Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charter CODRO

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Charter CODRO   za nov 17, 2012 11:13 pm

Citaat :
Charter Culturele Organisatie Den Roosche Olifant

Opus 1: Algemene bepalingen
Artikel 1: "Culturele Organisatie Den Roosche Olifant", kortweg CODRO, hierna te noemen 'de organisatie', is een openbare organisatie;
Artikel 2: De organisatie heeft als doel het organiseren van lessen en activiteiten voor het graafschap of voor de steden;
Artikel 3: De organisatie is bevoegd om de studenten, bij afronding van hun studie, de daarbij behorende documenten aan te bieden, zijnde een diploma of certificaat;
Artikel 4: De organisatie biedt opleidingen en workshops aan die gericht zijn op de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van burgers van het Graafschap Holland;
Artikel 5: de organisatie heeft verschillende zalen:
  5.1 Bestuurszaal
  5.2 De Thaddeus Angelus Academie
  5.3 Docentenzaal
  5.4 Ledenzaal

Artikel 6: De organisatie is verantwoordelijk voor de samenwerking en de productiviteit van de organisatie en dient deze te controleren en te stimuleren;

Opus 2: De leden
Artikel 1: Iedere burger (lvl1 en hoger) kan lid worden van de organisatie;
Artikel 2: Alle leden hebben het recht om lessen te volgen in de Thaddeus Angelus Academie en hebben vrije toegang tot de ledenzaal;
Artikel 3: Het lidmaatschap
  3.1 Inschrijving bij het CODRO geschiedt door het invullen van het daarvoor bestemde formulier in de openbare ruimte van de organisatie;
  3.2 Bij een correcte aanmelding worden de volgende gegevens vermeld:

   - Naam, zowel IG als eventuele RP-namen
   - Woonplaats (IG)
   - Eventuele RP woonplaatsen en het adres van woning/erf
   -Eventuele interesses

  3.3 Het bestuur van de organisatie dient het potentiële lid binnen 7 dagen op de hoogte te brengen van de status van zijn lidmaatschap;

Artikel 4: Rechten van de leden
  4.1 Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie;
  4.2 Leden hebben bij stemmingen en verkiezingen het recht om één stem uit te brengen;
  4.3 Leden hebben het recht tot toegang tot de ledenzaal;
  4.4 Leden hebben het recht opleidingen naar keuze te volgen aan de Thaddeus Angelus Academie en hierin begeleid te worden door een docent;
  4.5 Leden hebben het recht besprekingen in de ledenzaal bij te wonen en hun mening hierover te geven;
  4.6 Leden hebben het recht op advies en ondersteuning van de bestuursleden van de organisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten;

Artikel 5: Plichten van de leden
  5.1 Leden zijn verplicht om de regels en bepaling van de organisatie te respecteren en na te leven;
  5.2 Leden zijn verplicht om overtredingen van de regels en bepalingen van de organisatie te melden bij het bestuur;
  5.3 Leden zijn verplicht minimaal 1 keer per 2 maanden deel te nemen aan een activiteit of een bespreking in de ledenzaal;
  5.4 Leden die een opleiding volgen zijn verplicht actief deel te nemen aan deze opleiding (min 1 keer per week posten), indien zij afwezig zijn voor een periode langer dan een week zijn zij verplicht dit te melden aan hun docent;
  5.5 Bij uitzonderlijke redenen kan worden afgeweken van de plichten vermeld in dit artikel;


Opus 3: Het bestuur
Artikel 1: De organisatie wordt bestuurd door een bestuursraad;
Artikel 2: De Bestuursraad bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris, de Verantwoordelijke der Activiteiten, de Prefect en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie;
Artikel 3: Verantwoordelijkheden
  3.1 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de organisatie;
  3.2 De Bestuursraad doet maandelijks verslag van de activiteiten binnen de organisatie op een vaste plaats (sticky) op het Graafschappelijk plein (Graafschap Holland forum);
  3.3 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten tijdens de opening en sluiting van het semester;
  3.4 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de aansturing van leden en docenten;
  3.5 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor het samenstellen van het lesaanbod;
  3.6 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de activiteit binnen de organisatie;
  3.7 Ieder lid van de bestuursraad mag zijn mening geven in discussies, mag nieuwe ideeën brengen en mag zijn mening geven bij stemmingen;

Artikel 4: De benoemingen
  4.1 De leden van de Bestuursraad worden benoemd door de leden van de organisatie door middel van stemming;
  4.2 De leden van de Bestuursraad worden aangesteld voor een periode van 4 maanden;
  4.3 Ieder lid van de organisatie, die geen andere functie bekleed binnen de organisatie, mag zich kandidaat stellen voor een functie binnen de Bestuursraad;
  4.4 De aankondiging van de verkiezing zal geplaatst worden in de algemene hal van de organisatie, ten minste één week voor de daadwerkelijke verkiezing;
  4.5 De verkiezing vindt plaats in de algemene hal van de organisatie en duurt één week;
  4.6 De kandidaat met de meeste stemmen wordt benoemd tot de positie in de Bestuursraad;
  4.7 Elk lid kan maximaal twee aaneengesloten periodes een positie in de Bestuursraad bekleden;

Artikel 5: Ontslag van een bestuurslid
  5.1 Indien de Voorzitter ontslag wil nemen dient deze de Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie tenminste twee weken voorafgaand te informeren, daarnaast moet de Voorzitter een verkiezing opstarten om een nieuwe Voorzitter aan te wijzen;
  5.2 Indien een Bestuurslid ontslag wil nemen dient deze de Voorzitter van de organisatie tenminste twee weken voorafgaand te informeren, en zelf een nieuwe verkiezing opstarten;
  5.3 Indien een meerderheid van de Bestuursraad vindt dat een Bestuurslid zijn/haar werk niet naar behoren uitvoert, kan de Voorzitter hem uit zijn functie ontslaan (uitgezonderd de Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie);
  5.4 Indien de Voorzitter zijn functie slecht uitvoert, kan de Secretaris hem uit zijn functie zetten met een absolute meerderheid van de andere Bestuursleden;
  5.5 Bij uitzonderlijke reden kan worden afgeweken van artikel 3.5.1 en 3.5.2;


Opus 4: De bestuursfuncties
Artikel 1: De voorzitter
  4.1 De voorzitter is het hoofd van de Bestuursraad van de organisatie;
  4.2 De voorzitter organiseert vergaderingen voor de Bestuursraad van de organisatie en zit deze voor;
  4.3 De voorzitter ziet toe op de werking van het bestuur en de activiteit binnen de organisatie;
  4.4 De voorzitter is verantwoordelijk voor de promotie van de organisatie en haar activiteiten;
  4.5 De voorzitter is verantwoordelijk voor de eenheid en rust binnen de organisatie;
  4.6 De voorzitter is woordvoerder van de organisatie en vertegenwoordigt de organisatie in openbare ruimten;


Artikel 2: De Secretaris
  2.1 De Secretaris is verantwoordelijk voor administratieve taken binnen de organisatie;
  2.2 De Secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de organisatie;
  2.3 De Secretaris schrijft na elke vergadering een kort verslag;
  2.4 Indien nodig staat de Secretaris de Voorzitter bij met raad;


Artikel 3: De Verantwoordelijke der Activiteiten
  3.1 De Verantwoordelijke der Activiteiten is verantwoordelijk voor de culturele activiteit binnen de organisatie;
  3.2 De Verantwoordelijke der Activiteiten stelt contracten, verdragen en regels op die de culturele activiteiten (RP) bevorderen;
  3.3 De Verantwoordelijke der Activiteiten werkt als tussenpersoon tussen de leden en de Bestuursraad;
  3.4 De Verantwoordelijke der Activiteiten staat in voor de aanstelling van Stadsvertegenwoordigers;


Artikel 4: De Prefect
  4.1 De Prefect is verantwoordelijk voor de activiteit binnen de Academie;
  4.2 Indien nodig begeleidt en ondersteunt de Prefect de Docenten bij hun taken;
  4.3 De Prefect werkt als tussenpersoon tussen de Docenten en de Bestuursraad;
  4.4 De Prefect inventariseert de kwaliteiten en wensen van de Docenten en legt aan de hand daarvan het lesaanbod voor het nieuwe semester samen en legt deze, ten minste vier weken voor het ingaan van een nieuw semester, voor aan de andere leden van de Bestuursraad;
  4.5 De Prefect is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van workshops;
  4.6 De Prefect houdt zich actief bezig met de ontwikkeling en evaluatie van het lesaanbod;
  4.7 De Prefect heeft het recht tot toegang tot de Docentenkamer;


Artikel 5: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie
  5.1 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie is de contactpersoon naar de Raad toe;
  5.2 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie heeft niet het recht beslissingen te nemen, dit moet gedaan worden door middel van een stemming;


Artikel 6: Stadsvertegenwoordigers
  6.1 Stadsvertegenwoordigers vertegenwoordigen de organisatie en zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van de organisatie binnen de aan hen toegewezen Stadshal;
  6.2 Stadsvertegenwoordigers zijn direct aanspreekpunt voor leden van de organisatie uit zijn stad;


Artikel 7: Docenten
  7.1 Docenten hebben het recht om zelf zijn werkvlakken, interessegebieden en beschikbaarheid naar eigen inzicht te bepalen mits zij, op eigen initiatief, de Prefect hier tijdig over informeren;
  7.2 Docenten hebben het recht op toegang tot de openbare ruimtes van de Academie en de Docentenkamer;
  7.3 Docenten hebben de plicht actief les te geven in de aan hem toegewezen materie, aan de aan hem toegewezen studenten;
  7.4 Docenten hebben de plicht om de vooruitgang van de aan hem toegewezen studenten actief te controleren en eventuele problemen te melden bij de Prefect;
  7.5 Docenten hebben de plicht om de lesstof en richtlijnen aan te houden die worden aangeboden door de Prefect;
  7.6 Docenten hebben de plicht om eventuele afwezigheid, ten minste een week voorafgaand aan het verlof, te melden aan de Prefect zodat deze tijdig voor vervanging kan zorgen;


Opus 5: Studeren aan de academie.
Artikel 1: Opleidingen en workshops
  1.1 Studierichtingen:
   Expressie, hoe uit men zich in het openbaar, zowel maatschappelijk als cultureel (RP-technieken);
   Gedragswetenschap, waaronder karakterontwikkeling en filosofie (interpretatie van teksten, etc.);
   Specialisatie, verschillende onderwerpen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de burger of de deelname aan het dagelijks leven;

  1.2 De studies aan de Academie worden gegeven aan de hand van gedocumenteerd lesmateriaal om de uniformiteit van de aangeboden informatie te kunnen garanderen;
  1.3 Het thema van de studies moet gerelateerd zijn aan de maatschappij (het spel "Koninkrijken der Renaissance" en de daar heersende tijdsgeest (midden 15e eeuw));


Artikel 2: Opleidingen
  2.1 Een opleiding duurt één semester;
  2.2 Een opleiding gaat diep in op de aangegeven materie;
  2.3 Een opleiding heeft als doel de student zo volledig mogelijk op te leiden in de gekozen materie;
  2.4 Bij succesvolle afronding van een opleiding ontvangt de student een diploma;
  2.5 Het grootste deel van een opleiding vindt plaats in de leslokalen van de Academie;


Artikel 3: Workshops
  3.1 Een workshop duurt vijf dagen en kan uitgebreid worden tot maximaal 15 dagen;
  3.2 Een workshop geeft een impressie van het gekozen thema en is praktijkgericht;
  3.3 Een workshop heeft als doel de culturele en maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren en de interesse voor de Academie te vergroten;
  3.4 Bij succesvolle afronding van een workshop ontvangt de student een certificaat;
  3.5 Workshops vinden enkel plaats op aanvraag;
  3.6 Workshops kunnen op locatie gehouden worden;
  3.7 In overleg met de bestuursraad, heeft de Prefect het recht om, gedurende de uitvoering en ontwikkeling van een workshop, gebruik te maken van een gastdocent;
  3.8 Een aanvraag voor een workshop kan pas gedaan worden wanneer ten minste vijf burgers of leden interesse tonen in het gewenste thema;


Artikel 4: De Bibliotheek van de Academie
  4.1 In de Bibliotheek worden de documenten van de Academie opgeslagen;
  4.2 De Bibliotheek is toegankelijk voor de Bestuursraad en Docenten van de Academie;
  4.3 Inhoud van de Bibliotheek:

   Informatie voor de opleidingen en workshops, lesstof, lesplannen, hulpmiddelen;
   Informatie over de academie, cursusoverzichten en evaluatiegegevens;
   Gegevens van personeel en leerlingen van de academie;


Opus 6: Definities en overige bepalingen
Artikel 1: Definities
  1.1 Een semester duurt 13 weken (3 maanden);
  1.2 Indeling van een semester (voor de academie):

   - Week 1: Opening van het semester
   - Week 2 t/m 4: Lesperiode
   - Week 5: Inloopweek
   - Week 6 t/m 8: Lesperiode
   - Week 9: Inloopweek
   - Week 10: Examenweek
   - Week 11: Evaluatie
   - Week 12: Diploma uitreiking
   - Week 13: Sluiting van het semester

Artikel 2: Juridische bepalingen
  2.1 De organisatie verplicht zich ertoe de Raad van het Graafschap Holland te informeren van alle stemmingen, afspraken en overeenkomsten binnen de organisatie;
  2.2 Het charter van de organisatie is onderhevig aan de wetten van het Graafschap Holland;
  2.3 Indien een bepaling, regel of afspraak in strijd is met de wetten van het Graafschap Holland, is deze ongeldig;
  2.4 Contracten, verdragen en regels zijn pas geldig wanneer zij ondertekend zijn door alle Bestuursleden van de organisatie;
  2.5 Bij nieuwe contracten of verdragen dient de Graafschappelijke Raad geïnformeerd te worden, ten minste een week voor het in werking gaan van de nieuwe afspraken;
Terug naar boven Ga naar beneden
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Charter CODRO   za nov 17, 2012 11:15 pm

Oude charter: http://kasteelvandenhaag.actieforum.com/t6152-charters-culturele-organisatie-den-roosche-olifant

Citaat :
[rp]Wijziging met betrekking tot het CODRO

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende aanpassing mede aangaande opbouw en het functioneren van Hollands culturele organisatie CODRO:

Nieuw Charter schreef:
Charter Culturele Organisatie Den Roosche Olifant

Opus 1: Algemene bepalingen
Artikel 1: "Culturele Organisatie Den Roosche Olifant", kortweg CODRO, hierna te noemen 'de organisatie', is een openbare organisatie;
Artikel 2: De organisatie heeft als doel het organiseren van lessen en activiteiten voor het graafschap of voor de steden;
Artikel 3: De organisatie is bevoegd om de studenten, bij afronding van hun studie, de daarbij behorende documenten aan te bieden, zijnde een diploma of certificaat;
Artikel 4: De organisatie biedt opleidingen en workshops aan die gericht zijn op de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van burgers van het Graafschap Holland;
Artikel 5: de organisatie heeft verschillende zalen:
  5.1 Bestuurszaal
  5.2 De Thaddeus Angelus Academie
  5.3 Docentenzaal
  5.4 Ledenzaal

Artikel 6: De organisatie is verantwoordelijk voor de samenwerking en de productiviteit van de organisatie en dient deze te controleren en te stimuleren;

Opus 2: De leden
Artikel 1: Iedere burger (lvl1 en hoger) kan lid worden van de organisatie;
Artikel 2: Alle leden hebben het recht om lessen te volgen in de Thaddeus Angelus Academie en hebben vrije toegang tot de ledenzaal;
Artikel 3: Het lidmaatschap
  3.1 Inschrijving bij het CODRO geschiedt door het invullen van het daarvoor bestemde formulier in de openbare ruimte van de organisatie;
  3.2 Bij een correcte aanmelding worden de volgende gegevens vermeld:

   - Naam, zowel IG als eventuele RP-namen
   - Woonplaats (IG)
   - Eventuele RP woonplaatsen en het adres van woning/erf
   -Eventuele interesses

  3.3 Het bestuur van de organisatie dient het potentiële lid binnen 7 dagen op de hoogte te brengen van de status van zijn lidmaatschap;

Artikel 4: Rechten van de leden
  4.1 Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie;
  4.2 Leden hebben bij stemmingen en verkiezingen het recht om één stem uit te brengen;
  4.3 Leden hebben het recht tot toegang tot de ledenzaal;
  4.4 Leden hebben het recht opleidingen naar keuze te volgen aan de Thaddeus Angelus Academie en hierin begeleid te worden door een docent;
  4.5 Leden hebben het recht besprekingen in de ledenzaal bij te wonen en hun mening hierover te geven;
  4.6 Leden hebben het recht op advies en ondersteuning van de bestuursleden van de organisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten;

Artikel 5: Plichten van de leden
  5.1 Leden zijn verplicht om de regels en bepaling van de organisatie te respecteren en na te leven;
  5.2 Leden zijn verplicht om overtredingen van de regels en bepalingen van de organisatie te melden bij het bestuur;
  5.3 Leden zijn verplicht minimaal 1 keer per 2 maanden deel te nemen aan een activiteit of een bespreking in de ledenzaal;
  5.4 Leden die een opleiding volgen zijn verplicht actief deel te nemen aan deze opleiding (min 1 keer per week posten), indien zij afwezig zijn voor een periode langer dan een week zijn zij verplicht dit te melden aan hun docent;
  5.5 Bij uitzonderlijke redenen kan worden afgeweken van de plichten vermeld in dit artikel;


Opus 3: Het bestuur
Artikel 1: De organisatie wordt bestuurd door een bestuursraad;
Artikel 2: De Bestuursraad bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris, de Verantwoordelijke der Activiteiten, de Prefect en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie;
Artikel 3: Verantwoordelijkheden
  3.1 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de organisatie;
  3.2 De Bestuursraad doet maandelijks verslag van de activiteiten binnen de organisatie op een vaste plaats (sticky) op het Graafschappelijk plein (Graafschap Holland forum);
  3.3 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten tijdens de opening en sluiting van het semester;
  3.4 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de aansturing van leden en docenten;
  3.5 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor het samenstellen van het lesaanbod;
  3.6 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de activiteit binnen de organisatie;
  3.7 Ieder lid van de bestuursraad mag zijn mening geven in discussies, mag nieuwe ideeën brengen en mag zijn mening geven bij stemmingen;

Artikel 4: De benoemingen
  4.1 De leden van de Bestuursraad worden benoemd door de leden van de organisatie door middel van stemming;
  4.2 De leden van de Bestuursraad worden aangesteld voor een periode van 4 maanden;
  4.3 Ieder lid van de organisatie, die geen andere functie bekleed binnen de organisatie, mag zich kandidaat stellen voor een functie binnen de Bestuursraad;
  4.4 De aankondiging van de verkiezing zal geplaatst worden in de algemene hal van de organisatie, ten minste één week voor de daadwerkelijke verkiezing;
  4.5 De verkiezing vindt plaats in de algemene hal van de organisatie en duurt één week;
  4.6 De kandidaat met de meeste stemmen wordt benoemd tot de positie in de Bestuursraad;
  4.7 Elk lid kan maximaal twee aaneengesloten periodes een positie in de Bestuursraad bekleden;

Artikel 5: Ontslag van een bestuurslid
  5.1 Indien de Voorzitter ontslag wil nemen dient deze de Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie tenminste twee weken voorafgaand te informeren, daarnaast moet de Voorzitter een verkiezing opstarten om een nieuwe Voorzitter aan te wijzen;
  5.2 Indien een Bestuurslid ontslag wil nemen dient deze de Voorzitter van de organisatie tenminste twee weken voorafgaand te informeren, en zelf een nieuwe verkiezing opstarten;
  5.3 Indien een meerderheid van de Bestuursraad vindt dat een Bestuurslid zijn/haar werk niet naar behoren uitvoert, kan de Voorzitter hem uit zijn functie ontslaan (uitgezonderd de Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie);
  5.4 Indien de Voorzitter zijn functie slecht uitvoert, kan de Secretaris hem uit zijn functie zetten met een absolute meerderheid van de andere Bestuursleden;
  5.5 Bij uitzonderlijke reden kan worden afgeweken van artikel 3.5.1 en 3.5.2;


Opus 4: De bestuursfuncties
Artikel 1: De voorzitter
  4.1 De voorzitter is het hoofd van de Bestuursraad van de organisatie;
  4.2 De voorzitter organiseert vergaderingen voor de Bestuursraad van de organisatie en zit deze voor;
  4.3 De voorzitter ziet toe op de werking van het bestuur en de activiteit binnen de organisatie;
  4.4 De voorzitter is verantwoordelijk voor de promotie van de organisatie en haar activiteiten;
  4.5 De voorzitter is verantwoordelijk voor de eenheid en rust binnen de organisatie;
  4.6 De voorzitter is woordvoerder van de organisatie en vertegenwoordigt de organisatie in openbare ruimten;


Artikel 2: De Secretaris
  2.1 De Secretaris is verantwoordelijk voor administratieve taken binnen de organisatie;
  2.2 De Secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de organisatie;
  2.3 De Secretaris schrijft na elke vergadering een kort verslag;
  2.4 Indien nodig staat de Secretaris de Voorzitter bij met raad;


Artikel 3: De Verantwoordelijke der Activiteiten
  3.1 De Verantwoordelijke der Activiteiten is verantwoordelijk voor de culturele activiteit binnen de organisatie;
  3.2 De Verantwoordelijke der Activiteiten stelt contracten, verdragen en regels op die de culturele activiteiten (RP) bevorderen;
  3.3 De Verantwoordelijke der Activiteiten werkt als tussenpersoon tussen de leden en de Bestuursraad;
  3.4 De Verantwoordelijke der Activiteiten staat in voor de aanstelling van Stadsvertegenwoordigers;


Artikel 4: De Prefect
  4.1 De Prefect is verantwoordelijk voor de activiteit binnen de Academie;
  4.2 Indien nodig begeleidt en ondersteunt de Prefect de Docenten bij hun taken;
  4.3 De Prefect werkt als tussenpersoon tussen de Docenten en de Bestuursraad;
  4.4 De Prefect inventariseert de kwaliteiten en wensen van de Docenten en legt aan de hand daarvan het lesaanbod voor het nieuwe semester samen en legt deze, ten minste vier weken voor het ingaan van een nieuw semester, voor aan de andere leden van de Bestuursraad;
  4.5 De Prefect is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van workshops;
  4.6 De Prefect houdt zich actief bezig met de ontwikkeling en evaluatie van het lesaanbod;
  4.7 De Prefect heeft het recht tot toegang tot de Docentenkamer;


Artikel 5: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie
  5.1 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie is de contactpersoon naar de Raad toe;
  5.2 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Religie heeft niet het recht beslissingen te nemen, dit moet gedaan worden door middel van een stemming;


Artikel 6: Stadsvertegenwoordigers
  6.1 Stadsvertegenwoordigers vertegenwoordigen de organisatie en zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van de organisatie binnen de aan hen toegewezen Stadshal;
  6.2 Stadsvertegenwoordigers zijn direct aanspreekpunt voor leden van de organisatie uit zijn stad;


Artikel 7: Docenten
  7.1 Docenten hebben het recht om zelf zijn werkvlakken, interessegebieden en beschikbaarheid naar eigen inzicht te bepalen mits zij, op eigen initiatief, de Prefect hier tijdig over informeren;
  7.2 Docenten hebben het recht op toegang tot de openbare ruimtes van de Academie en de Docentenkamer;
  7.3 Docenten hebben de plicht actief les te geven in de aan hem toegewezen materie, aan de aan hem toegewezen studenten;
  7.4 Docenten hebben de plicht om de vooruitgang van de aan hem toegewezen studenten actief te controleren en eventuele problemen te melden bij de Prefect;
  7.5 Docenten hebben de plicht om de lesstof en richtlijnen aan te houden die worden aangeboden door de Prefect;
  7.6 Docenten hebben de plicht om eventuele afwezigheid, ten minste een week voorafgaand aan het verlof, te melden aan de Prefect zodat deze tijdig voor vervanging kan zorgen;


Opus 5: Studeren aan de academie.
Artikel 1: Opleidingen en workshops
  1.1 Studierichtingen:
   Expressie, hoe uit men zich in het openbaar, zowel maatschappelijk als cultureel (RP-technieken);
   Gedragswetenschap, waaronder karakterontwikkeling en filosofie (interpretatie van teksten, etc.);
   Specialisatie, verschillende onderwerpen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de burger of de deelname aan het dagelijks leven;

  1.2 De studies aan de Academie worden gegeven aan de hand van gedocumenteerd lesmateriaal om de uniformiteit van de aangeboden informatie te kunnen garanderen;
  1.3 Het thema van de studies moet gerelateerd zijn aan de maatschappij (het spel "Koninkrijken der Renaissance" en de daar heersende tijdsgeest (midden 15e eeuw));


Artikel 2: Opleidingen
  2.1 Een opleiding duurt één semester;
  2.2 Een opleiding gaat diep in op de aangegeven materie;
  2.3 Een opleiding heeft als doel de student zo volledig mogelijk op te leiden in de gekozen materie;
  2.4 Bij succesvolle afronding van een opleiding ontvangt de student een diploma;
  2.5 Het grootste deel van een opleiding vindt plaats in de leslokalen van de Academie;


Artikel 3: Workshops
  3.1 Een workshop duurt vijf dagen en kan uitgebreid worden tot maximaal 15 dagen;
  3.2 Een workshop geeft een impressie van het gekozen thema en is praktijkgericht;
  3.3 Een workshop heeft als doel de culturele en maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren en de interesse voor de Academie te vergroten;
  3.4 Bij succesvolle afronding van een workshop ontvangt de student een certificaat;
  3.5 Workshops vinden enkel plaats op aanvraag;
  3.6 Workshops kunnen op locatie gehouden worden;
  3.7 In overleg met de bestuursraad, heeft de Prefect het recht om, gedurende de uitvoering en ontwikkeling van een workshop, gebruik te maken van een gastdocent;
  3.8 Een aanvraag voor een workshop kan pas gedaan worden wanneer ten minste vijf burgers of leden interesse tonen in het gewenste thema;


Artikel 4: De Bibliotheek van de Academie
  4.1 In de Bibliotheek worden de documenten van de Academie opgeslagen;
  4.2 De Bibliotheek is toegankelijk voor de Bestuursraad en Docenten van de Academie;
  4.3 Inhoud van de Bibliotheek:

   Informatie voor de opleidingen en workshops, lesstof, lesplannen, hulpmiddelen;
   Informatie over de academie, cursusoverzichten en evaluatiegegevens;
   Gegevens van personeel en leerlingen van de academie;


Opus 6: Definities en overige bepalingen
Artikel 1: Definities
  1.1 Een semester duurt 13 weken (3 maanden);
  1.2 Indeling van een semester (voor de academie):

   - Week 1: Opening van het semester
   - Week 2 t/m 4: Lesperiode
   - Week 5: Inloopweek
   - Week 6 t/m 8: Lesperiode
   - Week 9: Inloopweek
   - Week 10: Examenweek
   - Week 11: Evaluatie
   - Week 12: Diploma uitreiking
   - Week 13: Sluiting van het semester

Artikel 2: Juridische bepalingen
  2.1 De organisatie verplicht zich ertoe de Raad van het Graafschap Holland te informeren van alle stemmingen, afspraken en overeenkomsten binnen de organisatie;
  2.2 Het charter van de organisatie is onderhevig aan de wetten van het Graafschap Holland;
  2.3 Indien een bepaling, regel of afspraak in strijd is met de wetten van het Graafschap Holland, is deze ongeldig;
  2.4 Contracten, verdragen en regels zijn pas geldig wanneer zij ondertekend zijn door alle Bestuursleden van de organisatie;
  2.5 Bij nieuwe contracten of verdragen dient de Graafschappelijke Raad geïnformeerd te worden, ten minste een week voor het in werking gaan van de nieuwe afspraken;


Memorie van Toelichting schreef:
Bij gebrek aan memorie van toelichting van de voorsteller van de wet:

De oude documenten voor het CODRO waren volgens het instituut zelf verouderd en waren toe aan vernieuwing. Zodoende zijn er vele artikelen geschrapt, gewijzigd en samengevoegd.

Getekend op 22 september van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Charter CODRO
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland-
Ga naar: