Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Boek V: Militair Wetboek

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Gast
GastBerichtOnderwerp: Boek V: Militair Wetboek   do nov 22, 2007 10:45 am

Citaat :
Boek V: Militair Wetboek
Opus 1: Organisatie van De Gulden Leeuwen

Artikel 1: Algemeen
  1.1 De Gulden Leeuwen van Holland vormen het militaire orgaan van Holland. Zij staan in voor de algemene veiligheid van het Hollandse territorium, zijn burgers en de Raad.

  1.2 De Officieren zijn het hoogst in rang binnen de Gulden Leeuwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hoge Officieren en Onderofficieren. Onder Hoge Officieren wordt verstaan:
   - Graaf
   - Commandant
   - Kapitein
   - Sergeant
   - Luitenant

  Onder Onderofficieren wordt verstaan:
   - Adjudant
   - Korporaal

  1.3 Het Hollands leger bestaat uit de Gulden Leeuwen en de Hollandse Garde.


Artikel 2: De Generale Staf
  2.1 De Generale Staf bestaat uit zes leden:
   - Graaf van Holland
   - Commandant
   - Kapitein
   - Luitenant Hollandse Garde
   - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Noordelijke district
   - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Zuidelijke district


  2.2 De Graaf van Holland staat aan het hoofd van de Officieren van het leger van Holland. Hij staat in voor de militaire en diplomatieke koers van het Graafschap, welke zal gerespecteerd en nageleefd worden door het leger van Holland. De Graaf van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.3 De Kapitein is de hoogste Officier na de Graaf van Holland. Hij staat in voor de rekrutering en deelt voor de rest het takenpakket van de Commandant. De Kapitein van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger van Holland te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4 De Commandant staat in voor de algemene verdediging van het Graafschap en het algemeen beheer van het Leger. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van orders van de Graaf en voor de coördinatie van de Garnizoenen. De Commandant heeft de mogelijkheid om elk lid te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4.1 De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen.

  2.4.2 Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van de Gulden Leeuwen.

  2.4.3 De Commandant dient binnen 15 dagen na de verkiezing van een nieuwe Graaf van Holland laatstgenoemde trouw te zweren. Verzuim om hieraan te voldoen leidt tot ontheffing van de Commandant uit zijn functie.

  2.4.4 De Commandant kan verder uit zijn functie worden ontheven in de volgende gevallen:
   - Een motie van wantrouwen van de Raad van Holland, ondertekend door 8 Raadsleden, inclusief Graaf van Holland.
   - Een motie van wantrouwen van de Generale Staf, ondertekend door 3 Stafleden, inclusief de Kapitein.
   - Een motie van wantrouwen, gesteund door 30 militairen, inclusief de Kapitein.
   - Een vrijwillige ontslagname door de Commandant.


  2.4.5 Bij afwezigheid van de Kapitein neemt de Commandant de leiding over.

  2.5 De Luitenant heeft de leiding over zijn onderdeel van het leger en is verantwoordelijk voor diens organisatie. De Luitenant wordt benoemd door de Commandant. De Luitenant heeft de mogelijkheid om elk lid van zijn respectievelijke onderdeel te promoveren of te degraderen.

  2.5.1 De Luitenant voor het Noordelijke district is verantwoordelijk voor de steden Leiden, Haarlem en Amsterdam.

  2.5.2 De Luitenant voor het Zuidelijke district is verantwoordelijk voor de steden Rotterdam, Utrecht en Heusden.


Opus 2: De Globale Werking van de Gulden Leeuwen

Artikel 1: Voorwaarden

  1.1 Elke meerderjarige inwoner van Holland kan zich inschrijven bij de Gulden Leeuwen. Zij dienen zich geregistreerd te hebben in een Hollandse stad, en moeten over een minimale fysieke conditie beschikken. [NRP: minimaal niveau 1, 20 spierkracht]

  1.2 Elke Hollander die ingeschreven is bij de Gulden Leeuwen is een Soldaat en wordt toegewezen aan het Garnizoen van zijn stad.

  1.3 Elke Soldaat dient na inschrijving een eed van trouw te zweren aan de Graaf van Holland.

  1.4 De Soldaat dient het Militair Wetboek gelezen te hebben, zodat hij de werking van de Gulden Leeuwen kent.


Artikel 2: Fundamentele Plichten van het Hollandse Leger

  2.1 Een Gulden Leeuw dient steeds de hiërarchie, zoals beschreven in Opus 1, te respecteren.

  2.2 Een Gulden Leeuw dient orders van zijn oversten onmiddellijk te gehoorzamen. In geval van conflicterende orders geeft hij gehoor aan het order afkomstig van de Officier met de hoogste rang.

  2.3 Een Gulden Leeuw zal nooit vertrouwelijke, strategische of economische informatie doorgeven aan derden.

  2.4 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste informeren indien hij op verlof wil. Hij zal daarbij vermelden de verwachte vertrekdatum en verwachte datum van terugkeer.

  2.5 Een Gulden Leeuw heeft het recht en de plicht om problemen met betrekking tot zijn functie te melden bij zijn directe overste. Indien het probleem bij zijn directe overste ligt, heeft hij het recht en de plicht de superieur van deze overste te contacteren.

  2.6 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste eenmaal per maand berichten over zijn fysieke conditie.


Artikel 3: Fundamentele Rechten van de Gulden Leeuwen

  3.1 Elke Gulden Leeuw heeft het recht zijn ontslag op eender welk moment in te dienen, behalve wanneer de Staat van Beleg is uitgeroepen. Zijn ontslag gaat in zodra de Kapitein bericht heeft ontvangen.

  3.2 Elke Gulden Leeuw heeft het recht toelichting te vragen aan zijn oversten bij verkregen orders. De Officier weigert de toelichting indien een andere wet daardoor overtreden wordt.

  3.3 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om een overplaatsing aan te vragen bij de Generale Staf.

  3.4 Elke Gulden Leeuw heeft recht op een minimumloon van 2 zakken gierst of 1 brood, ten tijde van een militaire operatie. Een erudiet burger zal een extra zak gierst ontvangen.

  3.4.1 De betaling kan geschieden tijdens of na militaire activiteiten.

  3.5 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om hun afwezigheid te melden mits geldige reden.


Artikel 4: Rangschikking van bevelen
  4.1 De Generale Staf vaardigt orders uit in gemeenschappelijk overleg. Wanneer snelheid noodzakelijk is kan elk lid van de Generale Staf individueel orders uitvaardigen.

  4.2 De te volgen orders worden door de Commandant gepubliceerd in Den Haag, waar de Luitenanten en Adjudanten van de verschillende garnizoenen deze kunnen raadplegen. Indien nodig zal er een tactisch overleg plaatsvinden.

  4.3 Bij twijfel over de te volgen orders, dient een Gulden Leeuw steeds zijn directe meerdere onmiddellijk te raadplegen.


Opus 3: De Gulden Leeuwen

Artikel 1: Algemeen

  1.1 De Gulden Leeuwen is het legeronderdeel dat in Holland (IG) actief in actie komt bij een dreiging of noodsituatie. Over de acties van de Gulden Leeuwen zullen verslagen geschreven worden die zullen worden geplaatst op het plein van Den Haag. (ooc: Er zullen dus RP's op het subforum Graafschap Holland komen.)

  1.2 De Gulden Leeuwen bestaan uit de volgende Garnizoenen:
   - Het Garnizoen van Amsterdam
   - Het Garnizoen van Haarlem
   - Het Garnizoen van Leiden
   - Het Garnizoen van Rotterdam
   - Het Garnizoen van Utrecht
   - Het Garnizoen van Heusden

Artikel 2: Rangen
  2.1 In een Garnizoen bestaan de volgende rangen:
   - Adjudant
   - Korporaal
   - Soldaat
   - Reservist


  2.2 De adjudant staat aan het hoofd van een Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor het goede verloop van de militaire oefeningen, van troepenbewegingen, en voor de opname van troepen in zijn Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor de militaire operaties van zijn troepen.

  2.3 De korporaal staat aan het hoofd van een peloton. Hij is verantwoordelijk voor de leden van zijn peloton in geval van een militaire oefening of troepenbewegingen ten tijde van conflict. Op het terrein dient de korporaal leiding te geven aan zijn Soldaten. Hij ontvangt zijn instructies van een meerdere.

  2.4 De Soldaten vormen de basis van de Gulden Leeuwen.

  2.5 De Reservisten zijn Soldaten die niet in actieve dienst treden, maar zich ten alle tijde daarvoor beschikbaar houden. Wanneer zij in effectieve dienst treden, gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als de Gulden Leeuwen van Holland. De Reservisten treden in dienst tijdens een staat van beleg.

  2.6 Elk Garnizoen beschikt over zijn eigen hiërarchie. Enkel in gevallen van nood of bij afwezigheden kan een Onderofficier een bevel geven aan Soldaten van een ander Garnizoen.

  2.7 De leden van elk Garnizoen organiseren zich in een gewapende groep of peloton aan de poorten van de stad. Elke Gulden Leeuw die deel uitmaakt van het Garnizoen van zijn stad dient zich hierbij aangesloten te hebben.

  2.8 De adjudant van het Garnizoen staat in voor de algemene bezetting van een Garnizoen.


Artikel 3: De Wapenkamer
  3.1 De Wapenkamer is de IG opslag van wapens in het Graafschap.

  3.1.1 De Wapenkamer wordt beheerd door de Sergeant, hij heeft de verantwoordelijkheid in deze.

  3.2 Leden van de Gulden Leeuwen kunnen in aanmerking komen voor wapens uit de Wapenkamer.


Opus 4: De Hollandse Garde

Artikel 1: Algemeen

  1.1De Hollandse Garde is een bijzonder onderdeel van de Gulden Leeuwen. Gardeleden nemen deel aan de activiteiten van de Gulden Leeuwen. De leden van de Hollandse Garde zijn de elite van het Hollandse leger, dit wil zeggen de buitengewoon verdienstelijke soldaten, officieren en anderen.

  1.2 De Graaf van Holland benoemt en ontslaat leden van de Hollandse Garde.

  1.3 Een Hollandse Garde lid moet over een blanco strafblad beschikken en gedoopt zijn volgens regels van het Aristotelisch geloof.

  1.4 De leider van de Hollandse Garde is de luitenant van de Hollandse Garde.

  1.4.1 De Luitenant van de Hollandse Garde is in de mogelijkheid leden van de Hollandse Garde te benoemen.

  1.5 Een Gardelid is aanwezig bij ceremonies en andere belangrijke gebeurtenissen in het graafschap. Hij draagt hier zorg voor de veiligheid van de Graaf en de Raad.


Artikel 2: Rangen Hollandse garden

  Rangen in de Hollandse Garde:
   - Luitenant Hollandse Garde
   - Garde-Kornet (leider van de Garde Cavalerie)
   - Garde-Sergeant (leider van de Gardisten)
   - Gardist te paard (Gardelid van adel)
   - Gardist (gewoon lid van de Garde) • Gewijzigd door Lara Callisto Tailleur op 19 oktober 1457, Op 6. Artikel 5.1 aangepast
 • Gewijzigd door Lara Callisto Tailleur op 10 december 1457, Op 6, Artikel 4, 4.1
 • Gewijzigd door Lara Callisto Tailleur op 8 augustus 1458. Gehele boek gewijzigd en aangepast.
 • Gewijzigd door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 8 oktober 1459. Gehele boek gewijzigd en aangepast.
 • Gewijzigd door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 25 oktober 1459. Opus 1 artikels 2.5.1 en 2.5.2
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Boek V: Militair Wetboek   ma okt 19, 2009 10:31 am

Citaat :
Memorie van toelichting:

Het militair wetboek is ingrijpend gewijzigd. In de loop der tijd was de wettekst zeer gaan afwijken van de praktijksituatie. Al sinds geruime tijd voeren de Gulden Leeuwen geen patrouilles meer uit. Echter de regelingen omtrent de wedde waren nog altijd opgenomen. Deze zijn daarom nu geschrapt. Anders belangrijke zaken zoals de structuur van het leger, de rangen en de taken van de diverse betrokken personen zijn nu vastgelegd.
Verder zijn de bepalingen over de Hollandse Garde ingevoegd bij het militair wetboek. Vanwege de grote overeenkomsten tussen dit onderdeel en de Gulden Leeuwen is dit omwille van de overzichtelijkheid nu ook in dezelfde wet gevat.
Daarnaast is artikel 1a ingevoegd om meer duidelijkheid te geven over de structuur van het leger. Het Hollands Leger bestaat uit zowel de Gulden Leeuwen als het Hollands Elite Korps. Hoewel deze twee verwant zijn hebben zij een iets andere doelstelling. In de Gulden Leeuwen ligt de nadruk op het leven als militair en begeleiding tijdens ceremonieën (RP) en het Hollands Elite Korps richt zich op het beveiligen van het graafschap Holland. Men kan dus lid zijn van de Gulden Leeuwen, het Hollands Elite Korps of beide.


Citaat :
wijziging 13 september 1457

Memorie van toelichting:

De twee naast elkaar opererende legeronderdelen HEK en de Gulden Leeuwen gaan samenwerken. Dan vooral op bestuurlijk vlak.
Dit aangezien de structuur van beide onderdelen nagenoeg hetzelfde waren maar niet voldoende bezetting hadden.
Ook is er een kleine wijziging onder de soldaten van het voormalige HEK. Er zijn nu minder verschillende categorieën soldaten zodat duidelijk is welke opgeroepen dienen te worden in geval van nood.
Het leger van Holland zijn de Gulden Leeuwen. Zij zijn opgebouwd uit drie onderdelen waarvan het Elite Korps er één van is.

Bij gevolg is ook het Militair Wetboek gewijzigd. De indeling ervan is wat veranderd door de nieuwe toevoegingen.
Zo heeft de Generale Staf het deel voor de Militaire School toegevoegd. Ook is er nu een opus gewijd aan het HEK.
Dit is gedaan om het gehele militair wetboek te laten betrekken op het gehele leger.


Citaat :
wijziging 1 oktober 1457

Memorie van toelichting:

Opus 6 is aangevuld door een nieuwe wijziging binnen HEK.
Op deze manier zouden alle regels die voor HEK soldaten gelden te vatten zijn in Opus 6 van het militair wetboek.

Citaat :
Wijziging Militair wetboek

De Raad deelt mee dat de volgende wetswijziging heeft plaatsgevonden:
Citaat :

Oude artikel:
Citaat :
Boek V, opus 6 Artikel 5.1.

Indien er geen garantie is op de afgesproken uitbetaling zoals staat vermeld in Op. 6. Art. 4. is de militair niet verplicht tot het opvolgen van orders.

Nieuwe artikel:
Citaat :
Boek V, opus 6 Artikel 5.1.

Indien er geen garantie is op de afgesproken uitbetaling zoals staat vermeld in Op. 6. Art. 5. is de militair niet verplicht tot het opvolgen van orders.

Citaat :
Memorie van Toelichting

Er werd gewezen op een kleine fout in dit wetboek. De verwijzing waar voorheen artikel 4 stond moest artikel 5 zijn.

Getekend op 17 oktober van het Jaar des Herens 1457,An Mathilde van Eckhardt Connor


Citaat :
Wetswijziging Militair Wetboek

De Raad deelt de volgende wetswijziging in Boek V, Opus 6 mee:

Oud:
Citaat :
Artikel 4.

Het niet opvolgen van orders van een Bevelhebber, Commandant, Kapitein of Graaf van Holland word gezien als het verbreken van de verbintenis met het Hollands Elite Korps.

Artikel 4.1

Op het negeren van orders of ongeoorloofd gedrag staan sancties:
Bij een eerste overtreding een aantekening in zijn dossier.
Bij een tweede overtreding een extra aantekening in zijn dossier.
Bij een derde overtreding volgt oneervol ontslag.

Artikel 4.1.1.

Enkel de Commandant of de Graaf van Holland is bevoegd tot het schrappen van aantekeningen uit de dossiers.

Nieuw:
Citaat :
Artikel 4.

Op het negeren van orders of ongeoorloofd gedrag staan sancties:
Bij een eerste overtreding een aantekening in zijn dossier.
Bij een tweede overtreding volgt oneervol ontslag.

Artikel 4.1.

Enkel de Commandant of de Graaf van Holland is bevoegd tot het schrappen van aantekeningen uit de dossiers.

Citaat :
Memorie van toelichting:

Artikel 4 en artikel 4.1 waren tegenstrijdig aan elkaar. Daarom is het oude artikel 4 vervangen voor een nieuwe. Zo behoudt een militair de mogelijkheid op een tweede kans, indien hij niet aan de orders kan voldoen.
Getekend op 8 december van het Jaar des Herens 1457,


An Mathilde van Eckhardt Connor


[rp]Aankondiging

De raad deelt volgende wijziging mee:

Citaat :
Boek V: Militair Wetboek


Op. 1 : Militair Strafrecht

Artikel 1.

Onder militair wordt verstaan: een ieder die dienst heeft bij een onderdeel van de Gulden Leeuwen.

Artikel 1.2

Het Hollands leger bestaat uit de Gulden Leeuwen en zijn onderdelen; het Elite Korps en de Hollandse Garde. Het militair recht in dit wetboek is enkel van toepassing op de Gulden Leeuwen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 2.

Bij overtredingen zal het volgende schema van straffen worden aangehouden.

1. Een berisping, die gedurende een week in het dossier van de gestrafte vermeldt zal worden.
2. Een vermaning, die gedurende een maand in het dossier van de gestrafte vermeldt zal worden.
3. Een lichte straf, die permanent in het dossier van de gestrafte vermeldt zal worden. Tevens moet de gestrafte een taakstraf uitdienen.
4. Een zware straf, die permanent in het dossier van de gestrafte vermeldt zal worden. Tevens wordt de gestrafte op non-actief gezet tijdens de strafduur.
5. Een degradatie, die permanent in het dossier van de gestrafte vermeldt zal worden. Een degradatie is het terugzetten in rang van een militair.
6. Een zeer zware straf, waarbij de gestrafte militair wordt ontslagen uit het leger. Hij moet per direct het leger verlaten.

Artikel 3.

De bepalingen strafmaat:

1. Bij 2 berispingen, in een tijdsbestek van 6 maanden, zal de straf omgezet worden in een lichte straf.
2. Bij 2 vermaningen, in een tijdsbestek van 6 maanden, zal de straf worden omgezet in een zware straf
3. Bij 2 lichte straffen, in een tijdsbestek van 6 maanden zal de straf worden omgezet in een zware straf
4. Bij 2 zware straffen, in een tijdsbestek van 6 maanden, zal de straf worden omgezet in oneervol ontslag.

Artikel 2.

Iedere Officier kan een Militair berispen of vermanen, ongeacht de stationering van de Militair en/of Officier.

Artikel 2.1.

Berispingen en vermaningen kunnen enkel uitgedeeld worden bij verzuim van defensieve orders en het misbruik maken van titels.

Artikel 3.

Enkel de Commandant en Kapitein kunnen oneervol ontslag, lichte en zware straffen opleggen.


Op. 2 : Rechten en Plichten

Artikel 1.

Elke soldaat is verplicht eens in de drie weken een update van zijn Medisch Fiche door te geven aan zijn officier.

Artikel 2.

Een militair moet binnen 24 uur na een oproep paraat kunnen staan om activiteiten uit te voeren voor het leger, deze activiteiten hebben ten allen tijde voorrang op activiteiten buiten het leger.

Artikel 2.1.

Een militair heeft het recht om tijdens een activiteit afwezig te zijn, mits dit minimaal 48 uur van tevoren is aangegeven bij de Adjudant of de Korporaal van zijn Compagnie.

Artikel 2.2.

Elke militair heeft recht op (langdurig) verlof mits dit met goede argumentatie wordt aangevraagd bij de Kapitein.

Artikel 2.3.

Ongeoorloofde afwezigheid tijdens militaire activiteiten kunnen en zullen worden bestraft.

Artikel 3.

Een militair heeft ten alle tijde recht op een actieve en dienstdoende (onder)officier.

Artikel 3.1.

Mocht de (onder)officier zijn werk niet doen dan heeft de militair het recht om daarover een andere officier te contacteren, deze moet dit aankaarten bij de hoogste militaire autoriteit.

Artikel 3.2.

In geval van een inactieve (onder)officier heeft de Commandant of Kapitein het recht de (onder)officier per direct op non-actief te stellen in afwachting van zijn straf.

Artikel 4.

Iedereen binnen de Gulden Leeuwen kan in tijden van oorlog of gedurende de staat van beleg worden opgeroepen om mee te strijden.

Artikel 4.1.

Elke militair heeft recht op uitbetaling van een loon bestaande uit minimaal één brood of twee zakken gierst per dag in tijden van oorlog of gedurende de staat van beleg.

Artikel 4.2.

Op het negeren van orders in tijden van oorlog of gedurende de staat van beleg staat als straf een vermaning of een lichte straf, naar inzicht van de Commandant of Graaf. Conform het straffenschema uit Op. 1. art. 2.

Artikel 4.3.

Indien er geen garantie is op de afgesproken uitbetaling zoals staat vermeld in Op. 2. Art. 4.1. is de militair niet verplicht tot het opvolgen van orders.


Op. 3 : Rangen binnen de Gulden Leeuwen

Artikel 1.

De rangen zien er als volgt uit, van hoog naar laag gerankt;
Graaf, Kapitein, Commandant, Sergeant, Luitenant, Onderluitenant, Adjudant, Korporaal, Soldaat/Reservist, Rekruut.

Artikel 2.

Hoofdofficieren, de hoogste officieren van de Gulden Leeuwen zij coördineren het wel en wee van het leger.

Artikel 2.1

De Graaf is het feitelijk hoofd van het leger. Hij benoemt de Kapitein, Schout en Sergeant.

Artikel 2.2.

De Kapitein; de hoogste officier na de Graaf van Holland. Hij kan soldaten promoveren (of degraderen) indien aan de voorwaarden voldaan wordt. Hij heeft zitting en stemrecht in de Generale Staf. En beschikt over een vetorecht over alle voorstellen in de Generale Staf.
Hij controleert de administratie van de Commandant.
In oorlogstijden leidt hij verder het graafschappelijk leger waarvan het Elite Korps onderdeel uitmaakt. Zijn taken hierin bestaan uit het overleggen met de Graaf van Holland en leidinggeven op basis van zijn orders aan de officieren. Hij kan ook door de Graaf worden aangesteld als Bevelhebber van het IG leger. Bovendien onderhoudt hij met de Burgemeesters communicatie over de orders voor hun steden.
Geen minimum SP verplicht.

Artikel 2.3.

De Commandant; de Commandant is het verkozen, hoofd van het leger (in naam van de Graaf). Hij kan soldaten promoveren (of degraderen) indien aan de voorwaarden voldaan wordt. Hij heeft vetorecht over voorstellen in de Generale Staf. Daarnaast vervangt hij de Kapitein in de uitoefening van zijn taken op diens verzoek. Tevens is hij belast met de leiding over de gehele divisie Communicatie & Logistiek. Bovendien stuurt hij de Luitenanten aan en draagt er zorg voor dat deze hun taken voldoen. Hij is ook de enige binnen het Korps die leden kan ontslaan of promoveren. (Met uitzondering van de Graaf als hoogste autoriteit).
Hij beschikt over minimaal 151 SP, een zwaard en een schild.

Artikel 3.

De Luitenanten, Sergeant en Onderluitenanten zijn de officieren van de Gulden Leeuwen. Zij voeren de bevelen van de Hoofdofficieren uit en zorgen ervoor dat de lagere militairen hun werk doen en actief aanwezig zijn.

Artikel 3.1.

De Luitenant(en); de directe assistent van de Kapitein en Commandant. Zij voeren het bevel over een Kwartier. Bij afwezigheid van de Commandant en Kapitein, neemt één van de Luitenanten hun taken over tot een vervanger is aangeduid. Alleen de Commandant is bevoegd tot het benoemen van Luitenanten. Hij ziet er op toe dat de Onderluitenanten de administratie bijhouden van alle soldaten die tot het Elite Korps behoren. Hij is verplicht eens in de 2 weken een verslag te schrijven over de status van de soldaten in zijn Kwartier die onderdeel uitmaken van het Elite Korps, en deze te overhandigen aan de Sergeant of bij diens afwezigheid de Kapitein.
In oorlogstijd word hij geacht van IG adel te worden en een peloton te leiden.
Hij beschikt over minimaal 151 SP, een zwaard en een schild.

Artikel 3.2.

De Sergeant; de Sergeant licht de Commandant en Kapitein in over de te betalen soldijen. Hij licht ook de Schout in wie er leiders van de groepen zijn. De Sergeant beheert ook de wapenkamer en zorgt voor de vleesdistributie van het Elite Korps. Hij spoort de Luitenanten aan hun verslag tijdig bij hem in te leveren en brengt zelf verslag uit bij de Graaf over de stand van de wapenkamer.
Geen minimum SP verplicht.

Artikel 3.3.

De Onderluitenant(en); de directe assistent van de Luitenant. De Onderluitenant is verantwoordelijk voor de opleidingen van Rekruten en Soldaten binnen de Militaire School. Zowel zij die in tot het Elite Korps behoren als zij die dat (nog) niet doen.
Hij beschikt over minimaal 125 SP, een zwaard en een schild.

Artikel 4.

Onderofficieren vormen de uitvoerende macht van de Gulden Leeuwen. Zij staan het dichtst bij de soldaten en zien toe op het goede werk van hun compagnie of bataljon.

Artikel 4.1.

Adjudant(en); elke Adjudant zal het bevel dragen over maximaal 3 aangewezen compagnies. Dient als aanspreekpunt tussen de soldaten en de Generale Staf. Bovendien traint hij de soldaten en ziet toe dat de Korporaals de administratie bijhouden van alle soldaten die niet tot het Elite Korps behoren. Ziet toe op de activiteit en presentie van soldaten in zijn stad. (training, rekrutering, neerslaan van een rebellie, verzamelen van inlichtingen, bijhouden van de dossiers van de soldaten, enz.) Bij onaangekondigde afwezigheid van langer dan een maand dient hij hen terug te zetten tot Reservist.
Elke Adjudant zal worden opgenomen bij de Reservisten in het Elite Korps. Indien gewenst ook bij de Elite Soldaten.
Hij beschikt over minimaal 101 SP.

Artikel 4.2.

Korporaal(s); staan aan het hoofd van een compagnie. Zij assisteren de Adjudant bij zijn taken. De Adjudant benoemt, na goedkeuring van de Commandant, Korporaals.
Elke Korporaal met minimaal 101 SP zal worden opgenomen bij de Reservisten in het Elite Korps. Indien gewenst ook bij de Elite Soldaten.
Hij beschikt over minimaal 75 SP.


Op. 4 : Benoeming en ontslag van de Commandant

Artikel 1.

De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen.

Artikel 1.1.

Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van het Elite Korps.

Artikel 2.

De Commandant dient binnen 15 dagen na de verkiezing van een nieuwe Graaf van Holland laatstgenoemde trouw te zweren. Verzuim om hieraan te voldoen leidt tot ontheffing van de Commandant uit zijn functie.

Artikel 3.

De Commandant kan verder uit zijn functie worden ontheven in de volgende gevallen:
- Een motie van wantrouwen van de Raad van Holland, ondertekend door 8 Raadsleden, inclusief Graaf van Holland.
- Een motie van wantrouwen van de Generale Staf, ondertekend door 3 Stafleden, inclusief de Kapitein.
- Een motie van wantrouwen, gesteund door 30 militairen, inclusief de Kapitein.
- Een vrijwillige ontslagname door de Commandant.

Artikel 4.

Als de Commandant uit zijn functie is ontheven, handelt hij gedurende een termijn van zeven dagen lopende zaken af. Binnen dit termijn moet de Graaf van Holland in samenspraak met de Generale Staf een vervanger aanwijzen, hierbij heeft de Commandant geen stemrecht of vetorecht.


Op. 5 : De Generale Staf

Artikel 1.

De Generale Staf bestaat uit: de Graaf, de Commandant, de Kapitein, de Sergeant, de Luitenant(en) en de Onderluitenant(en).

Artikel 2.

Aan het hoofd van de Generale Staf staat de Commandant.

Artikel 3.

De Generale Staf is het hoogste besluitvormende orgaan van het leger. De Generale Staf besluit over voorstellen die de interne organisatie van het leger wijzigen, Voorstellen die een verandering vergen van het Militair Wetboek of gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie, buitenlandse betrekkingen of militaire kracht van het Graafschap Holland moeten goedgekeurd worden door de Raad van Holland.

Artikel 4.

De Generale Staf dient goedkeuring te verlenen voor het uitdelen van medailles. De uitreiking zelf wordt gedaan door de Graaf, Commandant of Kapitein.


Op. 6 : Het Hollands Elite Korps

Artikel 1.

Het Hollands Elite Korps zijn diegene van de Gulden Leeuwen die (IG) in actie komen wanneer er gevaar dreigt.

Artikel 2.

Elk soldaat van het Hollands Elite Korps dient eens in de maand een update te geven van zijn Medisch Fiche aan een officier.

Artikel 2.1

Elke reservist behoud het recht om op ieder moment op de lijst van Elite Soldaten geplaatst te worden, mits hij aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 2.2

Elke Elite Soldaat behoud het recht om op ieder moment op de lijst van reservisten geplaatst te worden, mits hij aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 3.

Elite Soldaten zijn verplicht de orders van de Graaf uit te voeren. Zowel defensieve als offensieve orders.

Artikel 3.1.

Reservisten zijn enkel verplicht defensieve orders uit te voeren.

Artikel 3.2.

Alle orders voor handelingen op Hollands grondgebied behoren tot de defensieve taken.
Alle orders voor handelingen op buiten Hollands grondgebied behoren tot de offensieve taken.

Artikel 4.

Op het negeren van orders of ongeoorloofd gedrag staan sancties:
Bij een eerste overtreding een aantekening in zijn dossier.
Bij een tweede overtreding volgt oneervol ontslag.

Artikel 4.1.

Enkel de Commandant of de Graaf van Holland is bevoegd tot het schrappen van aantekeningen uit de dossiers.

Artikel 4.2

Bij het geven van een waarschuwing die leidt tot een aantekening, kan de toegang tot de barakken worden ontzegd.

Artikel 5.

Elke militair heeft recht op uitbetaling van een loon bestaande uit minimaal één brood of twee zakken gierst per dag in tijden van oorlog of gedurende de staat van beleg. Lvl 3 en 4 krijgen nog een extra zak gierst toebedeelt.

Artikel 5.1.

Indien er geen garantie is op de afgesproken uitbetaling zoals staat vermeld in Op. 6. Art. 5. is de militair niet verplicht tot het opvolgen van orders.


Op. 7 : De Hollandse Garde

Artikel 1.

De Hollandse Garde is een bijzonder onderdeel van de Gulden Leeuwen. Gardeleden nemen deel aan de activiteiten van de Gulden Leeuwen. De leden van de Hollandse Garde zijn de elite van het Hollandse leger, dit wil zeggen de buitengewoon verdienstelijke soldaten, officieren en anderen.

Artikel 2.

De Graaf van Holland benoemt en ontslaat leden van de Hollandse Garde.

Artikel 3.

Een Hollandse Garde lid moet over een blanco strafblad beschikken en gedoopt zijn volgens regels van het Aristotelisch geloof, aangezien dit de officiële religie in het Graafschap Holland is.

Artikel 4.

De leider van de Hollandse Garde is de Graaf, maar hij kan de Kapitein of iemand van de Generale Staf benoemen tot Commandeur van de Hollandse Garde om de dagelijkse leiding waar te nemen.

Artikel 5.

Een lid van de Hollandse Garde mag geen misbruik maken van zijn status en positie in de maatschappij, als hij dit wel doet zal hij voor een jaar niet meer welkom zijn in het Leger van Holland.

Artikel 6.

Een Gardelid is aanwezig bij ceremonies en andere belangrijke gebeurtenissen in het graafschap. Hij draagt hier zorg voor de veiligheid van de Graaf en de Raad.

Artikel 7.

Rangen in de Hollandse Garde:

~ Gardist (gewoon lid van de Garde)
~ Gardist te paard (Gardelid van een hogere stand).
~ Garde-Sergeant (leider van de Gardisten)
~ Garde-Kornet (leider van de Garde Cavalerie)
~ Ondercommandeur (tweede hand van de Commandeur)
~ Commandeur (leider van de Hollandse Garde)

Artikel 7.1.

De Commandeur is bevoegd een elk lid van de Garde een hogere of lagere rang toe te kennen.


Op. 8 : De Militaire School

Artikel 1.

De structuur:

Artikel 1.1.

De Militaire School als geheel bestaat uit drie dependances respectievelijk, Kwartieren Noord, Midden en Zuid.

Artikel 1.2.

De staf van de Militaire School bestaat uit het hoofd en de Onderluitenanten.

Aan het hoofd van de Militaire school staat de Kapitein tezamen met de Commandant. Aan het hoofd van elke dependance staat de Onderluitenant van het desbetreffende Kwartier.

Artikel 1.3.

De lessen zullen gegeven worden door een door de staf goedgekeurde docent, dit kan ook de onderluitenant zelf zijn.


Artikel 2.

De rechten en plichten van de rekruten:

Artikel 2.1.

Elke rekruut is verplicht om deel te nemen aan de opleiding. Weigering om deel te nemen aan de opleiding resulteert in ontslag. Uitzondering hierop zijn zij die direct naar het Elite Korps gaan.

Artikel 2.2.

Elke rekruut dient de opleiding met een voldoende te behalen om toegelaten te worden als volwaardig lid van de Gulden Leeuwen. Uitzondering hierop zijn zij die direct naar het Elite Korps gaan.

Artikel 2.3.

De docent van een klas is een hogere in rang. De rekruut zal daarom zijn docent met gepaste respect dienen aan te spreken. Herhaaldelijk negeren van dit artikel kan resulteren in het beëindigen van de rekruut zijn opleiding gevolgd door ontslag.

Artikel 2.4.

Elke klas, en daarmee elke rekruut, heeft recht op een actieve docent. De staf heeft de taak er ten alle tijden voor te zorgen dat er een docent beschikbaar is.


Artikel 3.

De Opleiding:

Artikel 3.1.

Een opleiding in de militaire school duurt een maand. Gedurende de loop van de opleiding zullen alle aspecten van de Gulden Leeuwen bijgebracht worden.

Artikel 3.2.

De opleiding zal afgesloten worden met zowel een schriftelijk examen als een mondeling/fysiek tentamen.

Artikel 3.3.

Het schriftelijk examen zal bestaan uit vragen over de structuur van het leger, de rangen en functies, de uniformen, de Hollandse Garde en het Elite Korps, de medaillevereisten en het militair wetboek. Dit zal afgegeven worden door de docent of het hoofd van de dependance.

Artikel 3.4.

Het fysieke tentamen zal bestaan uit het uitvoeren van een aantal opdrachten op een trainingsveld, bekwaamheid met wapens, fysieke gesteldheid en het gebruik van de RP-regels. Bij dit examen zullen de Instructeur of Onderluitenant en de Commandant of Kapitein aanwezig zijn.

Artikel 3.5.

Beide tentamens wegen mee voor het eindcijfer, waarbij het fysieke tentamen zwaarder telt. Schriftelijk 40% en Fysiek 60%

Artikel 3.6.

Indien de rekruut niet slaagt voor de opleiding, krijgt hij de mogelijkheid om deze 2 keer te herkansen.

Artikel 3.6a

Indien de rekruut slaagt, zal hij benoemd worden tot volwaardig soldaat en ingedeeld worden in een compagnie.

Nieuwe wet:

Citaat :
Boek V: Militair Wetboek
Opus 1: Organisatie van De Gulden Leeuwen

Artikel 1: Algemeen
  1.1 De Gulden Leeuwen van Holland vormen het militaire orgaan van Holland. Zij staan in voor de algemene veiligheid van het Hollandse territorium, zijn burgers en zijn Raad.

  1.2 De Officieren zijn het hoogst in rang binnen de Gulden Leeuwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hoge Officieren en Onderfficieren. Onder Hoge Officieren wordt verstaan:

   - Graaf
   - Commandant
   - Kapitein
   - Sergeant
   - Luitenant


  Onder Onderofficieren wordt verstaan:

   - Sergeant
   - Adjudant
   - Korporaal


  1.3 Het Hollands leger bestaat uit de Gulden Leeuwen en zijn onderdelen; de Kelen Strijders, het Elite Korps en de Hollandse Garde.


Artikel 2: De Generale Staf
  2.1 De Generale Staf bestaat uit zes leden:

   - Graaf van Holland
   - Commandant
   - Kapitein
   - Luitenant Hollandse Garde
   - Luitenant Kelen Strijders
   - Luitenant Elite Korps


  2.2 De Graaf van Holland staat aan het hoofd van de Officieren van de Gulden Leeuwen van Holland. Hij staat in voor de militaire en diplomatieke koers van het Graafschap, welke zal gerespecteerd en nageleefd worden door de Gulden Leeuwen van Holland. De Graaf van Holland heeft de mogelijkheid om elke Gulden Leeuw te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.3 De Kapitein is de hoogste Officier na de Graaf van Holland. Hij staat in voor de rekrutering en deelt voor de rest het takenpakket van de Commandant. De Kapitein van Holland heeft de mogelijkheid om elke Gulden Leeuw te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4 De Commandant staat in voor de algemene verdediging van het Graafschap en het algemeen beheer van het Leger. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van orders van de Generale Staf, het beheer van de Militaire Academie en voor de coördinatie van de Garnizoenen. De Commandant heeft de mogelijkheid om elke Gulden Leeuw te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4.1 De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen.

  2.4.2 Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van het Elite Korps.

  2.4.3 De Commandant dient binnen 15 dagen na de verkiezing van een nieuwe Graaf van Holland laatstgenoemde trouw te zweren. Verzuim om hieraan te voldoen leidt tot ontheffing van de Commandant uit zijn functie.

  2.4.4 De Commandant kan verder uit zijn functie worden ontheven in de volgende gevallen:
   - Een motie van wantrouwen van de Raad van Holland, ondertekend door 8 Raadsleden, inclusief Graaf van Holland.
   - Een motie van wantrouwen van de Generale Staf, ondertekend door 3 Stafleden, inclusief de Kapitein.
   - Een motie van wantrouwen, gesteund door 30 militairen, inclusief de Kapitein.
   - Een vrijwillige ontslagname door de Commandant.


  2.4.5 Bij afwezigheid van de Kapitein neemt de Commandant de leiding over.

  2.5 De Luitenant heeft de leiding over zijn onderdeel van het leger en is verantwoordelijk voor diens organisatie. De Luitenant wordt benoemd door de Commandant. De Luitenant heeft de mogelijkheid om elk lid van zijn respectievelijke onderdeel te promoveren of te degraderen.


Opus 2: De Globale Werking van de Gulden Leeuwen van Holland

Artikel 1: Voorwaarden

  1.1 Elke meerderjarige inwoner van Holland kan zich inschrijven bij de Gulden Leeuwen. Zij dienen zich geregistreerd te hebben in een Hollandse stad, en moeten over een minimale fysieke conditie beschikken. [NRP: minimaal niveau 1, 20 spierkracht]

  1.2 Elke Hollander die ingeschreven is bij de Gulden Leeuwen is een Soldaat en wordt toegewezen aan het Garnizoen van zijn stad.

  1.3 Elke Soldaat dient na inschrijving een eed van trouw te zweren aan de Graaf van Holland.

  1.4 De Soldaat dient het Militair Wetboek gelezen te hebben, zodat hij de werking van de Gulden Leeuwen kent. Ook wordt de Soldaat na zijn aanmelding getoetst op de werking van het IG leger.


Artikel 2: Fundamentele Plichten van de Gulden Leeuwen

  2.1 Een Gulden Leeuw dient steeds de hiërarchie, zoals beschreven in Opus 1, te respecteren.

  2.2 Een Gulden Leeuw dient orders van zijn oversten onmiddellijk te gehoorzamen. In geval van conflicterende orders geeft hij gehoor aan het order afkomstig van de Officier met de hoogste rang.

  2.3 Een Gulden Leeuw zal nooit vertrouwelijke, strategische of economische informatie doorgeven aan derden.

  2.4 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste informeren indien hij op verlof wil. Hij zal daarbij vermelden de verwachte vertrekdatum en verwachte datum van terugkeer.

  2.5 Een Gulden Leeuw heeft het recht en de plicht om problemen met betrekking tot zijn functie te melden bij zijn directe overste. Indien het probleem bij zijn directe overste ligt, heeft hij het recht en de plicht de superieur van deze overste te contacteren.

  2.6 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste eenmaal per maand berichten over zijn fysieke conditie.


Artikel 3: Fundamentele Rechten van de Gulden Leeuwen

  3.1 Elke Gulden Leeuw heeft het recht zijn ontslag op eender welk moment in te dienen, behalve wanneer de Staat van Beleg is uitgeroepen. Zijn ontslag gaat in zodra de Kapitein bericht heeft ontvangen.

  3.2 Elke Gulden Leeuw heeft het recht toelichting te vragen aan zijn oversten bij verkregen orders. De Officier weigert de toelichting indien een andere wet daardoor overtreden wordt.

  3.3 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om een overplaatsing aan te vragen bij de Generale Staf.

  3.4 Elke Gulden Leeuw heeft recht op een minimumloon van 2 zakken gierst of 1 brood, ten tijde van een militaire operatie. Een erudiet burger zal een extra zak gierst ontvangen.

  3.5 Elke Gulden Leeuw heeft toegang tot de Militaire Academie en mag een opleiding volgen.

  3.6 Indien iemand een eerdere militaire opleiding heeft genoten kan hij bij de Generale Staf een aanvraag indienen om zijn diploma te valideren. Bij twijfel zal alsnog een test afgenomen worden.

  3.7 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om hun afwezigheid te melden mits geldige reden.


Artikel 4: Rangschikking van bevelen
  4.1 De Generale Staf vaardigt orders uit in gemeenschappelijk overleg. Wanneer snelheid noodzakelijk is kan elk lid van de Generale Staf individueel orders uitvaardigen.

  4.2 De te volgen orders worden door de Commandant gepubliceerd in Den Haag, waar de Luitenanten en Adjudanten van de verschillende garnizoenen deze kunnen raadplegen. Indien nodig zal er een tactisch overleg plaatsvinden.

  4.3 Bij twijfel over de te volgen orders, dient een Gulden Leeuw steeds zijn directe meerdere onmiddellijk te raadplegen.


Opus. 3 : Kelen Strijders

Artikel 1: Algemeen

  1.1De Kelen Strijders is het role play(RP) onderdeel van de Gulden Leeuwen. De leden nemen deel aan de rp activiteiten van de Gulden Leeuwen.

  1.2 De leider van de Kelen Strijders is de luitenant van de Kelen Strijders.

  1.3 De Kelen Strijders bestaan uit de volgende kwartieren en eenheden:

   - Kwartier Noord
   - Kwartier Midden
   - Kwartier Zuid
   - De Militaire RP Academie van Den Haag


Artikel 2: Rangen Kelen Strijders

  2.1 De hiërarchie in rangen is als volgt:

   - Luitenant Kelen Strijders
   - Adjudanten
   - Korporaals
   - Soldaten/Reservist
   - Rekruut


  2.2 Elke Adjudant zal het bevel dragen over maximaal 3 aangewezen compagnies. Hij dient als aanspreekpunt tussen de soldaten en de Luitenant. Bovendien traint hij de soldaten en ziet toe dat de Korporaals de administratie bijhouden van alle soldaten. Hij ziet toe op de activiteit en presentie van soldaten in zijn stad. (training, rekrutering, neerslaan van een rebellie, verzamelen van inlichtingen, bijhouden van de dossiers van de soldaten, enz.) Bij onaangekondigde afwezigheid van langer dan een maand dient hij hen terug te zetten tot Reservist.
  Elke Adjudant zal worden opgenomen bij de Reservisten in het Elite Korps.

  2.3 Korporaals staan aan het hoofd van een compagnie. Zij assisteren de Adjudant bij zijn taken. De Adjudant benoemt, na goedkeuring van de Commandant of Luitenant van de Kelen Strijders, Korporaals.
  Elke Korporaal met minimaal 101 SP zal worden opgenomen bij de Reservisten in het Elite Korps.


Artikel 3: De Militaire RP Academie van Den Haag

  3.1 De structuur van de Militaire School bestaat uit drie dependances respectievelijk, Kwartieren Noord, Midden en Zuid.

  3.1.1 De staf van de Militaire School bestaat uit de Commandant en de Luitenant van de Kelen Strijders.

  3.1.2 Aan het hoofd van elke dependance staat de adjudant van het desbetreffende Kwartier.

  3.1.3 De lessen zullen gegeven worden door een door de staf goedgekeurde docent, dit kan ook de adjudant zijn.

  3.2 Elke rekruut is verplicht om deel te nemen aan de opleiding. Weigering om deel te nemen aan de opleiding resulteert in ontslag.

  3.2.1 Elke rekruut dient de opleiding met een voldoende te behalen om toegelaten te worden als volwaardig lid van de Gulden Leeuwen.

  3.2.2 Elke klas, en daarmee elke rekruut, heeft recht op een actieve docent. De staf heeft de taak er ten alle tijden voor te zorgen dat er een docent beschikbaar is.

  3.3. Een opleiding in de militaire school duurt een maand. Gedurende de loop van de opleiding zullen alle aspecten van de Gulden Leeuwen bijgebracht worden. De opleiding zal afgesloten worden met zowel een schriftelijk examen als een mondeling/fysiek tentamen.

  3.3.1 Het schriftelijk examen zal bestaan uit vragen over de structuur van het leger, de rangen en functies, de uniformen, de Hollandse Garde en het Elite Korps, de medaillevereisten en het militair wetboek. Dit zal afgegeven worden door de docent of het hoofd van de dependance.

  3.3.2 Het fysieke tentamen zal bestaan uit het uitvoeren van een aantal opdrachten op een trainingsveld, bekwaamheid met wapens, fysieke gesteldheid en het gebruik van de RP-regels. Bij dit examen zullen de Instructeur of adjudant aanwezig zijn.

  3.3.3 Beide tentamens wegen mee voor het eindcijfer, waarbij het fysieke tentamen zwaarder telt. Schriftelijk 40% en Fysiek 60%. Wel moeten beide met een voldoende worden afgesloten.

  3.3.4 Indien de rekruut niet slaagt voor de opleiding, krijgt hij de mogelijkheid om deze 2 keer te herkansen.

  3.3.5 Indien de rekruut slaagt, zal hij benoemd worden tot volwaardig soldaat en ingedeeld worden in een compagnie.

  3.4 De Soldaten kunnen zich specialiseren in de volgende gevechtsstijlen, na een opleiding in de Militaire Academie:

   - Ridder
   - Lansier
   - Zwaardvechter
   - Piekenier
   - Boogschutter


Opus 4: Het Hollandse Elite Korps

Artikel 1: Algemeen

  1. Het Hollands Elite Korps zijn diegene van de Gulden Leeuwen die (IG) in actie komen wanneer er gevaar dreigt.

  1.2 De leider van het Hollandse Elite Korps is de Luitenant van het Hollandse Elite Korps.

  1.3 Het Hollandse Elite Korps bestaat uit de volgende Garnizoenen en eenheden:

   - Het Garnizoen van Amsterdam
   - Het Garnizoen van Rotterdam
   - Het Garnizoen van Leiden
   - Het Garnizoen van Utrecht
   - Het Garnizoen van Heusden
   - Het Garnizoen van Haarlem
   - De Militaire Academie van Den Haag


Artikel 2: Rangen Hollandse Elite

  2.1 In een Garnizoen bestaan de volgende rangen:

   - Adjudant
   - Korporaal
   - Soldaat
   - Reservist


  2.2 De adjudant staat aan het hoofd van een Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor het goede verloop van de militaire oefeningen, van troepenbewegingen, en voor de opname van troepen in zijn Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor de militaire operaties van zijn troepen. Hij heeft aan de Militaire Academie de Opleiding Krijgskunde afgerond. Hij heeft zich meester gemaakt van ten minste één leger gerelateerde kennis.

  2.3 De korporaal staat aan het hoofd van een peloton. Hij is verantwoordelijk voor de leden van zijn peloton in geval van een militaire oefening of troepenbewegingen ten tijde van conflict. Op het terrein dient de korporaal leiding te geven aan zijn Soldaten, en beslissingen te nemen in elke omstandigheid. Hij ontvangt zijn instructies van de adjudant. Hij heeft aan de Militaire Academie de Opleiding tot Officier afgerond.

  2.4 De Soldaten vormen de basis van het Hollandse Elite Korps.

  2.5 De Reservisten zijn Soldaten die niet in actieve dienst treden, maar zich ten allen tijde daarvoor beschikbaar houden. Wanneer zij in effectieve dienst treden, gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als de Gulden Leeuwen van Holland. De Reservisten treden enkel in dienst na een staat van beleg.

  2.6 Elk Garnizoen beschikt over zijn eigen hiërarchie. Enkel in gevallen van nood of bij afwezigheden kan een Officier een bevel geven aan Soldaten van een ander Garnizoen.

  2.7 De leden van elk Garnizoen organiseren zich in een gewapende groep of peloton aan de poorten van de stad. Elke Gulden Leeuw die deel uitmaakt van het Garnizoen van zijn stad dient zich hierbij aangesloten te hebben.

  2.8 De adjudant van het Garnizoen staat in voor de algemene bezetting van een Garnizoen.


Artikel 3: Militaire Academie
  3.1 De Militaire Academie bevindt zich in Den Haag, en kent de volgende opleidingen:

   - Specialisatie Wapenkunde
   - Opleiding tot Officier
   - Specialisatie Krijgskunde (Mogelijke specialisatie in een buitenlands gebied naar keuze)


  3.2 Aan het hoofd van de Militaire Academie staat de Commandant. De Commandant staat in voor de aanstelling van een Instructeur per opleiding, en de Militaire Bibliotheek. De Sergeant dient hem hierin te steunen.

  3.2.1 Een Instructeur wordt aangesteld door de Commandant, en staat in voor het beschikbaar stellen van zijn leerstof in de Militaire Bibliotheek, evenals het afnemen van examens. Hij heeft de mogelijkheid lessen in te stellen, al is dit geen verplichting..

  3.2.2 Elke opleiding zal bestaan uit een proefperiode van 1 maand, waarin de student zich op eigen tempo de opgegeven leerstof eigen maakt en de mogelijkheid heeft om vragen te stellen aan de Instructeur, waarna er een examen zal afgenomen worden. Zodra het examen bekend is, heeft de Instructeur zwijgplicht over de leerstof.

  3.2.3 Indien een opleiding succesvol afgerond wordt, zal de student een diploma van de Militaire Academie overhandigd krijgen.

  3.3 Er zijn toelatingseisen tot de opleidingen

   - Voor de Specialisatie Wapenkunde kunnen alle Soldaten zich inschrijven.
   - Voor de Opleiding tot Officier, dient een kandidaat minstens erudiet burger te zijn, en tenminste 1 leger gerelateerde kennis meester zijn.
   -Voor de Specialisatie Krijgskunde dient de kandidaat in het bezit te zijn van een diploma van Officier.


  3.4 Om in aanmerking te komen voor een diploma Gespecialiseerde Wapenkunde, dient de kandidaat op dag van zijn examen de volgende eindtermen te behalen:

   - Kennis van gevechtspunten
   - Fysieke training: de kandidaat moet een duidelijke verbetering [NRP: + 10 spierkracht] kunnen aantonen van zijn conditie
   - De kandidaat dient een verhandeling in te dienen over zijn gekozen specialisatie


  3.5 Om in aanmerking te komen voor een diploma Officier, dient de kandidaat op de dag van zijn examen de volgende eindtermen te behalen:

   - Een goede fysieke conditie [NRP: minimaal 150 spierkracht]
   - Gevorderde kennis over de werking van een leger
   - Gevorderde kennis van het Militair Wetboek  3.6 Om in aanmerking te komen voor een diploma Gespecialiseerde Krijgskunde, dient de kandidaat op de dag van zijn examen de volgende eindtermen te behalen:

   - Een uitstekende fysieke conditie [NRP: minimaal 200 spierkracht]
   - De kandidaat dient een verhandeling in te dienen over de Krijgskunde van het gebied van zijn specialisatie
   - Kennis over de militaire geschiedenis van HollandArtikel 4: De Wapenkamer
  4.1 De Wapenkamer is de IG opslag van wapens in het Graafschap.

  4.1.1 De Wapenkamer wordt beheerd door de Sergeant, hij heeft de verantwoordelijkheid in deze.

  4.2 Leden van het Hollandse Elite Korps kunnen in aanmerking komen voor wapens uit de Wapenkamer.Opus 5: De Hollandse Garde

Artikel 1: Algemeen

  1.1De Hollandse Garde is een bijzonder onderdeel van de Gulden Leeuwen. Gardeleden nemen deel aan de activiteiten van de Gulden Leeuwen. De leden van de Hollandse Garde zijn de elite van het Hollandse leger, dit wil zeggen de buitengewoon verdienstelijke soldaten, officieren en anderen.

  1.2 De Graaf van Holland benoemt en ontslaat leden van de Hollandse Garde.

  1.3 Een Hollandse Garde lid moet over een blanco strafblad beschikken en gedoopt zijn volgens regels van het Aristotelisch geloof, aangezien dit de officiële religie in het Graafschap Holland is.

  1.4 De leider van de Hollandse Garde is de luitenant van de Hollandse Garde.

  1.4.1 De Luitenant van de Hollandse Garde is in de mogelijkheid leden van de Hollandse Garde te benoemen.

  1.5 Een Gardelid is aanwezig bij ceremonies en andere belangrijke gebeurtenissen in het graafschap. Hij draagt hier zorg voor de veiligheid van de Graaf en de Raad.


Artikel 2: Rangen Hollandse garden

  Rangen in de Hollandse Garde:

   - Luitenant Hollandse Garde
   - Commandeur (Tweede hand van de Luitenant)
   - Garde-Kornet (leider van de Garde Cavalerie)
   - Garde-Sergeant (leider van de Gardisten)
   - Gardist te paard (Gardelid van een hogere stand)
   - Gardist (gewoon lid van de Garde)


Opus 6: Overtredingen

Artikel 1: Schema van straffen
  1.1 De Officier welke de overtreding van een Gulden Leeuw vaststelt, zal een aantekening maken in het dossier van de gestrafte.

  1.2 Een berisping, die gedurende een week in het dossier van de gestrafte vermeld zal worden.

  1.3 Een vermaning, die gedurende een maand in het dossier van de gestrafte vermeld zal worden.

  1.4 Een lichte straf, die permanent in het dossier van de gestrafte vermeld zal worden. Tevens moet de gestrafte een taakstraf uitdienen.

  1.5 Een zware straf, die permanent in het dossier van de gestrafte vermeld zal worden. Tevens wordt de gestrafte op non-actief gezet tijdens de strafduur.

  1.6 Een degradatie, die permanent in het dossier van de gestrafte vermeld zal worden. Een degradatie is het terugzetten in rang van een militair.

  1.7 Een zeer zware straf, waarbij de gestrafte militair wordt ontslagen uit het leger. Hij moet per direct het leger verlaten.

  1.8 Overtreding van de in Holland geldende wetten zal bestraft worden met de hoogste straf en een gerechtelijke procedure zal gestart worden.


Artikel 2: Strafmaat
  2.1 Indien een Gulden Leeuw zich schuldig maakt aan herhaaldelijke overtredingen, zullen straffen verzwaard worden volgens volgend schema:

   - Bij 2 berispingen, in een tijdsbestek van 6 maanden, zal de straf omgezet worden in een vermaning
   - Bij 2 vermaningen, in een tijdsbestek van 6 maanden, zal de straf worden omgezet in een lichte straf
   - Bij 2 lichte straffen, in een tijdsbestek van 6 maanden zal de straf worden omgezet in een zware straf
   - Bij 2 zware straffen, in een tijdsbestek van 6 maanden, zal de straf worden omgezet in oneervol ontslag


  2.2 De voorziene sancties zullen verzwaard worden in stijgende mate naar gelang de rang van de overtredende Gulden Leeuw.

Citaat :
Memorie van toelichting
Het volledige militaire wetboek is aangepast samen met de Generale Staf van het leger.
Dit om een wetboek te krijgen dat werkbaar is voor het leger en de raad.

Getekend op 7 augustus van het Jaar des Herens 1458,Alyssa Ciara Connor de Mérode,
Gravin van Holland[/rp]

[rp]Aankondiging

Burgers van Holland,

Hierbij laten we u weten dat er een hervorming van het Militair Wetboek heeft plaatsgevonden.
Het betreft een vereenvoudigde versie van het oude exemplaar.

Citaat :
Boek V: Militair Wetboek
Opus 1: Organisatie van De Gulden Leeuwen

Artikel 1: Algemeen
  1.1 De Gulden Leeuwen van Holland vormen het militaire orgaan van Holland. Zij staan in voor de algemene veiligheid van het Hollandse territorium, zijn burgers en de Raad.

  1.2 De Officieren zijn het hoogst in rang binnen de Gulden Leeuwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hoge Officieren en Onderofficieren. Onder Hoge Officieren wordt verstaan:
   - Graaf
   - Commandant
   - Kapitein
   - Sergeant
   - Luitenant

  Onder Onderofficieren wordt verstaan:
   - Adjudant
   - Korporaal

  1.3 Het Hollands leger bestaat uit de Gulden Leeuwen en de Hollandse Garde.


Artikel 2: De Generale Staf
  2.1 De Generale Staf bestaat uit zes leden:
   - Graaf van Holland
   - Commandant
   - Kapitein
   - Luitenant Hollandse Garde
   - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Noordelijke district
   - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Zuidelijke district


  2.2 De Graaf van Holland staat aan het hoofd van de Officieren van het leger van Holland. Hij staat in voor de militaire en diplomatieke koers van het Graafschap, welke zal gerespecteerd en nageleefd worden door het leger van Holland. De Graaf van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.3 De Kapitein is de hoogste Officier na de Graaf van Holland. Hij staat in voor de rekrutering en deelt voor de rest het takenpakket van de Commandant. De Kapitein van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger van Holland te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4 De Commandant staat in voor de algemene verdediging van het Graafschap en het algemeen beheer van het Leger. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van orders van de Graaf en voor de coördinatie van de Garnizoenen. De Commandant heeft de mogelijkheid om elk lid te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4.1 De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen.

  2.4.2 Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van de Gulden Leeuwen.

  2.4.3 De Commandant dient binnen 15 dagen na de verkiezing van een nieuwe Graaf van Holland laatstgenoemde trouw te zweren. Verzuim om hieraan te voldoen leidt tot ontheffing van de Commandant uit zijn functie.

  2.4.4 De Commandant kan verder uit zijn functie worden ontheven in de volgende gevallen:
   - Een motie van wantrouwen van de Raad van Holland, ondertekend door 8 Raadsleden, inclusief Graaf van Holland.
   - Een motie van wantrouwen van de Generale Staf, ondertekend door 3 Stafleden, inclusief de Kapitein.
   - Een motie van wantrouwen, gesteund door 30 militairen, inclusief de Kapitein.
   - Een vrijwillige ontslagname door de Commandant.


  2.4.5 Bij afwezigheid van de Kapitein neemt de Commandant de leiding over.

  2.5 De Luitenant heeft de leiding over zijn onderdeel van het leger en is verantwoordelijk voor diens organisatie. De Luitenant wordt benoemd door de Commandant. De Luitenant heeft de mogelijkheid om elk lid van zijn respectievelijke onderdeel te promoveren of te degraderen.

  2.5.1 De Luitenant voor het Noordelijke district is gelegerd in de steden Leiden, Haarlem en Amsterdam.

  2.5.2 De Luitenant voor het Zuidelijke district is gelegerd in de steden Rotterdam, Utrecht en Heusden.


Opus 2: De Globale Werking van de Gulden Leeuwen

Artikel 1: Voorwaarden

  1.1 Elke meerderjarige inwoner van Holland kan zich inschrijven bij de Gulden Leeuwen. Zij dienen zich geregistreerd te hebben in een Hollandse stad, en moeten over een minimale fysieke conditie beschikken. [NRP: minimaal niveau 1, 20 spierkracht]

  1.2 Elke Hollander die ingeschreven is bij de Gulden Leeuwen is een Soldaat en wordt toegewezen aan het Garnizoen van zijn stad.

  1.3 Elke Soldaat dient na inschrijving een eed van trouw te zweren aan de Graaf van Holland.

  1.4 De Soldaat dient het Militair Wetboek gelezen te hebben, zodat hij de werking van de Gulden Leeuwen kent.


Artikel 2: Fundamentele Plichten van het Hollandse Leger

  2.1 Een Gulden Leeuw dient steeds de hiërarchie, zoals beschreven in Opus 1, te respecteren.

  2.2 Een Gulden Leeuw dient orders van zijn oversten onmiddellijk te gehoorzamen. In geval van conflicterende orders geeft hij gehoor aan het order afkomstig van de Officier met de hoogste rang.

  2.3 Een Gulden Leeuw zal nooit vertrouwelijke, strategische of economische informatie doorgeven aan derden.

  2.4 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste informeren indien hij op verlof wil. Hij zal daarbij vermelden de verwachte vertrekdatum en verwachte datum van terugkeer.

  2.5 Een Gulden Leeuw heeft het recht en de plicht om problemen met betrekking tot zijn functie te melden bij zijn directe overste. Indien het probleem bij zijn directe overste ligt, heeft hij het recht en de plicht de superieur van deze overste te contacteren.

  2.6 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste eenmaal per maand berichten over zijn fysieke conditie.


Artikel 3: Fundamentele Rechten van de Gulden Leeuwen

  3.1 Elke Gulden Leeuw heeft het recht zijn ontslag op eender welk moment in te dienen, behalve wanneer de Staat van Beleg is uitgeroepen. Zijn ontslag gaat in zodra de Kapitein bericht heeft ontvangen.

  3.2 Elke Gulden Leeuw heeft het recht toelichting te vragen aan zijn oversten bij verkregen orders. De Officier weigert de toelichting indien een andere wet daardoor overtreden wordt.

  3.3 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om een overplaatsing aan te vragen bij de Generale Staf.

  3.4 Elke Gulden Leeuw heeft recht op een minimumloon van 2 zakken gierst of 1 brood, ten tijde van een militaire operatie. Een erudiet burger zal een extra zak gierst ontvangen.

  3.4.1 De betaling kan geschieden tijdens of na militaire activiteiten.

  3.5 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om hun afwezigheid te melden mits geldige reden.


Artikel 4: Rangschikking van bevelen
  4.1 De Generale Staf vaardigt orders uit in gemeenschappelijk overleg. Wanneer snelheid noodzakelijk is kan elk lid van de Generale Staf individueel orders uitvaardigen.

  4.2 De te volgen orders worden door de Commandant gepubliceerd in Den Haag, waar de Luitenanten en Adjudanten van de verschillende garnizoenen deze kunnen raadplegen. Indien nodig zal er een tactisch overleg plaatsvinden.

  4.3 Bij twijfel over de te volgen orders, dient een Gulden Leeuw steeds zijn directe meerdere onmiddellijk te raadplegen.


Opus 3: De Gulden Leeuwen

Artikel 1: Algemeen

  1.1 De Gulden Leeuwen is het legeronderdeel dat in Holland (IG) actief in actie komt bij een dreiging of noodsituatie. Over de acties van de Gulden Leeuwen zullen verslagen geschreven worden die zullen worden geplaatst op het plein van Den Haag. (ooc: Er zullen dus RP's op het subforum Graafschap Holland komen.)

  1.2 De Gulden Leeuwen bestaan uit de volgende Garnizoenen:
   - Het Garnizoen van Amsterdam
   - Het Garnizoen van Haarlem
   - Het Garnizoen van Leiden
   - Het Garnizoen van Rotterdam
   - Het Garnizoen van Utrecht
   - Het Garnizoen van Heusden

Artikel 2: Rangen
  2.1 In een Garnizoen bestaan de volgende rangen:
   - Adjudant
   - Korporaal
   - Soldaat
   - Reservist


  2.2 De adjudant staat aan het hoofd van een Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor het goede verloop van de militaire oefeningen, van troepenbewegingen, en voor de opname van troepen in zijn Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor de militaire operaties van zijn troepen.

  2.3 De korporaal staat aan het hoofd van een peloton. Hij is verantwoordelijk voor de leden van zijn peloton in geval van een militaire oefening of troepenbewegingen ten tijde van conflict. Op het terrein dient de korporaal leiding te geven aan zijn Soldaten. Hij ontvangt zijn instructies van een meerdere.

  2.4 De Soldaten vormen de basis van de Gulden Leeuwen.

  2.5 De Reservisten zijn Soldaten die niet in actieve dienst treden, maar zich ten alle tijde daarvoor beschikbaar houden. Wanneer zij in effectieve dienst treden, gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als de Gulden Leeuwen van Holland. De Reservisten treden in dienst tijdens een staat van beleg.

  2.6 Elk Garnizoen beschikt over zijn eigen hiërarchie. Enkel in gevallen van nood of bij afwezigheden kan een Onderofficier een bevel geven aan Soldaten van een ander Garnizoen.

  2.7 De leden van elk Garnizoen organiseren zich in een gewapende groep of peloton aan de poorten van de stad. Elke Gulden Leeuw die deel uitmaakt van het Garnizoen van zijn stad dient zich hierbij aangesloten te hebben.

  2.8 De adjudant van het Garnizoen staat in voor de algemene bezetting van een Garnizoen.


Artikel 3: De Wapenkamer
  3.1 De Wapenkamer is de IG opslag van wapens in het Graafschap.

  3.1.1 De Wapenkamer wordt beheerd door de Sergeant, hij heeft de verantwoordelijkheid in deze.

  3.2 Leden van de Gulden Leeuwen kunnen in aanmerking komen voor wapens uit de Wapenkamer.


Opus 4: De Hollandse Garde

Artikel 1: Algemeen

  1.1De Hollandse Garde is een bijzonder onderdeel van de Gulden Leeuwen. Gardeleden nemen deel aan de activiteiten van de Gulden Leeuwen. De leden van de Hollandse Garde zijn de elite van het Hollandse leger, dit wil zeggen de buitengewoon verdienstelijke soldaten, officieren en anderen.

  1.2 De Graaf van Holland benoemt en ontslaat leden van de Hollandse Garde.

  1.3 Een Hollandse Garde lid moet over een blanco strafblad beschikken en gedoopt zijn volgens regels van het Aristotelisch geloof.

  1.4 De leider van de Hollandse Garde is de luitenant van de Hollandse Garde.

  1.4.1 De Luitenant van de Hollandse Garde is in de mogelijkheid leden van de Hollandse Garde te benoemen.

  1.5 Een Gardelid is aanwezig bij ceremonies en andere belangrijke gebeurtenissen in het graafschap. Hij draagt hier zorg voor de veiligheid van de Graaf en de Raad.


Artikel 2: Rangen Hollandse garden

  Rangen in de Hollandse Garde:
   - Luitenant Hollandse Garde
   - Garde-Kornet (leider van de Garde Cavalerie)
   - Garde-Sergeant (leider van de Gardisten)
   - Gardist te paard (Gardelid van adel)
   - Gardist (gewoon lid van de Garde)


Citaat :
Memorie van toelichting

Er is gekozen om de Kelen Strijders (RP) en het Hollandse Elite Korps (IG) bij elkaar te voegen en één IG legeronderdeel te maken. Roleplay is dus slechts een bijkomende factor, de ingame veiligheid van Holland en de steden staat centraal. Opus 4 over het Hollandse Elite Korps is zodoende verwijderd.

De Hollandse Garde blijft geheel zoals die was, alleen de nummering is aangepast.

Verder is ook Opus 6 over overtredingen verwijderd, omdat dit nooit gebruikt is en er voldoende juridische middelen zijn om overtreders te bestraffen. Officieren kunnen gebruik maken van hun rang om personen te degraderen, wanneer nodig.

Opgemaakt op de 30e september van 1459Ursula Arienne de L'eau Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Boek V: Militair Wetboek   di okt 25, 2011 5:26 pm

Roentje schreef:
[rp]Aankondiging

Burgers van Holland,

De Graaf en zijn Raad hebben aangenomen, na raadpleging van de Raad van State een wijziging van Opus 1 van het Militair Wetboek.

Oud:
Citaat :
Boek V: Militair Wetboek
Opus 1: Organisatie van De Gulden Leeuwen

Artikel 1: Algemeen
  1.1 De Gulden Leeuwen van Holland vormen het militaire orgaan van Holland. Zij staan in voor de algemene veiligheid van het Hollandse territorium, zijn burgers en de Raad.

  1.2 De Officieren zijn het hoogst in rang binnen de Gulden Leeuwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hoge Officieren en Onderofficieren. Onder Hoge Officieren wordt verstaan:
   - Graaf
   - Commandant
   - Kapitein
   - Sergeant
   - Luitenant

  Onder Onderofficieren wordt verstaan:
   - Adjudant
   - Korporaal

  1.3 Het Hollands leger bestaat uit de Gulden Leeuwen en de Hollandse Garde.


Artikel 2: De Generale Staf
  2.1 De Generale Staf bestaat uit zes leden:
   - Graaf van Holland
   - Commandant
   - Kapitein
   - Luitenant Hollandse Garde
   - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Noordelijke district
   - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Zuidelijke district


  2.2 De Graaf van Holland staat aan het hoofd van de Officieren van het leger van Holland. Hij staat in voor de militaire en diplomatieke koers van het Graafschap, welke zal gerespecteerd en nageleefd worden door het leger van Holland. De Graaf van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.3 De Kapitein is de hoogste Officier na de Graaf van Holland. Hij staat in voor de rekrutering en deelt voor de rest het takenpakket van de Commandant. De Kapitein van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger van Holland te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4 De Commandant staat in voor de algemene verdediging van het Graafschap en het algemeen beheer van het Leger. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van orders van de Graaf en voor de coördinatie van de Garnizoenen. De Commandant heeft de mogelijkheid om elk lid te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4.1 De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen.

  2.4.2 Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van de Gulden Leeuwen.

  2.4.3 De Commandant dient binnen 15 dagen na de verkiezing van een nieuwe Graaf van Holland laatstgenoemde trouw te zweren. Verzuim om hieraan te voldoen leidt tot ontheffing van de Commandant uit zijn functie.

  2.4.4 De Commandant kan verder uit zijn functie worden ontheven in de volgende gevallen:
   - Een motie van wantrouwen van de Raad van Holland, ondertekend door 8 Raadsleden, inclusief Graaf van Holland.
   - Een motie van wantrouwen van de Generale Staf, ondertekend door 3 Stafleden, inclusief de Kapitein.
   - Een motie van wantrouwen, gesteund door 30 militairen, inclusief de Kapitein.
   - Een vrijwillige ontslagname door de Commandant.


  2.4.5 Bij afwezigheid van de Kapitein neemt de Commandant de leiding over.

  2.5 De Luitenant heeft de leiding over zijn onderdeel van het leger en is verantwoordelijk voor diens organisatie. De Luitenant wordt benoemd door de Commandant. De Luitenant heeft de mogelijkheid om elk lid van zijn respectievelijke onderdeel te promoveren of te degraderen.

  2.5.1 De Luitenant voor het Noordelijke district is gelegerd in de steden Leiden, Haarlem en Amsterdam.

  2.5.2 De Luitenant voor het Zuidelijke district is gelegerd in de steden Rotterdam, Utrecht en Heusden.

Nieuw:
Citaat :
Boek V: Militair Wetboek
Opus 1: Organisatie van De Gulden Leeuwen

Artikel 1: Algemeen
  1.1 De Gulden Leeuwen van Holland vormen het militaire orgaan van Holland. Zij staan in voor de algemene veiligheid van het Hollandse territorium, zijn burgers en de Raad.

  1.2 De Officieren zijn het hoogst in rang binnen de Gulden Leeuwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hoge Officieren en Onderofficieren. Onder Hoge Officieren wordt verstaan:
   - Graaf
   - Commandant
   - Kapitein
   - Sergeant
   - Luitenant

  Onder Onderofficieren wordt verstaan:
   - Adjudant
   - Korporaal

  1.3 Het Hollands leger bestaat uit de Gulden Leeuwen en de Hollandse Garde.


Artikel 2: De Generale Staf
  2.1 De Generale Staf bestaat uit zes leden:
   - Graaf van Holland
   - Commandant
   - Kapitein
   - Luitenant Hollandse Garde
   - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Noordelijke district
   - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Zuidelijke district


  2.2 De Graaf van Holland staat aan het hoofd van de Officieren van het leger van Holland. Hij staat in voor de militaire en diplomatieke koers van het Graafschap, welke zal gerespecteerd en nageleefd worden door het leger van Holland. De Graaf van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.3 De Kapitein is de hoogste Officier na de Graaf van Holland. Hij staat in voor de rekrutering en deelt voor de rest het takenpakket van de Commandant. De Kapitein van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger van Holland te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4 De Commandant staat in voor de algemene verdediging van het Graafschap en het algemeen beheer van het Leger. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van orders van de Graaf en voor de coördinatie van de Garnizoenen. De Commandant heeft de mogelijkheid om elk lid te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

  2.4.1 De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen.

  2.4.2 Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van de Gulden Leeuwen.

  2.4.3 De Commandant dient binnen 15 dagen na de verkiezing van een nieuwe Graaf van Holland laatstgenoemde trouw te zweren. Verzuim om hieraan te voldoen leidt tot ontheffing van de Commandant uit zijn functie.

  2.4.4 De Commandant kan verder uit zijn functie worden ontheven in de volgende gevallen:
   - Een motie van wantrouwen van de Raad van Holland, ondertekend door 8 Raadsleden, inclusief Graaf van Holland.
   - Een motie van wantrouwen van de Generale Staf, ondertekend door 3 Stafleden, inclusief de Kapitein.
   - Een motie van wantrouwen, gesteund door 30 militairen, inclusief de Kapitein.
   - Een vrijwillige ontslagname door de Commandant.


  2.4.5 Bij afwezigheid van de Kapitein neemt de Commandant de leiding over.

  2.5 De Luitenant heeft de leiding over zijn onderdeel van het leger en is verantwoordelijk voor diens organisatie. De Luitenant wordt benoemd door de Commandant. De Luitenant heeft de mogelijkheid om elk lid van zijn respectievelijke onderdeel te promoveren of te degraderen.

  2.5.1 De Luitenant voor het Noordelijke district is verantwoordelijk voor de steden Leiden, Haarlem en Amsterdam.

  2.5.2 De Luitenant voor het Zuidelijke district is verantwoordelijk voor de steden Rotterdam, Utrecht en Heusden.

Citaat :
Memorie van toelichting

Tekstuele aanpassing aan het Militair Wetboek, Opus 1. Dit werd de Raad gemeld door een opmerkzame burger.

Getekend op de 23e oktober van het jaar des Heerens 1459Roentje de Mérode Connor
Woordvoerder van de Raad van Holland
[/rp]

Citaat :
[rp]
  Burgers van het Graafschap Holland,

  Bij dezen delen wij u de volgende wijzigingen aangaande het leger mede:

  Oud schreef:
  Boek V: Militair Wetboek
  Opus 1: Organisatie van De Gulden Leeuwen

  Artikel 1: Algemeen
   1.1 De Gulden Leeuwen van Holland vormen het militaire orgaan van Holland. Zij staan in voor de algemene veiligheid van het Hollandse territorium, zijn burgers en de Raad.

   1.2 De Officieren zijn het hoogst in rang binnen de Gulden Leeuwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hoge Officieren en Onderofficieren. Onder Hoge Officieren wordt verstaan:
    - Graaf
    - Commandant
    - Kapitein
    - Sergeant
    - Luitenant

   Onder Onderofficieren wordt verstaan:
    - Adjudant
    - Korporaal

   1.3 Het Hollands leger bestaat uit de Gulden Leeuwen en de Hollandse Garde.


  Artikel 2: De Generale Staf
   2.1 De Generale Staf bestaat uit zes leden:
    - Graaf van Holland
    - Commandant
    - Kapitein
    - Luitenant Hollandse Garde
    - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Noordelijke district
    - Luitenant Gulden Leeuwen voor het Zuidelijke district


   2.2 De Graaf van Holland staat aan het hoofd van de Officieren van het leger van Holland. Hij staat in voor de militaire en diplomatieke koers van het Graafschap, welke zal gerespecteerd en nageleefd worden door het leger van Holland. De Graaf van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

   2.3 De Kapitein is de hoogste Officier na de Graaf van Holland. Hij staat in voor de rekrutering en deelt voor de rest het takenpakket van de Commandant. De Kapitein van Holland heeft de mogelijkheid om iedereen in het leger van Holland te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

   2.4 De Commandant staat in voor de algemene verdediging van het Graafschap en het algemeen beheer van het Leger. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van orders van de Graaf en voor de coördinatie van de Garnizoenen. De Commandant heeft de mogelijkheid om elk lid te ontslaan, te promoveren of te degraderen.

   2.4.1 De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen.

   2.4.2 Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van de Gulden Leeuwen.

   2.4.3 De Commandant dient binnen 15 dagen na de verkiezing van een nieuwe Graaf van Holland laatstgenoemde trouw te zweren. Verzuim om hieraan te voldoen leidt tot ontheffing van de Commandant uit zijn functie.

   2.4.4 De Commandant kan verder uit zijn functie worden ontheven in de volgende gevallen:
    - Een motie van wantrouwen van de Raad van Holland, ondertekend door 8 Raadsleden, inclusief Graaf van Holland.
    - Een motie van wantrouwen van de Generale Staf, ondertekend door 3 Stafleden, inclusief de Kapitein.
    - Een motie van wantrouwen, gesteund door 30 militairen, inclusief de Kapitein.
    - Een vrijwillige ontslagname door de Commandant.


   2.4.5 Bij afwezigheid van de Kapitein neemt de Commandant de leiding over.

   2.5 De Luitenant heeft de leiding over zijn onderdeel van het leger en is verantwoordelijk voor diens organisatie. De Luitenant wordt benoemd door de Commandant. De Luitenant heeft de mogelijkheid om elk lid van zijn respectievelijke onderdeel te promoveren of te degraderen.

   2.5.1 De Luitenant voor het Noordelijke district is verantwoordelijk voor de steden Leiden, Haarlem en Amsterdam.

   2.5.2 De Luitenant voor het Zuidelijke district is verantwoordelijk voor de steden Rotterdam, Utrecht en Heusden.


  Opus 2: De Globale Werking van de Gulden Leeuwen

  Artikel 1: Voorwaarden

   1.1 Elke meerderjarige inwoner van Holland kan zich inschrijven bij de Gulden Leeuwen. Zij dienen zich geregistreerd te hebben in een Hollandse stad, en moeten over een minimale fysieke conditie beschikken. [NRP: minimaal niveau 1, 20 spierkracht]

   1.2 Elke Hollander die ingeschreven is bij de Gulden Leeuwen is een Soldaat en wordt toegewezen aan het Garnizoen van zijn stad.

   1.3 Elke Soldaat dient na inschrijving een eed van trouw te zweren aan de Graaf van Holland.

   1.4 De Soldaat dient het Militair Wetboek gelezen te hebben, zodat hij de werking van de Gulden Leeuwen kent.


  Artikel 2: Fundamentele Plichten van het Hollandse Leger

   2.1 Een Gulden Leeuw dient steeds de hiërarchie, zoals beschreven in Opus 1, te respecteren.

   2.2 Een Gulden Leeuw dient orders van zijn oversten onmiddellijk te gehoorzamen. In geval van conflicterende orders geeft hij gehoor aan het order afkomstig van de Officier met de hoogste rang.

   2.3 Een Gulden Leeuw zal nooit vertrouwelijke, strategische of economische informatie doorgeven aan derden.

   2.4 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste informeren indien hij op verlof wil. Hij zal daarbij vermelden de verwachte vertrekdatum en verwachte datum van terugkeer.

   2.5 Een Gulden Leeuw heeft het recht en de plicht om problemen met betrekking tot zijn functie te melden bij zijn directe overste. Indien het probleem bij zijn directe overste ligt, heeft hij het recht en de plicht de superieur van deze overste te contacteren.

   2.6 Een Gulden Leeuw zal zijn directe overste eenmaal per maand berichten over zijn fysieke conditie.


  Artikel 3: Fundamentele Rechten van de Gulden Leeuwen

   3.1 Elke Gulden Leeuw heeft het recht zijn ontslag op eender welk moment in te dienen, behalve wanneer de Staat van Beleg is uitgeroepen. Zijn ontslag gaat in zodra de Kapitein bericht heeft ontvangen.

   3.2 Elke Gulden Leeuw heeft het recht toelichting te vragen aan zijn oversten bij verkregen orders. De Officier weigert de toelichting indien een andere wet daardoor overtreden wordt.

   3.3 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om een overplaatsing aan te vragen bij de Generale Staf.

   3.4 Elke Gulden Leeuw heeft recht op een minimumloon van 2 zakken gierst of 1 brood, ten tijde van een militaire operatie. Een erudiet burger zal een extra zak gierst ontvangen.

   3.4.1 De betaling kan geschieden tijdens of na militaire activiteiten.

   3.5 Elke Gulden Leeuw heeft het recht om hun afwezigheid te melden mits geldige reden.


  Artikel 4: Rangschikking van bevelen
   4.1 De Generale Staf vaardigt orders uit in gemeenschappelijk overleg. Wanneer snelheid noodzakelijk is kan elk lid van de Generale Staf individueel orders uitvaardigen.

   4.2 De te volgen orders worden door de Commandant gepubliceerd in Den Haag, waar de Luitenanten en Adjudanten van de verschillende garnizoenen deze kunnen raadplegen. Indien nodig zal er een tactisch overleg plaatsvinden.

   4.3 Bij twijfel over de te volgen orders, dient een Gulden Leeuw steeds zijn directe meerdere onmiddellijk te raadplegen.


  Opus 3: De Gulden Leeuwen

  Artikel 1: Algemeen

   1.1 De Gulden Leeuwen is het legeronderdeel dat in Holland (IG) actief in actie komt bij een dreiging of noodsituatie. Over de acties van de Gulden Leeuwen zullen verslagen geschreven worden die zullen worden geplaatst op het plein van Den Haag. (ooc: Er zullen dus RP's op het subforum Graafschap Holland komen.)

   1.2 De Gulden Leeuwen bestaan uit de volgende Garnizoenen:
    - Het Garnizoen van Amsterdam
    - Het Garnizoen van Haarlem
    - Het Garnizoen van Leiden
    - Het Garnizoen van Rotterdam
    - Het Garnizoen van Utrecht
    - Het Garnizoen van Heusden

  Artikel 2: Rangen
   2.1 In een Garnizoen bestaan de volgende rangen:
    - Adjudant
    - Korporaal
    - Soldaat
    - Reservist


   2.2 De adjudant staat aan het hoofd van een Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor het goede verloop van de militaire oefeningen, van troepenbewegingen, en voor de opname van troepen in zijn Garnizoen. Hij is verantwoordelijk voor de militaire operaties van zijn troepen.

   2.3 De korporaal staat aan het hoofd van een peloton. Hij is verantwoordelijk voor de leden van zijn peloton in geval van een militaire oefening of troepenbewegingen ten tijde van conflict. Op het terrein dient de korporaal leiding te geven aan zijn Soldaten. Hij ontvangt zijn instructies van een meerdere.

   2.4 De Soldaten vormen de basis van de Gulden Leeuwen.

   2.5 De Reservisten zijn Soldaten die niet in actieve dienst treden, maar zich ten alle tijde daarvoor beschikbaar houden. Wanneer zij in effectieve dienst treden, gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als de Gulden Leeuwen van Holland. De Reservisten treden in dienst tijdens een staat van beleg.

   2.6 Elk Garnizoen beschikt over zijn eigen hiërarchie. Enkel in gevallen van nood of bij afwezigheden kan een Onderofficier een bevel geven aan Soldaten van een ander Garnizoen.

   2.7 De leden van elk Garnizoen organiseren zich in een gewapende groep of peloton aan de poorten van de stad. Elke Gulden Leeuw die deel uitmaakt van het Garnizoen van zijn stad dient zich hierbij aangesloten te hebben.

   2.8 De adjudant van het Garnizoen staat in voor de algemene bezetting van een Garnizoen.


  Artikel 3: De Wapenkamer
   3.1 De Wapenkamer is de IG opslag van wapens in het Graafschap.

   3.1.1 De Wapenkamer wordt beheerd door de Sergeant, hij heeft de verantwoordelijkheid in deze.

   3.2 Leden van de Gulden Leeuwen kunnen in aanmerking komen voor wapens uit de Wapenkamer.


  Opus 4: De Hollandse Garde

  Artikel 1: Algemeen

   1.1De Hollandse Garde is een bijzonder onderdeel van de Gulden Leeuwen. Gardeleden nemen deel aan de activiteiten van de Gulden Leeuwen. De leden van de Hollandse Garde zijn de elite van het Hollandse leger, dit wil zeggen de buitengewoon verdienstelijke soldaten, officieren en anderen.

   1.2 De Graaf van Holland benoemt en ontslaat leden van de Hollandse Garde.

   1.3 Een Hollandse Garde lid moet over een blanco strafblad beschikken en gedoopt zijn volgens regels van het Aristotelisch geloof.

   1.4 De leider van de Hollandse Garde is de luitenant van de Hollandse Garde.

   1.4.1 De Luitenant van de Hollandse Garde is in de mogelijkheid leden van de Hollandse Garde te benoemen.

   1.5 Een Gardelid is aanwezig bij ceremonies en andere belangrijke gebeurtenissen in het graafschap. Hij draagt hier zorg voor de veiligheid van de Graaf en de Raad.


  Artikel 2: Rangen Hollandse garden

   Rangen in de Hollandse Garde:
    - Luitenant Hollandse Garde
    - Garde-Kornet (leider van de Garde Cavalerie)
    - Garde-Sergeant (leider van de Gardisten)
    - Gardist te paard (Gardelid van adel)
    - Gardist (gewoon lid van de Garde)


  Nieuw schreef:
  Protocol voor het Hollandse leger

  Artikel 1: Algemeen
  Dit protocol geeft de basis voor de oprichting en handhaving van een leger ten tijde van oorlog(sdreiging).

  Artikel 2: Structuur

  2.1 Bevelhebbers
  De Bevelhebbers kunnen een leger oprichten in naam van Holland en op bevel van de Graaf. Zij worden gekozen door de Graaf van Holland en kunnen overleg plegen op het hoofdkwartier in het Kasteel van Den Haag. De kapitein is één van deze bevelhebbers. De Graaf van Holland kan hen op ieder moment weer ontheffen.

  2.2 Militair Adviseurs
  De Militair Adviseurs zijn personen die staatspunten kunnen aanmaken voor het leger.

  2.3 Penningmeester
  De Penningmeesters kunnen geld voor lonen ontvangen van de Raad via de Bevelhebber, wanneer gewenst door de Raad van Holland. De Bevelhebber stelt in zijn leger uit zijn betrouwbaarste manschappen de Penningmeester aan.

  2.4 Logistiek Officier
  De Logistieke Officieren hebben als taak het dagelijks uitkeren van voedsel. Hiervoor licht hij dagelijks zijn Bevelhebber in over de inhoud van de inventaris van het leger. De Bevelhebber stelt in zijn leger uit zijn betrouwbaarste manschappen de Logistiek Officier aan.

  2.5 Pelotonscommandanten

  De Pelotonscommandanten leiden en organiseren pelotons. Wanneer zij nog niet aangesloten zijn op het leger, dienen zij hun peloton, wanneer nodig, gereed te houden om zich aan te sluiten bij dit leger. De Pelotonscommandant stuurt correspondentie van de Bevelhebber, wanneer deze dit vraagt, door aan de leden van zijn peloton en licht de Bevelhebber dagelijks in over wie er in zijn peloton zitten.

  Artikel 3: Stappenplan
  1: De Graaf informeert een van de actieve bevelhebbers waar een leger dient te komen, met hoeveel man en wat het doel is. Hij geeft de Baljuw en Minister van Handel de opdracht om voldoende geld (500 florijnen voor de oprichting, behalve in het geval dat de Kapitein het leger opricht, en 20 florijnen per benodigde Militair Adviseur) beschikbaar te maken voor de Bevelhebber.
  2: De Graaf (eventueel in overleg met de Bevelhebbers) wijst per stad een of meerdere contactpersonen aan, deze organiseren pelotons in hun stad, beantwoorden vragen of sturen ze door naar de Graaf. Preferabel zijn de contactpersonen per stad de Burgemeesters en mensen met voldoende kennis van zaken wat betreft het leger.
  3: Wanneer nodig, voegen de pelotons zich bij het leger. Vanaf dan dienen de Pelotonscommandanten te zorgen dat iedereen in hun peloton blijft volgen. Preferabel houdt de Raad zelf bij wanneer het leger meer voedsel nodig heeft en stuurt de Minister van Handel voldoende in een mandaat aan de Bevelhebber, maar de Bevelhebber kan ook zelf vragen bij de Raad om voedsel. Het ligt geheel aan welke regeling de Graaf wil treffen, zo ook voor loon voor soldaten.
  4: Het is van het grootste belang dat er tussen de Graaf/Raad en de Bevelhebber van een leger continu overleg plaatsvindt zodat voor beiden duidelijk is wat er gaande is en wat de bedoeling is. Vanaf dit moment zijn er geen concrete stappen meer aan te leveren en zal men zelf moeten beslissen wat het leger dient te doen.

  Memorie van Toelichting schreef:
  Na lang overleg dat meerdere raadstermijnen duurde, is besloten om een nieuw decreet in te stellen dat gemakkelijker en vooral duidelijker is. Niet langer is er een gehele bureaucratie nodig om een goed leger te organiseren. Het protocol in dit nieuwe decreet beschrijft de makkelijkste gang van zaken voor het leiden van een leger.

  Het oude Militaire Wetboek wordt daarom afgeschaft en er komt een decreet voor in de plaats.

  Getekend op de 22e dag van de maand juni van het jaar MCDXV,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Boek V: Militair Wetboek   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Boek V: Militair Wetboek
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Wetten van Holland :: Archief-
Ga naar: