Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
OfficiŽle site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Vriendschaps- en juridisch en samenwerkingsverdrag Mercia

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Findecano-Saralonde

avatar

Man Aantal berichten : 3581
Leeftijd : 582
Woonplaats : Dordrecht (RP)
Registration date : 11-05-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burgraaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Vriendschaps- en juridisch en samenwerkingsverdrag Mercia   ma sep 24, 2012 10:43 pm

Citaat :
FRIENDSHIP AND CO-OPERATION TREATY BETWEEN THE COUNTY OF HOLLAND AND THE COUNTY OF MERCIA

Let it be known that by the creation of this treaty the Graafschap of Holland and the County of Mercia hereby declare a bond of friendship between each other and seek to work together in the best interests of both of their counties.

I. Friendship
With the creation and signing of this treaty, both Counties lay the foundations for a friendship that will hopefully last forever, and express the intention to do their best to continue it.

II. Recognition
The Counties of this treaty agree to recognize the rightfully elected Councils of each other and will refuse to recognize usurper Councils that gain power through revolt and not the electoral process. An exception to this can be made if the Council decides to step down and transfer its power to another through a sanctioned revolt.

III. Diplomatic Relations
For the improvement of diplomatic relations between the Counties involved in the treaty, each county agrees to accept an ambassador into its embassy from the other county as well as to try to send an ambassador back to the county.

IV. Trade
The Trade Ministers of both counties shall communicate with each other and express the needs of both counties, and will update each other as new needs arise. They will try their best to make trades possible between the two counties, but are not required to actually make a trade if it is not in both county's interests.

V. Cancellation and Amending
If either party wishes to withdraw from this treaty they may do so by an official statement from the Council to the other Council in a time of peace. Unilateral cancellation of the treaty in time of war can be viewed as a hostile act. The treaty can be cancelled by mutual consent in times of war.

This treaty may be changed by mutual consent of both parties.


Signed at the Embassy of Mercia, 22th of september 1460

Graafschap of Holland,

Chancellor of Holland, MichaŽl Flamendr von LŲwenberg
County of Mercia,

Chancellor of Mercia, Slon

Citaat :
VRIENDSCHAPS- EN SAMENWERKINGSVERDRAG TUSSEN HET GRAAFSCHAP HOLLAND EN HET GRAAFSCHAP MERCIA
Door de ondertekening van dit verdrag verklaren het Graafschap Holland en het Graafschap Mercia hierbij een verbond van vriendschap tussen beide en de wil om samen te werken in de beste intenties voor beide landen.

I. Vriendschap
Met de creatie en ondertekening van dit verdrag, leggen beide Graafschappen de grondslag voor een vriendschap die hopelijk voor eeuwig zal duren en uiten ze de wil om dit te verwezenlijken door inzet en samenwerking.

II. Erkenning
Beide ondertekende landen stemmen in om de rechtmatig verkozen raden van elkaar te erkennen. Ze zullen onrechtmatige raden, die de macht kregen door bestorming en niet door het democratische verkiezingssysteem, niet erkennen. Een uitzondering is mogelijk, wanneer de raad beslist een stap opzij te zetten en zijn macht overgeeft aan een ander raad, door middel van een erkende bestorming.

III. Diplomatische relaties
Om de diplomatische relaties tussen beide Graafschappen, betrokken bij dit verdrag, te bevorderen, aanvaarden ze beide een ambassadeur, in hun ambassade, van het andere land.

IV. Handel
De Ministers van Handel van beide Graafschappen zullen met elkaar communiceren en de noden van beide Graafschappen aankaarten en elkaar op de hoogte houden als nieuwe noden ontstaan. Ze zullen hun best doen om handel mogelijk te maken tussen beide Graafschappen maar zijn niet verplicht om een handel te maken als het niet in de beste interesse is van beide Graafschappen.

V. Annulering en wijziging
Indien een van beide partijen zich wenst terug te trekken uit dit verdrag is dit mogelijk door een officiŽle verklaring te geven van het ene graafschap aan het ander Graafschap in tijden van vrede. Eenzijdige annulering van het verdrag in tijden van oorlog zal gezien worden als een vijandige actie. Het verdrag kan geannuleerd worden in tijden van oorlog door wederzijdse instemming.

Dit verdrag kan gewijzigd worden door wederzijdse instemming van beide partijen.


Getekend op de ambassade van Mercia, 22e september 1460

Graafschap Holland,


Kanselier van Holland, MichaŽl Flamendr von LŲwenberg
Graafschap Mercia,

Kanselier van Mercia, Slon
Citaat :
Judicial Cooperation Treaty Between the Counties of Holland and Mercia

In their almighty wisdom, Findecano Saralonde Tailleur, Count of Holland, and Ellyria Meredith Tudor , Count of Mercia, wished to express their friendship by establishing a judicial treaty binding Mercia's and Holland's citizens to preserve that friendship over years.

Article I
1. Upon the signing of this Judicial treaty, the contracting parties agree that no one should flee from legal proceedings or attempt escape from his/her Count's authority on his/her lands.
2. A citizen accused in one or both counties must follow the laws and customs where the offence was committed.

Article II
1. If an accused person flees from a territory allied by this treaty in an attempt to flee justice, he will be either extradited or judged, by mutual agreement by duly appointed judicial authorities upon who's lands he was arrested. Concerning the mutual agreement, it implies a full cooperation between prosecutors and judges from both countries in order that the defendant receive a judgement he would have received if he hadn't fled. The accused should also be provided a competent defence council by the Country in which he was arrested.
2. The procedure will be the following:
- Indictment on demand by the County holding jurisdiction over the crime committed. Requesting County prosecutor will write the bill of indictment. Proof of Evidence against the accused will be required from the Requesting County to the responding County prior to posting of any indictment.
- The whole procedure is under the primary jurisdiction of the requesting county. The Local responding Judge will write the sentence, but will show motives of his decision following the law of the requesting duchy.
- Collaboration is required between juridical authorities from both counties in order to keep the laws of both the requesting and responding counties respected

Article III
1. Lords, their heirs, and successors are contractually obligated to respect the entire treaty. Disregard of any clause(s) within this treaty frees the other party of his commitment until a compensation is made/or agreements can be reached.
2. A unilateral cancellation of present treaty in a peacetime context should respect the following order, otherwise, it would be assumed as a hostile act and could lead to a response by the offended party.
3. To Cancel: A mail from the Count will be sent to the other Count, then an official and formal declaration will be published in the other duchy's Inn. Copies should be posted in the Embassies as well
4. Cancellation won't stop procedures already in progress between either duchy and will continue until judgement is rendered.
5. Any unilateral cancellation in a war situation will be assumed as a treason act and could lead to full retaliation
6. A full or partial rewriting of the treaty or even his cancellation can be decided by mutual consent.

Signed at the embassy of Mercia, 22th of september 1460

Graafschap of Holland,

Chancellor of Holland, MichaŽl Flamendr von LŲwenberg
County of Mercia,

Chancellor of Mercia, SlonCitaat :
Juridisch Samenwerkingsverdrag Tussen de Graafschappen Holland en Mercia
Findecano Saralonde Tailleur, Graaf van Holland, en Ellyria Meredith Tudor, Gravin van Mercia, wensen hun vriendschap op papier te stellen en een juridisch verdrag te maken dat de inwoners van Mercia en Holland bindt en de vriendschap door de jaren heen bewaard.

Artikel I
1. Door dit verdrag te ondertekenen, verklaren beide partijen dat niemand mag vluchten van rechtszaken of een poging ondernemen om te ontsnappen van de autoriteit van de Graaf/Gravin op zijn/haar landen.
2. Een inwoner beschuldigd in een of beide graafschappen moet de wetten en gebruiken volgen van het graafschap waar de misdaad gepleegd werd.

Artikel II
1. Als een persoon, die in staat van inbeschuldigingstelling staat, vriendschappelijk grondgebied, bevestigd door dit verdrag, probeert te ontvluchten in een poging om de justitie te ontvluchten, dan zal hij ofwel uitgeleverd, ofwel veroordeeld worden, via een wederzijds akkoord door de rechterlijke autoriteiten van het grondgebied waar de persoon werd aangehouden. Wat betreft het wederzijds akkoord, dit impliceert de volledige medewerking van de aanklagers en rechters van beide graafschappen in zulke mate dat de beklaagde een straf krijgt die hij ook zou gekregen hebben moest hij niet gevlucht zijn. De beklaagde moet ook een competente verdediging krijgen van het graafschap waarin hij werd gearresteerd.
2. De procedure zal de volgende zijn:
- Het graafschap waar de misdaad werd begaan zal de staat van inbeschuldigingstelling vragen. De vragende openbare aanklager zal de staat van inbeschuldigingstelling schrijven. Het bewijsmateriaal tegen de beklaagde moet overgemaakt worden van het vragende graafschap aan het antwoordende graafschap alvorens ook maar enige vorm van inbeschuldigingstelling geschreven wordt.
- De gehele procedure valt onder het rechtsgebied van het vragende graafschap . De locale antwoordende rechter zal een vonnis vellen, maar zal in zijn beslissing motieven tonen die gebaseerd zijn op de wetten van het vragende graafschap.
- Samenwerking tussen de rechterlijke autoriteiten van beide graafschappen is nodig om de wetten van zowel de vragende als de antwoordende graafschappen te respecteren.

Artikel III
1. Ieder lid van de raad, hun erfgenamen en opvolgers zijn verplicht dit verdrag volledig na te leven. Het negeren van een clausule/clausules van dit verdrag leidt tot het automatisch annuleren van dit verdrag bij het andere graafschap tot een compensatie kan betaald worden of akkoorden zijn gesloten.
2. Het unilateraal annuleren van dit verdrag in tijden van vrede moeten de volgende orde respecteren. Indien dit niet het geval is zal het annuleren beschouwd worden als een daad van agressie en zou dit tot een antwoord kunnen leiden van de benadeelde partij.
3. Om te annuleren: Een brief van de ene Graaf zal gezonden worden naar de andere, dan zal een officiŽle en formele verklaring volgen in het officiŽle forum van beide graafschappen. Een kopij moet ook gepost worden in beide ambassades.
4. Annulering van dit verdrag zal niet leiden tot het stoppen van procedures die reeds bezig zijn. Het verdrag zal in dit geval doorlopen tot het vonnis van desbetreffend(e) proces(sen) geveld is/zijn.
5. Elke unilaterale opzegging van dit verdrag zal beschouwd worden als een daad van verraad en kan dus tot daden van wraak leiden bij de andere partij.
6. Het volledig herschrijven, of gedeeltelijk herschrijven, van dit verdrag of zelf de annulering, kan beslist worden indien beide partijen toezeggen.

Getekend op de ambassade van Mercia, 22e september 1460

Graafschap Holland,

Kanselier van Holland, MichaŽl Flamendr von LŲwenbergGraafschap Mercia,

Kanselier van Mercia, Slon Williams


Terug naar boven Ga naar beneden
 
Vriendschaps- en juridisch en samenwerkingsverdrag Mercia
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: