Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Statuten van het College der Hollandse Heraldiek

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Sybilla

avatar

Vrouw Aantal berichten : 606
Woonplaats : Alençon
Registration date : 08-08-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
102/255  (102/255)

BerichtOnderwerp: Statuten van het College der Hollandse Heraldiek   zo okt 11, 2009 6:20 pm

Citaat :
Keizerlijke Heraldiek der Hollandse provincies

  I. Proloog

   Artikel 1: De Keizerlijke Heraldiek der Hollandse provincies (KHH) is een onafhankelijk orgaan van de Keizerlijke Heraldiek (KH), dat instaat voor de Heraldiek in het Graafschap Holland.

   Artikel 2: Deze statuten zijn niet van beperkte duur en zullen enkel veranderd kunnen worden met akkoord van de relatieve meerderheid van het College der Hollandse Heraldiek (CHH) en de Keizerlijke Heraut van Holland.


  II. Samenstelling

   Artikel 1: Teneinde van het KHH een goedwerkende en eerlijke instantie te maken, is het samengesteld uit meerdere personen: de Keizerlijke Heraut van Holland, de Hollandse herauten en hun eventuele persevanten en de rechtmatig verkozen Graaf of Gravin van Holland. Genaamd het College der Hollandse Heraldiek (CHH)

   Artikel 2: De Heraut van de TO mag, na stemming, zitting nemen in het CHH. Hij mag aan discussies deelnemen, maar bezit geen stemrecht. Hij moet in Holland woonachtig zijn.

   Artikel 3: Het CHH wordt voorgezeten door de Keizerlijke Heraut van Holland.


  III. Over de procedures en stemmingen binnen het College der Hollandse Heraldiek

   Artikel 1: Gezien de Keizerlijke Heraut van Holland het CHH voorzit, is enkel hij gemachtigd een stemming te openen.

   Artikel 2: De stemmingen in het CHH zullen 7 dagen duren. In die tijd zal ieder lid moeten stemmen, op straffe van nietigverklaring van de stem van het lid dat zijn stem te laat uitbracht. De Keizerlijke Heraut van Holland kan steeds zijn vetorecht toepassen.

   Artikel 3: Elk lid van het CHH heeft recht op één stem.

   Artikel 4: Indien de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn een aantal personen in de adelstand wil verheffen, moet hij hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Een dossier zal moeten worden opgesteld, met de eventuele hulp van de Keizerlijke Heraut van Holland, met daarin duidelijk de gegevens van de persoon die men in de adelstand wil verheffen en zijn huidige en oud-functies. Ook zal een motivering gegeven moeten worden, zodat het gehad hebben of hebben van een aantal functies niet automatisch kan leiden tot een adellijke titel. Nadat de dossiers in orde gebracht zijn zullen deze gepresenteerd worden aan het CHH (dit tenminste 12 dagen voor het einde van het mandaat), waar de leden van laatstgenoemde hun mening zullen kunnen geven. Uiteindelijk zal het aan de Keizerlijke heraut van Holland zijn om de aanvraag te accepteren of niet.


  IV. Over de Adelbenoemingen

   Artikel 1: Elke adelbenoeming van de rechtmatig gekozen Graaf van Holland op het einde van zijn termijn zal moeten worden bekrachtigd door het CHH alvorens deze zal mogen worden uitgevoerd (Zie hoofdstuk III, artikel 3).

   Artikel 2: Bij elke adelbenoeming, dat wil zeggen bij de verheffingen in adelstand onder de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn en de benoemingen van vazallen van de Hollandse Adel, zal de keizerlijke Heraut van Holland aanwezig moeten zijn om de ceremonie te leiden. Hij zal eveneens een patent moeten opstellen ter bewijs.

   Artikel 3: Elke Burggraaf, Baron of Heer, zal de eed van Obsequium, Auxilium en Consilium, ofwel Gehoorzaamheid, Hulp en Raad, moeten zweren aan zijn leenheer of leenvrouwe. Eveneens zullen de vazal en de leenheer of – vrouwe elkaar de vredeskus moeten geven en zal de leenheer of – vrouwe een voorwerp (een takje, een zakje aarde etc.), dat de verleende grond representeert, aan zijn of haar vazal moeten overhandigen.

   Artikel 4: Naast het benoemen van adel kan men ook een aanvraag tot afzetting doen. Let wel, énkel de leenheer of –vrouwe van de edelman of –vrouw in kwestie kan dit aanvragen. Vervolgens zal het CHH stemmen over al dan niet de uitvoering van de aanvraag.

   Artikel 5: Alle aanvragen van adelbenoemingen of –afzettingen zullen officieel moeten worden voorgelegd door de leenheer of -vrouwe en officieel moeten worden bevestigd door de Keizerlijke Heraut van Holland.


  V. De Keizerlijke Heraut van Holland

   Artikel 1: De Keizerlijke Heraut van Holland staat aan het hoofd van het CHH. Hij doet alle aankondigingen en neemt alle niet waargenomen posten van Hollandse Herauten waar.

   Artikel 2: De Keizerlijke Heraut van Holland heeft het vetorecht wat betreft de toelating en het ontslag van Hollandse Herauten en hun Persevanten.

   Artikel 3: De Keizerlijke Heraut van Holland wordt verkozen door het CHH. De verkozen kandidaat moet de steun genieten van de van de aftredende Keizerlijk Heraut van Holland, zoniet kan laatstgenoemde zijn vetorecht toepassen en zal het CHH een nieuwe kandidaat naar voren moeten schuiven.

   Artikel 4: De Keizerlijke Heraut van Holland kan een tijdelijke plaatsvervanger aanstellen als hij voor een langere periode, langer dan 3 dagen, verhinderd zal zijn om de taken van heraut uit te voeren. Als hij echter voor meer dan een week onaangekondigd afwezig is, is het aan de rechtmatig gekozen Graaf van Holland om de stemming voor een tijdelijke plaatsvervanger te regelen. Als na één maand de Keizerlijke Heraut van Holland nog steeds niet terug is, zal men een nieuwe Keizerlijke Heraut van Holland moeten verkiezen.

   Artikel 5: De Keizerlijke heraut van Holland draagt als ornement twee schuin gekruiste batons van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur, bekroond met de Keizerlijke Kroon en draagt de mantel van keizerlijk hoogwaardigheids bekleder, bezaaid met leeuwen van goud.(Link)


  VI. De Herauten van Holland en hun Persevanten

   Artikel 1: Er bestaan 4 Hollandse Herauten der specialiteit:
    - De Heraut der Sigillografie (Zegelkunde).
    - De Heraut der Blazoenering en Vexillologie (Vlaggenkunde)
    - De Heraut der Genealogie (mbt. Families)
    - De Heraut der Steekspelen

   Artikel 2: Iedere Hollandse burger kan zijn kandidatuur inleveren voor een van de posten van Heraut of Persevant. Voor de post van heraut moet men wel een aanbevelingsbrief van een Hollandse edelman of –vrouw hebben. De kennis van de kandidaat zal beproefd worden, en de uitslag van deze beproeving zal doorgegeven worden aan het CHH waar men zal stemmen over al dan niet de toelating van de kandidaat in kwestie.

   Artikel 3:
   Bij onaangekondigde afwezigheid van minimaal een week of een langere duur dan in eerste instantie is gemeld, van de Herauten van Holland en de Persevanten mag de Keizerlijk Heraut van Holland een stemming openen voor het ontslag van de betreffende Heraut en of Persevant. De Keizerlijk Heraut van Holland geniet hierbij het Veto recht.

   Artikel 4: De Herauten van Holland dragen als ornement twee schuin gekruiste batons van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur, en bekroond met de Keizerlijke Kroon. (Link)

   Artikel 5: De Persevanten dragen als ornement twee schuin gekruiste batons van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur. (Link)


  Herzien op 5 augustus 1458 te Aachen
  Herzien op 8 november 1458 te Den Haag
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Statuten van het College der Hollandse Heraldiek   vr aug 13, 2010 10:19 pm

  Vervangen Statuten van het College der Hollandse Heraldiek


Citaat :
Citaat :
Het College der Hollandse Heraldiek

  I. Proloog

   Artikel 1: Het College der Hollandse Heraldiek (CHH) is een deelorgaan van de Keizerlijke Heraldiek (KH), dat instaat voor de Heraldiek in het Graafschap Holland.

   Artikel 2: Gezien de taalbarrière tussen de Hollanders en de overwegend Franstalige populatie van de Keizerlijke Heraldiek, geniet het CHH een aantal privileges die het mogelijk maken om op een semi-onafhankelijke basis te operen en die in de volgende artikels uit de doeken zullen worden gedaan.

   Artikel 3: Op alle punten die hier niet specifiek worden behandeld zal men functioneren zoals beschreven in de Statuten der Keizerlijke Heraldiek.

   Artikel 4: Deze statuten zijn niet van beperkte duur en zullen enkel veranderd kunnen worden met akkoord van de relatieve meerderheid van het CHH, de Keizerlijke Heraut van Holland en de Keizerlijke Wapenmaarschalk.


  II. Samenstelling

   Artikel 1: Teneinde van het CHH een goedwerkende en eerlijke instantie te maken, is het samengesteld uit meerdere personen: de Keizerlijke Heraut van Holland, de Hollandse herauten en hun eventuele persevanten en de rechtmatig verkozen Graaf of Gravin van Holland.

   Artikel 2: Het CHH wordt voorgezeten door de Keizerlijke Heraut van Holland.

   Artikel 3: De Keizerlijke Wapenmaarschalk heeft toegang tot het CHH.


  III. Over de procedures en stemmingen binnen het College der Hollandse Heraldiek

   Artikel 1: Gezien de Keizerlijke Heraut van Holland het CHH voorzit, is enkel hij gemachtigd een stemming te openen.

   Artikel 2: De stemmingen in het CHH zullen 7 dagen duren. In die tijd zal ieder lid moeten stemmen, op straffe van nietigverklaring van de stem van het lid dat zijn stem te laat uitbracht. De Keizerlijke Wapenmaarschalk kan steeds zijn vetorecht toepassen.

   Artikel 3: Elk lid van het CHH heeft recht op één stem.

   Artikel 4: Indien de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn een aantal personen in de adelstand wil verheffen, moet hij hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Een dossier zal moeten worden opgesteld, met de eventuele hulp van de Keizerlijke Heraut van Holland, met daarin duidelijk de gegevens van de persoon die men in de adelstand wil verheffen en zijn huidige en oud-functies. Ook zal een motivering gegeven moeten worden, zodat het gehad hebben of hebben van een aantal functies niet automatisch kan leiden tot een adellijke titel. Nadat de dossiers in orde gebracht zijn zullen deze gepresenteerd worden aan het CHH, waar de leden van laatstgenoemde hun mening zullen kunnen geven.Uiteindelijk zal het aan de Keizerlijke heraut van Holland zijn om de aanvraag te accepteren of niet.


  IV. Over de Adelbenoemingen

   Artikel 1: Elke adelbenoeming van de rechtmatig gekozen Graaf van Holland op het einde van zijn termijn zal moeten worden bekrachtigd door het CHH alvorens deze zal mogen worden uitgevoerd (Zie hoofdstuk III, artikel 3).

   Artikel 2: Bij elke adelbenoeming, dat wil zeggen bij de verheffingen in adelstand onder de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn en de benoemingen van vazallen van de Hollandse Adel, zal de keizerlijke Heraut van Holland aanwezig moeten zijn om de ceremonie te leiden. Hij zal eveneens een patent moeten opstellen ter bewijs.

   Artikel 3: Elke Burggraaf, Baron of Heer, zal de eed van Obsequium, Auxilium en Consilium, ofwel Gehoorzaamheid, Hulp en Raad, moeten zweren aan zijn leenheer of leenvrouwe. Eveneens zullen de vazal en de leenheer of – vrouwe elkaar de vredeskus moeten geven en zal de leenheer of – vrouwe een voorwerp (een takje, een zakje aarde etc.), dat de verleende grond representeert, aan zijn of haar vazal moeten overhandigen.

   Artikel 4: Naast het benoemen van adel kan men ook een aanvraag tot afzetting doen. Let wel, énkel de leenheer of –vrouwe van de edelman of –vrouw in kwestie kan dit aanvragen. Vervolgens zal het CHH stemmen over al dan niet de uitvoering van de aanvraag.

   Artikel 5: Alle aanvragen van adelbenoemingen of –afzettingen zullen officieel moeten worden voorgelegd door de leenheer of -vrouwe en officieel moeten worden bevestigd door de Keizerlijke Heraut van Holland.


  V. Genealogie

   Artikel 1: Enkel mensen die de familienaam dragen zullen ook het schild van de familie in kwestie mogen dragen. Men mag maximum drie familieschilden dragen: het schild van de familie van de vader, dat van de familie van de moeder en eventueel het schild van de familie van de echtgenoot of echtgenote.

   Artikel 2: De Pater of Mater Familias is het hoofd van de adellijke familie. Hij of zij moet een heerlijkheid hebben in het Graafschap Holland. Indien de Pater of Mater Familias een vazal is van een andere Hollandse edelman of –vrouw moet hij of zij toestemming vragen aan zijn of haar leenheer om de familie te mogen stichten. Hij of zij is eveneens de enige die een wijziging aan de stamboom, ten gevolge van huwelijk, scheiding, geboorte etc., kan aanvragen. Indien het familiehoofd overlijdt, zal zijn erfgenaam de nieuwe Pater of Mater Familias worden.

   Artikel 3: De Heraut der Genealogie is bevoegd om schriftelijke toestemming te verlenen voor adoptie, met toestemming van de Keizerlijke Heraut van Holland en na onderzoek waarin de heraut der genealogie beoordeelt of de kinderen binnen het kader van een Aristotelisch huwelijk grootgebracht kunnen worden. Enkel wanneer hieraan voldaan is kan men toestemming verlenen.


  VI. De Keizerlijke Heraut van Holland

   Artikel 1: De Keizerlijke Heraut van Holland staat aan het hoofd van het CHH. Hij doet alle aankondigingen en neemt alle niet waargenomen posten van Hollandse Herauten waar.

   Artikel 2: De Keizerlijke Heraut van Holland heeft het vetorecht wat betreft de toelating van nieuwe Hollandse Herauten en hun Persevanten.

   Artikel 3: De Keizerlijke Heraut van Holland wordt verkozen door het CHH. Gezien het CHH deel uitmaakt van de Keizerlijke Heraldiek moet de door het CHH verkozen kandidaat de steun genieten van de Keizerlijke Wapenmaarschalk, zoniet kan laatstgenoemde zijn vetorecht toepassen en zal het CHH een nieuwe kandidaat naar voren moeten schuiven.

   Artikel 4: De Keizerlijke Heraut van Holland kan een tijdelijke plaatsvervanger aanstellen als hij voor een langere periode, langer dan 3 dagen, verhinderd zal zijn om de taken van heraut uit te voeren. Als hij echter voor meer dan een week onaangekondigd afwezig is, is het aan de rechtmatig gekozen Graaf van Holland om de stemming voor een tijdelijke plaatsvervanger te regelen. Als na één maand de Keizerlijke Heraut van Holland nog steeds niet terug is, zal men een nieuwe Keizerlijke Heraut van Holland moeten verkiezen.

   Artikel 5: De Keizerlijke heraut van Holland draagt als ornement twee schuin gekruiste stokken van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur, en bekroond met de Keizerlijke Kroon. (Link)


  VII. De Herauten van Holland en hun Persevanten

   Artikel 1: Er bestaan 4 Hollandse Herauten ès specialiteit:
    - De Heraut ès Sigillografie (Zegelkunde).
    - De Heraut ès Blazoenering en Vexillologie (Vlaggenkunde)
    - De Heraut ès Genealogie (mbt. Families)
    - De Heraut ès Steekspelen

   Artikel 2: Iedere Hollandse burger kan zijn kandidatuur inleveren voor een van de posten van Heraut of Persevant. Voor de post van heraut moet men wel een aanbevelingsbrief van een Hollandse edelman of –vrouw hebben. De kennis van de kandidaat zal beproefd worden, en de uitslag van deze beproeving zal doorgegeven worden aan het CHH waar men zal stemmen over al dan niet de toelating van de kandidaat in kwestie.

   Artikel 3: De Herauten van Holland dragen als ornement twee schuin gekruiste stokken van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur. (Link)


Citaat :
Collège Héraldique Hollandais

  I. Prologue

   Article 1: Le Collège Héraldique Hollandais (CHH) fait partie de la Hérauderie Impériale (HI) et se porte garant pour la Hérauderie au Comté d’Hollande.

   Article 2: En raison de la barrière des langues entre les Hollandais et la population francophone déterminant la Hérauderie Impériale, le CHH possède quelques privilèges qui lui donnent la possibilité d’opérer de manière semi-indépendant et qui sont expliqués dans les articles suivants.

   Article 3: Sur tous les points qui ne seront pas spécifiquement traité dans ces statuts-ci, la CHH fonctionnera comme prescrit par les Statuts Héraldiques Impériaux.

   Article 4: Ces statuts-ci n'ont pas de durée limitée et ne pourront faire l'objet d'une modification qu' avec l’accord de la majorité du CHH, le Héraut Impérial d’Hollande et le Maréchal d’Armes Impérial.


  II. Composition

   Article 1: Afin de faire du CHH une instance efficace et juste, il est composé de plusieurs personnes: le Héraut Impérial d’Hollande, les Hérauts Hollandais et leurs poursuivants éventuels et le Comte Légitime d’Hollande.

   Article 2: Le CHH est présidé par le Héraut Impérial d’Hollande.

   Article 3: Le Maréchal d’Armes Impérial a accès au CHH.


  III. Des procédures et votes dans le Collège Héraldique Hollandais

   Article 1: Vu que le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH, il est le seul à ouvrir des votes.

   Article 2: Les votes au CHH dureront 7 jours. Pendant ce temps chaque membre devra voter, sous peine d’invalidation du vote du membre qui votait en retard. Le Maréchal d’Armes Impérial possède un droit de veto.

   Article 3: Chaque membre du CHH a le droit d’un vote.

   Article 4: Si le Comte Légitime veut anoblir un certain nombre de personnes au fin de son mandat, il doit demander la permission par écrit. Un dossier sera fait, avec l’aide éventuel du Héraut Impérial d’Hollande, avec dedans les données de la personne qu’on veut anoblir et ses fonctions actuelles et vieilles. Mais aussi le Comte devra fournir une lettre de motivation, afin que toute personne ayant des fonctions ne puisse pas avoir automatiquement à un titre de noblesse. Lorsque les dossiers seront prêts, ils seront présentés au CHH ou les membres de ce dernier donneront leurs avis. Enfin ce sera au héraut Impérial d’Hollande d’accepter la demande ou pas.


  IV. Des Anoblissements

   Article 1: Chaque anoblissement du Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat devra être validée par le héraut Impérial d’Hollande avant que celui ci puisse être exécuté. (Voir Chapitre III, article 4)

   Article 2:Lors de chaque anoblissement, cela comprend les anoblissements sous le Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat et les anoblissement des vassaux de la Noblesse Hollandaise, l’Héraut Impérial d’Hollande devra être présent pour conduire la cérémonie. Il devra également acter l'anoblissement comme preuve.

   Article 3: Chaque Vicomte, Baron ou Seigneur devra prêter le serment d’Obsequium, Auxilium et Consilium, ou bien Obéissance, Support et Conseil, envers son suzerain. Le suzerain et le vassal devront également se donner le baiser de paix et le suzerain devra donner un symbole de la terre octroyée (une branche, un sac de terre etc.) à son vassal.

   Article 4: En dehors d'anoblir il est également possible de faire une demande de destitution. Mais, seulement le suzerain des nobles en question peut faire une demande de destitution. Après, le CHH votera concernant l’application de la demande.

   Article 5: Tous les demandes d’anoblissements ou de destitutions devront être présentées par le suzerain et officiellement validées par le Héraut Impérial d’Hollande.


  V. Généalogie

   Article 1: Seulement ceux qui portent le nom de la famille peuvent porter le blason de la famille en question. On peut porter 3 blasons de famille en maximum: celui de la famille du père, celui de celle de la mère et le blason de la famille de l’époux ou épouse.

   Article 2: Le Pater ou Mater Familias est la tête de la famille noble. Il ou elle doit posséder un fief au Comté d’Hollande. Si le Pater ou Mater Familias est un vassal d’un autre noble Hollandais il doit avoir la permission de celui-ci pour créer la famille. Il est également le seul à demander des modifications de l’arbre généalogique pour des raisons de mariage, divorce, naissance etc. Si le chef de la famille décède, l’héritier sera le nouveau Pater of Mater Familias.

   Article 3: Le Héraut ès Généalogie peut donner de permission écrite pour l'adoption, avec la permission du Héraut Impérial d’Hollande et après recherche de la demande ou le Héraut ès Généalogie juge si les enfants pourraient être levés dans le cadre d’une mariage aristotélicienne. Seulement quand ces conditions sont remplies, une permission pourra être accordé.


  VI. Le Héraut Impérial d’Hollande

   Article 1: Le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH. Il fait tous les annonces et réalise le travail des postes vacants des Hérauts Hollandais.

   Article 2: le Héraut Impérial d’Hollande a le droit de véto quant à l’admission des nouveaux hérauts Hollandais et leurs Poursuivants.

   Article 3: Le Héraut Impérial d’Hollande est choisi par le CHH. Vu que le CHH fait partie de la Héraldique Impériale le candidat choisi par le CHH doit avoir le soutien du Maréchal d’Armes Impérial, sinon ce dernier pourra appliquer son droit de véto et le CHH devra choisir un autre Candidat.

   Article 4: Le Héraut Impérial d’Hollande peut nommer un remplaçant temporel s’il est incapable de remplir sa fonction de Héraut pour une période assez longue, c’est à dire au dessus de 3 jours. Par contre, s’il est absent pour une durée supérieure à une semaine sans l’avoir annoncé, c’est au Comte Légitime d’Hollande de régler le vote pour avoir un remplaçant. Si après un mois le Héraut Impérial d’Hollande est toujours absent, le CHH devra choisir un nouveau héraut Impérial d’Hollande.

   Article 5: Le Héraut Impérial d’Hollande porte comme ornements deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. Sur les deux caducées il se trouve la couronne impériale. (Link)


  VII. Les Hérauts d’Hollande et leurs Poursuivants

   Article 1: IL y a 4 Hérauts d’Hollande ès Specialité:
    - Le héraut ès Sigillographie.
    - Le Héraut ès Blasonnerie et Vexollollogie
    - Le héraut ès Généalogie
    - Le héraut ès Joutes


   Article 2: Chaque citoyen Hollandais peut poser sa candidature pour un des postes de Héraut Hollandais ou Poursuivant. Pour le poste de Héraut Hollandais il faut une lettre de recommandation d’un noble Hollandais. Les connaissances du candidat seront examinés à l'aide d ‘un questionnaire qui sera déposé au CHH après avoit été réalisé. Ensuiteune voter sera fait pour l’admission du candidat en question.

   Article 3: Les Hérauts d’Hollande portent comme ornement deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. (Link)
Citaat :
Citaat :
Het College der Hollandse Heraldiek

  I. Proloog

   Artikel 1: Het College der Hollandse Heraldiek (CHH) is een deelorgaan van de Keizerlijke Heraldiek (KH), dat instaat voor de Heraldiek in het Graafschap Holland.

   Artikel 2: Gezien de taalbarrière tussen de Hollanders en de overwegend Franstalige populatie van de Keizerlijke Heraldiek, geniet het CHH een aantal privileges die het mogelijk maken om op een semi-onafhankelijke basis te operen en die in de volgende artikels uit de doeken zullen worden gedaan.

   Artikel 3: Op alle punten die hier niet specifiek worden behandeld zal men functioneren zoals beschreven in de Statuten der Keizerlijke Heraldiek.

   Artikel 4: Deze statuten zijn niet van beperkte duur en zullen enkel veranderd kunnen worden met akkoord van de relatieve meerderheid van het CHH, de Keizerlijke Heraut van Holland en de Keizerlijke Wapenmaarschalk.


  II. Samenstelling

   Artikel 1: Teneinde van het CHH een goedwerkende en eerlijke instantie te maken, is het samengesteld uit meerdere personen: de Keizerlijke Heraut van Holland, de Hollandse herauten en hun eventuele persevanten en de rechtmatig verkozen Graaf of Gravin van Holland.

   Artikel 2: Het CHH wordt voorgezeten door de Keizerlijke Heraut van Holland.

   Artikel 3: De Keizerlijke Wapenmaarschalk heeft toegang tot het CHH.


  III. Over de procedures en stemmingen binnen het College der Hollandse Heraldiek

   Artikel 1: Gezien de Keizerlijke Heraut van Holland het CHH voorzit, is enkel hij gemachtigd een stemming te openen.

   Artikel 2: De stemmingen in het CHH zullen 7 dagen duren. In die tijd zal ieder lid moeten stemmen, op straffe van nietigverklaring van de stem van het lid dat zijn stem te laat uitbracht. De Keizerlijke Wapenmaarschalk kan steeds zijn vetorecht toepassen.

   Artikel 3: Elk lid van het CHH heeft recht op één stem.

   Artikel 4: Indien de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn een aantal personen in de adelstand wil verheffen, moet hij hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Een dossier zal moeten worden opgesteld, met de eventuele hulp van de Keizerlijke Heraut van Holland, met daarin duidelijk de gegevens van de persoon die men in de adelstand wil verheffen en zijn huidige en oud-functies. Ook zal een motivering gegeven moeten worden, zodat het gehad hebben of hebben van een aantal functies niet automatisch kan leiden tot een adellijke titel. Nadat de dossiers in orde gebracht zijn zullen deze gepresenteerd worden aan het CHH, waar de leden van laatstgenoemde hun mening zullen kunnen geven.Uiteindelijk zal het aan de Keizerlijke heraut van Holland zijn om de aanvraag te accepteren of niet.


  IV. Over de Adelbenoemingen

   Artikel 1: Elke adelbenoeming van de rechtmatig gekozen Graaf van Holland op het einde van zijn termijn zal moeten worden bekrachtigd door het CHH alvorens deze zal mogen worden uitgevoerd (Zie hoofdstuk III, artikel 3).

   Artikel 2: Bij elke adelbenoeming, dat wil zeggen bij de verheffingen in adelstand onder de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn en de benoemingen van vazallen van de Hollandse Adel, zal de keizerlijke Heraut van Holland aanwezig moeten zijn om de ceremonie te leiden. Hij zal eveneens een patent moeten opstellen ter bewijs.

   Artikel 3: Elke Burggraaf, Baron of Heer, zal de eed van Obsequium, Auxilium en Consilium, ofwel Gehoorzaamheid, Hulp en Raad, moeten zweren aan zijn leenheer of leenvrouwe. Eveneens zullen de vazal en de leenheer of – vrouwe elkaar de vredeskus moeten geven en zal de leenheer of – vrouwe een voorwerp (een takje, een zakje aarde etc.), dat de verleende grond representeert, aan zijn of haar vazal moeten overhandigen.

   Artikel 4: Naast het benoemen van adel kan men ook een aanvraag tot afzetting doen. Let wel, énkel de leenheer of –vrouwe van de edelman of –vrouw in kwestie kan dit aanvragen. Vervolgens zal het CHH stemmen over al dan niet de uitvoering van de aanvraag.

   Artikel 5: Alle aanvragen van adelbenoemingen of –afzettingen zullen officieel moeten worden voorgelegd door de leenheer of -vrouwe en officieel moeten worden bevestigd door de Keizerlijke Heraut van Holland.


  V. De Keizerlijke Heraut van Holland

   Artikel 1: De Keizerlijke Heraut van Holland staat aan het hoofd van het CHH. Hij doet alle aankondigingen en neemt alle niet waargenomen posten van Hollandse Herauten waar.

   Artikel 2: De Keizerlijke Heraut van Holland heeft het vetorecht wat betreft de toelating van nieuwe Hollandse Herauten en hun Persevanten.

   Artikel 3: De Keizerlijke Heraut van Holland wordt verkozen door het CHH. Gezien het CHH deel uitmaakt van de Keizerlijke Heraldiek moet de door het CHH verkozen kandidaat de steun genieten van de Keizerlijke Wapenmaarschalk, zoniet kan laatstgenoemde zijn vetorecht toepassen en zal het CHH een nieuwe kandidaat naar voren moeten schuiven.

   Artikel 4: De Keizerlijke Heraut van Holland kan een tijdelijke plaatsvervanger aanstellen als hij voor een langere periode, langer dan 3 dagen, verhinderd zal zijn om de taken van heraut uit te voeren. Als hij echter voor meer dan een week onaangekondigd afwezig is, is het aan de rechtmatig gekozen Graaf van Holland om de stemming voor een tijdelijke plaatsvervanger te regelen. Als na één maand de Keizerlijke Heraut van Holland nog steeds niet terug is, zal men een nieuwe Keizerlijke Heraut van Holland moeten verkiezen.

   Artikel 5: De Keizerlijke heraut van Holland draagt als ornement twee schuin gekruiste stokken van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur, en bekroond met de Keizerlijke Kroon. (Link)


  VI. De Herauten van Holland en hun Persevanten

   Artikel 1: Er bestaan 4 Hollandse Herauten ès specialiteit:
    - De Heraut ès Sigillografie (Zegelkunde).
    - De Heraut ès Blazoenering en Vexillologie (Vlaggenkunde)
    - De Heraut ès Genealogie (mbt. Families)
    - De Heraut ès Steekspelen

   Artikel 2: Iedere Hollandse burger kan zijn kandidatuur inleveren voor een van de posten van Heraut of Persevant. Voor de post van heraut moet men wel een aanbevelingsbrief van een Hollandse edelman of –vrouw hebben. De kennis van de kandidaat zal beproefd worden, en de uitslag van deze beproeving zal doorgegeven worden aan het CHH waar men zal stemmen over al dan niet de toelating van de kandidaat in kwestie.

   Artikel 3: De Herauten van Holland dragen als ornement twee schuin gekruiste stokken van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur. (Link)


Citaat :
Collège Héraldique Hollandais

  I. Prologue

   Article 1: Le Collège Héraldique Hollandais (CHH) fait partie de la Hérauderie Impériale (HI) et se porte garant pour la Hérauderie au Comté d’Hollande.

   Article 2: En raison de la barrière des langues entre les Hollandais et la population francophone déterminant la Hérauderie Impériale, le CHH possède quelques privilèges qui lui donnent la possibilité d’opérer de manière semi-indépendant et qui sont expliqués dans les articles suivants.

   Article 3: Sur tous les points qui ne seront pas spécifiquement traité dans ces statuts-ci, la CHH fonctionnera comme prescrit par les Statuts Héraldiques Impériaux.

   Article 4: Ces statuts-ci n'ont pas de durée limitée et ne pourront faire l'objet d'une modification qu' avec l’accord de la majorité du CHH, le Héraut Impérial d’Hollande et le Maréchal d’Armes Impérial.


  II. Composition

   Article 1: Afin de faire du CHH une instance efficace et juste, il est composé de plusieurs personnes: le Héraut Impérial d’Hollande, les Hérauts Hollandais et leurs poursuivants éventuels et le Comte Légitime d’Hollande.

   Article 2: Le CHH est présidé par le Héraut Impérial d’Hollande.

   Article 3: Le Maréchal d’Armes Impérial a accès au CHH.


  III. Des procédures et votes dans le Collège Héraldique Hollandais

   Article 1: Vu que le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH, il est le seul à ouvrir des votes.

   Article 2: Les votes au CHH dureront 7 jours. Pendant ce temps chaque membre devra voter, sous peine d’invalidation du vote du membre qui votait en retard. Le Maréchal d’Armes Impérial possède un droit de veto.

   Article 3: Chaque membre du CHH a le droit d’un vote.

   Article 4: Si le Comte Légitime veut anoblir un certain nombre de personnes au fin de son mandat, il doit demander la permission par écrit. Un dossier sera fait, avec l’aide éventuel du Héraut Impérial d’Hollande, avec dedans les données de la personne qu’on veut anoblir et ses fonctions actuelles et vieilles. Mais aussi le Comte devra fournir une lettre de motivation, afin que toute personne ayant des fonctions ne puisse pas avoir automatiquement à un titre de noblesse. Lorsque les dossiers seront prêts, ils seront présentés au CHH ou les membres de ce dernier donneront leurs avis. Enfin ce sera au héraut Impérial d’Hollande d’accepter la demande ou pas.


  IV. Des Anoblissements

   Article 1: Chaque anoblissement du Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat devra être validée par le héraut Impérial d’Hollande avant que celui ci puisse être exécuté. (Voir Chapitre III, article 4)

   Article 2:Lors de chaque anoblissement, cela comprend les anoblissements sous le Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat et les anoblissement des vassaux de la Noblesse Hollandaise, l’Héraut Impérial d’Hollande devra être présent pour conduire la cérémonie. Il devra également acter l'anoblissement comme preuve.

   Article 3: Chaque Vicomte, Baron ou Seigneur devra prêter le serment d’Obsequium, Auxilium et Consilium, ou bien Obéissance, Support et Conseil, envers son suzerain. Le suzerain et le vassal devront également se donner le baiser de paix et le suzerain devra donner un symbole de la terre octroyée (une branche, un sac de terre etc.) à son vassal.

   Article 4: En dehors d'anoblir il est également possible de faire une demande de destitution. Mais, seulement le suzerain des nobles en question peut faire une demande de destitution. Après, le CHH votera concernant l’application de la demande.

   Article 5: Tous les demandes d’anoblissements ou de destitutions devront être présentées par le suzerain et officiellement validées par le Héraut Impérial d’Hollande.


  V. Le Héraut Impérial d’Hollande

   Article 1: Le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH. Il fait tous les annonces et réalise le travail des postes vacants des Hérauts Hollandais.

   Article 2: le Héraut Impérial d’Hollande a le droit de véto quant à l’admission des nouveaux hérauts Hollandais et leurs Poursuivants.

   Article 3: Le Héraut Impérial d’Hollande est choisi par le CHH. Vu que le CHH fait partie de la Héraldique Impériale le candidat choisi par le CHH doit avoir le soutien du Maréchal d’Armes Impérial, sinon ce dernier pourra appliquer son droit de véto et le CHH devra choisir un autre Candidat.

   Article 4: Le Héraut Impérial d’Hollande peut nommer un remplaçant temporel s’il est incapable de remplir sa fonction de Héraut pour une période assez longue, c’est à dire au dessus de 3 jours. Par contre, s’il est absent pour une durée supérieure à une semaine sans l’avoir annoncé, c’est au Comte Légitime d’Hollande de régler le vote pour avoir un remplaçant. Si après un mois le Héraut Impérial d’Hollande est toujours absent, le CHH devra choisir un nouveau héraut Impérial d’Hollande.

   Article 5: Le Héraut Impérial d’Hollande porte comme ornements deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. Sur les deux caducées il se trouve la couronne impériale. (Link)


  VI. Les Hérauts d’Hollande et leurs Poursuivants

   Article 1: IL y a 4 Hérauts d’Hollande ès Specialité:
    - Le héraut ès Sigillographie.
    - Le Héraut ès Blasonnerie et Vexollollogie
    - Le héraut ès Généalogie
    - Le héraut ès Joutes


   Article 2: Chaque citoyen Hollandais peut poser sa candidature pour un des postes de Héraut Hollandais ou Poursuivant. Pour le poste de Héraut Hollandais il faut une lettre de recommandation d’un noble Hollandais. Les connaissances du candidat seront examinés à l'aide d ‘un questionnaire qui sera déposé au CHH après avoit été réalisé. Ensuiteune voter sera fait pour l’admission du candidat en question.

   Article 3: Les Hérauts d’Hollande portent comme ornement deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. (Link)

Herzien op 5 augustus 1458 te Aachen
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Statuten van het College der Hollandse Heraldiek
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Gang der Azuren Tongen-
Ga naar: