Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charter: Gilde der Bakkers

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Noway

avatar

Man Aantal berichten : 340
Woonplaats : Haarlem (Rotterdam)
Registration date : 24-03-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Charter: Gilde der Bakkers   ma jan 12, 2009 10:31 am

Gilde Der Bakkers schreef:

Charter (Reglement van het): Gilde der Bakkers Graafschap Holland.


Artikel 1: Algemene zaken van Het Gilde der Bakkers in het Graafschap Holland

1.1 Het Gilde der Bakkers in het Graafschap Holland streeft er naar om een goede economie op te bouwen en die te behouden voor zijn leden en het Graafschap Holland;
1.2 Het Gilde der Bakkers Graafschap Holland hierna te noemen het ‘ Gilde’;
1.3 Het Gilde wordt, voor de dagelijkse gang van zaken, vertegenwoordigt door een bestuur;
1.4 Het Gilde mag een bankrekening openen, contributies heffen, leningen aanvragen en donaties ontvangen. Een bankrekening wordt geopend om betalingen ten behoeve van het Gilde te verrichten;
1.5 Het Gilde kan en mag een herberg in elke woonplaats van haar leden openen en drijven.


Artikel 2: Leden

2.1 Burgers van het Graafschap Holland die van beroep bakker zijn én een bakkerij bezitten kunnen toetreden tot het Gilden;
2.2 Burgers van het Graafschap Holland die van beroep bakker zijn maar (nog) geen eigen bakkerij bezitten kunnen, na een voordracht door het bestuur, bij een stemming lid worden van het Gilde. Bij deze stemming geldt de gewone meerderheid der stemmen;
2.3 Het lidmaatschap van het Gilde eindigt automatisch indien niet meer wordt voldaan aan het gestelde in het eerste lid van dit artikel;
2.4 Zij die in het verleden hebben aangetoond niet de regels en/of medeleden te respecteren kunnen geweigerd worden toe te treden tot het Gilde;
2.5 Leden van het Gilde die tijdens hun lidmaatschap niet de regels en/of medeleden respecteren kunnen uit het Gilde worden gezet.


Artikel 3: Het lidmaatschap

3.1 Aanmelding geschied door het invullen van een bericht op het secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Hollandse Gildehuizen, Bakkers, Aanmelding Der Leden.
3.2 In dit bericht dient de bakker op te geven:
- 1. zijn naam,
- 2. zijn woonplaats,
- 3. zijn velden;
- 4. zijn bakkerij.
3.3 Namens het bestuur van het Gilde wordt de aanmelder verwittigt van zijn al dan niet toetreden.


Artikel 4: Rechten van de leden

4.1 Leden hebben het recht vergaderingen van het Gilde bij te wonen;
4.2 Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor een functie van het bestuur;
4.3 Leden hebben bij stemmingen en verkiezingen het recht om één stem uit te brengen;
4.4 Leden hebben recht op vertegenwoordiging door de Voorzitter of Raadsman van het Gilde.
4.5.1 Leden hebben het recht, als zij ondervinden dat het bestuur niet correct handeld, middels een in de vergadering van het Gilde in te dienen motie om het bestuur uit zijn functie te zetten;
4.5.2 Indien deze motie wordt aangenomen door de helft plus 1 van de leden van het Gilde zal het bestuur aftreden;
4.5.3 Één afgetreden lid van het bestuur zal als ad-interim aanblijven om nieuwe verkiezingen van het bestuur aan te kondigen en te organiseren. Na instelling van het nieuwe bestuur draagt de ad-interim zaken over aan het nieuwe bestuur en treed terug.

Artikel 5: Plichten van de leden

5.1 Leden zijn verplicht om de regels, verdragen en contracten van het Gilde na te volgen en te eerbiedigen;
5.2 Leden zijn verplicht om andere leden die de regels, verdragen of contracten niet navolgen of eerbiedigen aan te melden bij de Voorzitter;
5.3 Leden zijn verplicht om eens in de zoveel tijd brood te leveren aan de Herberg van het Gilde tegen een door het Gilde vast te stellen prijs. Vaststelling van bedoelde prijs geschied in een vergadering op voordracht van het bestuur en bij gewone meerderheid der stemmen.

Artikel 6: Bestuur van het Gilde

6.1 Het bestuur wordt gekozen uit en door de leden van het Gilde;
6.2 Het bestuur bestaat uit 3 leden met de functies:
- 1. Voorzitter
- 2. Raadsman
- 3. Accountant
6.3 Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 maanden. Voor het einde van deze periode worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Elk lid mag zich maximaal voor 2 aaneengesloten periode kandidaat stellen;
6.4 Bij ontstentenis van één der bestuurders wordt zijn taak door een van de andere leden van het bestuur waargenomen. Deze waarneming wordt met een Gilde bericht, op het voornoemde forum, gemeld aan de leden;
6.5 Indien de ontstentenis voortdurend is en/of bij terugtreding van een der leden van het bestuur wordt een kandidaatstelling voor bedoelde functie op voornoemd forum geplaatst en zullen er verkiezingen worden gehouden.


Artikel 7: Verkiezingen van het bestuur

7.1 Verkiezingen gaan bij gewone meerderheid der stemmen;
7.2 Gekozenen is de kandidaat die de meeste stemmen behaald;
7.3 Indien meerdere kandidaten voor een functie een gelijk aantal stemmen behalen of indien de stemmen staken, dan wordt een nieuwe stemming gehouden voor deze kandidaten;
7.4 Indien slechts één lid zich kandidaat voor een functie dan is een verkiezing niet nodig en krijgt deze kandidaat automatisch de bedoelde functie.


Artikel 8: Taken van het bestuur

8.1 De Voorzitter:
8.1.1 Roept vergaderingen uit en leidt de vergadering;
8.1.2 Roept verkiezingen uit en organiseert de verkiezingen;
8.1.3 Is woordvoerder en vertegenwoordigt het Gilde in en buiten rechten;
8.1.4 Draagt zorg voor eenheid binnen het Gilde;
8.1.5 Stelt, samen met de Raadsman, regels, verdragen en contracten op;
8.1.6 Is medebeheerder van de bankrekening.

8.2 De Raadsman:
8.2.1 Is adviseur van het Gilde
8.2.2 Staat de voorzitter bij met raad;
8.2.3 Ondersteund leden bij het uitoefenen van hun beroep;
8.2.4 Is aanspreekpunt voor geschillen, klachten en problemen van de leden;
8.2.5 Stelt, samen met de Voorzitter, regels, verdragen en contracten op;
8.2.6 Is medebeheerder van de bankrekening.

8.3 De Accountant:
8.3.1 Is verantwoordelijk voor de financiën van het Gilde;
8.3.2 Beheerd de bankrekening van het Gilde;
8.3.3 Houdt financiële overzichten bij en levert deze aan de vergadering;
8.3.4 Adviseert het Gilde en het bestuur over financiële bestedingen;
8.3.5 Is verantwoordelijk voor het in goede financiële staat houden van de herberg(en) van het Gilde.


Artikel 9: De herberg(en) van het Gilde

9.1 Indien het Gilde een herberg opent en drijft zijn de leden van dit artikel van toepassing;
9.2 De herberg van het Gilde biedt brood aan dat gebakken is door leden van het Gilde;
9.3 De herberg van het Gilde is te herkennen aan de tekst: ‘’officieel bakkersgilde herberg’’;
9.4 Alle herbergen van het Gilde zullen worden opgenomen in het financieel overzicht en het archief;
9.5 Een uitbater van de herberg(en) wordt door het bestuur aangesteld en ontslagen;
9.6 Het dagloon van de uitbater wordt vastgesteld door de vergadering van het Gilde;
9.7 Elke herberg van het Gilde is verplicht aan de vastgestelde prijs te verkopen. De vergadering van het Gilde stelt de te hanteren verkoopprijzen van consumpties vast;
9.8 Winsten voortvloeiend uit de omzetten van de herberg(en) worden aangewend om de positie van bakkers, aangesloten bij het Gilde en woonachtig in het Graafschap Holland, te verbeteren;


9.9 Plichten van de uitbater van de herberg:
9.9.1 Dagelijkse verantwoording om verkopen, omzetten en marges te melden in het topic van zijn herberg in voornoemd forum. De Accountant bepaald hieruit het marge- en winstdeel;
9.9.2 Winsten vallen onder verantwoording van de Accountant en worden, voor de hierna aangegeven periode, in bewaring gehouden door de uitbater;
9.9.3 Wekelijks, op de zondag, worden de winsten overgedragen aan de Accountant die deze toevoegt aan de bankrekening van het Gilde;
9.9.4 De uitbater koopt van de, door de Accountant vrijgegeven marge, nieuwe levensmiddelen in voor de consumpties van de herberg;
9.9.5 De uitbater houdt contact met het bestuur over een toekomstvisie van de herberg.


Artikel 10: Aanmelding van het Gilde aan de Graafschappelijke Raad van Holland

10.1 De Voorzitter van Het Gilde der Bakkers verbindt zich ertoe de Graafschappelijke Raad te informeren van alle genomen stemmingen, akkoorden of overeenkomsten die het Gilde neemt;
10.2 Dit, minstens, 1 week voor de overeenkomst van kracht wordt;
10.3 In de hiervoor aangegeven week is het de Graafschappelijke Raad toegestaan een advies uit te brengen. Bij overtreding van de Hollandse wetten is een advies bindend.
10.4 De Graafschappelijke Raad op zijn beurt geeft het Gilde respectievelijk haar bestuur kennis van alle wetten of besluiten die betrekking hebben op Gilden en Bakkers;
10.5 Ook dit, minstens, 1 week voor het van kracht worden van bedoelde wet of besluit;
10.6 In de hiervoor aangegeven week kan het bestuur namens het Gilde een advies uitbrengen, met dit advies wordt rekening gehouden.


Artikel 11: Niet voorzien en geschillen

11.1 In zaken binnen het Gilde die (nog) niet zijn voorzien en in geschillen tussen leden van het Gilde neemt het bestuur een beslissing met gewone meerderheid van stemmen;
11.2 Indien noodzakelijk of gewenst kan het bestuur zich laten bijstaan door een ad-hoc commissie aan te stellen die in de zaak of het geschil zal adviseren. Deze commissie bestaat uit 3 leden waarvan één de
woordvoerder zal zijn. Na afhandeling van de zaak of geschil wordt de commissie ontbonden;
11.3 Bedoelde ad-hoc commissie wordt gekozen uit de leden van het Gilde, niet zijnde belanghebbende in de zaak of het geschil. Indien een van de leden van het bestuur betrokken is bij een zaak of geschil dan wordt
inieder geval voor die zaak of dat geschil een dergelijke commissie aangesteld;
11.4 Elke zaak of geschil wordt aangetekend in het archief van het Gilde.


Terug naar boven Ga naar beneden
 
Charter: Gilde der Bakkers
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland-
Ga naar: