Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
OfficiŽle site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Keizerlijk Groot Handvest van het SRING

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Romerio

avatar

Man Aantal berichten : 1947
Leeftijd : 36
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 12-08-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Keizerlijk Groot Handvest van het SRING   di okt 02, 2012 5:04 pm

Citaat :

  Groot Handvest van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicӕ
Preambule :Het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanisme, bekend als het S.R.I.N.G., is een Keizerrijk bestaande uit achttien provinciŽn, en drie Koninkrijken:

 • Duits Koninkrijk
  • Aartshertogdom Oostenrijk
  • Hertogdom Beieren
  • Markgraafschap Baden
  • Burggraafschap Neurenberg
  • Graafschap Augsburg
  • Graafschap WŁrttemberg

 • Koninkrijk Lotharingen
  • Graafschap van Savoyen
  • Hertogdom Lotharingen
  • Graafschap Franche-Comtť

 • Koninkrijk Celje

 • Hertogdom van Milaan
 • Hertogdom van Modena
 • Hertogdom Stiermarken

 • Prinsdom van Mainz

 • Graafschap Holland

 • Republiek Florence
 • Republiek Genua
 • Republiek Siena


Het Grote Handvest bepaalt de fundamentele gewoonten van het S.R.I.N.G. en biedt een geraamte voor de vaste instituten en processen.

Het Grote Handvest vestigt de tradities van het S.R.I.N.G. en bepaalt de normen om een geschikte impuls te geven in onze tijd.

Het Grote Handvest heeft de instemming en de steun gekregen de Grote Keizerlijke Vazalstaten [Punt 3.2.2.], en kan dus niet worden geamendeerd of ingetrokken worden zonder dezelfde procedure te volgen.


1 / Het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicӕ


Het S.R.I.N.G. is een kiesmonarchie. Onder het toezicht van het oog van de Almachtige kan iedere Keizerlijke ingezetene, man of vrouw, zijn of haar stem uitbrengen. De verkiezingsceremonie volgt de door de Grote Keizer Levan gegeven procedure.

De Heilige Roomse Keizer kan een man of een vrouw zijn. Geslacht beÔnvloed in niets het Keizerlijk Gezag.

De Heilige Roomse Keizer moet een ingezetene van het Keizerrijk zijn.

De Heilige Aristotelische Kerk is de staatsreligie van het S.R.I.N.G., en is erkend als Heilige Moeder. Verdere relaties tussen het Keizerrijk en de Kerk staan vast in een concordaat.

Het S.R.I.N.G. rust op zijn ProvinciŽn. Het is onderverdeeld in verschillende taalzones, die allen hun eigen gebruiken hebben, maar verenigd zijn onder het algemene gezag van de Heilige Roomse Keizer en de Keizerlijke Instituten.


2 / De Keizer


2.1 / Het Keizerlijk Gezag

Het Keizerlijk Gezag wordt direct gegeven aan de kandidaat die op een legitieme wijze de verkiezingen heeft gewonnen.

De Keizer regeert over het S.R.I.N.G. door de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke machten te verenigen in hemzelf.

De Keizer kan niet uit zijn functies worden gezet tenzij hij abdiceert, of overlijdt. De Keizer als persoon is dan ook onschendbaar en heilig.

Met de kroning verkrijgt de Keizer alle Keizerlijke bezittingen, inrichtingen en goederen.

De Keizer is waarborger van de soevereiniteit en de integriteit van het S.R.I.N.G. in alle verschillende en mogelijke domeinen, zoals veiligheid, economie, het land, de diplomatie en justitie.

De Keizer heeft de plicht zijn volk te beschermen en zijn vazallen bij te staan. Hij kan de Keizerlijke Vereniging der Edelen en hun vazallen bijeen roepen om het S.R.I.N.G. te beschermen.


2.2 / Rechten en Plichten

De Keizer heeft de plicht om over het S.R.I.N.G. te regeren, justitie te verzekeren en de volkeren van de door hem erkende Vazalstaten te beschermen en bij te staan.

De Keizer is de drager van de integriteit en de soevereiniteit van het S.R.I.N.G. Om dit te kunnen garanderen mag hij zijn vazallen vragen hem zonder enige restricties te helpen.

De Keizer is de ondersteuner van het Aristotelische geloof.

De Keizer moet worden gekroond door de Aristotelische kerk binnen een termijn van twee maanden na zijn verkiezing.

 • Uitvoerende macht:

  Dit is een domein van de Keizer.
  Hij maakt de beslissingen aangaande de regering van het S.R.I.N.G. Niemand kan zich tegen de Keizerlijke beslissingen verzetten zonder te worden beschouwd als vijand van de Kroon en daarvoor de sancties te moeten ondergaan.
  De Keizer is tevens de supreme leider van de legers van het Keizerrijk.

 • Wetgevende macht:

  Het woord van de Keizer is wet. Mocht het nodig zijn, kan de Keizer decreten in werking stellen. Zijn orders zijn geldig volgens de "modus operandi" [manier van werken] die in deze decreten zijn opgenomen.
  Orders van de Keizer die tegen het Grote Handvest ingaan zijn niet geldig.

 • Rechterlijke macht:

  De Keizer delegeert een gedeelte van zijn machten aan de gerechtelijke instituties van het Keizerrijk die zich verdelen in het Keizerlijk Gerechtelijk Hof en het Keizerlijk Hof der Edelen.
  Deze instituties vertegenwoordigen het Keizerlijk Gezag desalniettemin blijven zij aan hem verbonden.


De Keizer kan gratie verlenen.

De Keizer kan:
 • een van zijn vazallen tot misdadiger verklaren,
 • een ieder onderdaan van het S.R.I.N.G. tot verrader verklaren,
 • een ieder die de Kroon haar eer of soevereiniteit heeft aangetast tot vijand verklaren.


2.3 / De Regent van het S.R.I.N.G.

De Keizer heeft de mogelijkheid om een Regent van het S.R.I.N.G. te benoemen volgens zijn eigen wil en enkel en alleen tot het moment dat er een nieuwe Keizer is verkozen. De Regent moet een ingezetene van het S.R.I.N.G. zijn en inwonende van ťťn van de vazalstaten van de Kroon.

De Regent kan niet de titel van Keizerlijke Hoogheid claimen, tenzij hij de zelfde bloedlijn als de Keizer heeft.

De taak van de Regent is om de Keizer te assisteren. Hij is zijn eerste adviseur en dient in verscheidene keizerlijke instituties.

De Regent kan de Keizer ondersteunen, hem vertegenwoordigen bij officiŽle ceremonies of op diplomatieke missies.

De Regent kan een andere taak als Keizerlijk adviseur hebben, behalve de taak van woordvoerder. In de afwezigheid van de gekozen Regent of in geval van onbeschikbaarheid van de gekozen Regent, gaat het Regentschap van het S.R.I.N.G. Naar de Keizerlijke Woordvoerder.

De Regent, in afwezigheid van de Keizer, regeert over het S.R.I.N.G..
Als de Keizer komt te overlijden of niet in staat is te regeren, zal de Regent van het S.R.I.N.G. hem opvolgen en nieuwe Keizerlijke verkiezingen organiseren.

De Regent kan geen oorlog verklaren zonder toestemming van de Grote Imperial Vazalstaten maar kan de nodige maatregelen treffen om het Keizerlijke territorium te beschermen, wat de natuur van de bedreiging ook moge zijn.


2.4 / De Gemaal van de Keizer

De Gemaal van Keizer heeft geen uitvoerende machten binnen het S.R.I.N.G.

Deze vervult een Raadsplicht, net als de andere Edelen van het S.R.I.N.G.

De Keizer kan besluiten hem enige taken te verlenen, wat het ook zijn kan, om hem in zijn regering van het S.R.I.N.G. te assisteren.


3 / De Keizerlijke Instituten


Deze instituten helpen de Keizer om over het S.R.I.N.G. te regeren en hebben hun eigen procedures en regelgeving.


3.1 / De Keizerlijke Raad

De Keizerlijke Raad is de hoogste uitvoerende raad van het S.R.I.N.G.

De leden worden gekozen door de Heilige Roomse Keizer, die zelf beslist wie met wat voor ambt wordt belast of van welke ambt wordt ontslagen.

De Keizerlijke Raad verenigt de leiders van de verschillende taalzones.

Het bestaat uit:
  - De Heilige Roomse Keizer
  - De Keizerlijke Kanselier
  - De Keizerlijke Woordvoerder
  - De Keizerlijke Secretaris
  - De Keizerlijke Wapenkoning
  - De Keizerlijke Kamerling & Meester van de Keizerlijke FinanciŽn
  - De Keizerlijke Minister van Justitie
  - De Keizerlijke Maarschalk
  - De Keizerlijke Admiraal
  - De Keizerlijke Kerkelijke Adviseur
  - De Duitse Koning
  - De Koning van Lotharingen
  - De Graaf van Holland
  - De Hertog van Celje
  - De Vertegenwoordiger van Keizerlijk ItaliŽ
  - De Voorzitter van de Keizerlijke Rijksdag


Elke Keizerlijke raadsman heeft zijn eigen te beheren ambt, eventueel met een ondersteunende groep om hem heen.
De functies van de verschillende Keizerlijke ambten zijn omschreven in de handvesten of statuten die hieraan gerelateerd zijn.
De voorwaarden die vůůr het uitvoeren van dit Handvest van toepassing waren voor de verschillende ambten blijven geldig, desalniettemin, geen enkele toevoeging aan deze voorwaarden kan worden toegestaan zonder toestemming van de Keizer.
Aanvullende raadsmannen en ambten kunnen tijdelijk worden toegevoegd als dat nodig is.

3.2 / De Keizerlijke Rijksdag

De Keizerlijke Rijksdag is onderverdeeld in twee verschillende Kamers, de Kamer der Edelen, en de Kamer der Prinsen. De Rijksdag wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Keizerlijke Rijksdag, die tevens een zetel in de Keizerlijke Raad bezet.

3.2.1 De Kamer der Edelen

De Kamer der Edelen groepeert alle vazallen van de Heilige Roomse Keizer.

Deze Kamer heeft als hoofddoel om de vazallen van de Kroon, komende uit de verschillende taalzones, zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en hun eed van Consilium te voldoen.

De Lingua Franca is Engels en verplicht onder de leden, het gebruik van vertalers is toegestaan.

  Dit zijn de hoofdplichten van deze Kamer:

  - De eenheid van het Keizerrijk verzekeren
  - De mogelijke verbeteringen aan het Keizerrijk bediscussiŽren.


3.2.2 De Kamer der Prinsen / De Raad der Grote Keizerlijke Vazalstaten

De Kamer der Prinsen staat ook bekend als de Raad der Grote Keizerlijke Vazalstaten.

De Grote Keizerlijke Vazalstaten zijn de regerende Koningen, Prinsen, Hertogen en Graven van de Keizerlijke ProvinciŽn, die allen legitiem zijn verkozen. Tevens horen hierbij de Primaat en de Vice-Primaten van het Kerkelijk Concilie van het Heilig Roomse Rijk.
Zij behoren tot de principiŽle vazallen van de Heilige Roomse Keizer, en hebben dus een specifieke relatie met hem.

De Lingua Franca is Engels en verplicht onder de leden, het gebruik van vertalers is toegestaan.

Dit zijn de hoofdplichten van deze Kamer:
  - Het Keizerlijke Handvest bevestigen, aanpassen of afschaffen.
  - Wetten voorstellen aan de Keizer.
  - De Keizer adviseren aangaande de uitvoerbare te volgen regeringspolitiek van het Keizerrijk.
  - De relaties beheren voor het behoud van eenheid tussen de ProvinciŽn van het S.R.I.N.G.
  - Ontwikkeling van een voorgestelde lijn voor diplomatieke eenheid die de goedkeuring van de Keizer dient te verkrijgen.
  - Controleren dat de beslissingen van de Keizer niet tegenstrijdig zijn met dit Grote Handvest, en zo ja, deze annuleren dankzij een officiŽle stemming.


3.3 / De Keizerlijke Hofhouding

De Keizerlijke Hofhouding is het directe gevolg van de Heilige Roomse Keizer, aangaande al de niet-politieke kwesties.

De hoogwaardigheidsbekleders worden gekozen door de Heilige Roomse Keizer, gewoonlijk in samenspraak met de Gade de woordvoerder. Hij is de enige die hen kan ontslaan uit hun ambt, zonder daarvoor de reden bekend te maken.

De Keizerlijke Hofhouding wordt geleid door de Hofmeier die het leven van het Keizerlijk Paleis in Straatsburg regelt.

Dit zijn de hoogwaardigheidsbekleders van de Hofhouding:
  - De Hofmeier
  - De Keizerlijke Schenker.
  - De Keizerlijke Schildknaap.
  - De Groot Meester van de Keizerlijke Garderobe.
  - Het Hoofd van de Keizerlijke Escorte.
  - De Keizerlijke Kapelaan.
  - De Keizerlijke Mecenas.

Elke hoogwaardigheidsbekleder moet zijn missie respecteren, omschreven voor iedere ambt, door eigen statuten, en bij de wil en wensen van de huidige Heilige Roomse Keizer.


4 / De Keizerlijke Koninkrijken en ProvinciŽn


Het S.R.I.N.G. is opgebouwd uit ProvinciŽn en Koninkrijken. Deze hebben rechten en plichten.

4.1 / De Koninkrijken

Er zijn drie Koninkrijken binnen het S.R.I.N.G.: Het Koninkrijk Lotharingen, het Duitse Koninkrijk en het Koninkrijk Celje.

Deze Koninkrijken hebben specifieke en eigen Grondwetten, die hun institutionele systeem organiseren. De Keizer kan deze zelf aanpassen of met behulp van een Constitutioneel Assemblee. De Koninkrijken hebben ook het recht om zelf hun Grondwetten aan te passen zolang deze niet tegenstrijdig worden met de keizerlijke wet of met de hiŽrarchische orde.
De Koninkrijken van het Keizerrijk hebben een grote autonomie aangaande hun interne, economische en veiligheidszaken. In het geval van een crisis, kan het S.R.I.N.G. interveniŽren.

De keizerlijke wetten en de keizerlijke decreten staan ten alle tijden boven de grondwetten en wetten van de koninkrijken en provinciŽn van het S.R.I.N.G..

Alle Koninkrijken zijn kiesmonarchiŽn en directe vazallen van de Keizerlijke Kroon en kunnen niet gelijk worden gesteld aan de Heilige Roomse Keizer.

Het hoofddoel van de Koninkrijken is om de Keizerlijke organisatie te vergemakkelijken. De Koningen kunnen zich nooit meten aan de Keizer zonder te worden beschouwd als verraders van het Keizerrijk.

4.2 / De Keizerlijke ProvinciŽn

De Keizerlijke ProvinciŽn zijn de ware basis van het S.R.I.N.G.

De ProvinciŽn van het Keizerrijk hebben een grote autonomie aangaande hun interne, economische en veiligheidszaken. In het geval van een crisis, kan het S.R.I.N.G. interveniŽren.

De regerende Prinsen, Hertogen en Graven moeten op legitieme wijze worden verkozen, en hun eed van loyaliteit hebben afgelegd tegenover de Heilige Roomse Keizer of zijn vertegenwoordiger.


5 / Over Hoogverraad


Iedere actie die tegen het Keizerrijk, dit Handvest, de Keizer en/of de Keizerin; ieder verraad van staatsgeheim en iedere poging tot ťťn van deze misdaden zal worden beschouwd als Hoogverraad.

Als Hoogverraad tegen het Keizerrijk wordt ook beschouwd: het ondermijnen van het Keizerlijke Handvest, het beledigen van de Keizer op welke manier dan ook - geschreven of gesproken -, het niet beantwoorden van de vraag om hulp van het Keizerrijk, het niet erkennen van de Keizerlijke Instituten of zich er tegen verzetten, het op welke manier dan ook zo gedragen dat het het Keizerrijk schaadt, het verklaren van oorlog tegen het Keizerrijk of ťťn van de provincies, het lekken van geheimen of het steunen van verraders.

Hoogverraad en verraad tegen het Keizerrijk, de Keizer en/of de Keizerin, of dit Handvest zal worden bestraft door het Keizerlijk Gerechtelijk Hof en door de Keizerlijke Wapenkoning voor de heraldische zaken. De Keizer kan al het nodige inzetten om orde te herstellen in het Keizerrijk. De Keizer heeft het recht de Keizerlijke Ban uit te spreken tegen een ieder die Hoogverraad pleegt. De Ban is gelimiteerd tot een termijn van drie maanden.
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Keizerlijk Groot Handvest van het SRING
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Wetten van Holland-
Ga naar: