Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Verdrag tussen de Raad van Holland & het Verbond van Rovers

Ga naar beneden 
AuteurBericht
arkimboAantal berichten : 960
Leeftijd : 35
Registration date : 31-10-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Verdrag tussen de Raad van Holland & het Verbond van Rovers   do sep 23, 2010 11:07 pm

Citaat :
Citaat :
Verdrag tussen de Raad van Holland & het Verbond van Rovers


Definitie:
Het Verbond van Rovers is een overkoepelende organisatie waaronder individuen en groeperingen zich kunnen aansluiten.


Doel:
Het doel van het VvR is om ervoor te zorgen dat activiteiten vallend onder de noemer roverij zowel IG als RP volgens vastgestelde afspraken verlopen.


Rechten en plichten

I Rechten:
Iedere resident van het Graafschap Holland mag zich aanmelden als lid van het VvR, als individu of als lid van een organisatie. Buitenlanders kunnen zich ook aansluiten onder voorwaarden dat ze de Nederlandse taal machtig zijn, dit is conform het Keizerlijk taal decreet.

Het VvR is erkend door de Graafschappelijke Raad als aanspreek punt aangaande roverij en andere criminele aspecten op het grondgebied van Holland. Het VvR krijgt de beschikking over eigen hallen op het tweede officieel forum. Ze staan zelf in voor de interne werking en zijn volledig autonoom.

Het gebruik van deze hallen is exclusief voorbehouden aan leden van het VvR. Onder bepaalde voorwaarden heeft de schout van Holland ook toegang tot één of meerdere hallen van het VvR. Dit om het verloop van een RP klopjacht te bevorderen.


II Plichten:
Iedereen aangesloten bij het VvR engageert zich te houden aan het verdrag aangaande IG roverij.

Het Bestuur van het VvR kan op verzoek van de Schout inzage geven over het lidmaatschap van de leden. Dit verzoek dient door het bestuur in acht te worden genomen als het gaat over RP klopjachten.

Het VvR kan er toe bewogen worden om een lid dat zich niet houdt aan de afspraken die er zijn gemaakt tussen het VvR en het graafschap Holland uit het verbond te weren. Het bestuur zal dan de schout hiervan op de hoogte brengen. Het voormalige lid kan dan ook geen aanspraak meer maken op het gestelde verdrag tussen het graafschap Holland en het VvR.

Het graafschap kan dan zelf bepalen of oudere gepleegde delicten door het voormalig lid van de VvR in rekening kan worden gebracht. Al zo kan er een zwaardere straf worden uitgesproken bij toekomstige delicten. Dit heeft als doel dat zij die aangesloten zijn bij het VvR de gemaakte afspraken sneller zullen respecteren.


Samenstelling:
Het VvR bestaat uit 3 tot 5 bestuurders. Hierbij dient erop te worden gelet dat de bestuurders, indien deze tot een criminele organisatie behoren, niet tot dezelfde organisatie behoren. Hiermee wordt bedoeld groeperingen en/of organisaties die strafbaar zijn volgens het decreet criminele organisaties en/of groeperingen. Dit om een mogelijk monopoly van een organisatie over het VvR te voorkomen.

Verdere functies en verantwoordelijkheden zijn een interne aangelegenheid van het VvR.

Citaat :
Aangaande IG roverij


1. Wat te doen als slachtoffer van een roverij?

a) Neem binnen de 2 dagen na de roverij contact op met de Schout met vermelding van datum, naam, plaats en wat er weg is aan goederen en/of geld. Tevens dient er een bewijs mee gestuurd te worden van de gebeurtenissen. (Screenshot). De Schout vormt hiermee een dossier dat door de Schout wordt bewaard tot de klopjacht is beëindigd.

b) Het slachtoffer zal nooit of te nimmer de naam van de overvaller bekend maken aan iemand anders dan de Schout. Indien het slachtoffer de naam toch bekend maakt vervalt het dossier. Indien het slachtoffer na 2 dagen de schout niet heeft ingelicht kan deze geen klacht meer indienen. Echter kan het slachtoffer bij het VvR verzoeken als nog een klacht te mogen in te dienen, er is wel een maximum van 5 dagen na de gepleegde roverij.
Rovers die hun eigen naam bekend maken en rondstrooien worden direct voor de Openbare Aanklager geleid. Mocht de rover zijn eigen naam rondstrooien, dan moet dit door een veldwachter bevestigd worden doormiddel van een screenshot. "Van horen zeggen" is geen basis om een rechtzaak op te starten.

2. Wat te doen als Schout (=organisator van de RP)

a) Het VvR binnen 3 dagen contacteren in de vorm van een brief naar één van de bestuursleden, daar niet alle rovers onderling bekend zijn en/of willen worden gemaakt.

b) Indien de rover NIET tot het VvR behoort het dossier direct aan de OA overdragen zodat deze een rechtszaak kan aanspannen.

c) Indien de rover WEL tot het VvR behoort dient de Schout de rover binnen de 5 dagen te contacteren om hem de hele procedure uit te leggen en hem de regels uit te leggen welke zijn ;
- niet reizen naar een ander Graafschap, hieronder verstaat ook teleporteren.
- niet in het klooster gaan, maar normaal actief blijven.
Indien de rover door onvoorziene omstandigheden tóch het klooster ingaat (IRL Problemen), zal er overleg worden gepleegd met de bestuursleden en gekeken worden naar eventuele halthouding van de klopjacht en/of doorvoer naar de OA.
- binnen 3 dagen reageren op de brief
- niet nogmaals een overval plegen, gedurende de periode van de klopjacht, deze klopjacht duurt minimaal 7 dagen en maximaal 14 dagen en wordt aangegeven in het opsporingsbericht.
- indien de rover IG fysiek gezien wordt door de veldwachterij is de RP klopjacht voorbij.

d) In het geval dat de rover weigert mee te werken aan de RP of de bovenstaande regels niet naleeft, zal onmiddellijk een proces dienen worden opgestart en kan de OA zwaardere straffen vorderen.

e) Schrijven van een kleine fysieke omschrijving van de rover (al dan niet samen met de rover ). Deze omschrijving moet ook overeenstemmen met de afbeelding zichtbaar op het profiel (klederdracht, gezicht, geslacht,...) Dit mag gedurende de klopjacht niet worden gewijzigd. Dit opsporingsbericht word uitgehangen in de hallen van het graafschap.

f) Het slachtoffer gelijk op de hoogte brengen van zijn of haar rechten en plichten, de procedures van de klopjacht, en daarbij benadrukken dat er mogelijk geen rechtszaak komt.


3. Procedure voor het opsporingsbericht

a) De schout verspreidt het opsporingsbericht zodra de rover positief geantwoord heeft.
Zowel in de hallen van het graafschap, als bij de veldwacht, als bij het leger moeten affiches hangen.

b) Het opsporingsbericht bevat :
-De fysieke omschrijving van de rover
-De misdaad
-De plaats en tijdstip van de misdaad
-De duur van de klopjacht, te bepalen door de Schout, met een minimum van 7 dagen en een maximum van 14 dagen.
-Indien van toepassing de hoogte van de aanhoudingspremie door Raad of slachtoffer uitgeloofd. (zie punt 4)

Opmerking 1: de naam van de rover komt niet voor in de omschrijving of het opsporingsbericht.
Opmerking 2: duur van de klopjacht wordt bepaald door de Schout op basis van input vanuit het VvR. Overvallers die voor het eerst een misdrijf hebben gepleegd zullen korter worden opgejaagd als recidivisten of hoofdmannen van roversgroeperingen.

Dagelijks dient de Schout op de hoogte gehouden te worden om te zien of de rover zich aan de regels houdt. Dit door middel van screenshots van de activiteiten.

c) Indien de rover IG fysiek gezien wordt door de veldwachterij is een bewijs (screenshot) aan de schout te overhandigen en is de klopjacht ten einde. Burgers kunnen geen aanhouding verrichten, echter wel de veldwachterij tips geven.

d) Indien de rover eerder al veroordeeld werd voor ernstige delicten, wordt de duur van de klopjacht verlengd. Voor iedere veroordeling wordt de klopjacht met 2 dagen verlengd met een maximum van 14 dagen.

e) Nadat een rover werd opgepakt door de veldwachterij is de klopjacht officieel ten einde, bij een latere rechtzaak dient de OA niet langer enige bewijzen in vorm van screenshots te presenteren aan de rechter. Om die reden dat een klopjacht enkel wordt opgestart bij een overtreding van de wet zijnde roverij, aldus is de schuld van de rover onbetwistbaar en bewezen. Het dient in de rechtzaak dan enkel nog te gaan over de strafmaat en mogelijke schadevergoeding. Het weglaten van enige bewijslast in de vorm van een screenshot voorkomt de situatie waar rovers in groep hebben geroofd dat de naam of namen van de tweede of andere rovers die de klopjacht hebben doorstaan als nog bekend zouden worden. Hiermee sluit je een tegenstrijdigheid uit van het opgestelde verdrag dat stelt dat de naam van rovers nooit indirect bekend mag worden gemaakt aan derden.

f) Bij beindiging van de klopjacht zal zowel de rover als het slachtoffer hiervan op de hoogte worden gebracht. Door middel van een persoonlijke aangeschreven brief van de schout en een afsluitings "aankondiging" in de klopjacht op het forum.


4. De premie

a) Het slachtoffer of graafschap kan een premie uitvaardigen voor de vangst van een rover of rovers.

5. Voorwaarden om de rover aan te kunnen houden:

a)De rover zal worden aangehouden bij de volgende situaties:

- Door het IG fysiek spotten van de rover in een dorp door de veldwachterij of aangestelde premiejager. Dit kan zijn in de herberg, in het gemeentehuis en op de markt. (bewijs via screen welke niet ouder is dan 4 uren dan na de start van de activiteit van de rover. In de herberg geld dat er een directe communicatie moet zijn geweest tussen rover en de ooggetuige die de screenshot heeft genomen. (de rover moet dus zelf aanwezig zijn in de herberg)

b) Het graafschap kan premiejagers aanstellen om een rover of rovers te vatten. Deze premiejagers dienen zich aan de zelfde voorwaarden te houden als de veldwachterij.


6. Schadevergoeding

Als de rover wordt aangehouden, wordt deze overgedragen aan justitie en is deze verplicht de door de rechter opgelegde schadevergoeding te betalen.

Opmerking:
Wanneer de rover na de in het opsporingsbericht genoemde periode nog steeds niet is aangehouden sluit het dossier. Er komt dan geen rechtszaak en de rover gaat vrij uit. Slachtoffers kunnen enkel een schadevergoeding vragen bij een proces als ze zelf getuigen op het proces. Het is van belang dat het slachtoffer in mate van het mogelijke zelf komt getuigen. Doet deze dit niet zal de OA een gemiddelde vragen van de verloren goederen. De aanwezigheid en getuigenis van het slachtoffer bevordert de RP in zijn geheel. Het slachtoffer is er ook bij gebaat deel te nemen aan de rechtzaak daar het zo zijn kansen vergroot op een volledige terug gave van de geroofde goederen.

Citaat :
Memorie van Toelichting;

Omdat struikroverij tijdens de middeleeuwen een constant gegeven was, en om de RP mogelijkheden van dit ten volle ten kunnen benutten, is dit RP - verdrag er gekomen. Dit verdrag legt uit welke acties er ondernomen worden na een geval van struikroverij. Dit verdrag is voor een groot deel een NRP-charter.


Getekend op 5 augustus van het Jaar des Herens 1458,Alyssa Ciara Connor de Mérode, Gravin van Holland
Terug naar boven Ga naar beneden
niekhzm

avatar

Man Aantal berichten : 3875
Woonplaats : leiden
Registration date : 10-03-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Verdrag tussen de Raad van Holland & het Verbond van Rovers   ma jun 06, 2011 8:00 pm

ingetrokken tot nadere orde

Karanda schreef:
[rp]Bestuursleden van het VvR, inwoners van Holland

De Raad van Holland heeft ervan kennis genomen dat het VvR zich niet langer gebonden acht aan het gewijzigde charter roverij. Dit vanwege de wijzigingen die de Raad hierin heeft aangebracht. Voor een nuttige werking van het charter is medewerking van het VvR onontbeerlijk.

Het charter heeft op dit moment daarom geen toegevoegde waarde en kan eigenlijk niet functioneren. Wij roepen daarom namens de Raad van Holland het VvR en de daarbij aangesloten leden op om zich voor maandag 7 maart 1459 om 20.00 uur te scharen achter de werking van het nieuwe charter. Laat het bestuur van het VvR na om aan dit verzoek gevolg te geven dan zal de Raad van Holland het charter intrekken, totdat er weer een bestuur van het VvR is dat medewerking wil geven aan de uitvoering van dit charter.

Geschreven en getekend op de vijfde dag van de maand maart van het jaar MCDLIX,Karanda de Mérode de Ligne,
Gravin van Holland[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Verdrag tussen de Raad van Holland & het Verbond van Rovers
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland-
Ga naar: