachte datum van terugkeer. 2.5 Een Gulden Leeuw heeft het recht en de plicht om problemen met betrekking tot zijn functie te melden bij zijn directe overste. Indien het probleem bij zijn directe overste ligt, heeft hij het recht en de plicht de superieur van deze overste te contacteren. 2.6 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste eenmaal per maand berichten over zijn fysieke conditie.

  Artikel 3: Fundamentele Rechten van de Gulden Leeuwen

   3.1 Elke Gulden Leeuw heeft het recht zijn ontslag op eender welk moment in te dienen, behalve wanneer de Staat van Beleg is uitgeroepen. Zijn ontslag gaat in  zodra de Kapitein bericht heeft ontvangen. 3.2 Elke Gulden Leeuw heeft het recht toelichting te vragen aan zijn oversten bij verkregen orders. De Officier weigert de toelichting indien een andere wet daardoor overtreden wordt. 3.3 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om een overplaatsing aan te vragen bij de Generale Staf. 3.4 Elke Gulden Leeuw heeft recht op een minimumloon van 2 zakken gierst of 1 brood, ten tijde van een militaire operatie. Een erudiet burger zal een extra zak gierst ontvangen. 3.4.1 De betaling kan geschieden tijdens of na militaire activiteiten.3.5 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om hun afwezigheid te melden mits geldige reden.

  Artikel 4: Rangschikking van bevelen  

   4.1 De Generale Staf vaardigt orders uit in gemeenschappelijk overleg. Wanneer snelheid noodzakelijk is kan elk lid van de Generale Staf individueel orders uitvaardigen. 4.2 De te volgen orders worden door de Commandant gepubliceerd in Den Haag, waar de Luitenanten en Adjudanten van de verschillende garnizoenen deze kunnen raadplegen. Indien nodig zal er een tactisch overleg plaatsvinden. 4.3 Bij twijfel over de te volgen orders, dient een Gulden Leeuw steeds zijn directe meerdere onmiddellijk te raadplegen.

  Opus 3: De Gulden Leeuwen Artikel 1: Algemeen

   1.1 De Gulden Leeuwen is het legeronderdeel dat in Holland (IG) actief in actie komt bij een dreiging of noodsituatie. Over de acties van de Gulden Leeuwen zullen verslagen geschreven worden die zullen worden geplaatst op het plein van Den Haag. (ooc: Er zullen dus RP's op het subforum Graafschap Holland komen.)1.2 De Gulden Leeuwen bestaan uit de volgende Garnizoenen:

    - Het Garnizoen van Amsterdam- Het Garnizoen van Haarlem - Het Garnizoen van Leiden- Het Garnizoen van Rotterdam - Het Garnizoen van Utrecht- Het Garnizoen van Heusden


  Artikel 2: Rangen

   2.1 In een Garnizoen bestaan de volgende rangen:

    - Adjudant - Korporaal - Soldaat - Reservist

   2.2  De adjudant staat aan het hoofd van een Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor het goede verloop van de militaire oefeningen, van troepenbewegingen, en voor de opname van troepen in zijn Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor de militaire operaties van zijn troepen. 2.3 De korporaal staat aan het hoofd van een peloton. Hij is verantwoordelijk voor de leden van zijn peloton in geval van een militaire oefening of troepenbewegingen ten tijde van conflict. Op het terrein dient de korporaal leiding te geven aan zijn Soldaten. Hij ontvangt zijn instructies van een meerdere.2.4  De Soldaten vormen de basis van de Gulden Leeuwen.  2.5  De Reservisten zijn Soldaten die niet in actieve dienst treden, maar zich ten alle tijde daarvoor beschikbaar houden. Wanneer zij in effectieve dienst treden, gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als de Gulden Leeuwen van Holland. De Reservisten treden in dienst tijdens een staat van beleg.2.6  Elk Garnizoen beschikt over zijn eigen hiërarchie. Enkel in gevallen van nood of bij afwezigheden kan een Onderofficier een bevel geven aan Soldaten van een ander Garnizoen.2.7  De leden van elk Garnizoen organiseren zich in een gewapende groep of peloton aan de poorten van de stad. Elke Gulden Leeuw die deel uitmaakt van het Garnizoen van zijn stad dient zich hierbij aangesloten te hebben. 2.8 De adjudant van het Garnizoen staat in voor de algemene bezetting van een Garnizoen.

  Artikel 3: De Wapenkamer

   3.1 De Wapenkamer is de IG opslag van wapens in het Graafschap.3.1.1 De Wapenkamer wordt beheerd door de Sergeant, hij heeft de verantwoordelijkheid in deze.3.2 Leden van de Gulden Leeuwen kunnen in aanmerking komen voor wapens uit de Wapenkamer.

  Opus 4: De Hollandse Garde Artikel 1: Algemeen

   1.1De Hollandse Garde is een bijzonder onderdeel van de Gulden Leeuwen. Gardeleden nemen deel aan de activiteiten van de Gulden Leeuwen. De leden van de Hollandse Garde zijn de elite van het Hollandse leger, dit wil zeggen de buitengewoon verdienstelijke soldaten, officieren en anderen.1.2 De Graaf van Holland benoemt en ontslaat leden van de Hollandse Garde.1.3 Een Hollandse Garde lid moet over een blanco strafblad beschikken en gedoopt zijn volgens regels van het Aristotelisch geloof.1.4 De leider van de Hollandse Garde is de luitenant van de Hollandse Garde.1.4.1 De Luitenant van de Hollandse Garde is in de mogelijkheid leden van de Hollandse Garde te benoemen.1.5 Een Gardelid is aanwezig bij ceremonies en andere belangrijke gebeurtenissen in het graafschap. Hij draagt hier zorg voor de veiligheid van de Graaf en de Raad.

  Artikel 2: Rangen Hollandse garden

   Rangen in de Hollandse Garde:

    - Luitenant Hollandse Garde- Garde-Kornet (leider van de Garde Cavalerie)- Garde-Sergeant (leider van de Gardisten)- Gardist te paard (Gardelid van adel)- Gardist (gewoon lid van de Garde)


  NieuwProtocol voor het Hollandse legerArtikel 1: AlgemeenDit protocol geeft de basis voor de oprichting en handhaving van een leger ten tijde van oorlog(sdreiging).Artikel 2: Structuur2.1 BevelhebbersDe Bevelhebbers kunnen een leger oprichten in naam van Holland en op bevel van de Graaf. Zij worden gekozen door de Graaf van Holland en kunnen overleg plegen op het hoofdkwartier in het Kasteel van Den Haag. De kapitein is één van deze bevelhebbers. De Graaf van Holland kan hen op ieder moment weer ontheffen.2.2 Militair AdviseursDe Militair Adviseurs zijn personen die staatspunten kunnen aanmaken voor het leger.2.3 PenningmeesterDe Penningmeesters kunnen geld voor lonen ontvangen van de Raad via de Bevelhebber, wanneer gewenst door de Raad van Holland. De Bevelhebber stelt in zijn leger uit zijn betrouwbaarste manschappen de Penningmeester aan.2.4 Logistiek OfficierDe Logistieke Officieren hebben als taak het dagelijks uitkeren van voedsel. Hiervoor licht hij dagelijks zijn Bevelhebber in over de inhoud van de inventaris van het leger. De Bevelhebber stelt in zijn leger uit zijn betrouwbaarste manschappen de Logistiek Officier aan.2.5 PelotonscommandantenDe Pelotonscommandanten leiden en organiseren pelotons. Wanneer zij nog niet aangesloten zijn op het leger, dienen zij hun peloton, wanneer nodig, gereed te houden om zich aan te sluiten bij dit leger. De Pelotonscommandant stuurt correspondentie van de Bevelhebber, wanneer deze dit vraagt, door aan de leden van zijn peloton en licht de Bevelhebber dagelijks in over wie er in zijn peloton zitten.Artikel 3: Stappenplan1: De Graaf informeert een van de actieve bevelhebbers waar een leger dient te komen, met hoeveel man en wat het doel is. Hij geeft de Baljuw en Minister van Handel de opdracht om voldoende geld (500 florijnen voor de oprichting, behalve in het geval dat de Kapitein het leger opricht, en 20 florijnen per benodigde Militair Adviseur) beschikbaar te maken voor de Bevelhebber.2: De Graaf (eventueel in overleg met de Bevelhebbers) wijst per stad een of meerdere contactpersonen aan, deze organiseren pelotons in hun stad, beantwoorden vragen of sturen ze door naar de Graaf. Preferabel zijn de contactpersonen per stad de Burgemeesters en mensen met voldoende kennis van zaken wat betreft het leger.3: Wanneer nodig, voegen de pelotons zich bij het leger. Vanaf dan dienen de Pelotonscommandanten te zorgen dat iedereen in hun peloton blijft volgen. Preferabel houdt de Raad zelf bij wanneer het leger meer voedsel nodig heeft en stuurt de Minister van Handel voldoende in een mandaat aan de Bevelhebber, maar de Bevelhebber kan ook zelf vragen bij de Raad om voedsel. Het ligt geheel aan welke regeling de Graaf wil treffen, zo ook voor loon voor soldaten.4: Het is van het grootste belang dat er tussen de Graaf/Raad en de Bevelhebber van een leger continu overleg plaatsvindt zodat voor beiden duidelijk is wat er gaande is en wat de bedoeling is. Vanaf dit moment zijn er geen concrete stappen meer aan te leveren en zal men zelf moeten beslissen wat het leger dient te doen. Memorie van ToelichtingNa lang overleg dat meerdere raadstermijnen duurde, is besloten om een nieuw decreet in te stellen dat gemakkelijker en vooral duidelijker is. Niet langer is er een gehele bureaucratie nodig om een goed leger te organiseren. Het protocol in dit nieuwe decreet beschrijft de makkelijkste gang van zaken voor het leiden van een leger.Het oude Militaire Wetboek wordt daarom afgeschaft en er komt een decreet voor in de plaats.Getekend op de 22e dag van de maand juni van het jaar MCDXV,

[/rp]

Elchan schreef:
Citaat :
[rp]
Aan de inwoners van Holland,

  Met unanieme stemmen is het onderstaande Protocol voor het Hollandse Leger aangenomen. Dit protocol geeft de basis voor de oprichting en handhaving van een leger ten tijde van oorlog(sdreiging) en zorgt voor een standaardisering van de uit te keren vergoedingen aan de Hollandse soldaten en bevelhebbers bij onkosten, schade en verwondingen als gevolg van oorlog.


Was getekend op de dertiende dag van de eerste maand van het jaar des Heeres MCDLXIII te Den Haag,Elchan de Mérode van Amerongen
woordvoerder van de Raad van Holland
[/rp]
Citaat :
[rp]Protocol voor het Hollandse leger

Artikel 1: Algemeen 

Dit protocol geeft de basis voor de oprichting en handhaving van een leger ten tijde van oorlog(sdreiging). 

Artikel 2: Structuur 

2.1 Bevelhebbers 
De bevelhebbers kunnen een leger oprichten in naam van Holland en op bevel van de graaf. Zij worden gekozen door de Graaf van Holland en kunnen overleg plegen op het hoofdkwartier in het Kasteel van Den Haag. De kapitein is één van deze bevelhebbers. De Graaf van Holland kan hen op ieder moment weer ontheffen.

2.2 Militair Adviseurs 
De militair adviseurs zijn personen die staatspunten kunnen aanmaken voor het leger. 

2.3 Penningmeester 
De penningmeesters kunnen geld voor lonen ontvangen van de Raad via de bevelhebber, wanneer gewenst door de Raad van Holland. De bevelhebber stelt in zijn leger uit zijn betrouwbaarste manschappen de penningmeester aan. 

2.4 Logistiek Officier 
De logistieke officieren hebben als taak het dagelijks uitkeren van voedsel. Hiervoor licht hij dagelijks zijn bevelhebber in over de inhoud van de inventaris van het leger. De bevelhebber stelt in zijn leger uit zijn betrouwbaarste manschappen de logistiek officier aan. 

2.5 Pelotonscommandanten 
De pelotonscommandanten leiden en organiseren pelotons. Wanneer zij nog niet aangesloten zijn op het leger, dienen zij hun peloton, wanneer nodig, gereed te houden om zich aan te sluiten bij dit leger. De pelotonscommandant stuurt correspondentie van de bevelhebber, wanneer deze dit vraagt, door aan de leden van zijn peloton en licht de bevelhebber dagelijks in over wie er in zijn peloton zitten. 

Artikel 3: Stappenplan 

1: De graaf informeert een van de actieve bevelhebbers waar een leger dient te komen, met hoeveel man en wat het doel is. Hij geeft de baljuw en minister van handel de opdracht om voldoende geld (500 florijnen voor de oprichting, behalve in het geval dat de kapitein het leger opricht, en 20 florijnen per benodigde militair adviseur) beschikbaar te maken voor de bevelhebber. 
2: De graaf (eventueel in overleg met de bevelhebbers) wijst per stad een of meerdere contactpersonen aan, deze organiseren pelotons in hun stad, beantwoorden vragen of sturen ze door naar de graaf. Preferabel zijn de contactpersonen per stad de burgemeesters en mensen met voldoende kennis van zaken wat betreft het leger. 
3: Wanneer nodig, voegen de pelotons zich bij het leger. Vanaf dan dienen de pelotonscommandanten te zorgen dat iedereen in hun peloton blijft volgen. Preferabel houdt de Raad zelf bij wanneer het leger meer voedsel nodig heeft en stuurt de minister van handel voldoende in een mandaat aan de bevelhebber, maar de bevelhebber kan ook zelf vragen bij de Raad om voedsel. Het ligt geheel aan welke regeling de graaf wil treffen, zo ook voor loon voor soldaten. 
4: Het is van het grootste belang dat er tussen de graaf/Raad en de bevelhebber van een leger continu overleg plaatsvindt zodat voor beiden duidelijk is wat er gaande is en wat de bedoeling is. Vanaf dit moment zijn er geen concrete stappen meer aan te leveren en zal men zelf moeten beslissen wat het leger dient te doen.

Artikel 4: Vergoedingen

4.1 Oprichting leger 
Het oprichten van het leger kost 500fl. Indien de kapitein het leger opricht kost dit niets.

4.2 Aanmaken punten 
Het aanmaken van punten kost 20fl, dit telkens per 30 punten.

4.3 Loon Bevelhebber
De bevelhebber krijgt per dag het loon van 18fl.

4.4 Vergoeding soldaten 
Soldaten krijgen dagelijks voedsel voorzien in de vorm van brood of gierst.

4.5 Vergoeding zwaard en schild 
Indien tijdens gevechten het zwaard en/of schild breekt dan kan men hiervoor een vergoeding krijgen mits men bewijs voorlegt van het verlies. De vergoeding bedraagt de dagprijs van dat moment.

4.6 Vergoeding verlies statspunten 
Indien men tijdens gevechten gewond of zwaargewond geraakt kan men hiervoor een vergoeding krijgen. Bij voorlegging van bewijs zullen alle statspunten terugbetaald worden anders slechts 30 statspunten. De vergoeding bedraagt de dagprijs van dat moment.
[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Protocol voor het Hollandse leger
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Wetten van Holland-
Ga naar: