Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek

Ga naar beneden 
Ga naar pagina : Vorige  1, 2, 3  Volgende
AuteurBericht
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   zo jun 27, 2010 9:33 pm

Citaat :
  Aan het Volk van Holland,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Lara Callisto Tailleur, Keizerlijke Heraut van Holland, het volgende aan:  • De sluitingsdatum van de sollicitatieperiode, voor Heraut der Genealogie, is op 30 juni 1458.


  De volgende posten in het College der Hollandse Heraldiek die open zijn voor kandidaturen:

  • Heraut der Genealogie
  • Persevant der Zegelkunde


  Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

  • inwoner zijn van het Graafschap Holland
  • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
  • een goede motivatie hebben
  • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
  • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten ès Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


  Getekend op de 27ste dag van de maand juni in het jaar des Herens 1458,


  Keizerlijke Heraut van Holland
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   vr jul 02, 2010 9:54 pm

Anna_may schreef:
[rp]

Aan zij die dit lezen,

Bij deze verklaar ik, Anna May Anesha Callisto Tailleur, met onmiddelijke ingang afstand te doen van leengoed Naarden verkregen op 20 mei 1458 door Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal.

Vanwege een door de partijen gecreëerde vertrouwensbreuk, is het mijn inziens onmogelijk de beloftes van het vazalschap langs beiden kanten verder te vervullen. Hoewel huichelarij normaal in ons Graafschap de boventoon voert in dergelijke zaken, weiger ik hieraan mee te werken door het leengoed voor eigen gewin proberen te behouden.

Ik ben mij ervan bewust dat vanaf heden mijn rechten en plichten als vazal komen te vervallen en heb ervoor gezorgd dat het leengoed in oorspronkelijke staat word opgeleverd.

Aldus in tweevoud opgemaakt op 28 juni 1458 te Weesperkarspel,

Hoogachtend,

Anna May Anesha Callisto Tailleur[/rp]

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijk Heraut van Holland de volgende feiten aan;


  • De teruggaven van de gronden van Naarden zullen per onmiddellijk ingang geaccepteerd worden.
   Deze zullen weer onder het beheer van mij, Gravin van Weesperkarspel, komen.
   Anna May zegt hiermee haar eed op en zal geen verantwoordelijkheid meer dragen over Naarden.
   Ook zal zij het het schild en de bijbehorende kroon niet meer mogen dragen.


  De volgende post in het College der Hollandse Heraldiek die open is voor kandidaturen:

  • Persevant der Zegelkunde  Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

  • inwoner zijn van het Graafschap Holland
  • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
  • een goede motivatie hebben
  • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
  • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten ès Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


  Getekend op de 2de dag van de maand juli in het jaar des Herens 1458,


  Keizerlijke Heraut van Holland

[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   zo aug 01, 2010 1:02 pm

Citaat :
[rp]
  Volk van Holland,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, de volgende feiten aan.

  • De verkiezing van Hooggeboren Gravin Alyssa Ciara Connor de Mérode, Gravin van Holland, Dame van Lopik, in de functie van Heraut der Genealogie door het College der Hollandse Heraldiek.


  Wij willen ook via deze weg de overige kandidaten hartelijk bedanken voor hun sollicitatie.

  Getekend op 1 augustus van het Jaar des Herens 1458,


  Keizerlijk Heraut van Holland

[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   do aug 05, 2010 8:28 pm

[rp] Volk van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,

Aanhoor de stem van Béatrice de Castelmaure-Frayner, Soeverein van Bolchen, Hertogin van Nevers, Gravin van Lauragais, Burggravin van Chastellux & Baudricourt, Barones van Chablis & Laignes, Keizerlijke Wapenmaarschalk!

Citaat :
Aanpassing van de Statuten van het College der Hollandse Heraldiek

Beslist door het College der Hollandse Heraldiek en in akkoord met de Keizerlijke Wapenmaarschalk, hierbij herhaalt, de Statuten van het College :

Citaat :
Het College der Hollandse Heraldiek

  I. Proloog

   Artikel 1: Het College der Hollandse Heraldiek (CHH) is een deelorgaan van de Keizerlijke Heraldiek (KH), dat instaat voor de Heraldiek in het Graafschap Holland.

   Artikel 2: Gezien de taalbarrière tussen de Hollanders en de overwegend Franstalige populatie van de Keizerlijke Heraldiek, geniet het CHH een aantal privileges die het mogelijk maken om op een semi-onafhankelijke basis te operen en die in de volgende artikels uit de doeken zullen worden gedaan.

   Artikel 3: Op alle punten die hier niet specifiek worden behandeld zal men functioneren zoals beschreven in de Statuten der Keizerlijke Heraldiek.

   Artikel 4: Deze statuten zijn niet van beperkte duur en zullen enkel veranderd kunnen worden met akkoord van de relatieve meerderheid van het CHH, de Keizerlijke Heraut van Holland en de Keizerlijke Wapenmaarschalk.


  II. Samenstelling

   Artikel 1: Teneinde van het CHH een goedwerkende en eerlijke instantie te maken, is het samengesteld uit meerdere personen: de Keizerlijke Heraut van Holland, de Hollandse herauten en hun eventuele persevanten en de rechtmatig verkozen Graaf of Gravin van Holland.

   Artikel 2: Het CHH wordt voorgezeten door de Keizerlijke Heraut van Holland.

   Artikel 3: De Keizerlijke Wapenmaarschalk heeft toegang tot het CHH.


  III. Over de procedures en stemmingen binnen het College der Hollandse Heraldiek

   Artikel 1: Gezien de Keizerlijke Heraut van Holland het CHH voorzit, is enkel hij gemachtigd een stemming te openen.

   Artikel 2: De stemmingen in het CHH zullen 7 dagen duren. In die tijd zal ieder lid moeten stemmen, op straffe van nietigverklaring van de stem van het lid dat zijn stem te laat uitbracht. De Keizerlijke Wapenmaarschalk kan steeds zijn vetorecht toepassen.

   Artikel 3: Elk lid van het CHH heeft recht op één stem.

   Artikel 4: Indien de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn een aantal personen in de adelstand wil verheffen, moet hij hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Een dossier zal moeten worden opgesteld, met de eventuele hulp van de Keizerlijke Heraut van Holland, met daarin duidelijk de gegevens van de persoon die men in de adelstand wil verheffen en zijn huidige en oud-functies. Ook zal een motivering gegeven moeten worden, zodat het gehad hebben of hebben van een aantal functies niet automatisch kan leiden tot een adellijke titel. Nadat de dossiers in orde gebracht zijn zullen deze gepresenteerd worden aan het CHH, waar de leden van laatstgenoemde hun mening zullen kunnen geven.Uiteindelijk zal het aan de Keizerlijke heraut van Holland zijn om de aanvraag te accepteren of niet.


  IV. Over de Adelbenoemingen

   Artikel 1: Elke adelbenoeming van de rechtmatig gekozen Graaf van Holland op het einde van zijn termijn zal moeten worden bekrachtigd door het CHH alvorens deze zal mogen worden uitgevoerd (Zie hoofdstuk III, artikel 3).

   Artikel 2: Bij elke adelbenoeming, dat wil zeggen bij de verheffingen in adelstand onder de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn en de benoemingen van vazallen van de Hollandse Adel, zal de keizerlijke Heraut van Holland aanwezig moeten zijn om de ceremonie te leiden. Hij zal eveneens een patent moeten opstellen ter bewijs.

   Artikel 3: Elke Burggraaf, Baron of Heer, zal de eed van Obsequium, Auxilium en Consilium, ofwel Gehoorzaamheid, Hulp en Raad, moeten zweren aan zijn leenheer of leenvrouwe. Eveneens zullen de vazal en de leenheer of – vrouwe elkaar de vredeskus moeten geven en zal de leenheer of – vrouwe een voorwerp (een takje, een zakje aarde etc.), dat de verleende grond representeert, aan zijn of haar vazal moeten overhandigen.

   Artikel 4: Naast het benoemen van adel kan men ook een aanvraag tot afzetting doen. Let wel, énkel de leenheer of –vrouwe van de edelman of –vrouw in kwestie kan dit aanvragen. Vervolgens zal het CHH stemmen over al dan niet de uitvoering van de aanvraag.

   Artikel 5: Alle aanvragen van adelbenoemingen of –afzettingen zullen officieel moeten worden voorgelegd door de leenheer of -vrouwe en officieel moeten worden bevestigd door de Keizerlijke Heraut van Holland.


  V. Genealogie

   Artikel 1: Enkel mensen die de familienaam dragen zullen ook het schild van de familie in kwestie mogen dragen. Men mag maximum drie familieschilden dragen: het schild van de familie van de vader, dat van de familie van de moeder en eventueel het schild van de familie van de echtgenoot of echtgenote.

   Artikel 2: De Pater of Mater Familias is het hoofd van de adellijke familie. Hij of zij moet een heerlijkheid hebben in het Graafschap Holland. Indien de Pater of Mater Familias een vazal is van een andere Hollandse edelman of –vrouw moet hij of zij toestemming vragen aan zijn of haar leenheer om de familie te mogen stichten. Hij of zij is eveneens de enige die een wijziging aan de stamboom, ten gevolge van huwelijk, scheiding, geboorte etc., kan aanvragen. Indien het familiehoofd overlijdt, zal zijn erfgenaam de nieuwe Pater of Mater Familias worden.

   Artikel 3: De Heraut der Genealogie is bevoegd om schriftelijke toestemming te verlenen voor adoptie, met toestemming van de Keizerlijke Heraut van Holland en na onderzoek waarin de heraut der genealogie beoordeelt of de kinderen binnen het kader van een Aristotelisch huwelijk grootgebracht kunnen worden. Enkel wanneer hieraan voldaan is kan men toestemming verlenen.


  VI. De Keizerlijke Heraut van Holland

   Artikel 1: De Keizerlijke Heraut van Holland staat aan het hoofd van het CHH. Hij doet alle aankondigingen en neemt alle niet waargenomen posten van Hollandse Herauten waar.

   Artikel 2: De Keizerlijke Heraut van Holland heeft het vetorecht wat betreft de toelating van nieuwe Hollandse Herauten en hun Persevanten.

   Artikel 3: De Keizerlijke Heraut van Holland wordt verkozen door het CHH. Gezien het CHH deel uitmaakt van de Keizerlijke Heraldiek moet de door het CHH verkozen kandidaat de steun genieten van de Keizerlijke Wapenmaarschalk, zoniet kan laatstgenoemde zijn vetorecht toepassen en zal het CHH een nieuwe kandidaat naar voren moeten schuiven.

   Artikel 4: De Keizerlijke Heraut van Holland kan een tijdelijke plaatsvervanger aanstellen als hij voor een langere periode, langer dan 3 dagen, verhinderd zal zijn om de taken van heraut uit te voeren. Als hij echter voor meer dan een week onaangekondigd afwezig is, is het aan de rechtmatig gekozen Graaf van Holland om de stemming voor een tijdelijke plaatsvervanger te regelen. Als na één maand de Keizerlijke Heraut van Holland nog steeds niet terug is, zal men een nieuwe Keizerlijke Heraut van Holland moeten verkiezen.

   Artikel 5: De Keizerlijke heraut van Holland draagt als ornement twee schuin gekruiste stokken van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur, en bekroond met de Keizerlijke Kroon. (Link)


  VII. De Herauten van Holland en hun Persevanten

   Artikel 1: Er bestaan 4 Hollandse Herauten ès specialiteit:
    - De Heraut ès Sigillografie (Zegelkunde).
    - De Heraut ès Blazoenering en Vexillologie (Vlaggenkunde)
    - De Heraut ès Genealogie (mbt. Families)
    - De Heraut ès Steekspelen

   Artikel 2: Iedere Hollandse burger kan zijn kandidatuur inleveren voor een van de posten van Heraut of Persevant. Voor de post van heraut moet men wel een aanbevelingsbrief van een Hollandse edelman of –vrouw hebben. De kennis van de kandidaat zal beproefd worden, en de uitslag van deze beproeving zal doorgegeven worden aan het CHH waar men zal stemmen over al dan niet de toelating van de kandidaat in kwestie.

   Artikel 3: De Herauten van Holland dragen als ornement twee schuin gekruiste stokken van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur. (Link)


Deze worden vervangen door de volgende Statuten :

Citaat :
Het College der Hollandse Heraldiek

  I. Proloog

   Artikel 1: Het College der Hollandse Heraldiek (CHH) is een deelorgaan van de Keizerlijke Heraldiek (KH), dat instaat voor de Heraldiek in het Graafschap Holland.

   Artikel 2: Gezien de taalbarrière tussen de Hollanders en de overwegend Franstalige populatie van de Keizerlijke Heraldiek, geniet het CHH een aantal privileges die het mogelijk maken om op een semi-onafhankelijke basis te operen en die in de volgende artikels uit de doeken zullen worden gedaan.

   Artikel 3: Op alle punten die hier niet specifiek worden behandeld zal men functioneren zoals beschreven in de Statuten der Keizerlijke Heraldiek.

   Artikel 4: Deze statuten zijn niet van beperkte duur en zullen enkel veranderd kunnen worden met akkoord van de relatieve meerderheid van het CHH, de Keizerlijke Heraut van Holland en de Keizerlijke Wapenmaarschalk.


  II. Samenstelling

   Artikel 1: Teneinde van het CHH een goedwerkende en eerlijke instantie te maken, is het samengesteld uit meerdere personen: de Keizerlijke Heraut van Holland, de Hollandse herauten en hun eventuele persevanten en de rechtmatig verkozen Graaf of Gravin van Holland.

   Artikel 2: Het CHH wordt voorgezeten door de Keizerlijke Heraut van Holland.

   Artikel 3: De Keizerlijke Wapenmaarschalk heeft toegang tot het CHH.


  III. Over de procedures en stemmingen binnen het College der Hollandse Heraldiek

   Artikel 1: Gezien de Keizerlijke Heraut van Holland het CHH voorzit, is enkel hij gemachtigd een stemming te openen.

   Artikel 2: De stemmingen in het CHH zullen 7 dagen duren. In die tijd zal ieder lid moeten stemmen, op straffe van nietigverklaring van de stem van het lid dat zijn stem te laat uitbracht. De Keizerlijke Wapenmaarschalk kan steeds zijn vetorecht toepassen.

   Artikel 3: Elk lid van het CHH heeft recht op één stem.

   Artikel 4: Indien de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn een aantal personen in de adelstand wil verheffen, moet hij hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Een dossier zal moeten worden opgesteld, met de eventuele hulp van de Keizerlijke Heraut van Holland, met daarin duidelijk de gegevens van de persoon die men in de adelstand wil verheffen en zijn huidige en oud-functies. Ook zal een motivering gegeven moeten worden, zodat het gehad hebben of hebben van een aantal functies niet automatisch kan leiden tot een adellijke titel. Nadat de dossiers in orde gebracht zijn zullen deze gepresenteerd worden aan het CHH, waar de leden van laatstgenoemde hun mening zullen kunnen geven.Uiteindelijk zal het aan de Keizerlijke heraut van Holland zijn om de aanvraag te accepteren of niet.


  IV. Over de Adelbenoemingen

   Artikel 1: Elke adelbenoeming van de rechtmatig gekozen Graaf van Holland op het einde van zijn termijn zal moeten worden bekrachtigd door het CHH alvorens deze zal mogen worden uitgevoerd (Zie hoofdstuk III, artikel 3).

   Artikel 2: Bij elke adelbenoeming, dat wil zeggen bij de verheffingen in adelstand onder de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn en de benoemingen van vazallen van de Hollandse Adel, zal de keizerlijke Heraut van Holland aanwezig moeten zijn om de ceremonie te leiden. Hij zal eveneens een patent moeten opstellen ter bewijs.

   Artikel 3: Elke Burggraaf, Baron of Heer, zal de eed van Obsequium, Auxilium en Consilium, ofwel Gehoorzaamheid, Hulp en Raad, moeten zweren aan zijn leenheer of leenvrouwe. Eveneens zullen de vazal en de leenheer of – vrouwe elkaar de vredeskus moeten geven en zal de leenheer of – vrouwe een voorwerp (een takje, een zakje aarde etc.), dat de verleende grond representeert, aan zijn of haar vazal moeten overhandigen.

   Artikel 4: Naast het benoemen van adel kan men ook een aanvraag tot afzetting doen. Let wel, énkel de leenheer of –vrouwe van de edelman of –vrouw in kwestie kan dit aanvragen. Vervolgens zal het CHH stemmen over al dan niet de uitvoering van de aanvraag.

   Artikel 5: Alle aanvragen van adelbenoemingen of –afzettingen zullen officieel moeten worden voorgelegd door de leenheer of -vrouwe en officieel moeten worden bevestigd door de Keizerlijke Heraut van Holland.


  V. De Keizerlijke Heraut van Holland

   Artikel 1: De Keizerlijke Heraut van Holland staat aan het hoofd van het CHH. Hij doet alle aankondigingen en neemt alle niet waargenomen posten van Hollandse Herauten waar.

   Artikel 2: De Keizerlijke Heraut van Holland heeft het vetorecht wat betreft de toelating van nieuwe Hollandse Herauten en hun Persevanten.

   Artikel 3: De Keizerlijke Heraut van Holland wordt verkozen door het CHH. Gezien het CHH deel uitmaakt van de Keizerlijke Heraldiek moet de door het CHH verkozen kandidaat de steun genieten van de Keizerlijke Wapenmaarschalk, zoniet kan laatstgenoemde zijn vetorecht toepassen en zal het CHH een nieuwe kandidaat naar voren moeten schuiven.

   Artikel 4: De Keizerlijke Heraut van Holland kan een tijdelijke plaatsvervanger aanstellen als hij voor een langere periode, langer dan 3 dagen, verhinderd zal zijn om de taken van heraut uit te voeren. Als hij echter voor meer dan een week onaangekondigd afwezig is, is het aan de rechtmatig gekozen Graaf van Holland om de stemming voor een tijdelijke plaatsvervanger te regelen. Als na één maand de Keizerlijke Heraut van Holland nog steeds niet terug is, zal men een nieuwe Keizerlijke Heraut van Holland moeten verkiezen.

   Artikel 5: De Keizerlijke heraut van Holland draagt als ornement twee schuin gekruiste stokken van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur, en bekroond met de Keizerlijke Kroon. (Link)


  VI. De Herauten van Holland en hun Persevanten

   Artikel 1: Er bestaan 4 Hollandse Herauten ès specialiteit:
    - De Heraut ès Sigillografie (Zegelkunde).
    - De Heraut ès Blazoenering en Vexillologie (Vlaggenkunde)
    - De Heraut ès Genealogie (mbt. Families)
    - De Heraut ès Steekspelen

   Artikel 2: Iedere Hollandse burger kan zijn kandidatuur inleveren voor een van de posten van Heraut of Persevant. Voor de post van heraut moet men wel een aanbevelingsbrief van een Hollandse edelman of –vrouw hebben. De kennis van de kandidaat zal beproefd worden, en de uitslag van deze beproeving zal doorgegeven worden aan het CHH waar men zal stemmen over al dan niet de toelating van de kandidaat in kwestie.

   Artikel 3: De Herauten van Holland dragen als ornement twee schuin gekruiste stokken van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur. (Link)


De Hollandse Genealogie vormt voortaan het onderwerp van een volledig aparte tekst, hier voorgesteld :

Citaat :
Statuten Hollandse Genealogie

I/ Families

  Artikel 1. De Hollandse Heraldiek erkent alleen Adellijke families.

  Artikel 2. Een Adellijke familie moet tenminste bij aanvraag van erkenning bestaan uit 5 personen (ficive personen worden hierbij niet meegerekend). Alleen personen met een bloedband en die de familienaam van de te erkennen familie als eerste dragen, worden meegeteld voor de erkenning van een familie.

  Artikel 2.1. Om zijn of haar familie te laten erkennen moet een kloppende stamboom ingeleverd worden bij de Heraut der Genealogie of Keizerlijk Heraut van Holland. Het College der Hollandse Heraldiek beslist uiteindelijk of de familie erkent wordt.

  Artikel 3. De Pater/Mater familias staat aan het hoofd van de familie en dient zelf over een Adellijke titel te beschikken.

  Artikel 3.1. Indien de Pater/Mater familias niet van Adel is door verdienste *, dient deze toestemming te vragen aan zijn of haar leenheer/vrouw om zijn of haar familie te laten erkennen.
  Dit dient schriftelijk te gebeuren en moet aantoonbaar zijn.

  Artikel 4. Een lid van een familie mag maximaal 3 familiewapens dragen (familiewapen van de aangetrouwde familie (mits deze erkent is), familiewapen van de vader (mits deze erkent is), familiewapen van de moeder (mits deze erkent is)).

  Artikel 5. Indien de Pater/Mater familias sterft, zal de opvolger de nieuwe Pater/Mater familias worden. Dit moet binnen 14 dagen na overlijden bekent gemaakt worden bij de Heraut der Genealogie of bij de Keizerlijk Heraut van Holland. Deze opvolger dient ook van Adel te zijn en in geval van vazalschap dient deze ook toestemming te vragen zoals beschreven in Artikel 3.1.

  Artikel 6. Een familielid mag 2 familienamen dragen, mits deze beide erkent zijn.

  Artikel 7. Wanneer er in een familie drie of meer Graven/Gravinnen zijn, wordt de familie aangeduid met Grafelijk Huis. Alleen de eerst gedragen familienaam van de bloedband telt hiervoor mee.

  Artikel 7.1. Wanneer er een persoon in een familie aanwezig is die regerende Graaf/Gravin van Holland is geweest, wordt de familie aangeduid met Huis. Alleen de eerst gedragen familienaam van de bloedband telt hiervoor mee.

  Artikel 7.2. Wanneer een familie erkent is wordt deze aangeduid met Familie.

II/ Stamboom

  Artikel 1. De volgende gegevens moeten op de stamboom aanwezig zijn;

  • Familienaam
  • Wapenspreuk
  • Naam Pater/Mater Familias
  • Het familiekasteel (link naar een familie forum)
  • IG en RP naam
  • ° = Geboorte (IG geboortedatum)
  • ~ = Doopsel
  • ∞ = Huwelijk
  • † = Sterfdatum
  • Begrafenissen
  • // = Scheiding
  • Adelbenoemingen
  • Priesterinwijdingen
  • Adoptie
  • Opvolger Pater/Mater familias


  Artikel 2. Wijzigingen binnen een familie moeten door de Pater/Mater familias binnen 14 dagen kenbaar gemaakt worden aan de Heraut der Genealogie of aan de Keizerlijk Heraut van Holland.

  Artikel 2.1. Indien dit verzuimt wordt kunnen er berispingen gegeven worden, met een maximum van vijf.

  Artikel 2.2. Bij de zesde berisping zal het College der Hollandse Heraldiek zich buigen over het al dan niet intrekken van de erkenning van die familie.

III/ Kinderen

  Artikel 1. Kinderen die geboren worden uit een huwelijk van een door de Keizer erkent geloof (Aristotelische, Averroïsme en Spinozisme) worden als Legitiem aangemerkt.

  Artikel 1.1. Kinderen die geboren worden uit een niet hierboven beschreven huwelijk, een huwelijk dat door de Kerk geannuleerd is of geen huwelijk, zullen als illegitiem aangemerkt worden.

  Artikel 2. Het erven van de familienaam gebeurt, bij niet anders aangeven, van vader op kind. De keus is alleen mogelijk als beide ouders van een erkende familie afstammen.

  Artikel 2.1. Zogenoemde bastaarden dragen wel de familienaam, zoals bij Artikel 2. beschreven.

  Artikel 3. Kinderen die geadopteerd worden zullen altijd op de stamboom blijven staan van hun biologische ouders.

  Artikel 3.1. Kinderen die geadopteerd worden zullen bijgeschreven worden op de stamboom van hun nieuwe familie, aangemerkt als geadopteerd.

  Artikel 3.2. Indien (een van) de biologische ouders van het te adopteren kind nog in leven is, moet deze ook tekenen voor de adoptie. De biologische ouders en het kind geven hiermee de familiare verplichtingen wel op.

  Artikel 3.3. Een adoptie is pas akkoord na de aankondiging van de Heraut der Genealogie of de Keizerlijk Heraut van Holland.

  Artikel 3.4. Kinderen die de familiebanden willen verbreken zullen altijd op de stamboom blijven staan van hun ouders, enkel zal er een aanmerking bij geplaatst worden.

  Artikel 3.5. Voor ouders die hun kinderen willen verstoten geldt hetzelfde als beschreven in Artikel 3.4.

IV/ Erfenissen

  Artikel 1. Een persoon van adel dient via een testament kenbaar te maken wie zal erven.

  Artikel 1.1. Het testament moet afgegeven zijn bij de Keizerlijke Heraut van Holland of bij de Heraut der Genealogie, en zal in een afgesloten ruimte bewaard worden.

  Artikel 1.2. Het testament kan bij leven van de schrijver, ten alle tijden aangepast of herschreven worden. Het nieuwe of gewijzigde testament moet afgegeven zijn bij de Keizerlijk Heraut van Holland of bij de Heraut der Genealogie.

  Artikel 1.3. Het testament zal pas na overlijden (lees; IG verwijderd) geopend worden door de Heraut der Genealogie. Indien Holland op dat moment niet over een Heraut der Genealogie beschikt zal de Keizerlijk Heraut van Holland het testament openen.

  Artikel 1.4. Het uitvoeren van het testament gebeurt in bijzijn van alle genoemde, de Keizerlijk Heraut van Holland en de Heraut der Genealogie (de laatste; mits aanwezig in Holland).

  Artikel 2. Indien er geen testament aanwezig is, zullen de Heerlijkheden van de overledenen automatisch terug gaan naar het Graafschap.

  Artikel 3. Indien de overledene niet van Adel is door verdienste*, gaat de heerlijkheid terug naar zijn of haar Leenheer/vrouw. Tenzij van te voren anders is vastgelegd, en dit bijgesloten zit bij het testament.


*Vazal van een Baron/Barones en hoger.

Opgemaakt te Aachen, 5 augustus 1458,

Voor de Keizer,

B.d.C.
[/rp]


[rp]Peuple du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,

Entends la voix de Béatrice de Castelmaure-Frayner, Souveraine de Bolchen, Duchesse de Nevers, Comtesse du Lauragais, Vicomtesse de Chastellux & Baudricourt, Baronne de Chablis & Laignes, Maréchal d'Armes Impérial !


Citaat :
Modification des Statuts du Collège Héraldique Hollandais

Par décision du Collège Héraldique Hollandais et agrément du Maréchal d'Armes Impérial, les statuts dudit collège, ci-après rappelés :

Citaat :
Collège Héraldique Hollandais

  I. Prologue

   Article 1: Le Collège Héraldique Hollandais (CHH) fait partie de la Hérauderie Impériale (HI) et se porte garant pour la Hérauderie au Comté d’Hollande.

   Article 2: En raison de la barrière des langues entre les Hollandais et la population francophone déterminant la Hérauderie Impériale, le CHH possède quelques privilèges qui lui donnent la possibilité d’opérer de manière semi-indépendant et qui sont expliqués dans les articles suivants.

   Article 3: Sur tous les points qui ne seront pas spécifiquement traité dans ces statuts-ci, la CHH fonctionnera comme prescrit par les Statuts Héraldiques Impériaux.

   Article 4: Ces statuts-ci n'ont pas de durée limitée et ne pourront faire l'objet d'une modification qu' avec l’accord de la majorité du CHH, le Héraut Impérial d’Hollande et le Maréchal d’Armes Impérial.


  II. Composition

   Article 1: Afin de faire du CHH une instance efficace et juste, il est composé de plusieurs personnes: le Héraut Impérial d’Hollande, les Hérauts Hollandais et leurs poursuivants éventuels et le Comte Légitime d’Hollande.

   Article 2: Le CHH est présidé par le Héraut Impérial d’Hollande.

   Article 3: Le Maréchal d’Armes Impérial a accès au CHH.


  III. Des procédures et votes dans le Collège Héraldique Hollandais

   Article 1: Vu que le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH, il est le seul à ouvrir des votes.

   Article 2: Les votes au CHH dureront 7 jours. Pendant ce temps chaque membre devra voter, sous peine d’invalidation du vote du membre qui votait en retard. Le Maréchal d’Armes Impérial possède un droit de veto.

   Article 3: Chaque membre du CHH a le droit d’un vote.

   Article 4: Si le Comte Légitime veut anoblir un certain nombre de personnes au fin de son mandat, il doit demander la permission par écrit. Un dossier sera fait, avec l’aide éventuel du Héraut Impérial d’Hollande, avec dedans les données de la personne qu’on veut anoblir et ses fonctions actuelles et vieilles. Mais aussi le Comte devra fournir une lettre de motivation, afin que toute personne ayant des fonctions ne puisse pas avoir automatiquement à un titre de noblesse. Lorsque les dossiers seront prêts, ils seront présentés au CHH ou les membres de ce dernier donneront leurs avis. Enfin ce sera au héraut Impérial d’Hollande d’accepter la demande ou pas.


  IV. Des Anoblissements

   Article 1: Chaque anoblissement du Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat devra être validée par le héraut Impérial d’Hollande avant que celui ci puisse être exécuté. (Voir Chapitre III, article 4)

   Article 2:Lors de chaque anoblissement, cela comprend les anoblissements sous le Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat et les anoblissement des vassaux de la Noblesse Hollandaise, l’Héraut Impérial d’Hollande devra être présent pour conduire la cérémonie. Il devra également acter l'anoblissement comme preuve.

   Article 3: Chaque Vicomte, Baron ou Seigneur devra prêter le serment d’Obsequium, Auxilium et Consilium, ou bien Obéissance, Support et Conseil, envers son suzerain. Le suzerain et le vassal devront également se donner le baiser de paix et le suzerain devra donner un symbole de la terre octroyée (une branche, un sac de terre etc.) à son vassal.

   Article 4: En dehors d'anoblir il est également possible de faire une demande de destitution. Mais, seulement le suzerain des nobles en question peut faire une demande de destitution. Après, le CHH votera concernant l’application de la demande.

   Article 5: Tous les demandes d’anoblissements ou de destitutions devront être présentées par le suzerain et officiellement validées par le Héraut Impérial d’Hollande.


  V. Généalogie

   Article 1: Seulement ceux qui portent le nom de la famille peuvent porter le blason de la famille en question. On peut porter 3 blasons de famille en maximum: celui de la famille du père, celui de celle de la mère et le blason de la famille de l’époux ou épouse.

   Article 2: Le Pater ou Mater Familias est la tête de la famille noble. Il ou elle doit posséder un fief au Comté d’Hollande. Si le Pater ou Mater Familias est un vassal d’un autre noble Hollandais il doit avoir la permission de celui-ci pour créer la famille. Il est également le seul à demander des modifications de l’arbre généalogique pour des raisons de mariage, divorce, naissance etc. Si le chef de la famille décède, l’héritier sera le nouveau Pater of Mater Familias.

   Article 3: Le Héraut ès Généalogie peut donner de permission écrite pour l'adoption, avec la permission du Héraut Impérial d’Hollande et après recherche de la demande ou le Héraut ès Généalogie juge si les enfants pourraient être levés dans le cadre d’une mariage aristotélicienne. Seulement quand ces conditions sont remplies, une permission pourra être accordé.


  VI. Le Héraut Impérial d’Hollande

   Article 1: Le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH. Il fait tous les annonces et réalise le travail des postes vacants des Hérauts Hollandais.

   Article 2: le Héraut Impérial d’Hollande a le droit de véto quant à l’admission des nouveaux hérauts Hollandais et leurs Poursuivants.

   Article 3: Le Héraut Impérial d’Hollande est choisi par le CHH. Vu que le CHH fait partie de la Héraldique Impériale le candidat choisi par le CHH doit avoir le soutien du Maréchal d’Armes Impérial, sinon ce dernier pourra appliquer son droit de véto et le CHH devra choisir un autre Candidat.

   Article 4: Le Héraut Impérial d’Hollande peut nommer un remplaçant temporel s’il est incapable de remplir sa fonction de Héraut pour une période assez longue, c’est à dire au dessus de 3 jours. Par contre, s’il est absent pour une durée supérieure à une semaine sans l’avoir annoncé, c’est au Comte Légitime d’Hollande de régler le vote pour avoir un remplaçant. Si après un mois le Héraut Impérial d’Hollande est toujours absent, le CHH devra choisir un nouveau héraut Impérial d’Hollande.

   Article 5: Le Héraut Impérial d’Hollande porte comme ornements deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. Sur les deux caducées il se trouve la couronne impériale. (Link)


  VII. Les Hérauts d’Hollande et leurs Poursuivants

   Article 1: IL y a 4 Hérauts d’Hollande ès Specialité:
    - Le héraut ès Sigillographie.
    - Le Héraut ès Blasonnerie et Vexollollogie
    - Le héraut ès Généalogie
    - Le héraut ès Joutes


   Article 2: Chaque citoyen Hollandais peut poser sa candidature pour un des postes de Héraut Hollandais ou Poursuivant. Pour le poste de Héraut Hollandais il faut une lettre de recommandation d’un noble Hollandais. Les connaissances du candidat seront examinés à l'aide d ‘un questionnaire qui sera déposé au CHH après avoit été réalisé. Ensuiteune voter sera fait pour l’admission du candidat en question.

   Article 3: Les Hérauts d’Hollande portent comme ornement deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. (Link)

Sont remplacés par les présents statuts :

Citaat :
Collège Héraldique Hollandais

  I. Prologue

   Article 1: Le Collège Héraldique Hollandais (CHH) fait partie de la Hérauderie Impériale (HI) et se porte garant pour la Hérauderie au Comté d’Hollande.

   Article 2: En raison de la barrière des langues entre les Hollandais et la population francophone déterminant la Hérauderie Impériale, le CHH possède quelques privilèges qui lui donnent la possibilité d’opérer de manière semi-indépendant et qui sont expliqués dans les articles suivants.

   Article 3: Sur tous les points qui ne seront pas spécifiquement traité dans ces statuts-ci, la CHH fonctionnera comme prescrit par les Statuts Héraldiques Impériaux.

   Article 4: Ces statuts-ci n'ont pas de durée limitée et ne pourront faire l'objet d'une modification qu' avec l’accord de la majorité du CHH, le Héraut Impérial d’Hollande et le Maréchal d’Armes Impérial.


  II. Composition

   Article 1: Afin de faire du CHH une instance efficace et juste, il est composé de plusieurs personnes: le Héraut Impérial d’Hollande, les Hérauts Hollandais et leurs poursuivants éventuels et le Comte Légitime d’Hollande.

   Article 2: Le CHH est présidé par le Héraut Impérial d’Hollande.

   Article 3: Le Maréchal d’Armes Impérial a accès au CHH.


  III. Des procédures et votes dans le Collège Héraldique Hollandais

   Article 1: Vu que le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH, il est le seul à ouvrir des votes.

   Article 2: Les votes au CHH dureront 7 jours. Pendant ce temps chaque membre devra voter, sous peine d’invalidation du vote du membre qui votait en retard. Le Maréchal d’Armes Impérial possède un droit de veto.

   Article 3: Chaque membre du CHH a le droit d’un vote.

   Article 4: Si le Comte Légitime veut anoblir un certain nombre de personnes au fin de son mandat, il doit demander la permission par écrit. Un dossier sera fait, avec l’aide éventuel du Héraut Impérial d’Hollande, avec dedans les données de la personne qu’on veut anoblir et ses fonctions actuelles et vieilles. Mais aussi le Comte devra fournir une lettre de motivation, afin que toute personne ayant des fonctions ne puisse pas avoir automatiquement à un titre de noblesse. Lorsque les dossiers seront prêts, ils seront présentés au CHH ou les membres de ce dernier donneront leurs avis. Enfin ce sera au héraut Impérial d’Hollande d’accepter la demande ou pas.


  IV. Des Anoblissements

   Article 1: Chaque anoblissement du Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat devra être validée par le héraut Impérial d’Hollande avant que celui ci puisse être exécuté. (Voir Chapitre III, article 4)

   Article 2:Lors de chaque anoblissement, cela comprend les anoblissements sous le Comte Légitime d’Hollande à la fin de son mandat et les anoblissement des vassaux de la Noblesse Hollandaise, l’Héraut Impérial d’Hollande devra être présent pour conduire la cérémonie. Il devra également acter l'anoblissement comme preuve.

   Article 3: Chaque Vicomte, Baron ou Seigneur devra prêter le serment d’Obsequium, Auxilium et Consilium, ou bien Obéissance, Support et Conseil, envers son suzerain. Le suzerain et le vassal devront également se donner le baiser de paix et le suzerain devra donner un symbole de la terre octroyée (une branche, un sac de terre etc.) à son vassal.

   Article 4: En dehors d'anoblir il est également possible de faire une demande de destitution. Mais, seulement le suzerain des nobles en question peut faire une demande de destitution. Après, le CHH votera concernant l’application de la demande.

   Article 5: Tous les demandes d’anoblissements ou de destitutions devront être présentées par le suzerain et officiellement validées par le Héraut Impérial d’Hollande.


  V. Le Héraut Impérial d’Hollande

   Article 1: Le Héraut Impérial d’Hollande est la tête du CHH. Il fait tous les annonces et réalise le travail des postes vacants des Hérauts Hollandais.

   Article 2: le Héraut Impérial d’Hollande a le droit de véto quant à l’admission des nouveaux hérauts Hollandais et leurs Poursuivants.

   Article 3: Le Héraut Impérial d’Hollande est choisi par le CHH. Vu que le CHH fait partie de la Héraldique Impériale le candidat choisi par le CHH doit avoir le soutien du Maréchal d’Armes Impérial, sinon ce dernier pourra appliquer son droit de véto et le CHH devra choisir un autre Candidat.

   Article 4: Le Héraut Impérial d’Hollande peut nommer un remplaçant temporel s’il est incapable de remplir sa fonction de Héraut pour une période assez longue, c’est à dire au dessus de 3 jours. Par contre, s’il est absent pour une durée supérieure à une semaine sans l’avoir annoncé, c’est au Comte Légitime d’Hollande de régler le vote pour avoir un remplaçant. Si après un mois le Héraut Impérial d’Hollande est toujours absent, le CHH devra choisir un nouveau héraut Impérial d’Hollande.

   Article 5: Le Héraut Impérial d’Hollande porte comme ornements deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. Sur les deux caducées il se trouve la couronne impériale. (Link)


  VI. Les Hérauts d’Hollande et leurs Poursuivants

   Article 1: IL y a 4 Hérauts d’Hollande ès Specialité:
    - Le héraut ès Sigillographie.
    - Le Héraut ès Blasonnerie et Vexollollogie
    - Le héraut ès Généalogie
    - Le héraut ès Joutes


   Article 2: Chaque citoyen Hollandais peut poser sa candidature pour un des postes de Héraut Hollandais ou Poursuivant. Pour le poste de Héraut Hollandais il faut une lettre de recommandation d’un noble Hollandais. Les connaissances du candidat seront examinés à l'aide d ‘un questionnaire qui sera déposé au CHH après avoit été réalisé. Ensuiteune voter sera fait pour l’admission du candidat en question.

   Article 3: Les Hérauts d’Hollande portent comme ornement deux caducées d’or posées en sautoir, semées de lions de gueules lampassé et arme d’azur. (Link)

La généalogie hollandaise fait désormais l'objet d'un texte à part entière, ci-après présenté :

Citaat :
Statuts de la Généalogie de Hollande

I/ Familles

  Article 1. La Hérauderie de Hollande ne reconnaît que les familles de noblesse.

  Article 2. Une famille noble doit compter au moins 5 personnes (les personnes fictives ne sont pas comptées) quand elle fait une demande de reconnaissance. Seule les personnes ayant un lien de sang et portant le nom de la famille à reconnaître avant tout autre sont comptées pour la reconnaissance d'une famille.

  Article 2.1. Pour faire reconnaître une famille, un arbre généalogique doit être donné au Héraut ès généalogie ou au Héraut Impérial de Hollande. Le Collège Héraldique Hollandais décide finalement si la famille est reconnue.

  Article 3.Le Pater ou Mater Familias est la tête de la famille noble. Il ou elle doit posséder un fief par lui-même.

  Article 3.1. Si le Pater ou Mater Familias n'est pas de noblesse de mérite*, il doit demander la permission à son suzerain pour faire reconnaître sa famille.
  Cela doit être fait par écrit et doit être démontrable.

  Article 4. Une membre d'une famille peut porter 3 blasons de famille au maximum (le blason de la famille de l’époux ou épouse (si elle est reconnue), celui de la famille du père (si elle est reconnue), celui de celle de la mère (si elle est reconnue)).

  Article 5. Si le Pater/Mater familias meurt, le successeur devient le nouveau Pater/Mater familias. Cela doit être annoncé avant 14 jours après le décès chez le Héraut ès Généalogie ou le Héraut Impérial de Hollande. Le successeur doit également être de noblesse et dans le cas de vassalité, il doit aussi demander la permission de son suzerain, comme écrit dans l'Article 3.1.

  Article 6. Un membre d'une famille noble peut porter 2 noms de famille, à condition que les deux soient reconnus.

  Article 7. Quand il y a trois comtes/comtesses ou plus dans une famille, la famille est indiqué Maison Comtale. Seul le nom de famille porté en premier est pris en compte.

  Article 7.1. Quand il y a une personne dans la famille qui était Comte/Comtesse régnant de Hollande, la famille est indiquée comme Maison. Seul le nom de famille porté en premier est pris en compte.

  Article 7.2. Quand une famille est reconnue, elle est indiquée comme Famille.

II/ Arbre Généalogique

  Article 1. Les éléments suivants doivent être présents sur l'arbre :

  • Nom de famille
  • Devise
  • Nom Pater/Mater Familias
  • Château de Famille (lien au forum de famille)
  • Nom IG et RP
  • ° = Naissance (IG date de naissance)
  • ~ = Baptême
  • 8 = Mariage
  • † = Date de décès
  • Enterrement
  • // = Divorce
  • Anoblissements
  • Consécration des Prêtres
  • Adoption
  • Successeur Pater/Mater familias


  Article 2. Les changements dans une famille doivent être annoncés sous 14 jours par le Pater/Mater famillias auprès du Héraut ès Généalogie ou du Héraut Impérial de Hollande.

  Article 2.1. Si cela est négligé, des sanctions peuvent être prises, avec un maximum de cinq.

  Article 2.2. A la sixième sanction, le Collège Héraldique de Hollande statuera sur l'éventuelle suppression de la reconnaissance familiale.

III/ Enfants

  Article 1. Les enfants nés d'un mariage d'une religion reconnue par l'empereur (Aristotélicien, Averroiste et Spinoziste) sont considérés comme légitimes.

  Article 1.1. Les enfants qui ne sont pas nés d'un tel mariage, qui sont nés d'un mariage qui a été annulé par l'Église ou hors mariage, seront considérés comme illégitimes.

  Article 2. Le nom de famille est, si ce n'est pas indiqué autrement, transmis de père en enfant. Le choix est laissé dans le seul cas où les deux parents descendent d'une famille reconnue.

  Article 2.1. Les dits bâtards portent le nom de famille, comme décrit dans l'article 2.

  Article 3. Les enfants qui sont adoptés resteront toujours sur l'arbre généalogique de leurs parents biologiques.

  Article 3.1. Les enfants qui sont adoptés seront crédités sur l'arbre généalogique de leur nouvelle famille, considérés comme adoptés.

  Article 3.2. Si (un des) parents biologiques de l'enfant à adopter est encore vivant, il doit également donner son accord pour l'adoption. Les parents biologiques et l'enfant abandonnent leurs obligations familiales réciproques.

  Article 3.3. Une adoption est approuvée après l'annonce du Héraut ès Généalogie ou du Héraut Impérial de Hollande.

  Article 3.4. Les enfants qui veulent rompre les liens de famille resteront toujours sur l'arbre généalogique de leurs parents, mais une remarque sera ajoutée à ce sujet.

  Article 3.5. Pour les parents qui veulent renier leurs enfants s'appliquent les mêmes règles que décrit à la section 3.4.

IV/ Héritages

  Article 1. Un noble doit exprimer par testament qui hérite.

  Article 1.1. Le testament doit être remis au Héraut ès Généalogie ou au Héraut Impérial de Hollande, et sera conservé dans une salle à huis clos.

  Article 1.2. Le testament peut être modifié ou réécrit à tout moment quand l'auteur est encore vivant. Le testament nouveau ou modifié doit être remis chez le Héraut ès Généalogie ou le Héraut Impérial de Hollande.

  Article 1.3. Le testament sera ouvert seulement après la mort (à savoir, disparition de la fiche IG) par le Héraut ès Généalogie. Si la Hollande n'a pas de Héraut ès généalogie à ce moment, le Héraut Impérial de Hollande ouvrira le testament.

  Article 1.4. L'exécution du testament se fait en face de toutes les personnes précitées, le Héraut Impérial de Hollande et le Héraut ès Généalogie (celui-ci, s'il est présent en Hollande).

  Article 2. S'il n'y a pas de testament existant, les fiefs de la personne décédée reviennent automatiquement au comté.

  Article 3. Si la personne décédée n'est pas de noblesse de mérite *, la seigneurie retourne à son suzerain, sauf en cas d'accord contraire établi à l'avance, et inclus dans le testament.


*vassal d'un Baron/Baronne ou plus haut.

Faict à Aachen, le 5 août 1458,

Pour l'Empereur,

B.d.C.

[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   ma aug 09, 2010 12:53 am

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijk Heraut van Holland de volgende feiten aan;


  • De terugvorderen van de gronden van Zoeterwoude, in opdracht van Gravin Alyssa Ciara Connor de Mérode, namens Graafschap Holland, zullen per onmiddellijke ingang geaccepteerd worden.
   Deze zullen weer onder het beheer van de regerende Graaf/Gravin van Holland komen.
   De reden voor het terugvorderen van de gronden is het niet naleven van zijn Eed van Trouw.
   Het College der Hollandse Heraldiek was verdeeld over het wel of niet terugvorderen van de gronden van Zoeterwoude. Uiteindelijk is de Keizerlijke Wapenmaarschalk uitgenodigd om haar Veto recht toe te passen, dit op verzoek van mij.
   Niekhzm Vencedor zal de titel, het schild en de bijbehorende kroon niet meer mogen dragen en heeft hierdoor geen verantwoordelijkheden meer over Zoeterwoude. Zijn verplichtingen wegens zijn voormalige Adelstand komen hierdoor ook te vervallen.


  De volgende post in het College der Hollandse Heraldiek die open is voor kandidaturen:

  • Persevant der Zegelkunde  Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

  • inwoner zijn van het Graafschap Holland
  • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
  • een goede motivatie hebben
  • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
  • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten ès Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


  Getekend op de 9de dag van de maand augustus in het jaar des Herens 1458,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   di aug 10, 2010 8:13 pm

Citaat :
[rp]Aan het Volk van Holland,

Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijke Heraut van Holland, de volgende feiten aan:


  Naar aanleiding van de verkiezing van de nieuwe Gravin van Holland, moge Jah haar helpen bij het doen bloeien van Holland, vragen wij volgende personen in de Gravenzaal in Den Haag hulde te brengen aan de Hollandse Gravin en hun respect te betuigen:

  • Heer Omenio d’Ursel en/of vrouwe Dolina d’Ursel-Tailleur, Graaf en Gravin van Hilversum en Medemblik.

  • Heer Silvain de Ligne, Graaf van Arkel.

  • Heer Jeanjacob de Gilraen, Graaf van Hoorn, Baron van Veurne.

  • Heer Stephane Noë dela Mendoza, Graaf van Noorderwijkhout.

  • Heer Mrgroar von Valendras, Graaf van Gouda.

  • Vrouwe Nadiakie de Ligne, Gravin van Egmond, Barones van Muyden, Dame van Moordrecht.

  • Heer Damianus dela Mendoza, Graaf van Westland, Heer van Nieuw-Lekkerland.


  Volgende personen worden gevraagd leenhulde te brengen en trouw te zweren aan de Gravin van Holland:

  • Vrouwe Karanda de Mérode de Ligne, Gravin van Leerdam, Dame van Ijsselmonde.

  • Vrouwe Lara Callisto-Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal.

  • Heer Colonel van Eckhardt, Burggraaf van Montfoort, Heer van Woerden en Blaricum.

  • Heer Romerio Alexander Tailleur, Burggraaf van Den Briel.

  • Heer Raboude de Ligne en/of vrouwe Pippa de Ligne, Burggraaf en Burggravin van Vianen, Baron en Barones van Edam, Heer en Dame van Muyderberg.

  • Vrouwe Armanda de Mérode, Barones van Liesveld, Dame van Heiloo.

  • Vrouwe Elchan de Mérode van Amerongen , Barones van Ysselstein, Dame van Voorschoten en Laren.

  • Heer Louwrens Phoenix, Baron van Asperen, Heer van Cromstrijen.

  • Heer Ghislenus de Ligne, Graaf van Egmond, Baron van Muyden, Heer van Moordrecht.

  • Heer Dragothar Ooms, Heer van Giessenlanden.

  • Vrouwe Indy van Rapenburghe de Clermont, Dame van Texel.

  • Vrouwe Fleury Tailleur, Dame van Beverwijk.

  • Vrouwe Josje de Guillotine de Mérode, Dame van Warmenhuizen en Voorhout.

  • Heer Onpc Connor, Heer van Zegwaert en Zaltbommel.

  • Heer Sonho de Ligne, Heer van Poortugaal en Wateringen.

  • Heer Christiaan van den Kasteele, Heer van Oosterhout.

  • Heer Nikolaj de Ligne, Heer van Alkemade.

  • Heer Asmaël Ychnik dela Mendoza, Burggraaf van Wieringermeer, Heer van Lisse

  • Heer Annando de Mérode van Appeldro, Heer van Landsmeer

  • Heer Thaddeus Angelus van den Kasteele, Heer van Reeuwijk en Spijk

  • Vrouwe Alyssa Ciara Connor de Mérode, Gravin van Delft, Dame van Lopik


  Men mag zich laten presenteren door een echtgenoot of echtgenote bij de ceremonie. Er wordt gevraagd zeker binnen de 15 dagen uw hulde of leenhulde uit te voeren in de Gravenzaal in Den Haag. Uitzonderingen worden toegestaan in geval van in het klooster verblijvend en of eventuele andere particuliere gevallen. Indien men niet in Holland zelf verblijft, volstaat het een brief te sturen naar mijzelf met daarin de (leen)hulde.


Getekend op de 10e dag van de maand augustus in het jaar des Herens 1458 in Den Haag,


[/rp]

Citaat :
Gravenzaal : http://kasteelvandenhaag.actieforum.com/gang-der-azuren-tongen-f232/de-gravenzaal-leenhuldes-aan-gravin-arkimbo-van-holland-t6854.htm
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   vr sep 10, 2010 5:34 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijk Heraut van Holland de volgende feiten aan;


  • Het terugvorderen van de gronden van Wieringermeer van Asmaël Ychnik dela Mendoza (ig Asmachnik), in opdracht van Gravin Arkimbo Caitlin Callisto Tailleur, namens Graafschap Holland, zullen per onmiddellijke ingang geaccepteerd worden.
   Deze zullen weer onder het beheer van de regerende Graaf/Gravin van Holland komen.
   De reden voor het terugvorderen van de gronden is het bewust ernstig schade toebrengen aan Graafschap Holland door het stelen van de goederen tijdens het mandaat van Minister van Handel. En tevens het niet naleven van zijn eed van trouw.
   Asmaël Ychnik dela Mendoza zal de titel, het schild en de bijbehorende kroon niet meer mogen dragen en heeft hierdoor geen verantwoordelijkheden meer over Wieringermeer. Zijn verplichtingen wegens zijn voormalige Adelstand komen hierdoor ook te vervallen.
  • Het terugvorderen van Grootofficier in de Orde van de Hollandse Leeuw van Asmaël Ychnik dela Mendoza (ig Asmachnik), in opdracht van Gravin Arkimbo Caitlin Callisto Tailleur, namens Graafschap Holland, zullen per onmiddellijke ingang geaccepteerd worden, wegens bovenstaande redenen.
  • Het terugvorderen van de gronden van Lisse van Asmaël Ychnik dela Mendoza (ig Asmachnik), in opdracht van Graaf Stephane Noë dela Mendoza (ig Noway), namens Graafschap Noordwijkerhout, zullen per onmiddellijke ingang geaccepteerd worden.
   Deze zullen weer onder het beheer van de Graaf van Noordwijkerhout komen te staan.
   De reden voor het terugvorderen van de gronden is het bewust ernstig schade toebrengen aan Graafschap Holland door het stelen van de goederen tijdens het mandaat van Minister van Handel.
   Asmaël Ychnik dela Mendoza zal de titel, het schild en de bijbehorende kroon niet meer mogen dragen en heeft hierdoor geen verantwoordelijkheden meer over Lisse. Zijn verplichtingen wegens zijn voormalige Adelstand komen hierdoor ook te vervallen.
  • Door de recente gebeurtenissen met Asmaël Ychnik dela Mendoza (ig Asmachnik) was ik genoodzaakt hem per direct uit zijn functie als Persevant der Blazoenering en Vexillollogie te ontslaan. Het College der Heraldiek staat voor de Adel in Holland, en iemand die Holland buwust deze schade toebrengt willen wij niet in ons midden hebben.
  • Wegens lange tijd onaangekondigde afwezigheid van Christophe heeft het College der Hollandse Heraldiek besloten hem te ontslaan uit zijn functie als Persevant der Steekspelen.


  De volgende post in het College der Hollandse Heraldiek die open is voor kandidaturen:

  • Persevant der Zegelkunde
  • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
  • Persevant der Steekspelen  Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

  • inwoner zijn van het Graafschap Holland
  • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
  • een goede motivatie hebben
  • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
  • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


  Getekend op de 10de dag van de maand september in het jaar des Herens 1458,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   vr sep 17, 2010 11:05 pm

[rp]

Peuple du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,

Entends la voix de Béatrice de Castelmaure-Frayner, Souveraine de Bolchen, Duchesse de Nivernais, Comtesse du Lauragais, Vicomtesse de Chastellux & Baudricourt, Baronne de Chablis & Laignes, Maréchal d'Armes Impérial !


Citaat :
A compter de ce jour, le Collège Héraldique de Hollande est indépendant. Il devient désormais « Hérauderie Impériale des provinces de Hollande ». La Hérauderie Impériale des provinces de Hollande prendra ses décisions par elle seule, sans devoir rendre de comptes à la Hérauderie Impériale en charge des provinces francophones, comme par le passé.

Pour conserver les liens d'amitié entre les provinces francophones et hollandaises, la tête de la Hérauderie Impériale de Hollande conserve ses accès à la Hérauderie Impériale où sont gérées les provinces francophones, et continuera de mettre à jour les registres. Il sera Héraut Dignitaire, c'est-à-dire qu'il n'aura notamment plus le droit de vote au sein de la Hérauderie Impériale en charge des provinces francophones. Le droit de veto de Maréchal d'Armes Impérial au ci-devant Collège Héraldique de Hollande est de même aboli.

Ces accords ne peuvent être annulés sans le consentement de l'ensemble du Collège de la Hérauderie Impériale de Hollande.

Si un vote sur cette question est nécessaire, et en cas d'égalité des voix, le chef de la Hérauderie Impériale de Hollande a le droit de veto.

Les statuts de la Hérauderie Impériale qui s'appliquaient à la Hérauderie Impériale de Hollande demeureront en vigueur jusqu'à ce que la Hérauderie Impériale de Hollande les ait adaptés à ses propres spécificités.

Aachen, le 17 septembre 1458

Pour la Hérauderie Impériale,
Béatrice de Castelmaure-Frayner, Maréchal d'Armes Impérial


Pour la Hérauderie de Hollande,Citaat :
Vanaf vandaag, is het Heraldisch College van Holland onafhankelijk. Zij wordt voortaan de "Keizerlijke Heraldiek der Hollandse provincies" De Keizerlijke Heraldiek der Hollandse provincies neemt haar beslissingen alleen, zonder verantwoording af te leggen aan de Keizerlijke Heraldiek die verantwoordelijk is voor de franstalige provincies, zoals voorheen.

Om de vriendschappelijke banden tussen de franstalige en nederlandstalige provincies te behouden, zal het hoofd van de Keizerlijke Heraldiek der Hollandse provincies zijn toegang tot de Keizerlijke Heraldiek waar de franstalige provincies worden beheerd, blijven behouden en zal blijven de registers bijwerken. Hij zal Heraut Dignitaire zijn, dat wil zeggen dat hij niet meer het recht heeft om te stemmen in de Keizerlijke Heraldiek bevoegd voor de franstalige provincies. Het vetorecht van de Keizerlijke Wapenmaarschalk in het vorige Heraldisch College van Holland vervalt ook.

Deze overeenkomst mag niet geannuleerd worden zonder de instemming van het totale college van de Keizerlijke Heraldiek van Holland.

Indien er een steming over deze kwestie nodig is, en in het geval dat deze op een gelijk aantal stemmen eindigt, heeft het hoofd van de Keizerlijke Heraldiek van Holland het vetorecht.

De statuten van de Keizerlijke Heraldiek die van toepassing zijn op de Keizerlijke Heraldiek van Holland blijven van toepassing totdat de Keizerlijke Heraldiek van Holland ze heeft aangepast aan hun eigen specificaties.

Aken, op 17 september 1458

Namens de Keizerlijke Heraldiek,
Béatrice de Castelmaure-Frayner, Keizerlijke Wapenmaarschalk


Namens de Hollandse Heraldiek,
[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   wo sep 22, 2010 12:37 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijk Heraut van Holland de volgende feiten aan;


  • De benoeming van Johan van Nassau Dillenburg in de functie van Hollands Persevant der Blazoenering en Vexillollogie.


  De volgende post in het College der Hollandse Heraldiek die open is voor kandidaturen:

  • Persevant der Zegelkunde
  • Persevant der Steekspelen  Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

  • inwoner zijn van het Graafschap Holland
  • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
  • een goede motivatie hebben
  • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
  • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


  Getekend op de 22ste dag van de maand september in het jaar des Herens 1458,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   vr okt 01, 2010 8:21 am

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijk Heraut van Holland de volgende feiten aan;


  • Het terugvorderen van de gronden van Hillegom van Xinix Eduard Elnathan de Guillotine (ig Xin_de_guillotine), in opdracht van Gravin Arkimbo Caitlin Callisto Tailleur, namens Graafschap Holland, zullen per onmiddellijke ingang geaccepteerd worden.
   Deze zullen weer onder het beheer van de regerende Graaf/Gravin van Holland komen.
   De reden voor het terugvorderen van de gronden is het bewust ernstig schade toebrengen aan Graafschap Holland en haar steden door het ingaan op een oproep om te bestormen. En daardoor het niet naleven van zijn eed van trouw.
   Xinix Eduard Elnathan de Guillotine zal de titel, het schild en de bijbehorende kroon niet meer mogen dragen en heeft hierdoor geen verantwoordelijkheden meer over Hillegom. Zijn verplichtingen wegens zijn voormalige Adelstand komen hierdoor ook te vervallen.


  De volgende post in het College der Hollandse Heraldiek die open is voor kandidaturen:

  • Persevant der Zegelkunde
  • Persevant der Steekspelen  Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

  • inwoner zijn van het Graafschap Holland
  • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
  • een goede motivatie hebben
  • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
  • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


  Getekend op de 1ste dag van de maand oktober in het jaar des Herens 1458,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   zo okt 03, 2010 6:28 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijk Heraut van Holland de volgende feiten aan;


  • Gravin Arkimbo Caitlin Callisto Tailleur, Gravin van Holland, Dame van Driemond, heeft haar ontslag ingediend als Persevant der Genealogie.
   Door haar functie als Gravin van Holland zal zij blijven zetelen in het College der Hollandse Heraldiek.


  De volgende posten in het College der Hollandse Heraldiek die open zijn voor kandidaturen:

  • Persevant der Zegelkunde
  • Persevant der Steekspelen
  • Persevant der Genealogie  Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

  • inwoner zijn van het Graafschap Holland
  • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
  • een goede motivatie hebben
  • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
  • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


  Getekend op de 3de dag van de maand oktober in het jaar des Herens 1458,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   ma okt 11, 2010 2:10 pm

Citaat :
[rp]Aan het Volk van Holland,

Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijke Heraut van Holland, de volgende feiten aan:


  Naar aanleiding van de verkiezing van de nieuwe Graaf van Holland, moge Jah hem helpen bij het doen bloeien van Holland, vragen wij volgende personen in de Gravenzaal in Den Haag hulde te brengen aan de Hollandse Graaf en hun respect te betuigen:

  • Heer Omenio d’Ursel en/of vrouwe Dolina d’Ursel-Tailleur, Graaf en Gravin van Hilversum en Medemblik.

  • Heer Silvain de Ligne, Graaf van Arkel.

  • Heer Jeanjacob de Gilraen, Graaf van Hoorn, Baron van Veurne.

  • Heer Stephane Noë dela Mendoza, Graaf van Noorderwijkhout.

  • Heer Mrgroar von Valendras, Graaf van Gouda.

  • Vrouwe Nadiakie de Ligne, Gravin van Egmond, Barones van Muyden, Dame van Moordrecht.

  • Heer Damianus dela Mendoza, Graaf van Westland, Heer van Nieuw-Lekkerland.


  Volgende personen worden gevraagd leenhulde te brengen en trouw te zweren aan de Gravin van Holland:

  • Vrouwe Karanda de Mérode de Ligne, Gravin van Leerdam, Dame van Ijsselmonde.

  • Vrouwe Lara Callisto-Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal.

  • Heer Colonel van Eckhardt, Burggraaf van Montfoort, Heer van Woerden en Blaricum.

  • Heer Romerio Alexander Tailleur, Burggraaf van Den Briel.

  • Heer Raboude de Ligne en/of vrouwe Pippa de Ligne, Burggraaf en Burggravin van Vianen, Baron en Barones van Edam, Heer en Dame van Muyderberg.

  • Vrouwe Elchan de Mérode van Amerongen , Barones van Ysselstein, Dame van Voorschoten en Laren.

  • Heer Louwrens Phoenix, Baron van Asperen, Heer van Cromstrijen.

  • Heer Ghislenus de Ligne, Graaf van Egmond, Baron van Muyden, Heer van Moordrecht.

  • Heer Dragothar Ooms, Heer van Giessenlanden.

  • Vrouwe Indy van Rapenburghe de Clermont, Dame van Texel.

  • Vrouwe Fleury Tailleur, Dame van Beverwijk.

  • Vrouwe Josje de Guillotine de Mérode, Dame van Warmenhuizen en Voorhout.

  • Heer Onpc Connor, Heer van Zegwaert en Zaltbommel.

  • Heer Sonho de Ligne, Heer van Poortugaal en Wateringen.

  • Heer Nikolaj de Ligne, Heer van Alkemade.

  • Heer Annando de Mérode van Appeldro, Heer van Landsmeer

  • Vrouwe Alyssa Ciara Connor de Mérode, Gravin van Delft, Dame van Lopik

  • Heer Thaddeus Angelus van den Kasteele, Heer van Reeuwijk en Spijk

  • Vrouwe Arkimbo Caitlin Callisto Tailleur, Burggravin van Wassenaar, Dame van Driemond


Men mag zich laten presenteren door een echtgenoot of echtgenote bij de ceremonie. Er wordt gevraagd zeker binnen de 15 dagen uw hulde of leenhulde uit te voeren in de Gravenzaal in Den Haag. Uitzonderingen worden toegestaan in geval van in het klooster verblijvend en of eventuele andere particuliere gevallen. Indien men niet in Holland zelf verblijft, volstaat het een brief te sturen naar mijzelf met daarin de (leen)hulde. [/list]

Getekend op de 11e dag van de maand oktober in het jaar des Herens 1458 in Den Haag,


[/rp]

Citaat :
Gravenzaal : http://kasteelvandenhaag.actieforum.com/gang-der-azuren-tongen-f232/de-gravenzaal-leenhuldes-aan-graaf-christiaan-van-holland-t7048.htm
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   di nov 09, 2010 10:50 am

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijk Heraut van Holland de volgende feiten aan;


  • Vanaf heden zetelt de Heraut van de Teutoonse Orde in het College der Hollandse Heraldiek. Hij mag deelnemen aan discussies maar bezit geen stemrecht. Zijn deelname staat vermeld in de statuten van de Keizerlijke Heraldiek der Hollandse provincies.

  • Door het onafhankelijk worden van de Hollandse Heraldiek zijn er een aantal wijzigingen in de statuten. Dit is nog maar een klein deel van de wijzigingen. Doordat het niet allemaal gehaast gewijzigd wordt zal de rest later volgen.


  Citaat :
  Keizerlijke Heraldiek der Hollandse provincies

   I. Proloog

    Artikel 1: De Keizerlijke Heraldiek der Hollandse provincies (KHH) is een onafhankelijk orgaan van de Keizerlijke Heraldiek (KH), dat instaat voor de Heraldiek in het Graafschap Holland.

    Artikel 2: Deze statuten zijn niet van beperkte duur en zullen enkel veranderd kunnen worden met akkoord van de relatieve meerderheid van het College der Hollandse Heraldiek (CHH) en de Keizerlijke Heraut van Holland.


   II. Samenstelling

    Artikel 1: Teneinde van het KHH een goedwerkende en eerlijke instantie te maken, is het samengesteld uit meerdere personen: de Keizerlijke Heraut van Holland, de Hollandse herauten en hun eventuele persevanten en de rechtmatig verkozen Graaf of Gravin van Holland. Genaamd het College der Hollandse Heraldiek (CHH)

    Artikel 2: De Heraut van de TO mag, na stemming, zitting nemen in het CHH. Hij mag aan discussies deelnemen, maar bezit geen stemrecht. Hij moet in Holland woonachtig zijn.

    Artikel 3: Het CHH wordt voorgezeten door de Keizerlijke Heraut van Holland.


   III. Over de procedures en stemmingen binnen het College der Hollandse Heraldiek

    Artikel 1: Gezien de Keizerlijke Heraut van Holland het CHH voorzit, is enkel hij gemachtigd een stemming te openen.

    Artikel 2: De stemmingen in het CHH zullen 7 dagen duren. In die tijd zal ieder lid moeten stemmen, op straffe van nietigverklaring van de stem van het lid dat zijn stem te laat uitbracht. De Keizerlijke Heraut van Holland kan steeds zijn vetorecht toepassen.

    Artikel 3: Elk lid van het CHH heeft recht op één stem.

    Artikel 4: Indien de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn een aantal personen in de adelstand wil verheffen, moet hij hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Een dossier zal moeten worden opgesteld, met de eventuele hulp van de Keizerlijke Heraut van Holland, met daarin duidelijk de gegevens van de persoon die men in de adelstand wil verheffen en zijn huidige en oud-functies. Ook zal een motivering gegeven moeten worden, zodat het gehad hebben of hebben van een aantal functies niet automatisch kan leiden tot een adellijke titel. Nadat de dossiers in orde gebracht zijn zullen deze gepresenteerd worden aan het CHH (dit tenminste 12 dagen voor het einde van het mandaat), waar de leden van laatstgenoemde hun mening zullen kunnen geven. Uiteindelijk zal het aan de Keizerlijke heraut van Holland zijn om de aanvraag te accepteren of niet.


   IV. Over de Adelbenoemingen

    Artikel 1: Elke adelbenoeming van de rechtmatig gekozen Graaf van Holland op het einde van zijn termijn zal moeten worden bekrachtigd door het CHH alvorens deze zal mogen worden uitgevoerd (Zie hoofdstuk III, artikel 3).

    Artikel 2: Bij elke adelbenoeming, dat wil zeggen bij de verheffingen in adelstand onder de rechtmatige Graaf van Holland op het einde van zijn termijn en de benoemingen van vazallen van de Hollandse Adel, zal de keizerlijke Heraut van Holland aanwezig moeten zijn om de ceremonie te leiden. Hij zal eveneens een patent moeten opstellen ter bewijs.

    Artikel 3: Elke Burggraaf, Baron of Heer, zal de eed van Obsequium, Auxilium en Consilium, ofwel Gehoorzaamheid, Hulp en Raad, moeten zweren aan zijn leenheer of leenvrouwe. Eveneens zullen de vazal en de leenheer of – vrouwe elkaar de vredeskus moeten geven en zal de leenheer of – vrouwe een voorwerp (een takje, een zakje aarde etc.), dat de verleende grond representeert, aan zijn of haar vazal moeten overhandigen.

    Artikel 4: Naast het benoemen van adel kan men ook een aanvraag tot afzetting doen. Let wel, énkel de leenheer of –vrouwe van de edelman of –vrouw in kwestie kan dit aanvragen. Vervolgens zal het CHH stemmen over al dan niet de uitvoering van de aanvraag.

    Artikel 5: Alle aanvragen van adelbenoemingen of –afzettingen zullen officieel moeten worden voorgelegd door de leenheer of -vrouwe en officieel moeten worden bevestigd door de Keizerlijke Heraut van Holland.


   V. De Keizerlijke Heraut van Holland

    Artikel 1: De Keizerlijke Heraut van Holland staat aan het hoofd van het CHH. Hij doet alle aankondigingen en neemt alle niet waargenomen posten van Hollandse Herauten waar.

    Artikel 2: De Keizerlijke Heraut van Holland heeft het vetorecht wat betreft de toelating en het ontslag van Hollandse Herauten en hun Persevanten.

    Artikel 3: De Keizerlijke Heraut van Holland wordt verkozen door het CHH. De verkozen kandidaat moet de steun genieten van de van de aftredende Keizerlijk Heraut van Holland, zoniet kan laatstgenoemde zijn vetorecht toepassen en zal het CHH een nieuwe kandidaat naar voren moeten schuiven.

    Artikel 4: De Keizerlijke Heraut van Holland kan een tijdelijke plaatsvervanger aanstellen als hij voor een langere periode, langer dan 3 dagen, verhinderd zal zijn om de taken van heraut uit te voeren. Als hij echter voor meer dan een week onaangekondigd afwezig is, is het aan de rechtmatig gekozen Graaf van Holland om de stemming voor een tijdelijke plaatsvervanger te regelen. Als na één maand de Keizerlijke Heraut van Holland nog steeds niet terug is, zal men een nieuwe Keizerlijke Heraut van Holland moeten verkiezen.

    Artikel 5: De Keizerlijke heraut van Holland draagt als ornement twee schuin gekruiste batons van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur, bekroond met de Keizerlijke Kroon en draagt de mantel van keizerlijk hoogwaardigheids bekleder, bezaaid met leeuwen van goud.(Link)


   VI. De Herauten van Holland en hun Persevanten

    Artikel 1: Er bestaan 4 Hollandse Herauten der specialiteit:
     - De Heraut der Sigillografie (Zegelkunde).
     - De Heraut der Blazoenering en Vexillologie (Vlaggenkunde)
     - De Heraut der Genealogie (mbt. Families)
     - De Heraut der Steekspelen

    Artikel 2: Iedere Hollandse burger kan zijn kandidatuur inleveren voor een van de posten van Heraut of Persevant. Voor de post van heraut moet men wel een aanbevelingsbrief van een Hollandse edelman of –vrouw hebben. De kennis van de kandidaat zal beproefd worden, en de uitslag van deze beproeving zal doorgegeven worden aan het CHH waar men zal stemmen over al dan niet de toelating van de kandidaat in kwestie.

    Artikel 3:
    Bij onaangekondigde afwezigheid van minimaal een week of een langere duur dan in eerste instantie is gemeld, van de Herauten van Holland en de Persevanten mag de Keizerlijk Heraut van Holland een stemming openen voor het ontslag van de betreffende Heraut en of Persevant. De Keizerlijk Heraut van Holland geniet hierbij het Veto recht.

    Artikel 4: De Herauten van Holland dragen als ornement twee schuin gekruiste batons van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur, en bekroond met de Keizerlijke Kroon. (Link)

    Artikel 5: De Persevanten dragen als ornement twee schuin gekruiste batons van goud, bezaaid met leeuwen van keel, genageld en getongd van azuur. (Link)

  Kronen en Ornamenten

  • Het College der Hollandse Heraldiek heeft een aantal wijzigingen in de Ornamenten van Holland. De Ornamenten van de Orde van verdienste van de Hollandse Leeuw zijn hier nu ook in opgenomen.
   Hier vindt u de nieuwe ornamenten;


  Citaat :


   Kronen binnen de Nederlandse Heraldiek

   • Hoge Adel

    • Hertog:


    • Graaf:


   • Lage Adel

    • Burggraaf:


    • Baron:


   • Kleine Adel

    • Heer:   Steden:

   • Hoofdstad


   • Steden:


   Orde van Verdienste in de Orde van de Hollandse Leeuw

   • Grootofficier in de Orde van de Hollandse Leeuw


   • Commandeur in de Orde van de Hollandse Leeuw


   • Officier in de Orde van de Hollandse Leeuw   Ornementen van het College der Hollandse Heraldiek

   • Keizerlijk Heraut van Holland:


   • Hollandse Herauten:


   • Hollandse Persevanten:


   • Afgetreden Keizerlijk Heraut van Holland:

  De volgende posten in het College der Hollandse Heraldiek die open zijn voor kandidaturen:

  • Persevant der Zegelkunde
  • Persevant der Steekspelen
  • Persevant der Genealogie  Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

  • inwoner zijn van het Graafschap Holland
  • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
  • een goede motivatie hebben
  • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
  • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


  Getekend op de 8ste dag van de maand november in het jaar des Herens 1458,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   di nov 09, 2010 10:50 am

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Keizerlijk Heraut van Holland de volgende feiten aan;


  • De regels voor de Keizerlijke steekspelen te Holland hadden enkele wijzigingen nodig om de spelen goed uit te kunnen laten verlopen.


  Citaat :
  REGELS DER HOLLANDSE STEEKSPELEN

   I. INTRODUCTIE

    De steekspelen te paard zijn één van de meest gekende voorbeelden van de riddertoernooien. Deze bestaat uit een frontale aanval met de lans tussen twee ridders in galop.Het vereist een goede ridder te zijn, zee precies in het gebruik van de Lans. Een goede geest is eveneens nodig, eens het paard de arena inloopt, kan men zich niet meer omkeren en is de schok onvermijdbaar.
    Deze tijdsbesteding is gereserveerd voor de adel geregistreerd in een erkende Heraldiek.


   II. BASISREGELS

    De ridder moet dragen: een wapenuitruitrusting, een eenhandig, aan de twee zijden snijdend zwaard van 70 cm, en een lans van 3 m lang en met een gewicht van 15 kg, op straffe van diskwalificatie.

    Een ridder dient een (RP) schildknaap te hebben die de ridder gedurende het hele toernooi dient bij te staan.

    Een hoffelijk gedrag is vereist gedurende het hele toernooi, in de arena, op de tribunes en in het kampement, op straffe van diskwalificatie.

    Enkel een gerechtigde vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het toernooi heeft de macht een ridder te diskwalificeren.

    Worden beschouwd als gerechtigde vertegenwoordiger: de Keizerlijke Heraut van Holland en de Hollandse Heraut der Steekspelen.

    De concurrenten moeten zich presenteren lokale Heraut teneinde te mogen meedoen, op straffe van diskwalificatie.

    Om een steekspel te winnen moeten de ridders hun lans breken in dubbele galop op hun tegenstander of deze laatste uit het zadel gooien.

    Het is verboden het paard van de tegenstander te raken op straffe van diskwalificatie.

    De kwaliteit van de breuk van de lans determineert het aantal verworven punten bij elk steekspel.

    Het aantal verworven punten in de poule determineert de winnaar van de huidige poule.


   III. VERLOOP VAN HET TOERNOOI

    Om geklasseerd te worden moet het toernooi minstens 9 deelnemers tellen. De concurrenten zullen samengevoegd worden in verschillende poules van 3. De deelnemers van de poules zullen tegen alle anderen in de poule strijden. Enkel de beste per poule zal de finalepoule bereiken.
    De verdeling van de poules zal willekeurig verlopen door loting.


   IV. BASISUITKOMST VAN STEEKSPELEN

    1. Over de punten van de karakteristieken in uitkomstpunten

     Voor elk toernooi moeten de ridders via duif hun staat van gezondheid melden. (Karakteristieken IG : charisma, spierkracht, intelligentie en reputatie, en eveneens de ervaring wat steekspelen betreft).

     1.1 Medische staat – Uitkomst van het steekspel


      Nota : de charisma- en spierkrachtpunten zullen tijdens het toernooi worden aangepast als gevolg van eventuele blessures.


     1.2 Ervaring – Uitkomst van het Steekspel
   V. FASEN VAN HET STEEKSPEL

    Het steekspel is verdeeld in 5 fasen :
    - Het lopen van het paard
    - Het mikken
    - De aanraking
    - Het kapotgaan van de lans
    - Het evenwicht in het zadel

    1. Het lopen van het paard

     De deelnemer lanceert zich in het begin van de arena rijdt rechtdoor op zijn paard in dubbel galop. De gebruikte karakteristiek hier is de spierkracht. Dit om juist in het zadel te blijven, om het paard te besturen en ondertussen de lans vast te houden.
     Tijdens deze fase riskeert de ridder een straf voor elke afwijking aan het paard. De ervaring met het steekspel wordt niet in acht genomen, enkel de ruitertalenten van de ridder spelen hier een rol.

     1.1 Uitkomst

      Men gebruikt de dobbelsteen van 6, waarbij men de uitkomstpunten van spierkracht voegt.

      Nota : de malus zal gebruikt worden in “het kapotgaan van de lans” en zullen maar in één ronde meetellen.    2. Het mikken

     De ridder laat zijn lans zakken en viseert zijn tegenstander. De karakteristiek die gebruikt worden in deze fase zijn intelligentie.

     2.1 Uitkomst

      Men voegt de uitkomstpunten van intelligentie en van ervaring bij de uitkomst van een dobbelsteen van 6.
      Is de uitkomst hoger dan 6, dan heeft de deelnemer in kwestie goed gemikt.


    3. De aanraking

     Deze fase zal enkel voltrokken worden als beide deelnemers goed gemikt hadden.
     We houden er rekening mee dat de deelnemer die het eerste geraakt is niet gemakkelijk zijn lans kan breken tenzij hij een hij over een excellente kennis en ervaring beschikt wat steekspelen betreft.


     3.1 Uitkomst

      We onderscheiden
      - Het initiatief (degene die als eerste aanraakt)
      - De reactiviteit (de tweede ridder die ook de ander aanraakt ?)

      3.1.1 Het initiatief

       We maken de som van uitkomstpunten van kracht en intelligentie waaraan we de uitkomst van een dobbelsteen van 6 toevoegen om zo de initieftiefpunten te bekomen. Degene met de meeste punten van initiatief zal als eerste aanraken.


      3.1.2 De reactiviteit

       Deze etape laat ons weten of de aangeraakte deelnemer snel genoeg reageerde om op zijn beurt de tegenstander aan te raken. We maken de som van de uitkomstpunten van ervaring, van de uitkomstpunten van charisma en van de uitkomst van een dobbelsteen van 6.
       Als de aangeraakte deelnemer vervolgens meer dan 8 punten van reactiviteit heeft zal hij de andere deelnemer alsnog aanraken.


    4. Het kapotgaan van de lans

     Wat gebeurt er op het moment dat de ene ridder zijn tegenstander aanraakt? Meerdere dingen zijn mogelijk: de lans heeft niets, de lans kraakt in twee, de lans explodeert. De karakteristiek die hier invloed heeft is de spierkracht. Men houdt hier ook rekening met de blessures.

     4.1 Uitkomst
      Men voegt de spierkrachtpunten toe aan de uitkomst van een dobbelsteen van 12.    5. Het evenwicht in het zadel

     Als een deelnemer getroffen is zal deze zijn evenwicht in het zadel moeten testen. Hier zal er rekening gehouden worden met het charisma, de ervaring met het steekspel en de spierkrachtpunten, min de malus. (Malus opgelopen in vorige ronde)


     5.1 Uitkomst

      Men voegt de spierkrachtpunten, het charisma en de ervaring met steekspelen bij de uitkomst van een dobbelsteen van 6 en trekt daar de malus van het kapotgaan van de lans vanaf.  VI. DE BLESSURES

   Als de deelnemer gevallen is zal men moeten berekenen of hij zich blesseert en daarbij de plaats en de graad van de blessure.

   1. Uitkomst

    Men voegt de uitkomst van de spierkrachtpunten en de ervaring in het steekspel bij de uitkomst van een dobbelsteen van 6.   2. De tafel van blessures

    Het effect van een blessure treed direct in werking op de plaats waar ze is aangebracht. Eens dat de blessure aangebracht is achterhaalt men haar locatie door middel van de volgende tafel, met de hulp van een dobbelsteen van 20.


   3. De graad van een blessure

    De graad van een blessure, gedetermineerd door de bovenstaande tafel, zorgt voor de volgende gevolgen. Het is belangrijk op te merken dat een blessure zichzelf heelt door een blessure van een mindere graad te worden, die nog steeds gevolgen heeft: (de geblesseerde moet forfait geven als hij zich direct van zijn wonden wil genezen)

    Nota : De malus verminderd telkens na het volgende toernooi, ook wanneer er niet wordt deelgenomen.


  VII. HET KLASSEMENT

  1. De punten

   Het is de kwaliteit van de kapotgaan van de lans die de winnaar van het steekspel bepaalt. De punten worden uitgedeeld aan de hand van de volgende tafel. Degene die het meeste punten heeft in z'n poule, is de overwinnaar van de poule. De overwinnaar van de finalepoule, is de winnaar van het toernooi.

   Nota, de kwaliteiten van het kapotgaan van de lans worden niet samengevoegd en dus zal enkel de hoogste score tellen voor het klassement.


  2. Het klassement


   VIII. PARTICLIERE UITKOMST BIJ HET STEEKSPEL

    1. Gelijkheid van de score in een poule

     In dit geval zullen de strijders met gelijke score het nogmaals tegen elkaar opnemen tot er een winnaar is.


    2. Inactiviteit van de strijders

     Indien een strijder 3 dagen niets van zich laat horen, zal deze worden gediskwalificeerd.


  Getekend op de 8ste dag van de maand november in het jaar des Herens 1458,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   wo dec 08, 2010 9:28 pm

Citaat :
[rp]Aan het Volk van Holland,

Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijke Heraut van Holland, de volgende feiten aan:


  Naar aanleiding van de verkiezing van de nieuwe Graaf van Holland, moge Jah hem helpen bij het doen bloeien van Holland, vragen wij volgende personen in de Gravenzaal in Den Haag hulde te brengen aan de Hollandse Graaf en hun respect te betuigen:

  • Heer Omenio d’Ursel en/of vrouwe Dolina d’Ursel-Tailleur, Graaf en Gravin van Hilversum en Medemblik.

  • Heer Silvain de Ligne, Graaf van Arkel.

  • Heer Jeanjacob de Gilraen, Graaf van Hoorn, Baron van Veurne en Heer van Azé en Dissé-sous-le-Lude

  • Heer Stephane Noë dela Mendoza, Graaf van Noorderwijkhout.

  • Heer Mrgroar von Valendras, Graaf van Gouda.

  • Vrouwe Nadiakie de Ligne, Gravin van Egmond, Barones van Muyden, Dame van Moordrecht.

  • Heer Damianus dela Mendoza, Graaf van Westland, Heer van Nieuw-Lekkerland.


  Volgende personen worden gevraagd leenhulde te brengen en trouw te zweren aan de Graaf van Holland:

  • Vrouwe Karanda de Mérode de Ligne, Gravin van Leerdam, Dame van Ijsselmonde.

  • Vrouwe Lara Callisto-Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal.

  • Heer Romerio Alexander Tailleur en/of Vrouwe Alyssa Ciara Tailleur Connor , Graaf en Gravin van Delft, Burggraaf en Burggravin van Den Briel, Heer en Dame van Lopik

  • Heer Raboude de Ligne en/of vrouwe Pippa de Ligne, Burggraaf en Burggravin van Vianen, Baron en Barones van Edam, Heer en Dame van Muyderberg.

  • Vrouwe Elchan de Mérode van Amerongen , Barones van Ysselstein, Dame van Voorschoten en Laren.

  • Heer Louwrens Phoenix, Baron van Asperen, Heer van Cromstrijen.

  • Heer Ghislenus de Ligne, Graaf van Egmond, Baron van Muyden, Heer van Moordrecht.

  • Heer Dragothar Ooms, Heer van Giessenlanden.

  • Vrouwe Indy van Rapenburghe de Clermont, Dame van Texel.

  • Vrouwe Fleury Tailleur, Dame van Beverwijk.

  • Heer Onpc Connor, Heer van Zegwaert en Zaltbommel.

  • Heer Sonho de Ligne, Baron van Liesveld, Heer van Poortugaal en Wateringen.

  • Heer Nikolaj de Ligne, Heer van Alkemade.

  • Heer Annando de Mérode van Appeldro, Heer van Landsmeer

  • Heer Thaddeus Angelus van den Kasteele, Heer van Reeuwijk en Spijk

  • Vrouwe Arkimbo Caitlin Callisto Tailleur, Burggravin van Wassenaar, Dame van Driemond

  • Heer Christiaan Blub van den Kasteele, Burggraaf van Breda, Baron van Krimpen, Heer van Oosterhout, Ridder in de Orde der Teutonen,

  • Vrouwe Liquido Isabella Tailleur Connor, Dame van Haarlemmermeer

  • Heer Findecano Saralonde Tailleur, Heer van Zwijndrecht en Pijnacker


  Men mag zich laten presenteren door een echtgenoot of echtgenote bij de ceremonie. Er wordt gevraagd zeker binnen de 15 dagen uw hulde of leenhulde uit te voeren in de Gravenzaal in Den Haag. Uitzonderingen worden toegestaan in geval van in het klooster verblijvend en of eventuele andere particuliere gevallen. Indien men niet in Holland zelf verblijft, volstaat het een brief te sturen naar mijzelf met daarin de (leen)hulde.


Getekend op de 8ste dag van de maand december in het jaar des Herens 1458 in Den Haag,


[/rp]

Citaat :
Gravenzaal : http://kasteelvandenhaag.actieforum.com/gang-der-azuren-tongen-f232/de-gravenzaal-leenhuldes-aan-graaf-colonel-van-holland-t7275.htm
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   wo dec 15, 2010 3:47 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijk Heraut van Holland, in samenspraak met het College der Hollandse Heraldiek, de volgende feiten aan;


  • De regels die verbonden zijn aan het ontvangen van een pensioenleengoed zullen strenger worden.

   De regels die golden waren als volgt:

   Citaat :
   Een Hertog of Graaf die aan volgende conditites voldaan heeft, heeft recht op een pensioenleengoed:

   • in functie (wat dus de Graven en Hertogen "met pensioen" uitsluit),
   • wetmatig verkozen zijn vlak na de verkiezing van een nieuwe raad (waardoor zij die hun post bekomen hebben door een opstand, door de afzetting van hun voorganger, uitsluit),
   • die alle taken aan hun keizer en de adel van hun Graafschap/Hertogdom hebben verricht,
   • die trouw gezworen hebben aan de Keizer,   om trouw te zweren aan de keizer gaat men naar "L'Assemblée des Hérauts du Saint Empire" en vervolgens naar "[RP] Allégeance des Comtes et Ducs envers leur Empereur".

   De duur van een regeerperiode:

   • meer dan 30 dagen en minder dan 43, wordt beloond met een Baronie.
   • meer of gelijk aan 43 dagen, krijgt men een Burggraafschap.
   • na 43 dagen in een tweede regeerperiode zal het landgoed verhoogd worden naar een Graafschap/Hertogdom.

   Dit is gewijzigd in;

   Citaat :
   Een Hertog of Graaf die aan volgende conditites voldaan heeft, heeft recht op een pensioenleengoed:

   • in functie (wat dus de Graven en Hertogen "met pensioen" uitsluit),
   • wetmatig verkozen zijn vlak na de verkiezing van een nieuwe raad (waardoor zij die hun post bekomen hebben door een opstand, door de afzetting van hun voorganger, uitsluit),
   • die alle taken aan hun keizer en de adel van hun Graafschap/Hertogdom hebben verricht,
   • die trouw gezworen hebben aan de Keizer,   om trouw te zweren aan de keizer gaat men naar "L'Assemblée des Hérauts du Saint Empire" en vervolgens naar "[RP] Allégeance des Comtes et Ducs envers leur Empereur".

   De duur van een regeerperiode:

   • meer dan 30 dagen en minder dan 43, wordt beloond met een Heerlijkheid.
   • meer of gelijk aan 43 dagen, krijgt men een Baronie.
   • na 43 dagen in een tweede regeerperiode zal het landgoed verhoogd worden naar een Burggraafschap.
   • na 43 dagen in een derde regeerperiode zal het landgoed verhoogd worden naar een Graafschap/Hertogdom.

   De reden om de vereisten aan te sterken is het te kort aan gronden in Holland.
   Bij een verhoging, ongeacht voorgaande rangen, wordt het leengoed wat al in het bezit was, omgezet naar een hogere rang. (Dit geldt ook voor Adel door erven alleen niet voor Adel die niet door verdienste verkregen is.). Dit om nogmaals een tekort aan gronden en het opstapelen van titels te voorkomen.
   Pensioengronden die reeds in bezit zijn van Graven/Gravinnen en/of Burggraven/Burggravinnen zullen behouden blijven.


  • Door het ziekbed van Persevant Heer Johan van Nassau - Dillenburg, Heer van Zandvoort, en het nog niet eerder vervullen van de volgende posten zijn deze open voor kandidaturen.:

   • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
   • Persevant der Zegelkunde
   • Persevant der Genealogie
   • Persevant der Steekspelen


   Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

   • inwoner zijn van het Graafschap Holland
   • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
   • een goede motivatie hebben
   • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
   • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


   Sollicitaties mogen via PM verzonden worden aan de Keizerlijk Heraut van Holland.


  Getekend op de 15de dag van de maand december in het jaar des Herens 1458 te Den Haag,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   ma jan 10, 2011 11:53 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijk Heraut van Holland, in samenspraak met het College der Hollandse Heraldiek, de volgende feiten aan;


  • Er is een verandering doorgevoerd voor de Heren en Dameskroon. Daar deze voor Adel door Verdienste en Adel door Vazaliteit hetzelfde waren is er nu besloten om het verschil aan te tonen met de kronen.

    De voormalige kroon voor zowel Heren en Dames van Verdienste en Vazaliteit:    De nieuwe kroon voor Heren en Dames door Verdienste:   De Heren en Dames door Verdienste mogen contact opnemen met Heraute Liquido Tailleur om hun schilden aan te laten passen.

  • Per direct staat de Heraut der Steekspelen, Burggraaf Christiaan van den Kasteele, Burggraaf van Breda, Baron van Krimpen, Heer van Oosterhout en Brandwijk, op non-actief binnen het College.

   De reden hiervoor zullen wij niet over uitweiden, pas als er duidelijkheid is zal er een verklaring over afgegeven worden.
   De functie komt dan ook niet open te staan voor sollicitaties.
   De steekspelen te Zwijndrecht zijn tot nader orde uitgesteld.

  • De volgende functies binnen het College der Hollandse Heraldiek zijn deze open voor kandidaturen.:

   • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
   • Persevant der Zegelkunde
   • Persevant der Genealogie
   • Persevant der Steekspelen


   Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

   • inwoner zijn van het Graafschap Holland
   • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
   • een goede motivatie hebben
   • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
   • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


   Sollicitaties mogen via PM verzonden worden aan de Keizerlijk Heraut van Holland.


  Getekend op de 10de dag van de maand januari in het jaar des Herens 1458 te Den Haag,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   zo jan 16, 2011 11:48 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijk Heraut van Holland, in samenspraak met het College der Hollandse Heraldiek, de volgende feiten aan;


  • Vanaf heden is de Heraut der Steekspelen, Burggraaf Christiaan van den Kasteele, Burggraaf van Breda, Baron van Krimpen, Heer van Oosterhout en Brandwijk weer actief binnen het College der Hollandse Heraldiek.

  • Door kloosterbezoek van mezelf en niet wetende voor welke tijd dit zal zijn, heb ik, volgens de statuten een tijdelijke vervanger aangewezen.
   Mijn keus is gevallen op Toberk de Clermont, Heer van Weesp.


   Doordat er verder nergens vermeld staat wie er wel en wie niet als vervanger aangewezen mag worden is mijn keus op Toberk gevallen.

  • De volgende functies binnen het College der Hollandse Heraldiek zijn deze open voor kandidaturen.:

   • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
   • Persevant der Zegelkunde
   • Persevant der Genealogie
   • Persevant der Steekspelen


   Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

   • inwoner zijn van het Graafschap Holland
   • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
   • een goede motivatie hebben
   • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
   • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


   Sollicitaties mogen via PM verzonden worden aan de Keizerlijk Heraut van Holland.


  Getekend op de 16de dag van de maand januari in het jaar des Herens 1458 te Den Haag,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   ma feb 07, 2011 6:23 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijk Heraut van Holland, in samenspraak met het College der Hollandse Heraldiek, de volgende feiten aan;


  • Zoals de meeste hebben kunnen merken is Burggraaf Christiaan van den Kasteele weer volledig actief in het College.

  • Het terugvorderen van Grootofficier in de Orde van de Hollandse Leeuw van Asmaël Ychnik dela Mendoza, tegenwoordig bekent als Asmaël Ychnick de L'eau (ig Asmachnik), in opdracht van Graaf Colonel van Eckhardt, namens Graafschap Holland, zal met onmiddellijke ingang geaccepteerd worden.
    De reden van het terugvorderen van de Orde van Verdienste is het schade toebrengen aan Graafschap Holland. Hoewel Burggraaf Christiaan, toen Graaf van Holland, deze wederom had uitgereikt voor verdienste, is het aan de Regerende Graaf om een Orde terug te vorderen of niet, dit op grond van Artikel 4 van het Decreet van de Orde van Verdienste

  • Het terugvorderen van Officier in de Orde van de Hollandse Leeuw van Lesanonymes (voor zijn naamswijziging; Laserclown), in opdracht van Graaf Colonel van Eckhardt, namens Graafschap Holland, zal per onmiddelijke ingang geaccepteerd worden.

    De reden van het terugvorderen van de Orde van Verdienste is het steunen en het werken in het vijandig leger van wijlen Jesse_james.


  • De volgende functies binnen het College der Hollandse Heraldiek zijn deze open voor kandidaturen.:

   • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
   • Persevant der Zegelkunde
   • Persevant der Genealogie
   • Persevant der Steekspelen


   Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

   • inwoner zijn van het Graafschap Holland
   • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
   • een goede motivatie hebben
   • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
   • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


   Sollicitaties mogen via PM verzonden worden aan de Keizerlijk Heraut van Holland.


  Getekend op de 7de dag van de maand februari in het jaar des Herens 1458 te Den Haag,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   ma feb 07, 2011 6:30 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijk Heraut van Holland, in samenspraak met het College der Hollandse Heraldiek, de volgende feiten aan;


  • Er heeft een wijziging plaats gevonden in de Statuten Hollandse Genealogie, mbt II/ Stamboom.

   De regels die golden waren als volgt:

   Citaat :
   Artikel 1. De volgende gegevens moeten op de stamboom aanwezig zijn;

   • Familienaam
   • Wapenspreuk
   • Naam Pater/Mater Familias
   • Het familiekasteel (link naar een familie forum)
   • IG en RP naam
   • ° = Geboorte (IG geboortedatum)
   • ~ = Doopsel
   • ∞ = Huwelijk
   • † = Sterfdatum
   • Begrafenissen
   • // = Scheiding
   • Adelbenoemingen
   • Priesterinwijdingen
   • Adoptie
   • Opvolger Pater/Mater familias

   Dit is gewijzigd in;

   Citaat :
   Artikel 1. De volgende gegevens moeten op de stamboom aanwezig zijn;

   • Familienaam
   • Wapenspreuk
   • Naam Pater/Mater Familias
   • Het familiekasteel (link naar een familie forum)
   • IG en RP naam
   • ° = Geboorte (IG geboortedatum en IG geboorteplaats)
   • ~ = Doopsel
   • ∞ = Huwelijk
   • † = Sterfdatum (IG datum en IG plaats)
   • Begrafenissen
   • // = Scheiding
   • Adelbenoemingen
   • Priesterinwijdingen
   • Adoptie
   • Opvolger Pater/Mater familias

   De toevoeging in de regels over het IG gedeelte wat op de stamboom vermeld dient te staan was niet duidelijk.


  • De volgende functies binnen het College der Hollandse Heraldiek zijn deze open voor kandidaturen.:

   • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
   • Persevant der Zegelkunde
   • Persevant der Genealogie
   • Persevant der Steekspelen


   Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

   • inwoner zijn van het Graafschap Holland
   • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
   • een goede motivatie hebben
   • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
   • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


   Sollicitaties mogen via PM verzonden worden aan de Keizerlijk Heraut van Holland.


  Getekend op de 7de dag van de maand februari in het jaar des Herens 1459 te Den Haag,[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   di feb 15, 2011 8:10 pm

Citaat :
[rp]
  Aan allen die dit lezen,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijk Heraut van Holland, in samenspraak met het Curia Nobilium Hollandiorum, de volgende feiten aan;


  • Het wildgroei van niet erkende titels in Holland.
    Zoals vele van jullie al is opgevallen dragen de volgende personen de volgende titels:

    • Devian, zogenaamd Prins van Monaco, zogenaamd Markies van Choumard, zogenaamd Graaf van Lormes, zogenaamd Heer van Saint Vérain en Achun
    • Silverling, zognaamd Kroonprins van Monaco, zogenaamd Heer van Chalaux
    • Vesta, zogenaamd Dame van Empury
    • Iyana, zogenaamd Dame van Saint Dupuy
    • Haezel, zogenaamd Dame van Brion
    • Astharte, zogenaamd Dame van de Saint Douinell
    • Asmaël, zogenaamd Baron van Airole
    • Linda, zogenaamd Dame van Montagune
    • Chromie, zogenaamd Markies van Chevré d'Eze
    • Witchy, zogenaamd Barones van Mormont, zogenaamd Dame van Marigny
    • Abynate, zogenaamd Prinses van Portugal
    • Emilia_othello, zogenaamd Prinses van Sicilië, zogenaamd Gravin van Palermo


    Dit zijn zoals vele van jullie al doen vermoeden geen erkende titels van Holland noch het Keizerrijk. Enkele Franse Titels zijn bestaande titels, alleen behoren deze niet toe aan bovenstaande personen.
    De Hollandse Adel betreurt dat er leden van de Graafschappelijke Raad zijn die deze personen als Edelen aanspreken, terwijl zij toch beter zouden moeten weten, of in elk geval navraag bij de bevoegde instanties te doen. Niets van dit allen is gebeurd.
    Namens de Adel van Holland willen wij een ieder oproepen geen gehoor te geven aan het "eisen" van aanspreektitels, noch de "gedragen" titels.
    De erkende Adel van Holland is hier terug te vinden. Vragen of Adel van de rest van het Keizerrijk en alle overige gebieden, kunt u richten aan Gravin Lara Callisto Tailleur.


  Getekend op de 15de dag van de maand februari in het jaar des Herens 1459 te Den Haag,  Raboude Mondrianus en Pippa de Ligne,
  Burggraven van Vianen, Baronnen van Edam, Heren van Muyderberg

  Lutgerdientje de Mérode van der Krabbe en Annando de Mérode van Appoldro,
  Heren van Landsmeer, Heren van Sion  Omenio d'Ursel
  Graaf van Hilversum  Dolina d'Ursel- Tailleur
  Gravin van Medemblik  Burggraaf, Colonel van Eckhardt,
  Burggraaf van Montfoort,
  Heer van Woerden en Blaricum
  Louwrens Phoenix


  Sonho de Ligne Carvalho Guimarães
  Baron van Liesveld
  Heer van Poortugaal en Wateringen  Elchan de Mérode van Amerongen
  Barones van IJsselstein
  Dame van Voorschoten en Laren  Christiaan Blub van den Kasteele
  Burggraaf van Breda, Baron van Krimpen, Ridder in de Orde der Teutonen, Heer van Oosterhout en Brandwijk


  Emma Margaretha van den Kasteele
  Dame van Huizen


  Onpc van Appoldro Connor & Winterstorm Connor van den Kasteele
  Heer en Dame van Zaltbommel, Zegwaert en Nieuwland  Karanda de Mérode de Ligne
  Gravin van Leerdam, Dame van IJsselmonde  Parel Elysia dela Mendoza Tailleur
  Dame van Den Deijl  Ursula Arienne Tailleur
  Dame van Velsen
[/rp]

[rp]Verklaring van de Koninklijk Heraut van Frankrijk;

Citaat :
Wij Thomas de Clérel, Koninklijk Heraut van Frankrijk,

Aan de imperiale autoriteiten,

Gegroet,

Citaat :
Devian
Vesta
Iyana
Haezel
Astharte
Asmaël
Linda
Chromie
Witchy

Heden, bevestigen wij u dat de personen die u ons heeft doorgeven uit bovenstaande lijst, de franse titels hebben toegeëigend welke zij geen recht op hebben.

Gemaakt te Parijs de 12 februari van het heilige jaar 1459Citaat :
Nous Thomas de Clérel, Roy d'armes de France,

Aux autorités impériales,

Salutations,

Citaat :
Devian
Vesta
Iyana
Haezel
Astharte
Asmaël
Linda
Chromie
Witchy


Par la présente, vous confirmons que les personnes dont vous n'avez communiqué la liste usurpent la totalité des titres françois dont ils prétendent avoir la jouissance.


Fait à Paris le 12 février de l'an de Grasce 1459.


Verder kan ik, Gravin Lara Callisto Tailleur, namens Hare Hoogheid Myrnia de Avis vermelden dat de titel Prinses van Portugal, gedragen door Abynate ook niet toebehoord aan deze persoon.
Zij is verre familie van Hare Hoogheid Myrnia de Avis, echter hebben enkel zonen en dochters van Hare Hoogheid Myrnia de Avis, Zijne Hoogheid Fabrizio de Avis en Zijne Hoogheid Lucasavis de Avis het recht om de titel Prins of Prinses van Portugal te mogen dragen.

Getekend op de 15de dag van de maand februari in het jaar des Herens 1459 te Den Haag,


[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   wo feb 16, 2011 11:35 am

Citaat :
[rp]Aan het Volk van Holland,

Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijke Heraut van Holland, de volgende feiten aan:


  Naar aanleiding van de verkiezing van de nieuwe Gravin van Holland, moge Jah haar helpen bij het doen bloeien van Holland, vragen wij volgende personen in de Gravenzaal in Den Haag hulde te brengen aan de Hollandse Gravin en hun respect te betuigen:

  • Heer Omenio d’Ursel en/of vrouwe Dolina d’Ursel-Tailleur, Graaf en Gravin van Hilversum en Medemblik.

  • Heer Silvain de Ligne, Graaf van Arkel, Heer van Morizécourt.

  • Heer Jeanjacob de Gilraen, Graaf van Hoorn, Baron van Veurne en Heer van Azé en Dissé-sous-le-Lude

  • Heer Stephane Noë dela Mendoza, Graaf van Noorderwijkhout.

  • Heer Mrgroar von Valendras, Graaf van Gouda.

  • Vrouwe Nadiakie de Ligne, Gravin van Egmond, Barones van Muyden, Dame van Moordrecht.

  • Heer Damianus dela Mendoza, Graaf van Westland, Heer van Nieuw-Lekkerland.


  Volgende personen worden gevraagd leenhulde te brengen en trouw te zweren aan de Gravin van Holland:

  • Vrouwe Lara Callisto-Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal.

  • Heer Romerio Alexander Tailleur en/of Vrouwe Alyssa Ciara Tailleur Connor , Graaf en Gravin van Delft, Burggraaf en Burggravin van Den Briel, Heer en Dame van Lopik

  • Heer Raboude de Ligne en/of vrouwe Pippa de Ligne, Burggraaf en Burggravin van Vianen, Baron en Barones van Edam, Heer en Dame van Muyderberg.

  • Vrouwe Elchan de Mérode van Amerongen , Barones van Ysselstein, Dame van Voorschoten en Laren.

  • Heer Louwrens Phoenix, Baron van Asperen, Heer van Cromstrijen.

  • Heer Dragothar Ooms, Heer van Giessenlanden.

  • Vrouwe Indy van Rapenburghe de Clermont, Dame van Texel.

  • Vrouwe Fleury Tailleur, Dame van Beverwijk.

  • Heer Onpc Connor, Heer van Zegwaert, Zaltbommel en Nieuwland.

  • Heer Sonho de Ligne, Baron van Liesveld, Heer van Poortugaal en Wateringen.

  • Heer Nikolaj de Ligne, Heer van Alkemade.

  • Heer Annando de Mérode van Appeldro, Heer van Landsmeer en Sion

  • Heer Thaddeus Angelus van den Kasteele, Heer van Reeuwijk en Spijk

  • Vrouwe Arkimbo Caitlin Callisto Tailleur, Burggravin van Wassenaar, Dame van Driemond

  • Heer Christiaan Blub van den Kasteele, Burggraaf van Breda, Baron van Krimpen, Heer van Oosterhout, Ridder in de Orde der Teutonen,

  • Vrouwe Liquido Isabella Tailleur Connor, Dame van Haarlemmermeer

  • Heer Findecano Saralonde Tailleur, Heer van Zwijndrecht en Pijnacker


  Men mag zich laten presenteren door een echtgenoot of echtgenote bij de ceremonie. Er wordt gevraagd zeker binnen de 15 dagen uw hulde of leenhulde uit te voeren in de Gravenzaal in Den Haag. Uitzonderingen worden toegestaan in geval van in het klooster verblijvend en of eventuele andere particuliere gevallen. Indien men niet in Holland zelf verblijft, volstaat het een brief te sturen naar mijzelf met daarin de (leen)hulde.


Getekend op de 16ste dag van de maand februari in het jaar des Herens 1459 in Den Haag,


[/rp]

Citaat :
Gravenzaal : http://kasteelvandenhaag.actieforum.com/t7537-de-gravenzaal-leenhuldes-aan-gravin-karanda-van-holland#137383
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   wo feb 16, 2011 10:14 pm

Citaat :
[rp]
  Aan het Volk van Holland,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijke Heraut van Holland, de volgende feiten aan:


  • Vanaf heden mag Barones Elchan de Mérode van Amerongen zich Mater Familias Huis de Mérode noemen.

    Gravin Nadiakie de Ligne heeft te kennen gegeven dat door persoonlijke omstandigheden ze niet het hoofd van Huis de Mérode kan zijn. En dat zij het overdraagt aan de rechtvaardig opvolgster.


  • De volgende functies binnen het College der Hollandse Heraldiek zijn deze open voor kandidaturen:

   • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
   • Persevant der Zegelkunde
   • Persevant der Genealogie
   • Persevant der Steekspelen


   Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

   • inwoner zijn van het Graafschap Holland
   • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
   • een goede motivatie hebben
   • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
   • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


   De functies blijven open voor sollicitaties zolang er geen kandidaten zijn aangenomen. Sollicitaties mogen via PM verzonden worden aan de Keizerlijk Heraut van Holland.  Getekend op de 16de dag van de maand februari in het jaar des Herens 1459 in Den Haag,


[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   zo feb 20, 2011 10:24 pm

Citaat :
[rp]
  Aan het Volk van Holland,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijke Heraut van Holland, de volgende feiten aan:


  • Vanaf vandaag heeft Say di Sarono de titel Heer van Purmerend gelegen in Baronie Edam teruggeven aan Barones Pippa de Ligne

    De reden van deze beslissing ligt op persoonlijk vlak, en het zal dan ook zoals bovenstaand direct ingewilligd worden.


  • De volgende functies binnen het College der Hollandse Heraldiek zijn deze open voor kandidaturen:

   • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
   • Persevant der Zegelkunde
   • Persevant der Genealogie
   • Persevant der Steekspelen


   Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

   • inwoner zijn van het Graafschap Holland
   • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
   • een goede motivatie hebben
   • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
   • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


   De functies blijven open voor sollicitaties zolang er geen kandidaten zijn aangenomen. Sollicitaties mogen via PM verzonden worden aan de Keizerlijk Heraut van Holland.  Getekend op de 20ste dag van de maand februari in het jaar des Herens 1459 in Den Haag,


[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   za maa 26, 2011 11:41 pm

Citaat :
[rp]
  Aan het Volk van Holland,

  Bij dit schrijven kondigen wij, Gravin Lara Callisto Tailleur, Gravin van Weesperkarspel, Barones van Bloemendaal, Keizerlijke Heraut van Holland, in samenspraak met het College der Hollandse Heraldiek de volgende feiten aan:


  • Door het niet tijdig afleggen van een eed, heeft de Keizerlijke Raadgever der Heraldiek, Lilly de Castello Lobo, mij toestemming te geven om een beslissing te nemen over de titel van Graaf Ghislenus de Ligne.

    Graaf Ghislenus de Ligne wordt zijn Baroniel, Baronie Muyden afgenomen wegens het niet en/of te laat afleggen van zijn eed naar zijn rechtmatige leenheer/vrouw. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat Graaf Ghislenus niet meer onder ons is, was dit geen reden voor de Keizerlijke Raadgever der Heraldiek, noch van mij om het maar te laten.
    Ergens moet er begonnen worden met het optreden tegen het niet afleggen van een eed. Het is nooit leuk om uit te voeren, noch te zien gebeuren.
    Dit alles is na de toestemming van de Keizerlijke Raadgever nog in overleg gegaan met de huidige Gravin, Gravin Karanda de Mérode.


  • Vanaf vandaag zal Burggravin An Mathilde van Eckhardt Connor, Burggravin van Montfort, Dame van Woerden en Blaricum het College der Hollandse Heraldiek bijstaan als Persevant der Zegelkunde

    Wij wensen Burggravin An veel wijsheid en succes toe.


  • De volgende functies binnen het College der Hollandse Heraldiek zijn deze open voor kandidaturen:

   • Persevant der Blazoenering en Vexillollogie
   • Persevant der Genealogie
   • Persevant der Steekspelen


   Volgende kwaliteiten zijn benodigd om te solliciteren:

   • inwoner zijn van het Graafschap Holland
   • een leeg strafblad bezitten (of althans vrij van recente beschuldigingen)
   • een goede motivatie hebben
   • een aanbevelingsbrief hebben van een lid van de Hollandse Adel (voor de posten van Heraut)
   • over een zekere kennis beschikken van tekenen en schilderen (hrp: kunnen werken met grafische programma’s) voor de posten der Blazoenering en Vexillollogie en Zegelkunde


   De functies blijven open voor sollicitaties zolang er geen kandidaten zijn aangenomen. Sollicitaties mogen via PM verzonden worden aan de Keizerlijk Heraut van Holland.  Getekend op de 26ste dag van de maand maart in het jaar des Herens 1459 in Den Haag,


[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Aankondigingen van het College der Hollandse Heraldiek
Terug naar boven 
Pagina 2 van 3Ga naar pagina : Vorige  1, 2, 3  Volgende

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Gang der Azuren Tongen-
Ga naar: