Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charter de Fides Bank

Ga naar beneden 
AuteurBericht
KarandaAantal berichten : 977
Registration date : 26-07-07

BerichtOnderwerp: Charter de Fides Bank   wo aug 06, 2008 2:24 pm

Citaat :
Charter: De Fides Bank

Memorie van Toelichting:

Eigenaar: Julius Victor de Ligne
Zetel: Haarlem, Graafschap Holland

Filialen:
- Haarlem
- Heusden

Filiaalhouders:
- JuliusV (Haarlem)
- Chris_von_Antwerp (Heusden)

Openingskosten: Fl. 2,50
Overschrijfkosten: Fl. 0,10


Artikel 1: Definities
§1.1 De instelling ‘De Fides Bank’, verder genoemd als ‘de bank’ is een gepatenteerde merknaam die enkel gebruikt mag worden door de eigenaar en filiaalhouders van De Fides Bank.
§1.2 Een persoon, gilde of overheidsinstelling, verder genoemd als ‘de klant’, die zich heeft geregistreerd bij de bank zal worden beschouwd als klant.
§1.3 De off-site http://fides.imperium-novum.nl, verder genoemd als ‘het loket’, fungeert als de 'tastbare' omgeving waar aanvragen kunnen worden ingediend en transacties kunnen plaatsvinden.
§1.4 Alle documenten en gegevens van de Bank zijn eigendom van de Bank, het onrechtmatig kopiëren en / of gebruiken van deze gegevens worden beschouwd als diefstal.
§1.5 Een 'rechtspersoon' is een vereniging, organisatie of andere type van cooperatie.
§1.6 Een 'natuurlijke persoon' is een individu.

Artikel 2: Doelstellingen
§2.1 Het doel van de bank is om leningen te verstrekken aan residenten, burgers, gildes en overheidsinstellingen van het Graafschap Holland.
§2.2 Het doel van de bank is om een winstgevende activiteit uit te oefenen.
§2.3 Het doel van de bank is om economie van het Graafschap Holland te ondersteunen en om investeringskapitaal aan te reiken.

Artikel 3: De Lening
§3.1 Leningen dienen door de klant aangewend te worden voor één van de volgende uitgaven:
- Aankoop 1ste veld;
- Aankoop 2de veld;
- Aankoop van een werkatelier;
- Investeringen bestemd voor een van de velden of werkateliers;
- Het drijven van handel;
- Overbruggingskredieten voor overheidsinstelling;
- Overbruggingskredieten voor erkende Hollandse gildes.
§3.2 De klant kan een lening aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen aan het loket.
§3.3 De leningaanvraag zal worden beoordeeld door de betreffende filiaalhouder.
§3.4 De klant verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het contract vanaf het moment dat de lening in zijn bezit is.
§3.6 De hoogte van de rentevoet zal in samenspraak met de klant worden bepaald. De rentevoet mag vanaf het ingaan van de lening enkel worden gewijzigd naar tweezijdig overeenkomen tussen de klant en de bank. De rentevoet kan variëren tussen de 0,00% en de 2,50% afhangend van hoogte van de lening en de bestemming voor het geleende geld. De rente wordt op de volgende wijze berekend:

fl = openstaande lening
r = rentevoet in %
n = dagen vanaf het moment van het openen der lening of vanaf de laatste aflossing (kan decimalen bevatten)

rente = fl * (1 + r/100) ^ n - fl

§3.7 De lening is voor geen enkel andere bestemming geldig dan vermeld in het contract, in het geval dat de lening aangewend word door klant voor uitgaven niet voorzien in het contract. Dan beschouwt de Bank dit als contractbreuk en is het verschuldigde bedrag onmiddellijk terugvorderbaar door de Bank.
§3.8 De klant mag beroep aanteken tegen de terugvordering en in overleg treden met de filiaalhouder om een nieuw contract af te spreken. De bank behoudt zich het voorrecht om een boete op te leggen ten gevolge van de contractbreuk die maximaal 25% van het nog verschuldigde bedrag bedraagt.
§3.9 Bij weigering van het uitvoeren van een contract door een klant, zal de Bank gerechtelijke stappen ondernemen op basis van de wetten van het Graafschap van Holland.
§3.10 Indien een klant van de bank verhuist naar een stad buiten het Graafschap Holland, wordt dit beschouwt als contractbreuk op basis van Artikel 2, §2.1.

Artikel 4: Aflossen van lening
§4.1 De lening mag door de klant afgelost worden in een door hem/haar te bapalen periode die binnen de grenzen van redelijkheid dient te vallen. De Bankeigenaar kan besluiten een leninghouder een terugbetalingstermijn op te leggen die niet korter mag zijn dan 30 dagen vanaf het moment dat dit termijn wordt opgelegd.
§4.2 Het aflossen van de lening gebeurt door overschrijvingen vanaf één van de eigen rekeningen. Het is dus noodzakelijk dat een klant een rekening heeft geopend, alvorens een lening kan worden afgesloten.
§4.3 De klant dient zich te schikken naar de consultatie-uren van de filiaalhouder.

Artikel 5: Bankrekeningen
§5.1 alle inwoners van het Graafschap Holland kunnen een bankrekening open bij De Fides Bank op voorwaarde:
- dat ze de openingskosten betalen;
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- de rekening niet zal worden misbruikt voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- de persoon niet op de zwarte lijst van De Fides Bank voorkomt
- de klant geregistreerd is onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.1.1 De openingskosten kunnen door de Bankeigenaar worden aangepast en kan variëren tussen de Fl. 0,00 en Fl. 5,00. Wijzigingen in de openingskosten hebben geen effecten met terugwerkende kracht.
§5.2 De eigenaar van een rekening kan ervoor kiezen één of twee gemachtigden in te stellen voor zijn/haar rekening. Deze gemachtigden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- mag de rekening niet zal misbruiken voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- mag niet op de zwarte lijst van De Fides Bank voorkomt
- moet geregistreerd zijn onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.2.1 De gemachtigde kan geld van de rekening overschrijven naar andere rekeningen, of het geld gebruiken om persoonlijke leningen mee af te lossen.
§5.2.2 De gemachtigde kan geen geld van de rekening opnemen in één van de filialen.
§5.3 Men kan eigenhandig geld overschrijven van de persoonlijke rekening (of de rekening waartoe de klant gemachtigd is) naar iedere andere actieve rekening van de Bank. Voor het overschrijven wordt per transactie een bedrag in rekening gebracht ter waarde van de overschrijfkosten.
§5.4 men kan geld storten en afhalen van de persoonlijke bankrekening in elk filiaal van De Fides Bank;
§5.4.1 Bij iedere storting en opname zal de geschiedenis van de rekeninggeschiedenis worden geraadpleegd. Indien er vermoedens zijn van fraude dan kan storting of opname geweigerd worden en kan de Bankeigenaar besluiten de rekening te bevriezen.
§5.4.2 Zolang een rekening wordt onderzocht en de rekening bevroren is, is het onmogelijk om geld over te schrijven naar, of van de betreffende rekening. Enkel de Bankeigenaar heeft het recht de rekening weer terug te ontdooien.
§5.5 de bank behoudt zich het recht om stortingen door derden te weigeren;
§5.6 men kan geen negatief saldo op de bankrekening hebben, daarvoor dient men een lening aan te gaan;
§5.7 indien een rekeninghouder naar het buitenland verhuist of sterft, word de rekening verwijderd, eventuele openstaande saldo’s worden beschouwd als giften aan de bank;
§5.8 de klant behoudt zich het recht om ten alle tijden zijn rekening te sluiten, doch enkel bij dit kan enkel gebeuren tijdens een persoonlijke ontmoeting met een filiaalhouder.
§5.9 Rekeningen van klanten die zich niet aan de door de Bank gestelde voorwaarden hebben gehouden kunnen zonder pardon worden gesloten. Het openstaande saldo zal worden beschouwd als gift. Eventuele openstaande leningen zullen via de gerechterlijke macht worden teruggevorderd na aftrek van de openstaande saldo's.


Artikel 6: Interne structuur
§6.1 de eigenaar;
§6.1.1 heeft een absolute volmacht over de Bank en haar handelingen.
§6.1.2 kan zijn aandelen niet opsplitsen, indien hij beslist de aandelen te verkopen, dan verkoopt hij de Bank in zijn geheel.
§6.1.3 kan alle openstaande schulden van zijn partners en filiaalhouders terugvorderen wanneer hij dat wenst.

§6.2 de filiaalhouder;
§6.2.1 mag tot max. 1.000 fl. interne schuld opbouwen.
§6.2.2 ontvangt een deel (75% / aantal filialen) van de winst dat op door de Bankeigenaar vast te stellen moment zal worden verrekend.
§6.2.3 heeft toegang tot de administratie van de Bank
§6.2.4 kan zelfstandig een medewerker aanwerven voor de functie van waard / herbergier / croupier / etc.

Hierbij ondertekent de Graaf van Holland, na goedkeuren van de provinciale raad, dat dit Charter conform de provinciale en Keizerlijke wetgeving is en daardoor afdwingbaar is door de provinciale rechtbank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kan niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd of verwijderd worden door de provinciale en stedelijke overheidsinstellingen zonder goedkeuren van de eigenaar van de bank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kunnen niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd worden of verwijderd worden door de eigenaar zonder een goedkeuren van de Graaf van Holland en zijn provinciale raad.

De 'Memorie van Toelichting' kan enkel door de eigenaar gewijzigd worden, na kennisgeving ervan door de eigenaar aan de Graaf van Holland.


Terug naar boven Ga naar beneden
Colonel
Admin
avatar

Man Aantal berichten : 1726
Registration date : 21-11-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Charter de Fides Bank   ma sep 28, 2009 7:12 pm

Citaat :

Annulering Charter Fidesbank

De raad deelt mee dat het volgende charter is geannuleerd:
Citaat :
Charter: De Fides Bank

Memorie van Toelichting:

Eigenaar: Julius Victor de Ligne
Zetel: Haarlem, Graafschap Holland

Filialen:
- Haarlem
- Heusden

Filiaalhouders:
- JuliusV (Haarlem)
- Chris_von_Antwerp (Heusden)

Openingskosten: Fl. 2,50
Overschrijfkosten: Fl. 0,10


Artikel 1: Definities
§1.1 De instelling ‘De Fides Bank’, verder genoemd als ‘de bank’ is een gepatenteerde merknaam die enkel gebruikt mag worden door de eigenaar en filiaalhouders van De Fides Bank.
§1.2 Een persoon, gilde of overheidsinstelling, verder genoemd als ‘de klant’, die zich heeft geregistreerd bij de bank zal worden beschouwd als klant.
§1.3 De off-site http://fides.imperium-novum.nl, verder genoemd als ‘het loket’, fungeert als de 'tastbare' omgeving waar aanvragen kunnen worden ingediend en transacties kunnen plaatsvinden.
§1.4 Alle documenten en gegevens van de Bank zijn eigendom van de Bank, het onrechtmatig kopiëren en / of gebruiken van deze gegevens worden beschouwd als diefstal.
§1.5 Een 'rechtspersoon' is een vereniging, organisatie of andere type van cooperatie.
§1.6 Een 'natuurlijke persoon' is een individu.

Artikel 2: Doelstellingen
§2.1 Het doel van de bank is om leningen te verstrekken aan residenten, burgers, gildes en overheidsinstellingen van het Graafschap Holland.
§2.2 Het doel van de bank is om een winstgevende activiteit uit te oefenen.
§2.3 Het doel van de bank is om economie van het Graafschap Holland te ondersteunen en om investeringskapitaal aan te reiken.

Artikel 3: De Lening
§3.1 Leningen dienen door de klant aangewend te worden voor één van de volgende uitgaven:
- Aankoop 1ste veld;
- Aankoop 2de veld;
- Aankoop van een werkatelier;
- Investeringen bestemd voor een van de velden of werkateliers;
- Het drijven van handel;
- Overbruggingskredieten voor overheidsinstelling;
- Overbruggingskredieten voor erkende Hollandse gildes.
§3.2 De klant kan een lening aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen aan het loket.
§3.3 De leningaanvraag zal worden beoordeeld door de betreffende filiaalhouder.
§3.4 De klant verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het contract vanaf het moment dat de lening in zijn bezit is.
§3.6 De hoogte van de rentevoet zal in samenspraak met de klant worden bepaald. De rentevoet mag vanaf het ingaan van de lening enkel worden gewijzigd naar tweezijdig overeenkomen tussen de klant en de bank. De rentevoet kan variëren tussen de 0,00% en de 2,50% afhangend van hoogte van de lening en de bestemming voor het geleende geld. De rente wordt op de volgende wijze berekend:

fl = openstaande lening
r = rentevoet in %
n = dagen vanaf het moment van het openen der lening of vanaf de laatste aflossing (kan decimalen bevatten)

rente = fl * (1 + r/100) ^ n - fl

§3.7 De lening is voor geen enkel andere bestemming geldig dan vermeld in het contract, in het geval dat de lening aangewend word door klant voor uitgaven niet voorzien in het contract. Dan beschouwt de Bank dit als contractbreuk en is het verschuldigde bedrag onmiddellijk terugvorderbaar door de Bank.
§3.8 De klant mag beroep aanteken tegen de terugvordering en in overleg treden met de filiaalhouder om een nieuw contract af te spreken. De bank behoudt zich het voorrecht om een boete op te leggen ten gevolge van de contractbreuk die maximaal 25% van het nog verschuldigde bedrag bedraagt.
§3.9 Bij weigering van het uitvoeren van een contract door een klant, zal de Bank gerechtelijke stappen ondernemen op basis van de wetten van het Graafschap van Holland.
§3.10 Indien een klant van de bank verhuist naar een stad buiten het Graafschap Holland, wordt dit beschouwt als contractbreuk op basis van Artikel 2, §2.1.

Artikel 4: Aflossen van lening
§4.1 De lening mag door de klant afgelost worden in een door hem/haar te bapalen periode die binnen de grenzen van redelijkheid dient te vallen. De Bankeigenaar kan besluiten een leninghouder een terugbetalingstermijn op te leggen die niet korter mag zijn dan 30 dagen vanaf het moment dat dit termijn wordt opgelegd.
§4.2 Het aflossen van de lening gebeurt door overschrijvingen vanaf één van de eigen rekeningen. Het is dus noodzakelijk dat een klant een rekening heeft geopend, alvorens een lening kan worden afgesloten.
§4.3 De klant dient zich te schikken naar de consultatie-uren van de filiaalhouder.

Artikel 5: Bankrekeningen
§5.1 alle inwoners van het Graafschap Holland kunnen een bankrekening open bij De Fides Bank op voorwaarde:
- dat ze de openingskosten betalen;
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- de rekening niet zal worden misbruikt voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- de persoon niet op de zwarte lijst van De Fides Bank voorkomt
- de klant geregistreerd is onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.1.1 De openingskosten kunnen door de Bankeigenaar worden aangepast en kan variëren tussen de Fl. 0,00 en Fl. 5,00. Wijzigingen in de openingskosten hebben geen effecten met terugwerkende kracht.
§5.2 De eigenaar van een rekening kan ervoor kiezen één of twee gemachtigden in te stellen voor zijn/haar rekening. Deze gemachtigden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- geen ‘persona non grata’ is van het Graafschap Holland
- mag de rekening niet zal misbruiken voor het ontlopen van de wetten die voor Hollanders gelden
- mag niet op de zwarte lijst van De Fides Bank voorkomt
- moet geregistreerd zijn onder zijn/haar werkelijke (IG) naam
§5.2.1 De gemachtigde kan geld van de rekening overschrijven naar andere rekeningen, of het geld gebruiken om persoonlijke leningen mee af te lossen.
§5.2.2 De gemachtigde kan geen geld van de rekening opnemen in één van de filialen.
§5.3 Men kan eigenhandig geld overschrijven van de persoonlijke rekening (of de rekening waartoe de klant gemachtigd is) naar iedere andere actieve rekening van de Bank. Voor het overschrijven wordt per transactie een bedrag in rekening gebracht ter waarde van de overschrijfkosten.
§5.4 men kan geld storten en afhalen van de persoonlijke bankrekening in elk filiaal van De Fides Bank;
§5.4.1 Bij iedere storting en opname zal de geschiedenis van de rekeninggeschiedenis worden geraadpleegd. Indien er vermoedens zijn van fraude dan kan storting of opname geweigerd worden en kan de Bankeigenaar besluiten de rekening te bevriezen.
§5.4.2 Zolang een rekening wordt onderzocht en de rekening bevroren is, is het onmogelijk om geld over te schrijven naar, of van de betreffende rekening. Enkel de Bankeigenaar heeft het recht de rekening weer terug te ontdooien.
§5.5 de bank behoudt zich het recht om stortingen door derden te weigeren;
§5.6 men kan geen negatief saldo op de bankrekening hebben, daarvoor dient men een lening aan te gaan;
§5.7 indien een rekeninghouder naar het buitenland verhuist of sterft, word de rekening verwijderd, eventuele openstaande saldo’s worden beschouwd als giften aan de bank;
§5.8 de klant behoudt zich het recht om ten alle tijden zijn rekening te sluiten, doch enkel bij dit kan enkel gebeuren tijdens een persoonlijke ontmoeting met een filiaalhouder.
§5.9 Rekeningen van klanten die zich niet aan de door de Bank gestelde voorwaarden hebben gehouden kunnen zonder pardon worden gesloten. Het openstaande saldo zal worden beschouwd als gift. Eventuele openstaande leningen zullen via de gerechterlijke macht worden teruggevorderd na aftrek van de openstaande saldo's.


Artikel 6: Interne structuur
§6.1 de eigenaar;
§6.1.1 heeft een absolute volmacht over de Bank en haar handelingen.
§6.1.2 kan zijn aandelen niet opsplitsen, indien hij beslist de aandelen te verkopen, dan verkoopt hij de Bank in zijn geheel.
§6.1.3 kan alle openstaande schulden van zijn partners en filiaalhouders terugvorderen wanneer hij dat wenst.

§6.2 de filiaalhouder;
§6.2.1 mag tot max. 1.000 fl. interne schuld opbouwen.
§6.2.2 ontvangt een deel (75% / aantal filialen) van de winst dat op door de Bankeigenaar vast te stellen moment zal worden verrekend.
§6.2.3 heeft toegang tot de administratie van de Bank
§6.2.4 kan zelfstandig een medewerker aanwerven voor de functie van waard / herbergier / croupier / etc.

Hierbij ondertekent de Graaf van Holland, na goedkeuren van de provinciale raad, dat dit Charter conform de provinciale en Keizerlijke wetgeving is en daardoor afdwingbaar is door de provinciale rechtbank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kan niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd of verwijderd worden door de provinciale en stedelijke overheidsinstellingen zonder goedkeuren van de eigenaar van de bank.

De Artikels 1, 2, 3, 4, 5 & 6 van dit charter kunnen niet gewijzigd worden, er kunnen geen artikels toegevoegd worden of verwijderd worden door de eigenaar zonder een goedkeuren van de Graaf van Holland en zijn provinciale raad.

De 'Memorie van Toelichting' kan enkel door de eigenaar gewijzigd worden, na kennisgeving ervan door de eigenaar aan de Graaf van Holland.

Memorie van Toelichting:
Citaat :

Dit charter is geannuleerd omdat de Fides bank samengegaan is met de Bank van Holland en dit charter dus niet meer van toepassing is.

Getekend op 25 september van het Jaar des Herens 1457,


An Mathilde van Eckhardt Connor

_________________
Graaf van Montfoort - Ridder in de Orde der Gulden Leeuwen - Heer van Woerden en Reeuwijk
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Charter de Fides Bank
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland :: Archief-
Ga naar: